din anul 2007, atuul tau de DREPT!
890 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21035 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.

c) intocmeste procese-verbale, in conditiile prezentului capitol;
d) intocmeste referate cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza conducatorului unitatii.
(2) Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea in limitele si raportat la obiectul sesizarii.

Articolul 169
Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
d) reprezinta comisia de disciplina in fata conducatorului unitatii, a altor autoritati sau institutii publice, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.

Articolul 170
Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) ii convoaca, la cererea presedintelui comisiei de disciplina, pe membrii comisiei de disciplina, politistul de penitenciare a carui fapta formeaza obiectul dosarului si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
b) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesul-verbal al sedintelor comisiei de disciplina;
c) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de comisia de disciplina si le inainteaza conducatorului unitatii;
d) tine evidentele documentelor comisiei si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiei de disciplina;
e) redacteaza raspunsurile catre petenti.

SECTIUNEA a 3-a
Modul de sesizare si procedura de lucru a comisiilor de disciplina

Articolul 171
(1) Sesizarea indreptata impotriva unui politist de penitenciare se adreseaza comisiei de disciplina competente, conform prevederilor art. 145.
(2) In cazul in care comisia de disciplina sesizata constata ca nu este competenta sa efectueze cercetarea, va transmite de indata sesizarea catre comisia de disciplina careia ii revine aceasta competenta .
(3) In cazul in care sesizarea este adresata altei structuri decat comisia de disciplina, conducatorul acesteia are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina competente.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3), persoana care a facut sesizarea va fi instiintata cu privire la demersurile efectuate in termen de 10 zile de la primirea raspunsului.

Articolul 172
(1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de:
a) ministrul justitiei;
b) directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
c) conducatorul unitatii in care este numit politistul de penitenciare;
d) conducatorul structurii in care este numit politistul de penitenciare;
e) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui politist de penitenciare.
(2) Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea si sediul persoanei juridice, precum si numele si functia reprezentantului legal;
b) numele, prenumele si, daca este posibil, compartimentul in care isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare a carui fapta este sesizata;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii, inclusiv indicarea, cel putin cu aproximatie, a datei la care fapta a fost savarsita;
d) dovezile pe care se sprijina sesizarea;
e) data si semnatura .

Articolul 173
(1) La primirea sesizarii, comisia de disciplina verifica daca aceasta indeplineste conditiile prevazute la art. 172 alin. (2), daca se refera la abaterile disciplinare prevazute la art. 140 si daca este competenta sa cerceteze fapta care constituie obiectul sesizarii.
(2) In cazul in care comisia de disciplina constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 172 alin. (2) ori sesizarea nu se refera la abaterile disciplinare prevazute la art. 140 sau priveste acelasi politist de penitenciare si aceeasi fapta savarsita in aceleasi circumstante pentru care s-a desfasurat procedura de cercetare si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizarii, sesizarea se claseaza.
(3) In cazul in care sesizarea priveste un membru al comisiei de disciplina, aspectele semnalate sunt supuse unei verificari prealabile, in cadrul careia se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare. Verificarile se efectueaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii sesizarii. Comisia de disciplina poate desemna unul ori doi membri sa efectueze verificarile prealabile si sa prezinte comisiei un raport care sa cuprinda rezultatele acestor verificari. Cu ocazia verificarilor prealabile, comisia ori, dupa caz, membrii desemnati pot sa solicite conducerii unitatii in cadrul careia membrul comisiei de disciplina isi desfasura activitatea la data savarsirii faptei informatii considerate necesare pentru solutionarea sesizarii si, dupa caz, sa procedeze la audierea unor persoane ale caror declaratii pot clarifica daca faptele reclamate pot intruni elementele vreuneia dintre abaterile disciplinare prevazute de lege, precum si a politistului de penitenciare vizat prin sesizare .

Articolul 174
(1) In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 173 alin. (1), iar in cazul prevazut la art. 173 alin. (3), din verificarile prealabile efectuate, rezulta indicii suficiente privind savarsirea unei abateri disciplinare, comisia de disciplina incepe cercetarea faptei care constituie obiectul sesizarii.
(2) In vederea cercetarii faptei care face obiectul sesizarii, presedintele comisiei de disciplina va stabili de indata termenul de prezentare si va dispune citarea politistului de penitenciare a carui fapta a fost sesizata, a persoanei care a formulat sesizarea si, dupa caz, a altor persoane indicate in sesizare .
(3) Citarea se face cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de termenul de prezentare. Comunicarea citatiei se face personal, cu semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
(4) Comunicarea citatiei prin scrisoare recomandata se face la domiciliul celui citat. Schimbarea domiciliului in timpul cercetarii trebuie, sub sanctiunea neluarii ei in seama, sa fie adusa la cunostinta comisiei de disciplina.
(5) In cuprinsul citatiei se indica locul, data si ora sedintei comisiei de disciplina.
(6) Pentru primul termen de prezentare in fata comisiei de disciplina, in cuprinsul citatiei se indica, pe langa elementele prevazute la alin. (5), si obiectul sesizarii.
(7) Pentru primul termen de prezentare in fata comisiei de disciplina, odata cu citatia, politistului de penitenciare a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa si de pe inscrisurile pe care se sprijina aceasta.
(8) Daca persoana citata refuza sa primeasca citatia sau sa semneze dovada de primire, se incheie un proces-verbal.
(9) Citatia se considera comunicata in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a o ridica, desi exista dovada avizarii sale.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.