din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1828 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19

  Publicat: 10 May 2021       3153 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Titlu translativ de proprietate , vanzare-cumparare, donatie, schimb etc, care, desi nu indeplineste conditiile de valabilitate, de exemplu, actul de vanzare incheiat intr-o alta forma decat era prevazuta de lege ori de vanzatorul care nu este proprietar,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Titlu translativ de proprietate , vanzare-cumparare, donatie, schimb etc, care, desi nu indeplineste conditiile de valabilitate, de exemplu, actul de vanzare incheiat intr-o alta forma decat era prevazuta de lege ori de vanzatorul care nu este proprietar,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementeaza posibilitatea luarii/dispunerii unor masuri necesare functionarii justitiei ca serviciu public in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

(2) Masurile reglementate de prezenta lege se pot dispune numai din motive generate de pandemia de COVID-19.

Articolul 2

(1) Daca, din motive generate de pandemia de COVID-19, activitatea de judecata la nivelul unei judecatorii sau unui tribunal este grav afectata, colegiul de conducere al instantei respective sau presedintele curtii de apel, in situatiile in care, din motive obiective, colegiul de conducere al instantei respective nu se poate intruni, poate propune colegiului de conducere al curtii de apel in circumscriptia careia functioneaza judecatoria sau tribunalul, dupa caz, fie restrangerea activitatii de judecata a uneia sau mai multor sectii ale respectivei instante, fie restrangerea activitatii de judecata a intregii instante. Dispozitiile art. 49 alin. (2^1) si (2^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

(2) Colegiul de conducere al curtii de apel, primind propunerea motivata formulata in conditiile prevederilor alin. (1), se pronunta in termen de maximum 48 de ore de la primirea acesteia.

(3) La termenul fixat potrivit prevederilor alin. (2), colegiul de conducere al curtii de apel:

a) aproba propunerea de restrangere a activitatii de judecata, daca aceasta este apreciata ca fiind intemeiata, tinand seama de urmatoarele criterii:

1. numarul de judecatori aflati in carantina sau in izolare ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 ori, dupa caz, a diagnosticarii cu COVID-19, repartizarea pe sectii a acestora, numarul de judecatori care isi desfasoara efectiv activitatea la instanta vizata, gradul de ocupare a schemei posturilor de judecator la nivelul instantei vizate/sectiilor acesteia, volumul de cauze pe judecator la nivelul instantei/sectiilor acesteia, posibilitatea desemnarii in conditiile prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a unor judecatori de la alte sectii in completul de judecata;

2. numarul personalului din categoria personalului auxiliar de specialitate si celui conex aflat in carantina sau in izolare ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 ori, dupa caz, a diagnosticarii cu COVID-19;

b) respinge propunerea de restrangere a activitatii de judecata daca aceasta nu este apreciata ca fiind intemeiata prin raportare la criteriile prevazute la lit. a).

(4) Asupra propunerii formulate in conditiile prevederilor alin. (1), colegiul de conducere al curtii de apel se pronunta printr-o hotarare motivata care se comunica de indata instantei vizate si Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararea colegiului de conducere al curtii de apel prin care se aproba propunerea de restrangere a activitatii de judecata se publica pe site-ul curtii de apel, pe site-ul instantei vizate din cadrul portalului instantelor de judecata http://portal.just .ro, precum si, in extras, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii si produce efecte de la data publicarii pe portalul instantelor de judecata sau de la o data ulterioara prevazuta in cuprinsul ei.

(5) Masura restrangerii activitatii de judecata poate fi dispusa pe o durata de cel mult 14 zile . Inainte de incetarea masurii, colegiul de conducere al curtii de apel va analiza daca se impune prelungirea acesteia, putand solicita orice informatii necesare in acest sens de la colegiul de conducere al instantei vizate. Prelungirea masurii restrangerii activitatii de judecata de catre colegiul de conducere al curtii de apel se poate dispune pe o noua perioada de cel mult 14 zile, la propunerea motivata a colegiului de conducere al instantei respective, in conditiile prevederilor alin. (3) lit. a).

(6) In cazul restrangerii activitatii de judecata si pe durata acesteia, la judecatoria, tribunalul sau, dupa caz, la sectia/sectiile vizata/vizate de masura restrangerii, activitatea de judecata va continua in urmatoarele cauze:

a) in materie civila: in cauzele de urgenta deosebita stabilite de colegiul de conducere al curtii de apel prin hotararea prevazuta la alin. (4) teza a II-a. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale curtilor de apel cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata restrangerii activitatii de judecata;

b) in materie penala, in procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara: in cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de alerta, in cauzele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele privind contestatii la executare in cauzele cu persoane private de libertate, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism, precum si in alte cauze de urgenta deosebita stabilite de colegiul de conducere al curtii de apel prin hotararea prevazuta la alin. (4) teza a II-a. Dispozitiile lit. a) teza a II-a raman aplicabile.

(7) In alte cauze decat cele prevazute la alin. (6) judecata se amana de drept pe durata restrangerii activitatii de judecata, fara a fi necesara emiterea unei incheieri in acest scop. In termen de 10 zile de la incetarea restrangerii activitatii de judecata, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura .

(8) Dispozitiile alin. (1)-(7) sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru restrangerea activitatii de judecata a uneia sau mai multor sectii ale unei curti de apel, asupra propunerii motivate formulate de presedintele instantei respective urmand a se pronunta colegiul de conducere al acesteia.

