din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1741 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate

  Publicat: 09 Dec 2019       20674 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din data de 4.11.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inainte de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana , Comisia evalueaza legislatia fiecarui stat candidat, pentru a stabili un program de lucru si pentru a defini pozitiile de negociere.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, precum si al art. 128 si art. 137-138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, si al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, a intervenit urmatorul Contract Colectiv de Munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate intre:

1. Ministerul Sanatatii, in calitate de autoritate nationala in domeniul sanatatii;

2. Salariati, reprezentati, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011, prin:

- Federatia SANITAS din Romania;

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" din Romania;

- Confederatia Nationala Sindicala "Cartel Alfa";

- Blocul National Sindical;

- Confederatia Sindicala Nationala Meridian.

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

Art. 1. -

(1) Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea acestui contract colectiv de munca la nivel de sector de activitate, se obliga sa respecte prevederile acestuia.

(2) La incheierea contractului colectiv de munca s-a avut in vedere legislatia in vigoare.

(3) Prezentul contract colectiv de munca reprezinta izvor de drept .

(4) In sensul prezentului contract, termenul patron desemneaza pe cel care angajeaza, denumit in continuare angajator:

- Ministerul Sanatatii, organ de specialitate al administratiei publice centrale si autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica, conform atributiilor sale stabilite prin legislatia in vigoare;

- directiile de sanatate publica, reprezentate prin directorul coordonator;

- unitatile sanitare reprezentate prin manager;

- institutii care angajeaza personal medico-sanitar si auxiliar sanitar.

(5) In sensul prezentului contract, termenul unitate desemneaza:

- directiile de sanatate publica;

- institute si centre medicale;

- spitale;

- centre de diagnostic si tratament;

- servicii de ambulanta;

- institutii care angajeaza personal medico-sanitar si auxiliar sanitar finantate din fonduri publice.

(6) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical si libertatea de opinie a fiecarui salariat, in conformitate cu legislatia interna si in concordanta cu conventiile internationale pe care Romania le-a ratificat.

Art. 2. -

Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica si produc efecte conform Anexei nr. 1 si in toate unitatile sanitare publice, asa cum sunt definite la art. 1 alin. (5).

Art. 3. -

(1) Toate contractele colective de munca la nivel de unitati cu personalitate juridica se negociaza in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la prezentul contract .

(2) Prezentul contract colectiv de munca are ca scop, in principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariatilor si a obligatiilor corelative cu privire la:

a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, conform legislatiei in vigoare;

b) masurile de sanatate si securitate in munca;

c) timpul de munca si timpul de odihna;

d) alte masuri de protectie sociala a salariatilor membri ai organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca si acordarea de facilitati acestora;

e) formarea si perfectionarea profesionala;

f) drepturile organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca;

g) obligatiile salariatilor;

h) stabilirea modalitatii de acordare a sporurilor, conform prevederilor legale.

(3) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel superior.

Art. 4. -

(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de sector de activitate va face obiectul unei noi negocieri .

(2) Cererea se comunica in scris celorlalte parti si va cuprinde obiectul modificarilor.

(3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Ministerului Sanatatii, care va transmite cererea catre ceilalti semnatari ai prezentului contract colectiv de munca .

(4) Negocierile cu privire la modificare vor putea incepe dupa cel mult 15 zile lucratoare de la data comunicarii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicitarii acestei modificari.

(5) Dupa depunerea cererii de modificare si pe toata perioada negocierilor, angajatorul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive ce nu sunt imputabile salariatilor.

(6) Contractul colectiv de munca la nivel de sector de activitate se prelungeste tacit, o singura data, pe o perioada de 12 luni in cazul in care niciuna dintre partile semnatare nu notifica cu 30 de zile inainte de expirare intentia de a nu fi prelungit.

Art. 5. -

Afişează Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CCM sanatate 2019-2021    Contract colectiv de munca    Conditii speciale personal sanatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020

Nelegalitatea retinerilor salariale operate in temeiul unui contract colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila, Sentinta Civila nr. 297 din 06.05.2019

Neplata orelor suplimentare. Incalcarea art. 159 din Codul muncii si a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila 257/2020

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Obligativitatea executarii clauzelor din contractele colective de munca. Instanta de judecata nu se poate abate de la vointa partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5551/2019

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti ´┐Ż Decizia civila nr. 2731/10.09.2020

Suspendarea partiala a activitatii angajatorului. Timpul de munca. Munca suplimentara.
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1302/2019Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati