din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2118 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea electorala pentru Senat si Camera Deputatilor, actualizata 2024 - Legea 208/2015

Legea electorala pentru Senat si Camera Deputatilor, actualizata 2024 - Legea 208/2015

  Publicat: 09 Dec 2023       3147 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
ANEXE_Legea 208_2015_2024.docx
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 208/2015, actualizata 2024, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

Legea electorala 2024 actualizata prin Legea 295/2022 pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 553 din data de 24 iulie 2015


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Puterile publice existente in stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

TITLUL I: Alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente.

Art. 2

(1) Alegerile parlamentare in Romania se desfasoara cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret si liber exprimat al votului, in conditiile prezentei legi.

(2) Cetatenii romani au dreptul de vot si de a fi alesi, indiferent de rasa, sex, nationalitate, origine etnica, limba vorbita, religie, opinie politica, avere sau origine sociala, conform Constitutiei si legislatiei in vigoare.

(3) Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate isi exercita dreptul de vot in conditiile prezentei legi.

(4) Cetatenii romani au drept de vot de la varsta de 18 ani, daca aceasta varsta a fost implinita pana in ziua alegerilor inclusiv.

(5) Nu au drept de vot:

a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie;

b) persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.

(6) Nu pot fi alesi:

a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata;

b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la alin. (5) ;

c) persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau prin lege.

Art. 3

(1) Fiecare alegator are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului si la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputatilor.

(2) Fiecare alegator isi exprima votul personal. Exercitarea votului in numele altui alegator este interzisa.

(3) Votul exercitat in cadrul alegerilor este secret .

(4) Participarea cetatenilor la alegeri se face pe baza liberului consimtamant al acestora.

Art. 4

Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscriptii electorale la nivelul celor 41 de judete, o circumscriptie in municipiul Bucuresti si o circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii. Numarul total al circumscriptiilor electorale este de 43. Denumirea, numerotarea si numarul de mandate aferent circumscriptiilor electorale sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 5

(1) Senatorii si deputatii se aleg prin scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.

(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 73.000 de locuitori.

(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori.

(4) Numarul locuitorilor care se iau in calcul este conform populatiei dupa domiciliu, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului precedent anului in care au loc alegeri la termen.

(5) Numarul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputatilor se determina prin raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevazute la alin. (2) -(4) , la care se adauga un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul mandatelor de senator dintr-o circumscriptie electorala sa fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 4.

(6) Numarul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputatilor, pe fiecare circumscriptie in parte, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(7) In cazul alegerilor parlamentare anticipate se iau in calcul datele utilizate la ultimele alegeri parlamentare la termen.

Art. 6

(1) Votarea in tara se desfasoara intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. In strainatate, votarea se desfasoara si pe parcursul zilei de sambata imediat anterioare datei votarii.

(11) In strainatate, in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 7,00 si se incheie la ora locala 21,00.

(2) Aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor se face cu cel putin 90 de zile inainte de ziua votarii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului privind data alegerilor.

(3) Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua votarii si se incheie cu 24 de ore inainte de momentul inceperii votarii.

CAPITOLUL II:Organismele electorale

Art. 7

(1) Pentru organizarea procesului electoral functioneaza in mod permanent Autoritatea Electorala Permanenta, care emite hotarari, decizii si instructiuni. In perioada organizarii alegerilor se formeaza Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie la nivel judetean, al municipiului Bucuresti, oficii electorale de sector, in cazul municipiului Bucuresti, si un birou electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare.

(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat . Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz.

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care ocupa functii publice pot face parte din birourile electorale.

(5) In cazul sectiilor de votare cu mai putin de 500 de alegatori arondati, Autoritatea Electorala Permanenta poate stabili ca presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitorul acestuia sa indeplineasca atributiile prevazute de prezenta lege pentru operatorii de calculator . La sectiile de votare din strainatate, presedintele sectiei de votare poate indeplini si atributiile prevazute de prezenta lege pentru operatorii de calculator .

Art. 8

(1) Birourile si oficiile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lor si iau decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti. Biroul Electoral Central lucreaza in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii si hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(2) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

Art. 9

(1) Reprezentantii partidelor politice, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile si oficiile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.

(2) Reprezentantii partidelor politice, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile si oficiile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua alegerilor.

Documente Atasate
ANEXE_Legea 208_2015_2024.docx

Afişează Legea electorala pentru Senat si Camera Deputatilor, actualizata 2024 - Legea 208/2015 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea electorala    Legea electorala actualizata 2024    Legea 208/2015    Legea 208/2015 actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.