(9) In baza hotararii colegiului de conducere al curtii de apel prin care se aproba restrangerea activitatii de judecata, presedintele instantei vizate poate adopta masuri temporare de reorganizare a activitatii compartimentelor auxiliare din cadrul acesteia, precum mutarea temporara a personalului in cadrul sectiilor si compartimentelor auxiliare ale instantei, restrangerea activitatii directe cu publicul desfasurata la nivelul compartimentelor arhiva si registratura, ori alte asemenea masuri de natura organizatorica sau administrativa.

(10) Pentru reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 si pentru asigurarea bunei functionari a instantelor de judecata, presedintii acestora pot lua si preventiv masurile de natura organizatorica sau administrativa prevazute la alin. (9).

Capitolul II Dispozitii aplicabile cauzelor civile

Articolul 3

(1) In cauzele civile, cand este posibil, cu acordul partilor, instantele judecatoresti pot hotari ca sedintele de judecata sa se desfasoare prin mijloace de telecomunicatie audiovizuala care permit verificarea identitatii partilor si garanteaza securitatea, integritatea, confidentialitatea si calitatea transmisiunii, dispunand masurile necesare in acest scop.

(2) Citatia va cuprinde mentiunea ca sedinta de judecata se va desfasura prin mijloace de telecomunicatie audiovizuala, intervalul orar orientativ al strigarii cauzei, precum si modalitatea tehnica de acces si de autentificare. Cand este cazul, partile vor fi instiintate si telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigura transmiterea instiintarii si confirmarea primirii acesteia despre desfasurarea sedintei de judecata prin mijloace de telecomunicatie audiovizuala, chiar daca au termenul in cunostinta.

(3) Daca este posibil, la solicitarea instantei investite cu solutionarea cauzei, instanta in a carei circumscriptie este situata localitatea in care se afla partile, reprezentantii partilor sau alti participanti la proces asigura, cu acordul acestora, echipamentele audiovideo necesare participarii lor la sedintele de judecata prin mijloacele prevazute la alin. (1) si procedeaza la identificarea persoanelor mentionate, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale, printr-un judecator desemnat de presedintele instantei. Instanta care asigura echipamentele este o instanta egala in grad cu instanta investita cu solutionarea cauzei sau chiar mai mica in grad, daca in acea localitate nu exista o instanta de acelasi grad . In acest caz, incheierile de sedinta specifice procedurii comisiei rogatorii nu se intocmesc.

(4) Cel care asista sau reprezinta partea, traducatorul sau interpretul poate participa la sedinta de judecata desfasurata prin mijloacele prevazute la alin. (1), chiar fara a fi prezent fizic langa parte .

Articolul 4

(1) Pentru judecarea proceselor, instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.

(2) Lista proceselor intocmita pentru fiecare sedinta de judecata va cuprinde, de regula, si intervalele orare orientative pentru strigarea fiecarei cauze in parte, citatia cuprinzand mentiunea corespunzatoare. Cand este posibil, judecatorul fixeaza si intervalul orar orientativ pentru primul termen de judecata .

Articolul 5

(1) Cand este posibil, instantele judecatoresti procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Tot astfel, instanta va putea, in tot cursul procesului, sa solicite partilor datele necesare pentru comunicarea actelor de procedura in aceleasi conditii .

(2) Cand este posibil, cererile de chemare in judecata, caile de atac, precum si orice alte acte de procedura adresate instantei, pentru care legea prevede conditia formei scrise si care nu se depun direct in sedinta, se transmit prin mijloace electronice.

(3) Cand este posibil, partile vor fi instiintate telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigura transmiterea instiintarii si confirmarea primirii acesteia despre pronuntarea hotararilor judecatoresti prin modalitatile prevazute de lege. Dispozitiile privind comunicarea hotararilor judecatoresti, potrivit legii, raman aplicabile.

Articolul 6

Amanarea judecarii cauzelor poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare, in carantina sau este spitalizata, potrivit legii, in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.

Articolul 7

In aplicarea dispozitiilor art. 147 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand este posibil, dosarul cauzei se trimite instantei delegate in format electronic. Impiedicarea functionarii instantei este adusa la cunostinta prin afisare la sediul instantei, precum si prin publicare pe portalul instantelor de judecata http://portal.just .ro si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Articolul 8

Cand este posibil, prin grija instantei, sedintele de judecata publice se transmit in direct, prin mijloace audiovideo care garanteaza securitatea, integritatea si calitatea transmisiunii, pe portalul instantelor de judecata . Dispozitiile art. 213 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

Articolul 9

Dispozitiile titlului X al cartii a VI-a din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de 50.000 lei la data sesizarii instantei.

Articolul 10

In cursul executarii silite, cand este posibil, executorii judecatoresti procedeaza la comunicarea actelor de procedura in format electronic, potrivit legii.

Articolul 11

(1) Activitatea de judecata, de executare silita, precum si activitatea profesiilor din domeniul justitiei se desfasoara, in continuare, cu observarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, urmarindu-se cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.

(2) Instanta vegheaza la desfasurarea in conditii optime a procedurii, cu respectarea principiilor fundamentale si a celorlalte reguli aplicabile procesului civil.

Capitolul III Dispozitii aplicabile cauzelor penale

Afişează LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 114/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro