din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4275 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       28711 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul � de exemplu � al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra patrimoniului
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,

(1) Fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea de a ordona unei parti de a inceta sa incalce un drept si, printre altele, de a ordona acelei parti sau, dupa caz, unei parti terte asupra careia autoritatea judiciara relevanta isi exercita competenta, de a impiedica ca marfurile care implica incalcarea unui drept de autoritate intelectuala sa intre in circuitele comerciale.

(2) Fara a aduce atingere celorlalte dispozitii ale prezentei sectiuni, o parte poate limita masurile de remediere disponibile impotriva unei utilizari de catre guverne sau de catre parti terte autorizate de un guvern, fara autorizarea titularului dreptului, la plata remuneratiei, cu conditia ca partea sa se conformeze dispozitiilor din partea II a Acordului TRIPS care abordeaza in special o astfel de utilizare. In alte cazuri, se aplica masurile de remediere din cadrul prezentei sectiuni sau, in cazurile in care aceste masuri de remediere sunt incompatibile cu legislatia unei parti, pot fi obtinute hotarari declarative si despagubiri adecvate.

ARTICOLUL 9 -Daune-interese

(1) Fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea de a ordona contravenientului care, stiind sau avand motive rezonabile pentru a sti, s-a angajat intr-o activitate de incalcare a drepturilor sa plateasca titularului dreptului daune-interese corespunzatoare in scopul de a compensa prejudiciul pe care titularul dreptului l-a suferit in urma incalcarii. Pentru a determina valoarea daunelor-interese pentru incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile judiciare ale unei parti dispun de autoritatea de a lua in considerare, printre altele, orice masura legitima a valorii pe care titularul dreptului o prezinta, care poate cuprinde pierderea profiturilor, valoarea marfurilor sau a serviciilor care au facut obiectul incalcarii, masurate la pretul pietei sau la pretul cu amanuntul propus.

(2) Cel putin in cazurile de incalcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe si in cazurile de contrafacere a marcilor de comert, fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile, autoritatile sale judiciare sa dispuna de autoritatea de a ordona contravenientului sa plateasca titularului dreptului profiturile contravenientului care pot fi atribuite incalcarii. O parte poate presupune ca aceste beneficii corespund valorii daunelor-interese mentionate la alineatul (1).

(3) Cel putin cu privire la incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe care protejeaza opere, fonograme, interpretari si executii si in cazul contrafacerii marcilor de comert, fiecare parte stabileste sau mentine, de asemenea, un sistem care prevede unul sau mai multe din urmatoarele elemente:

(a) daune-interese prestabilite; sau
(b) prezumtii1 pentru determinarea valorii daunelor-interese suficiente pentru a-l compensa pe titularul dreptului pentru prejudiciul cauzat de incalcare; sau
(c) cel putin pentru dreptul de autor, daune-interese suplimentare.

(4) In cazul in care o parte prevede masura de remediere mentionata la alineatul (3) litera (a) sau prezumtiile mentionate la alineatul (3) litera (b), se asigura ca fie autoritatile sale judiciare, fie titularul dreptului are dreptul de a alege o astfel de masura de remediere sau astfel de prezumtii ca alternativa la masurile de remediere mentionate la alineatele (1) si (2).

(5) Fiecare parte prevede ca autoritatile sale judiciare, dupa caz, sa dispuna de autoritatea de a ordona, la incheierea procedurilor judiciare civile privind incalcarea cel putin a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a marcilor de comert, ca partea care are castig de cauza sa obtina plata de catre partea care pierde a cheltuielilor sau taxelor judiciare si a onorariilor de avocat corespunzatoare sau a oricaror alte cheltuieli, astfel cum se prevede in legislatia partii respective.

1 Prezumtiile mentionate la alineatul (3) litera (b) pot include o prezumtie conform careia valoarea daunelor-interese este: (i) cantitatea marfurilor care incalca dreptul de proprietate intelectuala in cauza al titularului dreptului si alocat de fapt unor persoane terte, multiplicat cu valoarea profitului per unitate de marfuri care ar fi fost vandute de titularul dreptului daca nu ar fi avut loc niciun act de incalcare; sau (ii) o redeventa rezonabila; sau (iii) o suma forfetara pe baza unor elemente cum ar fi cel putin valoarea redeventelor sau a taxelor care ar fi fost datorate daca contravenientul ar fi solicitat autorizarea de a utiliza dreptul de proprietate intelectuala in cauza.

ARTICOLUL 10 - Alte masuri de remediere

(1) Cel putin cu privire la marfurile piratate si la marfurile de marca contrafacute, fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile, la cererea titularului dreptului, autoritatile sale judiciare sa dispuna de autoritatea de a ordona distrugerea unor astfel de marfuri, cu exceptia unor circumstante exceptionale, fara niciun fel de despagubire .

(2) Fiecare parte prevede, in continuare, ca autoritatile sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona ca materialele si instrumentele care au fost folosite in principal la fabricarea sau crearea acestor marfuri sa fie, fara intarziere nejustificata si fara niciun fel de despagubire, distruse sau indepartate din circuitele comerciale astfel incat sa se reduca la minimum riscurile unor noi incalcari.

(3) Oricare dintre parti poate prevedea ca masurile de remediere descrise la prezentul articol sa fie executate pe cheltuiala contravenientului.

ARTICOLUL 11 - Informatii referitoare la incalcarea unui drept

Fara sa aduca atingere legislatiei sale care reglementeaza privilegiile, protectia confidentialitatii surselor de informatii sau prelucrarea datelor cu caracter personal, Oricare dintre parti prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea, la cererea justificata a titularului dreptului, sa ordone contravenientului real sau, eventual, contravenientului presupus, sa furnizeze titularului dreptului sau autoritatilor judiciare, cel putin in scopul colectarii de dovezi, informatii relevante, astfel cum se prevede in actele cu putere de lege si normele administrative aplicabile, pe care contravenientul real sau presupus le detine sau le controleaza. Astfel de informatii pot include informatii privind orice persoana implicata in orice aspect al incalcarii, reale sau presupuse si privind mijloacele de productie sau canalele de distributie ale marfurilor sau serviciilor vizate, inclusiv identificarea persoanelor terte despre care se presupune ca sunt implicate in productia si distribuirea unor astfel de marfuri sau servicii si a canalelor de distribuire ale acestora.

ARTICOLUL 12 - Masuri provizorii

(1) Fiecare parte prevede ca autoritatile sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona masuri provizorii prompte si eficace:

(a) impotriva unei parti sau, dupa caz, impotriva unei parti terte asupra careia autoritatea judiciara relevanta isi exercita competenta, pentru a impiedica comiterea unei incalcari a unui drept de proprietate intelectuala si, in special, pentru a impiedica introducerea in circuitele comerciale a marfurilor care implica incalcarea unui drept de proprietate intelectuala;

(b) pentru a pastra dovezi relevante cu privire la incalcarea presupusa.

(2) Fiecare parte prevede ca autoritatile sale judiciare dispun de autoritatea de a adopta masuri provizorii inaudita altera parte, dupa caz, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil pentru titularul dreptului sau atunci cand exista un risc care poate fi demonstrat al distrugerii dovezilor. In cadrul procedurilor conduse inaudita altera parte, fiecare parte le furnizeaza autoritatilor sale judiciare autoritatea de a ordona rapid, la cerere, masuri provizorii si de a lua o decizie fara intarzieri nejustificate.

(3) Cel putin in cazurile de incalcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe si in cazurile de contrafacere a marcilor de comert, fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea de a dispune sechestrarea sau alta forma de luare in custodie a marfurilor suspecte, a materialelor si a instrumentelor relevante pentru incalcare si, cel putin pentru contrafacerea marcilor de comert, a documentelor justificative, fie originale, fie copii ale acestora, relevante pentru incalcare.

(4) Oricare dintre parti prevede ca autoritatile sale sa dispuna de autoritatea de a cere solicitantului, cu privire la masurile provizorii, sa furnizeze orice dovezi disponibile in mod rezonabil ca acestia sa fie suficient de siguri ca dreptul solicitantului este incalcat sau ca o astfel de incalcare este iminenta si de a-i cere solicitantului sa furnizeze o cautiune sau o garantie echivalenta suficienta pentru a-l proteja pe invinuit si de a impiedica abuzul . O astfel de cautiune sau de garantie echivalenta nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la proceduri pentru astfel de masuri provizorii.

(5) In cazul in care masurile provizorii sunt abrogate sau in cazul in care inceteaza sa fie aplicabile in urma unei actiuni sau omisiuni a solicitantului sau in cazul in care se constata ulterior ca nu a avut loc nicio incalcare a niciunui drept de proprietate intelectuala, autoritatile judiciare dispun de autoritatea de a ordona solicitantului, la cererea invinuitului, sa furnizeze acestuia despagubiri corespunzatoare pentru orice prejudiciu cauzat de aceste masuri .
Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) � Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut