din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2931 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Codul civil, Actualizat | In format PDF

INTEGRAL: Codul civil, Actualizat | In format PDF


Codul civil, Actualizat 2019, in format PDF

In temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011,


Codul civil a intrat vigoare la data de 1 octombrie 2011.


Curpins Codul civil:


TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1 - Izvoarele dreptului civil


Art. 2 - Obiectul si continutul Codului civil


Art. 3 - Aplicarea generala a Codului civil


Art. 4 - Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului


Art. 5 - Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene


CAPITOLUL II - Aplicarea legii civile


Art. 6 - Aplicarea in timp a legii civile


Art. 7 - Teritorialitatea legii civile


Art. 8 - Extrateritorialitatea legii civile


CAPITOLUL III - Interpretarea si efectele legii civile


Art. 9 - Interpretarea legii


Art. 10 - Interzicerea analogiei


Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri


Art. 12 - Libertatea de a dispune


Art. 13 - Renuntarea la drept


Art. 14 - Buna-credinta


Art. 15 - Abuzul de drept


Art. 16 - Vinovatia


Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila


CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice


Art. 18 - Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare


Art. 19 - Conditiile de publicitate


Art. 20 - Efectele publicitatii


Art. 21 - Prezumtiile


Art. 22 - Lipsa publicitatii. Sanctiuni


Art. 23 - Concursul dintre formele de publicitate


Art. 24 - Consultarea registrelor publice


CARTEA I - Despre persoane


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 25 - Subiectele de drept civil


Art. 26 - Recunoasterea drepturilor si libertatilor civile


Art. 27 - Cetatenii straini si apatrizii


Art. 28 - Capacitatea civila


Art. 29 - Limitele capacitatii civile


Art. 30 - Egalitatea in fata legii civile


Art. 31 - Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune


Art. 32 - Transferul intrapatrimonial


Art. 33 - Patrimoniul profesional individual


TITLUL II - Persoana fizica


CAPITOLUL I - Capacitatea civila a persoanei fizice


SECTIUNEA 1 - Capacitatea de folosinta


Art. 34 - Notiune


Art. 35 - Durata capacitatii de folosinta


Art. 36 - Drepturile copilului conceput


SECTIUNEA a 2-a - Capacitatea de exercitiu


Art. 37 - Notiune


Art. 38 - Inceputul capacitatii de exercitiu


Art. 39 - Situatia minorului casatorit


Art. 40 - Capacitatea de exercitiu anticipata


Art. 41 - Capacitatea de exercitiu restransa


Art. 42 - Regimul unor acte ale minorului


Art. 43 - Lipsa capacitatii de exercitiu


Art. 44 - Sanctiune


Art. 45 - Frauda comisa de incapabil


Art. 46 - Regimul nulitatii


Art. 47 - Limitele obligatiei de restituire


Art. 48 - Confirmarea actului anulabil


SECTIUNEA a 3-a - Declararea judecatoreasca a mortii


Art. 49 - Cazul general


Art. 50 - Cazuri speciale


Art. 51 - Procedura de declarare a mortii


Art. 52 - Data prezumata a mortii celui disparut


Art. 53 - Prezumtie


Art. 54 - Anularea hotararii de declarare a mortii


Art. 55 - Descoperirea certificatului de deces


Art. 56 - Plata facuta mostenitorilor aparenti


Art. 57 - Drepturile mostenitorului aparent


CAPITOLUL II - Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 58 - Drepturi ale personalitatii


Art. 59 - Atributele de identificare


Art. 60 - Dreptul de a dispune de sine insusi


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice


Art. 61 - Garantarea drepturilor inerente fiintei umane


Art. 62 - Interzicerea practicii eugenice


Art. 63 - Interventiile asupra caracterelor genetice


Art. 64 - Inviolabilitatea corpului uman


Art. 65 - Examenul caracteristicilor genetice


Art. 66 - Interzicerea unor acte patrimoniale


Art. 67 - Interventiile medicale asupra unei persoane


Art. 68 - Prelevarea si transplantul de la persoanele in viata


Art. 69 - Sesizarea instantei judecatoresti


SECTIUNEA a 3-a - Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane


Art. 70 - Dreptul la libera exprimare


Art. 71 - Dreptul la viata privata


Art. 72 - Dreptul la demnitate


Art. 73 - Dreptul la propria imagine


Art. 74 - Atingeri aduse vietii private


Art. 75 - Limite


Art. 76 - Prezumtia de consimtamant


Art. 77 - Prelucrarea datelor personale


SECTIUNEA a 4-a - Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau


Art. 78 - Respectul datorat persoanei decedate


Art. 79 - Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate


Art. 80 - Respectarea vointei persoanei decedate


Art. 81 - Prelevarea de la persoanele decedate


CAPITOLUL III - Identificarea persoanei fizice


SECTIUNEA 1 - Numele


Art. 82 - Dreptul la nume


Art. 83 - Structura numelui


Art. 84 - Dobandirea numelui


Art. 85 - Schimbarea numelui pe cale administrativa


SECTIUNEA a 2-a - Domiciliul si resedinta


Art. 86 - Dreptul la domiciliu si resedinta


Art. 87 - Domiciliul


Art. 88 - Resedinta


Art. 89 - Stabilirea si schimbarea domiciliului


Art. 90 - Prezumtia de domiciliu


Art. 91 - Dovada


Art. 92 - Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 93 - Cazuri speciale


Art. 94 - Domiciliul persoanei puse sub curatela


Art. 95 - Domiciliul la curatorul special


Art. 96 - Domiciliul profesional


Art. 97 - Domiciliul ales


SECTIUNEA a 3-a - Actele de stare civila


Art. 98 - Starea civila


Art. 99 - Dovada starii civile


Art. 100 - Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila


Art. 101 - Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila


Art. 102 - Actele intocmite de un ofiter de stare civila necompetent


Art. 103 - Alte mijloace de dovada a starii civile


TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 104 - Interesul persoanei ocrotite


Art. 105 - Persoanele ocrotite


Art. 106 - Masurile de ocrotire


Art. 107 - Instanta de tutela


Art. 108 - Ocrotirea persoanei prin tutela


Art. 109 - Ocrotirea persoanei prin curatela


CAPITOLUL II - Tutela minorului


SECTIUNEA 1 - Deschiderea tutelei


Art. 110 - Cazurile de instituire


Art. 111 - Persoanele obligate sa instiinteze instanta de tutela


SECTIUNEA a 2-a - Tutorele


Art. 112 - Persoana care poate fi numita tutore


Art. 113 - Persoanele care nu pot fi numite tutore


Art. 114 - Desemnarea tutorelui de catre parinte


Art. 115 - Desemnarea mai multor tutori


Art. 116 - Masuri provizorii


Art. 117 - Garantii


Art. 118 - Numirea tutorelui de catre instanta de tutela


Art. 119 - Procedura de numire


Art. 120 - Refuzul continuarii tutelei


Art. 121 - Inlocuirea tutorelui


Art. 122 - Caracterul personal al tutelei


Art. 123 - Gratuitatea tutelei


SECTIUNEA a 3-a - Consiliul de familie


Art. 124 - Rolul consiliului de familie


Art. 125 - Membrii consiliului de familie


Art. 126 - Alte dispozitii aplicabile consiliului de familie


Art. 127 - Modificarea consiliului de familie


Art. 128 - Constituirea consiliului de familie


Art. 129 - Functionarea consiliului de familie


Art. 130 - Atributii


Art. 131 - Inlocuirea consiliului de familie


Art. 132 - Imposibilitatea constituirii consiliului de familie


SECTIUNEA a 4-a - Exercitarea tutelei


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 133 - Exercitarea tutelei in interesul minorului


Art. 134 - Continutul tutelei


Art. 135 - Tutela exercitata de ambii soti


SUBSECTIUNEA a 2-a - Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului


Art. 136 - Avizul consiliului de familie


Art. 137 - Domiciliul minorului


Art. 138 - Felul invataturii sau al pregatirii profesionale


Art. 139 - Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani


SUBSECTIUNEA a 3-a - Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului


Art. 140 - Inventarul bunurilor minorului


Art. 141 - Actele facute in lipsa inventarului


Art. 142 - Administrarea bunurilor minorului


Art. 143 - Reprezentarea minorului


Art. 144 - Regimul juridic al actelor de dispozitie


Art. 145 - Autorizarea instantei de tutela


Art. 146 - Incuviintarea si autorizarea actelor minorului care a implinit varsta de 14 ani


Art. 147 - Interzicerea unor acte juridice


Art. 148 - Suma anuala necesara pentru intretinerea minorului


Art. 149 - Constituirea de depozite bancare


Art. 150 - Cazurile de numire a curatorului special


SECTIUNEA a 5-a - Controlul exercitarii tutelei


Art. 151 - Controlul instantei de tutela


Art. 152 - Darea de seama


Art. 153 - Descarcarea tutorelui


Art. 154 - Interzicerea dispensei de a da socoteala


Art. 155 - Plangerea impotriva tutorelui


SECTIUNEA a 6-a - incetarea tutelei


Art. 156 - Cazurile de incetare


Art. 157 - Moartea tutorelui


Art. 158 - Indepartarea tutorelui


Art. 159 - Numirea curatorului special


Art. 160 - Darea de seama generala


Art. 161 - Predarea bunurilor


Art. 162 - Descarcarea de gestiune


Art. 163 - Amenda civila


CAPITOLUL III - Ocrotirea interzisului judecatoresc


Art. 164 - Conditii


Art. 165 - Persoanele care pot cere punerea sub interdictie


Art. 166 - Desemnarea tutorelui


Art. 167 - Numirea unui curator special


Art. 168 - Procedura


Art. 169 - Opozabilitatea interdictiei


Art. 170 - Numirea tutorelui


Art. 171 - Aplicarea regulilor de la tutela


Art. 172 - Actele incheiate de cel pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 173 - Inlocuirea tutorelui


Art. 174 - Obligatiile tutorelui


Art. 175 - Liberalitatile primite de descendentii interzisului judecatoresc


Art. 176 - Minorul pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 177 - Ridicarea interdictiei judecatoresti


CAPITOLUL IV - Curatela


Art. 178 - Cazuri de instituire


Art. 179 - Competenta instantei de tutela


Art. 180 - Persoana care poate fi numita curator


Art. 181 - Efectele curatelei


Art. 182 - Procedura de instituire


Art. 183 - Continutul curatelei


Art. 184 - Inlocuirea curatorului


Art. 185 - Incetarea curatelei


Art. 186 - Dispozitii speciale


TITLUL IV - Persoana juridica


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 187 - Elementele constitutive


Art. 188 - Calitatea de persoana juridica


Art. 189 - Categorii de persoane juridice


Art. 190 - Persoana juridica de drept privat


Art. 191 - Persoana juridica de drept public


Art. 192 - Regimul juridic aplicabil


Art. 193 - Efectele personalitatii juridice


CAPITOLUL II - Infiintarea persoanei juridice


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 194 - Modurile de infiintare


Art. 195 - Durata persoanei juridice


SECTIUNEA a 2-a - Nulitatea persoanei juridice


Art. 196 - Cauzele de nulitate


Art. 197 - Aspectele speciale privind regimul nulitatii


Art. 198 - Efectele nulitatii


Art. 199 - Regimul actelor juridice incheiate cu tertii


SECTIUNEA a 3-a - inregistrarea persoanei juridice


Art. 200 - Inregistrarea persoanei juridice


Art. 201 - Obligatia de verificare a documentelor publicate


Art. 202 - Lipsa inregistrarii


Art. 203 - Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare


Art. 204 - Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare


CAPITOLUL III - Capacitatea civila a persoanei juridice


SECTIUNEA 1 - Capacitatea de folosinta a persoanei juridice


Art. 205 - Data dobandirii capacitatii de folosinta


Art. 206 - Continutul capacitatii de folosinta


Art. 207 - Desfasurarea activitatilor autorizate


SECTIUNEA a 2-a - Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice


SUBSECTIUNEA 1 - Capacitatea de exercitiu


Art. 209 - Data dobandirii capacitatii de exercitiu


Art. 210 - Lipsa organelor de administrare


Art. 211 - Incapacitati si incompatibilitati


SUBSECTIUNEA a 2-a - Functionarea persoanei juridice


Art. 212 - Actele emise de organele persoanei juridice


Art. 213 - Obligatiile membrilor organelor de administrare


Art. 214 - Separarea patrimoniilor


Art. 215 - Contrarietatea de interese


Art. 216 - Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice


Art. 217 - Suspendarea actelor atacate


Art. 218 - Participarea la circuitul civil


Art. 219 - Raspunderea pentru fapte juridice


Art. 220 - Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice


SUBSECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale


Art. 221 - Raspunderea persoanelor juridice de drept public


Art. 222 - Independenta patrimoniala


Art. 223 - Statul si unitatile administrativ-teritoriale


Art. 224 - Raspunderea civila a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale


CAPITOLUL IV - Identificarea persoanei juridice


Art. 225 - Nationalitatea persoanei juridice


Art. 226 - Denumirea persoanei juridice


Art. 227 - Sediul persoanei juridice


Art. 228 - Schimbarea denumirii si sediului


Art. 229 - Dovada denumirii si sediului


Art. 230 - Alte atribute de identificare


Art. 231 - Mentiuni obligatorii


CAPITOLUL V - Reorganizarea persoanei juridice


Art. 232 - Notiunea


Art. 233 - Modurile de reorganizare


Art. 234 - Fuziunea


Art. 235 - Efectele fuziunii


Art. 236 - Divizarea


Art. 237 - Efectele divizarii


Art. 238 - Intinderea raspunderii in caz de divizare


Art. 239 - Repartizarea contractelor in caz de divizare


Art. 240 - Incetarea unor contracte


Art. 241 - Transformarea persoanei juridice


Art. 242 - Data transmiterii drepturilor si obligatiilor


Art. 243 - Opozitii


CAPITOLUL VI - Incetarea persoanei juridice


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 244 - Modurile de incetare


SECTIUNEA a 2-a - Dizolvarea persoanei juridice


Art. 245 - Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat


Art. 246 - Dizolvarea persoanelor juridice de drept public


Art. 247 - Opozitii


Art. 248 - Lichidarea


Art. 249 - Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare


SECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale


Art. 250 - Desfiintarea unor persoane juridice


Art. 251 - Data incetarii personalitatii juridice


TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale


Art. 252 - Ocrotirea personalitatii umane


Art. 253 - Mijloace de aparare


Art. 254 - Apararea dreptului la nume


Art. 255 - Masuri provizorii


Art. 256 - Decesul titularului dreptului nepatrimonial


Art. 257 - Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice


CARTEA II - Despre familie


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 258 - Familia


Art. 259 - Casatoria


Art. 260 - Egalitatea in drepturi a copiilor


Art. 261 - Indatorirea parintilor


Art. 262 - Relatiile dintre parinti si copii


Art. 263 - Principiul interesului superior al copilului


Art. 264 - Ascultarea copilului


Art. 265 - Instanta competenta


TITLUL II - Casatoria


CAPITOLUL I - Logodna


Art. 266 - Incheierea logodnei


Art. 267 - Ruperea logodnei


Art. 268 - Restituirea darurilor


Art. 269 - Raspunderea pentru ruperea logodnei


Art. 270 - Termenul de prescriptie


CAPITOLUL II - Incheierea casatoriei


SECTIUNEA 1 - Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei


Art. 271 - Consimtamantul la casatorie


Art. 272 - Varsta matrimoniala


Art. 273 - Bigamia


Art. 274 - Interzicerea casatoriei intre rude


Art. 275 - Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana minora


Art. 276 - Alienatia si debilitatea mintala


Art. 277 - Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria


SECTIUNEA a 2-a - Formalitatile pentru incheierea casatoriei


Art. 278 - Comunicarea starii de sanatate


Art. 279 - Locul incheierii casatoriei


Art. 280 - Declaratia de casatorie


Art. 281 - Continutul declaratiei de casatorie


Art. 282 - Alegerea numelui de familie


Art. 283 - Publicitatea declaratiei de casatorie


Art. 284 - Reinnoirea declaratiei de casatorie


Art. 285 - Opozitia la casatorie


Art. 286 - Refuzul celebrarii casatoriei


Art. 287 - Celebrarea casatoriei


Art. 288 - Martorii la casatorie


Art. 289 - Momentul incheierii casatoriei


CAPITOLUL III - Formalitati ulterioare incheierii casatoriei


Art. 290 - Actul de casatorie


Art. 291 - Formalitatile privind regimul matrimonial


Art. 292 - Dovada casatoriei


CAPITOLUL IV - Nulitatea casatoriei


SECTIUNEA 1 - Nulitatea absoluta a casatoriei


Art. 293 - Cazurile de nulitate absoluta


Art. 294 - Lipsa varstei matrimoniale


Art. 295 - Casatoria fictiva


Art. 296 - Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta


SECTIUNEA a 2-a - Nulitatea relativa a casatoriei


Art. 297 - Lipsa incuviintarilor cerute de lege


Art. 298 - Viciile de consimtamant


Art. 299 - Lipsa discernamantului


Art. 300 - Existenta tutelei


Art. 301 - Termenul de prescriptie


Art. 302 - Caracterul personal al actiunii


Art. 303 - Acoperirea nulitatii


SECTIUNEA a 3-a - Efectele nulitatii casatoriei


Art. 304 - Casatoria putativa


Art. 305 - Situatia copiilor


Art. 306 - Opozabilitatea hotararii judecatoresti


CAPITOLUL V - Drepturile si indatoririle personale ale sotilor


Art. 307 - Reglementarea raporturilor personale dintre soti


Art. 308 - Luarea deciziilor de catre soti


Art. 309 - Indatoririle sotilor


Art. 310 - Independenta sotilor


Art. 311 - Schimbarea numelui de familie


CAPITOLUL VI - Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


SUBSECTIUNEA 1 - Despre regimul matrimonial in general


Art. 312 - Regimurile matrimoniale


Art. 313 - Efectele regimului matrimonial


Art. 314 - Mandatul conventional


Art. 315 - Mandatul judiciar


Art. 316 - Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei


Art. 317 - Independenta patrimoniala a sotilor


Art. 318 - Dreptul la informare


Art. 319 - Incetarea regimului matrimonial


Art. 320 - Lichidarea regimului matrimonial


SUBSECTIUNEA a 2-a - Locuinta familiei


Art. 321 - Notiune


Art. 322 - Regimul unor acte juridice


Art. 323 - Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate


Art. 324 - Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere


SUBSECTIUNEA a 3-a - Cheltuielile casatoriei


Art. 325 - Contributia sotilor


Art. 326 - Munca in gospodarie


Art. 327 - Veniturile din profesie


Art. 328 - Dreptul la compensatie


SUBSECTIUNEA a 4-a - Alegerea regimului matrimonial


Art. 329 - Conventia matrimoniala


Art. 330 - Incheierea conventiei matrimoniale


Art. 331 - Simulatia conventiei matrimoniale


Art. 332 - Obiectul conventiei matrimoniale


Art. 333 - Clauza de preciput


Art. 334 - Publicitatea conventiei matrimoniale


Art. 335 - Inopozabilitatea conventiei matrimoniale


Art. 336 - Modificarea conventiei matrimoniale


Art. 337 - Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor


Art. 338 - Nulitatea conventiei matrimoniale


SECTIUNEA a 2-a - Regimul comunitatii legale


Art. 339 - Bunurile comune


Art. 340 - Bunurile proprii


Art. 341 - Veniturile din munca si cele asimilate acestora


Art. 342 - Regimul juridic al bunurilor proprii


Art. 343 - Dovada bunurilor sotilor


Art. 344 - Formalitatile de publicitate


Art. 345 - Actele de conservare, de folosinta si de administrare


Art. 346 - Actele de instrainare si de grevare


Art. 347 - Nulitatea relativa


Art. 348 - Aportul de bunuri comune


Art. 349 - Regimul aporturilor


Art. 350 - Dispozitii testamentare


Art. 351 - Datoriile comune ale sotilor


Art. 352 - Raspunderea subsidiara pentru datoriile comune


Art. 353 - Urmarirea bunurilor comune


Art. 354 - Urmarirea veniturilor din profesie


Art. 355 - Lichidarea regimului comunitatii


Art. 356 - Efectele incetarii regimului comunitatii


Art. 357 - Lichidarea comunitatii. Partajul


Art. 358 - Partajul in timpul regimului comunitatii


Art. 359 - Conventiile contrare regimului comunitatii legale


SECTIUNEA a 3-a - Regimul separatiei de bunuri


Art. 360 - Regimul bunurilor


Art. 361 - Inventarul bunurilor mobile


Art. 362 - Bunurile proprietate comuna pe cote-parti


Art. 363 - Folosinta bunurilor celuilalt sot


Art. 364 - Raspunderea pentru obligatiile personale


Art. 365 - Dreptul de retentie


SECTIUNEA a 4-a - Regimul comunitatii conventionale


Art. 366 - Domeniul de aplicare


Art. 367 - Obiectul conventiei matrimoniale


Art. 368 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 5-a - Modificarea regimului matrimonial


SUBSECTIUNEA 1 - Modificarea conventionala


Art. 369 - Conditii


SUBSECTIUNEA a 2-a - Modificarea judiciara


Art. 370 - Separatia judiciara de bunuri


Art. 371 - Efectele intre soti


Art. 372 - Efectele fata de terti


CAPITOLUL VII - Desfacerea casatoriei


SECTIUNEA 1 - Cazurile de divort


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 373 - Motive de divort


SUBSECTIUNEA a 2-a - Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara


Art. 374 - Conditii


SUBSECTIUNEA a 3-a - Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala


Art. 375 - Conditii


Art. 376 - Procedura


Art. 377 - Mentiunea in actul de casatorie


Art. 378 - Refuzul ofiterului de stare civila sau notarului public


SUBSECTIUNEA a 4-a - Divortul din culpa


Art. 379 - Conditii


Art. 380 - Continuarea actiunii de divort


SUBSECTIUNEA a 5-a - Divortul din cauza starii sanatatii unui sot


Art. 381 - Conditiile divortului


SECTIUNEA a 2-a - Efectele divortului


SUBSECTIUNEA 1 - Data desfacerii casatoriei


Art. 382 - Data desfacerii casatoriei


SUBSECTIUNEA a 2-a - Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti


Art. 383 - Numele de familie dupa casatorie


Art. 384 - Drepturile sotului divortat


SUBSECTIUNEA a 3-a - Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti


Efecte cu privire la regimul matrimonial


Art. 385 - Incetarea regimului matrimonial


Art. 386 - Actele incheiate in frauda celuilalt sot


Art. 387 - Opozabilitatea fata de terti


Dreptul la despagubiri


Art. 388 - Acordarea despagubirilor


Obligatia de intretinere intre fostii soti


Art. 389 - Obligatia de intretinere


Prestatia compensatorie


Art. 390 - Conditiile prestatiei compensatorii


Art. 391 - Stabilirea prestatiei compensatorii


Art. 392 - Forma prestatiei compensatorii


Art. 393 - Garantii


Art. 394 - Modificarea prestatiei compensatorii


Art. 395 - Incetarea prestatiei compensatorii


SUBSECTIUNEA a 4-a - Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori


Art. 396 - Raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori


Art. 397 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti


Art. 398 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte


Art. 399 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre alte persoane


Art. 400 - Locuinta copilului dupa divort


Art. 401 - Drepturile parintelui separat de copil


Art. 402 - Stabilirea contributiei parintilor


Art. 403 - Modificarea masurilor luate cu privire la copil


Art. 404 - Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri


TITLUL III - Rudenia


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 405 - Notiune


Art. 406 - Rudenia in linie dreapta sau colaterala


Art. 407 - Afinitatea


CAPITOLUL II - Filiatia


SECTIUNEA 1 - Stabilirea filiatiei


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 408 - Modurile de stabilire a filiatiei


Art. 409 - Dovada filiatiei


Art. 410 - Posesia de stat


Art. 411 - Posesia de stat conforma cu actul de nastere


Art. 412 - Timpul legal al conceptiunii


Art. 413 - Domeniul de aplicare


SUBSECTIUNEA a 2-a - Prezumtia de paternitate


Art. 414 - Prezumtia de paternitate


SUBSECTIUNEA a 3-a - Recunoasterea copilului


Art. 415 - Felurile recunoasterii


Art. 416 - Formele recunoasterii


Art. 417 - Recunoasterea de catre minorul necasatorit


Art. 418 - Nulitatea absoluta a recunoasterii


Art. 419 - Nulitatea relativa a recunoasterii


Art. 420 - Contestarea recunoasterii de filiatie


SUBSECTIUNEA a 4-a - Actiuni privind filiatia


Contestarea filiatiei


Art. 421 - Actiunea in contestatia filiatiei


Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama


Art. 422 - Actiunea in stabilirea maternitatii


Art. 423 - Regimul juridic al actiunii in stabilirea maternitatii


Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei


Art. 424 - Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca


Art. 425 - Actiunea in stabilirea paternitatii


Art. 426 - Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata


Art. 427 - Termenul de prescriptie


Art. 428 - Despagubiri


Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie


Art. 429 - Actiunea in tagada paternitatii


Art. 430 - Tagada paternitatii de catre sotul mamei


Art. 431 - Tagada paternitatii de catre mama


Art. 432 - Tagada paternitatii de catre pretinsul tata biologic


Art. 433 - Tagada paternitatii de catre copii si de catre mostenitori


Art. 434 - Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie


Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie


Art. 435 - Filiatia legal stabilita


Art. 436 - Citarea parintilor si a copilului


Art. 437 - Inadmisibilitatea renuntarii


Art. 438 - Situatia copilului


Art. 439 - Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta


Art. 440 - Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal


SECTIUNEA a 2-a - Reproducerea umana asistata medical cu tert donator


Art. 441 - Regimul filiatiei


Art. 442 - Conditii


Art. 443 - Contestarea filiatiei


Art. 444 - Raspunderea tatalui


Art. 445 - Confidentialitatea informatiilor


Art. 446 - Raporturile dintre tata si copii


Art. 447 - Reguli aplicabile


SECTIUNEA a 3-a - Situatia legala a copilului


Art. 448 - Egalitatea in drepturi a copiilor


Art. 449 - Numele copilului din casatorie


Art. 450 - Numele copilului din afara casatoriei


CAPITOLUL III - Adoptia


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 451 - Notiune


Art. 452 - Principiile adoptiei


Art. 453 - Adoptia internationala


Art. 454 - Procedura adoptiei


SECTIUNEA a 2-a - Conditiile de fond ale adoptiei


SUBSECTIUNEA 1 - Persoanele care pot fi adoptate


Art. 455 - Varsta adoptatului


Art. 456 - Pluralitatea de adoptati - frati si surori


Art. 457 - Interzicerea adoptiei intre frati


Art. 458 - Situatia sotilor


SUBSECTIUNEA a 2-a - Persoanele care pot adopta


Art. 459 - Capacitatea si starea de sanatate


Art. 460 - Diferenta de varsta


Art. 461 - Conditiile morale si materiale


Art. 462 - Adoptia simultana sau succesiva


SUBSECTIUNEA a 3-a - Consimtamantul la adoptie


Art. 463 - Persoanele care consimt la adoptie


Art. 464 - Situatii speciale privind consimtamantul parintilor


Art. 465 - Libertatea consimtamantului parintilor


Art. 466 - Darea si revocarea consimtamantului parintilor


Art. 467 - Refuzul parintilor de a-si da consimtamantul


Art. 468 - Conditiile exprimarii consimtamantului


SECTIUNEA a 3-a - Efectele adoptiei


Art. 469 - Data adoptiei


Art. 470 - Efectele asupra rudeniei


Art. 471 - Raporturile dintre adoptator si adoptat


Art. 472 - Decaderea adoptatorului din exercitiul drepturilor parintesti


Art. 473 - Numele adoptatului


Art. 474 - Informatiile cu privire la adoptie


SECTIUNEA a 4-a - incetarea adoptiei


Art. 475 - Incetarea adoptiei


Art. 476 - Desfacerea adoptiei


Art. 477 - Desfacerea adoptiei la cererea adoptatorului


Art. 478 - Desfacerea adoptiei la cererea adoptatului


Art. 479 - Anularea adoptiei


Art. 480 - Nulitatea absoluta a adoptiei


Art. 481 - Mentinerea adoptiei


Art. 482 - Efectele incetarii adoptiei


TITLUL IV - Autoritatea parinteasca


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 483 - Autoritatea parinteasca


Art. 484 - Durata autoritatii parintesti


Art. 485 - Indatorirea de respect


Art. 486 - Neintelegerile dintre parinti


CAPITOLUL II - Drepturile si indatoririle parintesti


Art. 487 - Continutul autoritatii parintesti


Art. 488 - Indatoririle specifice


Art. 489 - Masurile disciplinare


Art. 490 - Drepturile parintelui minor


Art. 491 - Religia copilului


Art. 492 - Numele copilului


Art. 493 - Supravegherea copilului


Art. 494 - Relatiile sociale ale copilului


Art. 495 - Inapoierea copilului de la alte persoane


Art. 496 - Locuinta copilului


Art. 497 - Schimbarea locuintei copilului


Art. 498 - Schimbarea felului invataturii ori al pregatirii profesionale


Art. 499 - Obligatia de intretinere


Art. 500 - Independenta patrimoniala


Art. 501 - Administrarea bunurilor copilului


Art. 502 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL III - Exercitarea autoritatii parintesti


Art. 503 - Modul de exercitare a autoritatii parintesti


Art. 504 - Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort


Art. 505 - Copilul din afara casatoriei


Art. 506 - Invoiala parintilor


Art. 507 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte


CAPITOLUL IV - Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti


Art. 508 - Conditii


Art. 509 - Intinderea decaderii


Art. 510 - Obligatia de intretinere


Art. 511 - Instituirea tutelei


Art. 512 - Redarea exercitiului drepturilor parintesti


TITLUL V - Obligatia de intretinere


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 513 - Caracterul legal al obligatiei de intretinere


Art. 514 - Caracterul personal al obligatiei de intretinere


Art. 515 - Inadmisibilitatea renuntarii la intretinere


CAPITOLUL II - Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza


Art. 516 - Subiectele obligatiei de intretinere


Art. 517 - Intretinerea copilului de catre sotul parintelui sau


Art. 518 - Obligatia de intretinere apartinand mostenitorilor


Art. 519 - Ordinea de plata a intretinerii


Art. 520 - Intretinerea in cazul desfacerii adoptiei


Art. 521 - Pluralitatea de debitori


Art. 522 - Obligatia subsidiara


Art. 523 - Divizibilitatea intretinerii


CAPITOLUL III - Conditiile obligatiei de intretinere


Art. 524 - Creditorul intretinerii


Art. 525 - Dreptul la intretinere al minorului


Art. 526 - Comportamentul necorespunzator


Art. 527 - Debitorul intretinerii


Art. 528 - Dovada starii de nevoie


CAPITOLUL IV - Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere


Art. 529 - Cuantumul intretinerii


Art. 530 - Modalitatile de executare


Art. 531 - Modificarea si incetarea pensiei de intretinere


Art. 532 - Data de la care se datoreaza pensia de intretinere


Art. 533 - Plata pensiei de intretinere


Art. 534 - Restituirea intretinerii nedatorate


CARTEA III - Despre bunuri


TITLUL I - Bunurile si drepturile reale in general


CAPITOLUL I - Despre bunuri in general


SECTIUNEA 1 - Despre distinctia bunurilor


Art. 535 - Notiune


Art. 536 - Bunurile mobile si imobile


Art. 537 - Bunurile imobile


Art. 538 - Bunurile care raman sau devin imobile


Art. 539 - Bunurile mobile


Art. 540 - Bunurile mobile prin anticipatie


Art. 541 - Universalitatea de fapt


Art. 542 - Regulile aplicabile drepturilor purtand asupra bunurilor


Art. 543 - Bunurile fungibile si bunurile nefungibile


Art. 544 - Bunurile consumptibile si bunurile neconsumptibile


Art. 545 - Bunurile divizibile si bunurile indivizibile


Art. 546 - Bunurile principale si bunurile accesorii


SECTIUNEA a 2-a - Produsele bunurilor


Art. 547 - Produsele bunurilor


Art. 548 - Fructele


Art. 549 - Productele


Art. 550 - Dobandirea fructelor si a productelor


CAPITOLUL II - Drepturile reale in general


Art. 551 - Drepturile reale


Art. 552 - Formele de proprietate


Art. 553 - Proprietatea privata


Art. 554 - Proprietatea publica


TITLUL II - Proprietatea privata


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


SECTIUNEA 1 - Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata


Art. 555 - Continutul dreptului de proprietate privata


Art. 556 - Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata


Art. 557 - Dobandirea dreptului de proprietate


Art. 558 - Riscul pieirii bunului


Art. 559 - Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor


Art. 560 - Obligatia de granituire


Art. 561 - Dreptul de ingradire


Art. 562 - Stingerea dreptului de proprietate


SECTIUNEA a 2-a - Apararea dreptului de proprietate privata


Art. 563 - Actiunea in revendicare


Art. 564 - Actiunea negatorie


Art. 565 - Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara


Art. 566 - Efectele admiterii actiunii in revendicare


CAPITOLUL II - Accesiunea


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 567 - Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune


Art. 568 - Formele accesiunii


SECTIUNEA a 2-a - Accesiunea imobiliara naturala


Art. 569 - Aluviunile


Art. 570 - Terenul lasat de apele curgatoare


Art. 571 - Terenul lasat de apele statatoare


Art. 572 - Avulsiunea


Art. 573 - Albiile raurilor, insulele si prundisurile


Art. 574 - Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate


Art. 575 - Albiile parasite de apele curgatoare


Art. 576 - Accesiunea naturala asupra animalelor


SECTIUNEA a 3-a - Accesiunea imobiliara artificiala


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 577 - Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului


Art. 578 - Categoriile de lucrari


Art. 579 - Prezumtiile in favoarea proprietarului imobilului


SUBSECTIUNEA a 2-a - Realizarea lucrarii cu materialele altuia


Art. 580 - Regimul juridic


SUBSECTIUNEA 3 - Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia


Art. 581 - Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu buna-credinta


Art. 582 - Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta


SUBSECTIUNEA a 4-a - Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia


Art. 583 - Lucrarile adaugate necesare


Art. 584 - Lucrarile adaugate utile


Art. 585 - Lucrarile adaugate voluptuare


SUBSECTIUNEA a 5-a - intelesul unor termeni


Art. 586 - Buna-credinta a autorului lucrarii


SUBSECTIUNEA a 6-a - Dispozitii speciale


Art. 587 - Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului


Art. 588 - Lucrarile provizorii


Art. 589 - Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara


Art. 590 - Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor


Art. 591 - Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie


Art. 592 - Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului


Art. 593 - Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii


Art. 594 - Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia


Art. 595 - Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii


Art. 596 - Cazurile speciale de accesiune


Art. 597 - Lucrarile efectuate de un detentor precar


SECTIUNEA a 4-a - Accesiunea mobiliara


Art. 598 - Accesiunea mobiliara


Art. 599 - Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor


Art. 600 - Unirea a doua bunuri mobile


Art. 601 - Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite


CAPITOLUL III - Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata


SECTIUNEA 1 - Limite legale


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 602 - Interesul public si interesul privat


Art. 603 - Regulile privind protectia mediului si buna vecinatate


SUBSECTIUNEA a 2-a - Folosirea apelor


Art. 604 - Regulile privind curgerea fireasca a apelor


Art. 605 - Regulile privind curgerea provocata a apelor


Art. 606 - Cheltuielile referitoare la irigatii


Art. 607 - Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa


Art. 608 - Intrebuintarea izvoarelor


Art. 609 - Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care se afla izvorul


Art. 610 - Regulile speciale privind folosirea apelor


SUBSECTIUNEA a 3-a - Picatura stresinii


Art. 611 - Picatura stresinii


SUBSECTIUNEA a 4-a - Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii


Art. 612 - Distanta minima in constructii


Art. 613 - Distanta minima pentru arbori


SUBSECTIUNEA a 5-a - Vederea asupra proprietatii vecinului


Art. 614 - Fereastra sau deschiderea in zidul comun


Art. 615 - Distanta minima pentru fereastra de vedere


Art. 616 - Fereastra de lumina


SUBSECTIUNEA a 6-a - Dreptul de trecere


Art. 617 - Dreptul de trecere


Art. 618 - Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale


Art. 619 - Intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere


Art. 620 - Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirii incasate


SUBSECTIUNEA 7 - Alte limite legale


Art. 621 - Dreptul de trecere pentru utilitati


Art. 622 - Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari


Art. 623 - Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie


Art. 624 - Starea de necesitate


Art. 625 - Reguli speciale


SECTIUNEA a 2-a - Limite conventionale


Art. 626 - Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridic


Art. 627 - Clauza de inalienabilitate. Conditii. Domeniu de aplicare


Art. 628 - Conditii de opozabilitate


Art. 629 - Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate


SECTIUNEA 3 - Limite judiciare


Art. 630 - Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii


CAPITOLUL IV - Proprietatea comuna


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 631 - Notiune


Art. 632 - Formele proprietatii comune


Art. 633 - Prezumtia de coproprietate


SECTIUNEA a 2-a - Coproprietatea obisnuita


Art. 634 - Intinderea cotelor-parti


Art. 635 - Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari


Art. 636 - Exercitarea in comun a dreptului de folosinta


Art. 637 - Fructele bunului comun


Art. 638 - Dreptul la restituirea cheltuielilor


Art. 639 - Modul de folosire a bunului comun


Art. 640 - Actele de conservare


Art. 641 - Actele de administrare si de dispozitie


Art. 642 - Sanctiunile


Art. 643 - Actiunile in justitie


Art. 644 - Contractele de administrare a coproprietatii


Art. 645 - Regulile aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale


SECTIUNEA a 3-a - Coproprietatea fortata


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 646 - Cazurile de coproprietate fortata


Art. 647 - Regimul juridic general


SUBSECTIUNEA a 2-a - Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente


Partile comune


Art. 648 - Notiune


Art. 649 - Partile comune


Art. 650 - Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune


Art. 651 - Actele juridice privind cotele-parti


Art. 652 - Stabilirea cotelor-parti


Drepturile si obligatiile coproprietarilor


Art. 653 - Exercitarea dreptului de folosinta


Art. 654 - Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune


Art. 655 - Obligatia de conservare a cladirii


Art. 656 - Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale


Art. 657 - Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii


Art. 658 - Incetarea destinatiei folosintei comune


Asociatia de proprietari


Art. 659 - Constituirea asociatiilor de proprietari


SUBSECTIUNEA a 3-a - Coproprietatea asupra despartiturilor comune


Art. 660 - Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune


Art. 661 - Semnele de necomunitate


Art. 662 - Obligatia de construire a despartiturilor comune


Art. 663 - Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune


Art. 664 - Constructiile si instalatiile aflate in legatura cu zidul comun


Art. 665 - Inaltarea zidului comun


Art. 666 - Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor


SECTIUNEA a 4-a - Proprietatea comuna in devalmasie


Art. 667 - Proprietatea comuna in devalmasie


Art. 668 - Regulile aplicabile proprietatii devalmase


SECTIUNEA a 5-a - Partajul


Art. 669 - Imprescriptibilitatea actiunii de partaj


Art. 670 - Felurile partajului


Art. 671 - Imparteala partilor comune ale cladirilor


Art. 672 - Conventiile privitoare la suspendarea partajului


Art. 673 - Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca


Art. 674 - Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu


Art. 675 - Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii


Art. 676 - Regulile privitoare la modul de impartire


Art. 677 - Datoriile nascute in legatura cu bunul comun


Art. 678 - Executarea silita privitoare la bunul comun


Art. 679 - Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului


Art. 680 - Efectele juridice ale partajului


Art. 681 - Opozabilitatea unor acte juridice


Art. 682 - Stramutarea garantiilor


Art. 683 - Garantia pentru evictiune si vicii ascunse


Art. 684 - Desfiintarea partajului


Art. 685 - Instrainarea bunurilor atribuite


Art. 686 - Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie


CAPITOLUL V - Proprietatea periodica


Art. 687 - Proprietatea periodica


Art. 688 - Temeiul proprietatii periodice


Art. 689 - Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar


Art. 690 - Drepturile si obligatiile coproprietarilor


Art. 691 - Obligatia de despagubire si excluderea


Art. 692 - Incetarea proprietatii periodice


TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata


CAPITOLUL I - Superficia


Art. 693 - Notiune


Art. 694 - Durata dreptului de superficie


Art. 695 - Intinderea si exercitarea dreptului de superficie


Art. 696 - Actiunea confesorie de superficie


Art. 697 - Evaluarea prestatiei superficiarului


Art. 698 - Cazurile de incetare a superficiei


Art. 699 - Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului


Art. 700 - Efectele incetarii superficiei prin consolidare


Art. 701 - Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei


Art. 702 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL II - Uzufructul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 703 - Notiune


Art. 704 - Constituirea uzufructului


Art. 705 - Actiunea confesorie de uzufruct


Art. 706 - Obiectul uzufructului


Art. 707 - Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului


Art. 708 - Durata uzufructului


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar


SUBSECTIUNEA 1 - Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar


Art. 709 - Drepturile uzufructuarului


Art. 710 - Fructele naturale si industriale


Art. 711 - Fructele civile


Art. 712 - Cvasiuzufructul


Art. 713 - Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile


Art. 714 - Cesiunea uzufructului


Art. 715 - Contractele de locatiune


Art. 716 - Lucrarile si imbunatatirile


Art. 717 - Exploatarea padurilor tinere


Art. 718 - Exploatarea padurilor inalte


Art. 719 - Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului


Art. 720 - Dreptul asupra pomilor fructiferi


Art. 721 - Dreptul asupra carierelor de piatra si de nisip aflate in exploatare


Art. 722 - Situatia carierelor de piatra si de nisip nedeschise si a comorilor


SUBSECTIUNEA a 2-a - Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar


Art. 723 - Inventarierea bunurilor


Art. 724 - Respectarea destinatiei bunurilor


Art. 725 - Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii


Art. 726 - Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuarului


Art. 727 - Numirea administratorului


Art. 728 - Intarzierea in depunerea garantiei


Art. 729 - Modul de suportare a reparatiilor de catre uzufructuar si nudul proprietar


Art. 730 - Efectuarea reparatiilor mari


Art. 731 - Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit


Art. 732 - Uzufructul cu titlu particular


Art. 733 - Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu


Art. 734 - Instiintarea nudului proprietar


Art. 735 - Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor proprietatii


Art. 736 - Obligatiile in caz de pieire a turmei


SUBSECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale


Art. 737 - Opozabilitatea uzufructului asupra creantelor


Art. 738 - Drepturile si obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor


Art. 739 - Uzufructul rentei viagere


Art. 740 - Dreptul de a spori capitalul


Art. 741 - Dreptul de vot


Art. 742 - Dreptul la dividende


Art. 743 - Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar


Art. 744 - Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului


Art. 745 - Uzufructul fondului de comert


SECTIUNEA a 3-a - Stingerea uzufructului


Art. 746 - Cazurile de stingere a uzufructului


Art. 747 - Stingerea uzufructului in caz de abuz de folosinta


Art. 748 - Stingerea uzufructului in caz de pieire a bunului


CAPITOLUL III - Uzul si abitatia


Art. 749 - Dreptul de uz


Art. 750 - Dreptul de abitatie


Art. 751 - Constituirea uzului si a abitatiei


Art. 752 - Limitele dreptului de uz si abitatie


Art. 753 - Obligatia uzuarului si a titularului dreptului de abitatie


Art. 754 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL IV - Servitutile


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 755 - Notiune


Art. 756 - Constituirea servitutii


Art. 757 - Actiunea confesorie de servitute


Art. 758 - Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoare


Art. 759 - Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit


Art. 760 - Servitutile aparente si neaparente


Art. 761 - Servitutile continue si necontinue


Art. 762 - Servitutile pozitive si negative


Art. 763 - Dobandirea servitutii prin uzucapiune


Art. 764 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile proprietarilor


Art. 765 - Regulile privind exercitarea si conservarea servitutii


Art. 766 - Exonerarea de raspundere


Art. 767 - Schimbarea locului de exercitare a servitutii


Art. 768 - Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit


Art. 769 - Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor


SECTIUNEA a 3-a - Stingerea servitutilor


Art. 770 - Cauzele de stingere a servitutilor


Art. 771 - Stingerea servitutii prin ne uz


Art. 772 - Rascumpararea servitutii de trecere


TITLUL IV - Fiducia


Art. 773 - Notiune


Art. 774 - Izvoarele fiduciei


Art. 775 - Interdictia liberalitatii indirecte


Art. 776 - Partile contractului de fiducie


Art. 777 - Beneficiarul fiduciei


Art. 778 - Reprezentarea intereselor constituitorului


Art. 779 - Continutul contractului de fiducie


Art. 780 - Inregistrarea fiscala


Art. 781 - Opozabilitatea fiduciei


Art. 782 - Precizarea calitatii fiduciarului


Art. 783 - Obligatia de a da socoteala


Art. 784 - Puterile si remunerarea fiduciarului


Art. 785 - Insolventa fiduciarului


Art. 786 - Limitarea raspunderii in functie de separatia maselor patrimoniale


Art. 787 - Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate


Art. 788 - Inlocuirea fiduciarului


Art. 789 - Denuntarea, modificarea si revocarea contractului de fiducie


Art. 790 - Incetarea contractului de fiducie


Art. 791 - Efectele incetarii contractului de fiducie


TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 792 - Calitatea de administrator al bunurilor altuia


Art. 793 - Remuneratia administratorului


Art. 794 - Domeniul de aplicare


CAPITOLUL II - Formele de administrare


SECTIUNEA 1 - Administrarea simpla


Art. 795 - Notiune


Art. 796 - Atributiile administratorului


Art. 797 - Mentinerea destinatiei bunurilor


Art. 798 - Investirea sumelor de bani


Art. 799 - Autorizarea actelor de dispozitie


SECTIUNEA a 2-a - Administrarea deplina


Art. 800 - Atributiile administratorului


Art. 801 - Intinderea puterilor administratorului


CAPITOLUL III - Regimul juridic al administrarii


SECTIUNEA 1 - Obligatiile administratorului fata de beneficiar


Art. 802 - Limitele raspunderii administratorului


Art. 803 - Obligatia de diligenta, onestitate si loialitate


Art. 804 - Evitarea conflictului de interese


Art. 805 - Anuntarea conflictului de interese


Art. 806 - Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate


Art. 807 - Separatia bunurilor administrate


Art. 808 - Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu


Art. 809 - Interdictia actelor de dispozitie cu titlu gratuit


Art. 810 - Dreptul de a reprezenta in justitie


Art. 811 - Impartialitatea administratorului


Art. 812 - Atenuarea raspunderii administratorului


SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii


Art. 813 - Raspunderea personala a administratorului


Art. 814 - Raspunderea personala a administratorului in cazul depasirii puterilor conferite


Art. 815 - Depasirea puterilor incredintate mai multor persoane


Art. 816 - Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti


Art. 817 - Administratorul aparent


SECTIUNEA a 3-a - Inventar, garantii si asigurare


Art. 818 - Izvorul obligatiei privind inventarul, garantiile si asigurarea


Art. 819 - Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice


Art. 820 - Cuprinsul inventarului


Art. 821 - Bunurile de uz personal


Art. 822 - Starea bunurilor indicate in inventar


Art. 823 - Comunicarea si contestarea inventarului


Art. 824 - Asigurarea facultativa


SECTIUNEA a 4-a - Administrarea colectiva si delegarea


Art. 825 - Adoptarea hotararilor


Art. 826 - Adoptarea hotararilor in situatii speciale


Art. 827 - Raspunderea solidara


Art. 828 - Prezumtia de aprobare a hotararilor


Art. 829 - Delegarea


Art. 830 - Raspunderea reprezentantului administratorului


SECTIUNEA a 5-a - Plasamentele considerate sigure


Art. 831 - Categoriile de plasamente considerate sigure


Art. 832 - Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor


Art. 833 - Plasarea sumelor de bani


Art. 834 - Mentinerea plasamentelor anterioare


Art. 835 - Obligatia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure


Art. 836 - Obligatia administratorului de a-si arata calitatea


SECTIUNEA a 6-a - Repartitia profiturilor si a pierderilor


Art. 837 - Repartitia profitului si a pierderilor


Art. 838 - Debitarea contului de venituri


Art. 839 - Debitarea contului de capital


Art. 840 - Momentul nasterii dreptului beneficiarului la venitul net


Art. 841 - Dobandirea fructelor


SECTIUNEA a 7-a - Darea de seama anuala


Art. 842 - Obligatia privind darea de seama


Art. 843 - Continutul si auditarea darii de seama


Art. 844 - Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori


Art. 845 - Examinarea registrelor


CAPITOLUL IV - Incetarea administrarii


SECTIUNEA 1 - Cauzele de incetare


Art. 846 - Cazurile de incetare


Art. 847 - Notificarea renuntarii


Art. 848 - Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului


Art. 849 - Obligatiile asumate ulterior incetarii administrarii


SECTIUNEA a 2-a - Darea de seama si predarea bunurilor


Art. 850 - Darea de seama finala


Art. 851 - Descarcarea judiciara de gestiune


Art. 852 - Locul predarii bunurilor


Art. 853 - Intinderea obligatiei de restituire


Art. 854 - Suportarea cheltuielilor administrarii


Art. 855 - Data curgerii dobanzilor


Art. 856 - Deducerea remuneratiei


Art. 857 - Solidaritatea beneficiarilor


TITLUL VI - Proprietatea publica


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 858 - Definitia dreptului de proprietate publica


Art. 859 - Obiectul proprietatii publice. Delimitarea de domeniul privat


Art. 860 - Domeniul public national, judetean si local


Art. 861 - Caracterele dreptului de proprietate publica


Art. 862 - Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica


Art. 863 - Cazurile de dobandire a dreptului de proprietate publica


Art. 864 - Stingerea dreptului de proprietate publica


Art. 865 - Apararea dreptului de proprietate publica


CAPITOLUL II - Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generate


Art. 866 - Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice


SECTIUNEA a 2-a - Dreptul de administrare


Art. 867 - Constituirea dreptului de administrare


Art. 868 - Exercitarea dreptului de administrare


Art. 869 - Stingerea dreptului de administrare


Art. 870 - Apararea dreptului de administrare


SECTIUNEA a 3-a - Dreptul de concesiune


Art. 871 - Continutul dreptului de concesiune


Art. 872 - Exercitarea dreptului de concesiune


Art. 873 - Apararea dreptului de concesiune


SECTIUNEA a 4-a - Dreptul de folosinta cu titlu gratuit


Art. 874 - Continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit


Art. 875 - Apararea dreptului de folosinta cu titlu gratuit


TITLUL VII - Cartea funciara


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Art. 876 - Scopul si obiectul cartii funciare


Art. 877 - Drepturile tabulare


Art. 878 - Obiectul drepturilor tabulare


Art. 879 - Modificarea imobilului inscris in cartea funciara


Art. 880 - Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire


Art. 881 - Felurile inscrierilor


Art. 882 - Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati


Art. 883 - Cercetarea cartii funciare


Art. 884 - Procedura de inscriere


CAPITOLUL II - Inscrierea drepturilor tabulare


Art. 885 - Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor


Art. 886 - Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor


Art. 887 - Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere


Art. 888 - Conditii de inscriere


Art. 889 - Renuntarea la dreptul de proprietate


Art. 890 - Data producerii efectelor inscrierilor


Art. 891 - Conflictul dintre tertii dobanditori de la un autor comun


Art. 892 - Situatia tertului dobanditor de rea-credinta


Art. 893 - Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare


Art. 894 - Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor juridice succesive


Art. 895 - Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului


Art. 896 - Actiunea in prestatie tabulara


Art. 897 - Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta


Art. 898 - Inscrierea provizorie


Art. 899 - Efectele inscrierii provizorii


Art. 900 - Prezumtia existentei sau inexistentei unui drept tabular


Art. 901 - Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular


CAPITOLUL III - Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice


Art. 902 - Actele sau faptele supuse notarii


Art. 903 - Actele sau faptele care pot fi notate in cartea funciara


Art. 904 - Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca


Art. 905 - Pierderea efectului notarii


Art. 906 - Notarea antecontractelor si a pactelor de optiune


CAPITOLUL IV - Rectificarea inscrierilor de carte funciara


Art. 907 - Notiune


Art. 908 - Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii


Art. 909 - Termenele de exercitare a actiunii in rectificare


Art. 910 - Efectele admiterii actiunii in rectificare


Art. 911 - Rectificarea notarii in cartea funciara


Art. 912 - Radierea drepturilor conditionale


Art. 913 - Indreptarea erorilor materiale


Art. 914 - Modificarea descrierii imobilului


Art. 915 - Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare


TITLUL VIII - Posesia


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 916 - Notiune


Art. 917 - Exercitarea posesiei


Art. 918 - Cazurile care nu constituie posesie


Art. 919 - Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate


Art. 920 - Intervertirea precaritatii in posesie


Art. 921 - Incetarea posesiei


CAPITOLUL II - Viciile posesiei


Art. 922 - Viciile posesiei


Art. 923 - Discontinuitatea


Art. 924 - Violenta


Art. 925 - Clandestinitatea


Art. 926 - Invocarea viciilor posesiei


Art. 927 - Incetarea viciilor posesiei


CAPITOLUL III - Efectele posesiei


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 928 - Uzucapiunea si dobandirea fructelor


Art. 929 - Bunurile care nu pot fi uzucapate


SECTIUNEA a 2-a - Uzucapiunea imobiliara


Art. 930 - Uzucapiunea extratabulara


Art. 931 - Uzucapiunea tabulara


Art. 932 - Curgerea termenului uzucapiunii


Art. 933 - Jonctiunea posesiilor


Art. 934 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 3-a - Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta


Art. 935 - Prezumtia de titlu de proprietate


Art. 936 - Opozabilitatea fata de terti


Art. 937 - Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta


Art. 938 - Buna-credinta


Art. 939 - Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii


Art. 940 - Posesia titlurilor la purtator


SECTIUNEA a 4-a - Ocupatiunea


Art. 941 - Dobandirea bunului prin ocupatiune


Art. 942 - Proprietatea bunului gasit


Art. 943 - Proprietatea asupra bunului gasit in loc public


Art. 944 - Vanzarea bunului gasit


Art. 945 - Restituirea bunului gasit catre proprietar


Art. 946 - Drepturile asupra tezaurului gasit


Art. 947 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 5-a - Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta


Art. 948 - Conditiile dobandirii fructelor bunului posedat


CAPITOLUL IV - Actiunile posesorii


Art. 949 - Actiunile posesorii


Art. 950 - Persoanele impotriva carora se pot introduce actiunile posesorii


Art. 951 - Termenul de exercitare a actiunii posesorii


Art. 952 - Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat


CARTEA IV - Despre mostenire si liberalitati


TITLUL I - Dispozitii referitoare la mostenire in general


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 953 - Notiune


Art. 954 - Deschiderea mostenirii


Art. 955 - Felurile mostenirii


Art. 956 - Actele juridice asupra mostenirii nedeschise


CAPITOLUL II - Conditiile generale ale dreptului de a mosteni


Art. 957 - Capacitatea de a mosteni


Art. 958 - Nedemnitatea de drept


Art. 959 - Nedemnitatea judiciara


Art. 960 - Efectele nedemnitatii


Art. 961 - Inlaturarea efectelor nedemnitatii


Art. 962 - Vocatia la mostenire


TITLUL II - Mostenirea legala


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 963 - Mostenitorii legali


Art. 964 - Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii


CAPITOLUL II - Reprezentarea succesorala


Art. 965 - Notiune


Art. 966 - Domeniul de aplicare


Art. 967 - Conditii


Art. 968 - Efectul general al reprezentarii succesorale


Art. 969 - Efectul particular al reprezentarii succesorale


CAPITOLUL III - Mostenitorii legali


SECTIUNEA 1 - Sotul supravietuitor


Art. 970 - Conditii


Art. 971 - Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor


Art. 972 - Cota succesorala a sotului supravietuitor


Art. 973 - Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor


Art. 974 - Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor


SECTIUNEA a 2-a - Descendentii defunctului


Art. 975 - Dreptul de mostenire al descendentilor


SECTIUNEA a 3-a - Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati


Art. 976 - Vocatia la mostenire a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati


Art. 977 - Impartirea mostenirii intre sotul supravietuitor, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati


Art. 978 - Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati


Art. 979 - Absenta ascendentilor privilegiati sau a colateralilor privilegiati


Art. 980 - Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati


Art. 981 - Impartirea mostenirii intre colateralii privilegiati


SECTIUNEA a 4-a - Ascendentii ordinari


Art. 982 - Dreptul de mostenire al ascendentilor ordinari


SECTIUNEA a 5-a - Colateralii ordinari


Art. 983 - Dreptul de mostenire al colateralilor ordinari


TITLUL III - Liberalitatile


CAPITOLUL I - Dispozitii comune


SECTIUNEA 1 - Dispozitii preliminare


Art. 984 - Notiune si categorii


Art. 985 - Donatia


Art. 986 - Legatul


SECTIUNEA a 2-a - Capacitatea in materie de liberalitati


Art. 987 - Capacitatea de folosinta


Art. 988 - Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului


Art. 989 - Desemnarea beneficiarului liberalitatii


Art. 990 - Incapacitatile speciale


Art. 991 - Incapacitatile speciale in materia legatelor


Art. 992 - Simulatia


SECTIUNEA a 3-a - Substitutiile fideicomisare


Art. 993 - Notiune


Art. 994 - Substitutia fideicomisara


Art. 995 - Efectele cu privire la bunuri


Art. 996 - Drepturile substituitului


Art. 997 - Garantiile si asigurarile


Art. 998 - Imputarea sarcinii asupra cotitatii disponibile


Art. 999 - Acceptarea donatiei dupa decesul dispunatorului


Art. 1000 - Ineficacitatea substitutiei


SECTIUNEA a 4-a - Liberalitatile reziduale


Art. 1001 - Notiune


Art. 1002 - Dreptul de dispozitie al instituitului


Art. 1003 - Interdictia de a dispune cu titlu gratuit


Art. 1004 - Independenta patrimoniala a instituitului


Art. 1005 - Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare


SECTIUNEA a 5-a - Revizuirea conditiilor si sarcinilor


Art. 1006 - Domeniul de aplicare


Art. 1007 - Solutionarea cererii de revizuire


Art. 1008 - Inlaturarea efectelor revizuirii


SECTIUNEA a 6-a - Dispozitii speciale


Art. 1009 - Clauzele considerate nescrise


Art. 1010 - Confirmarea liberalitatilor


CAPITOLUL II - Donatia


SECTIUNEA 1 - incheierea contractului


Art. 1011 - Forma donatiei


Art. 1012 - Inregistrarea donatiei autentice


Art. 1013 - Formarea contractului


Art. 1014 - Promisiunea de donatie


Art. 1015 - Principiul irevocabilitatii


Art. 1016 - Intoarcerea conventionala


SECTIUNEA a 2-a - Efectele donatiei


Art. 1017 - Raspunderea donatorului


Art. 1018 - Garantia contra evictiunii


Art. 1019 - Garantia contra viciilor ascunse


SECTIUNEA a 3-a - Revocarea donatiei


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 1020 - Cauzele de revocare


Art. 1021 - Modul de operare


Art. 1022 - Revocarea promisiunii de donatie


SUBSECTIUNEA 2 - Revocarea pentru ingratitudine


Art. 1023 - Cazuri


Art. 1024 - Cererea de revocare


Art. 1025 - Efectele generale ale revocarii


Art. 1026 - Efectele speciale ale revocarii


SUBSECTIUNEA 3 - Revocarea pentru neexecutarea sarcinii


Art. 1027 - Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii


Art. 1028 - Intinderea obligatiei de executare


Art. 1029 - Efecte


SECTIUNEA a 4-a - Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti


Art. 1030 - Caducitatea donatiilor


Art. 1031 - Revocabilitatea donatiei intre soti


Art. 1032 - Nulitatea donatiei intre soti


Art. 1033 - Donatiile simulate


CAPITOLUL III - Testamentul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1034 - Notiune


Art. 1035 - Continutul testamentului


Art. 1036 - Testamentul reciproc


Art. 1037 - Proba testamentului


Art. 1038 - Consimtamantul testatorului


Art. 1039 - Interpretarea testamentului


SECTIUNEA a 2-a - Formele testamentului


Art. 1040 - Formele testamentului ordinar


Art. 1041 - Testamentul olograf


Art. 1042 - Deschiderea testamentului olograf


Art. 1043 - Testamentul autentic


Art. 1044 - Intocmirea testamentului autentica


Art. 1045 - Autentificarea in situatii particulare


Art. 1046 - Inregistrarea testamentului autentic


Art. 1047 - Testamentele privilegiate


Art. 1048 - Caducitatea testamentelor privilegiate


Art. 1049 - Testamentul sumelor si valorilor depozitate


Art. 1050 - Conversiunea formei testamentare


SECTIUNEA a 3-a - Revocarea voluntara a testamentului


Art. 1051 - Revocarea voluntara expresa


Art. 1052 - Revocarea voluntara tacita


Art. 1053 - Retractarea revocarii


SECTIUNEA a 4-a - Legatul


SUBSECTIUNEA 1 - Categorii de legate


Art. 1054 - Clasificarea legatelor


Art. 1055 - Legatul universal


Art. 1056 - Legatul cu titlu universal


Art. 1057 - Legatul cu titlu particular


SUBSECTIUNEA a 2-a - Efectele legatelor


Art. 1058 - Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului


Art. 1059 - Drepturile legatarului cu titlu particular


Art. 1060 - Sarcina excesiva a legatului cu titlu particular


Art. 1061 - Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular


Art. 1062 - Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere


Art. 1063 - Legatul alternativ


Art. 1064 - Legatul bunului altuia


Art. 1065 - Legatul conjunctiv


Art. 1066 - Cheltuielile predarii legatului


Art. 1067 - Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari


SUBSECTIUNEA a 3-a - Ineficacitatea legatelor


Art. 1068 - Revocarea voluntara a legatului


Art. 1069 - Revocarea judecatoreasca


Art. 1070 - Termenul de prescriptie


Art. 1071 - Caducitatea legatului


Art. 1072 - Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace


Art. 1073 - Regimul legatului-sarcina


SECTIUNEA a 5-a - Dezmostenirea


Art. 1074 - Notiune


Art. 1075 - Efectele


Art. 1076 - Nulitatea


SECTIUNEA a 6-a - Executiunea testamentara


Art. 1077 - Desemnarea si misiunea executorului


Art. 1078 - Capacitatea executorului


Art. 1079 - Dreptul de administrare


Art. 1080 - Puterile executorului


Art. 1081 - Transmiterea executiunii


Art. 1082 - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului


Art. 1083 - Remuneratia executorului


Art. 1084 - Suportarea cheltuielilor


Art. 1085 - Incetarea executiunii


CAPITOLUL IV - Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive


SECTIUNEA 1 - Rezerva succesorala si cotitatea disponibila


Art. 1086 - Notiunea de rezerva succesorala


Art. 1087 - Mostenitorii rezervatari


Art. 1088 - Intinderea rezervei succesorale


Art. 1089 - Notiunea de cotitate disponibila


Art. 1090 - Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor


SECTIUNEA a 2-a - Reductiunea liberalitatilor excesive


Art. 1091 - Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile


Art. 1092 - Modul de operare


Art. 1093 - Persoanele care pot cere reductiunea


Art. 1094 - Caile de realizare a reductiunii


Art. 1095 - Termenul de prescriptie


Art. 1096 - Ordinea reductiunii


Art. 1097 - Efectele reductiunii


Art. 1098 - Reductiunea unor liberalitati speciale


Art. 1099 - Imputarea liberalitatilor


TITLUL IV - Transmisiunea si partajul mostenirii


CAPITOLUL I - Transmisiunea mostenirii


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1100 - Notiunile de optiune succesorala si de succesibil


Art. 1101 - Caracterele juridice ale optiunii


Art. 1102 - Vocatia multipla la mostenire


Art. 1103 - Termenul de optiune succesorala


Art. 1104 - Prorogarea termenului


Art. 1105 - Retransmiterea dreptului de optiune


SECTIUNEA a 2-a - Acceptarea mostenirii


Art. 1106 - Libertatea acceptarii mostenirii


Art. 1107 - Acceptarea mostenirii de catre creditori


Art. 1108 - Felurile acceptarii


Art. 1109 - Inregistrarea actelor de acceptare


Art. 1110 - Actele cu valoare de acceptare tacita


Art. 1111 - Declaratia de neacceptare


Art. 1112 - Prezumtia de renuntare


Art. 1113 - Reducerea termenului de optiune


Art. 1114 - Efectele acceptarii


Art. 1115 - Intocmirea inventarului


Art. 1116 - Procesul-verbal de inventariere


Art. 1117 - Masurile speciale de conservare a bunurilor


Art. 1118 - Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori


Art. 1119 - Acceptarea fortata


SECTIUNEA a 3-a - Renuntarea la mostenire


Art. 1120 - Forma renuntarii


Art. 1121 - Efectele renuntarii


Art. 1122 - Renuntarea frauduloasa


Art. 1123 - Revocarea renuntarii


Art. 1124 - Termenul de prescriptie


SECTIUNEA a 4-a - Sezina


Art. 1125 - Notiune


Art. 1126 - Mostenitorii sezinari


Art. 1127 - Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari


Art. 1128 - Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal in stapanirea mostenirii


Art. 1129 - Predarea legatului cu titlu particular


SECTIUNEA a 5-a - Petitia de ereditate


Art. 1130 - Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor


Art. 1131 - Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor


SECTIUNEA a 6-a - Certificatul de mostenitor


Art. 1132 - Notiune


Art. 1133 - Efecte


Art. 1134 - Nulitatea


CAPITOLUL II - Mostenirea vacanta


Art. 1135 - Notiune


Art. 1136 - Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii


Art. 1137 - Somarea succesibililor


Art. 1138 - Dreptul de a culege mostenirea vacanta


Art. 1139 - Intrarea in stapanirea mostenirii vacante si raspunderea pentru pasiv


Art. 1140 - Desfiintarea vacantei mostenirii


CAPITOLUL III - Amintirile de familie


Art. 1141 - Bunurile care constituie amintiri de familie


Art. 1142 - Regimul juridic al amintirilor de familie


CAPITOLUL IV - Partajul succesoral si raportul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral


Art. 1143 - Starea de indiviziune


Art. 1144 - Partajul voluntar


Art. 1145 - Masuri conservatorii


SECTIUNEA a 2-a - Raportul donatiilor


Art. 1146 - Notiune


Art. 1147 - Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legala


Art. 1148 - Persoanele care pot cere raportul donatiei


Art. 1149 - Caracterul personal al obligatiei de raport


Art. 1150 - Exceptiile de la obligatia de raport


Art. 1151 - Modul de efectuare a raportului


Art. 1152 - Caile de realizare a raportului


Art. 1153 - Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent


Art. 1154 - Ameliorarile si degradarile bunului donat in cazul raportului in natura


SECTIUNEA a 3 -a - Plata datoriilor


Art. 1155 - Plata pasivului. Exceptiile de la divizarea de drept a pasivului mostenirii


Art. 1156 - Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor


Art. 1157 - Regresul intre mostenitori. Insolvabilitatea unuia dintre mostenitori


Art. 1158 - Raportul datoriilor


Art. 1159 - Titlurile executorii obtinute impotriva defunctului


SECTIUNEA a 4-a - Partajul de ascendent


Art. 1160 - Subiecte


Art. 1161 - Forme


Art. 1162 - Cuprins


Art. 1163 - Ineficacitate


CARTEA V - Despre obligatii


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 1164 - Continutul raportului obligational


Art. 1165 - Izvoarele obligatiilor


TITLUL II - Izvoarele obligatiilor


CAPITOLUL I - Contractul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1166 - Notiune


Art. 1167 - Regulile aplicabile contractelor


Art. 1168 - Regulile aplicabile contractelor nenumite


Art. 1169 - Libertatea de a contracta


Art. 1170 - Buna-credinta


SECTIUNEA a 2-a - Diferite categorii de contracte


Art. 1171 - Contractul sinalagmatic si contractul unilateral


Art. 1172 - Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit


Art. 1173 - Contractul comutativ si contractul aleatoriu


Art. 1174 - Contractul consensual, solemn sau real


Art. 1175 - Contractul de adeziune


Art. 1176 - Contractul-cadru


Art. 1177 - Contractul incheiat cu consumatorii


SECTIUNEA a 3-a - incheierea contractului


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii preliminare


Art. 1178 - Libertatea formei


Art. 1179 - Conditiile esentiale pentru validitatea contractului


SUBSECTIUNEA 2 - Capacitatea partilor


Art. 1180 - Capacitatea partilor


Art. 1181 - Reguli aplicabile


SUBSECTIUNEA 3 - Consimtamantul


Formarea contractului


Art. 1182 - Incheierea contractului


Art. 1183 - Buna-credinta in negocieri


Art. 1184 - Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale


Art. 1185 - Elementele de care depinde incheierea contractului


Art. 1186 - Momentul si locul incheierii contractului


Art. 1187 - Forma ofertei si a acceptarii


Art. 1188 - Oferta de a contracta


Art. 1189 - Propunerea adresata unor persoane nedeterminate


Art. 1190 - Solicitarea de oferte


Art. 1191 - Oferta irevocabila


Art. 1192 - Termenul de acceptare


Art. 1193 - Oferta fara termen adresata unei persoane absente


Art. 1194 - Oferta fara termen adresata unei persoane prezente


Art. 1195 - Caducitatea ofertei


Art. 1196 - Acceptarea ofertei


Art. 1197 - Acceptarea necorespunzatoare a ofertei


Art. 1198 - Acceptarea tardiva


Art. 1199 - Retragerea ofertei sau a acceptarii


Art. 1200 - Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii


Art. 1201 - Clauze externe


Art. 1202 - Clauze standard


Art. 1203 - Clauze neuzuale


Valabilitatea consimtamantului


Art. 1204 - Conditii


Art. 1205 - Lipsa discernamantului


Viciile consimtamantului


Art. 1206 - Cazuri


Art. 1207 - Eroarea


Art. 1208 - Eroarea nescuzabila


Art. 1209 - Eroarea asumata


Art. 1210 - Eroarea de calcul


Art. 1211 - Eroarea de comunicare sau de transmitere


Art. 1212 - Invocarea erorii cu buna-credinta


Art. 1213 - Adaptarea contractului


Art. 1214 - Dolul


Art. 1215 - Dolul comis de un tert


Art. 1216 - Violenta


Art. 1217 - Amenintarea cu exercitiul unui drept


Art. 1218 - Starea de necesitate


Art. 1219 - Temerea reverentiara


Art. 1220 - Violenta savarsita de un tert


Art. 1221 - Leziunea


Art. 1222 - Sanctiune


Art. 1223 - Termenul de prescriptie


Art. 1224 - Inadmisibilitatea leziunii


SUBSECTIUNEA 4 - Obiectul contractului


Art. 1225 - Obiectul contractului


Art. 1226 - Obiectul obligatiei


Art. 1227 - Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei


Art. 1228 - Bunurile viitoare


Art. 1229 - Bunurile care nu sunt in circuitul civil


Art. 1230 - Bunurile care apartin altuia


Art. 1231 - Determinarea calitatii obiectului


Art. 1232 - Determinarea obiectului de catre un tert


Art. 1233 - Determinarea pretului intre profesionisti


Art. 1234 - Raportarea la un factor de referinta


SUBSECTIUNEA 5 -Cauza


Art. 1235 - Notiune


Art. 1236 - Conditii


Art. 1237 - Frauda la lege


Art. 1238 - Sanctiune


Art. 1239 - Proba cauzei


SUBSECTIUNEA 6 - Forma contractului


Art. 1240 - Formele de exprimare a consimtamantului


Art. 1241 - Forma scrisa


Art. 1242 - Sanctiune


Art. 1243 - Modificarea contractului


Art. 1244 - Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara


Art. 1245 - Forma contractelor electronice


SECTIUNEA a 4-a - Nulitatea contractului


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1246 - Nulitatea


Art. 1247 - Nulitatea absoluta


Art. 1248 - Nulitatea relativa


Art. 1249 - Prescriptia


SUBSECTIUNEA 2 - Cauzele de nulitate


Art. 1250 - Cauzele de nulitate absoluta


Art. 1251 - Cauzele de nulitate relativa


Art. 1252 - Prezumtia de nulitate relativa


Art. 1253 - Nulitatea virtuala


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele nulitatii


Art. 1254 - Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente


Art. 1255 - Nulitatea partiala


Art. 1256 - Nulitatea contractului plurilateral


Art. 1257 - Daunele-Interese. Reducerea prestatiilor


Art. 1258 - Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica


Art. 1259 - Refacerea contractului nul


Art. 1260 - Conversiunea contractului nul


SUBSECTIUNEA 4 - Validarea contractului


Art. 1261 - Cauzele de validare


Art. 1262 - Confirmarea contractului


Art. 1263 - Conditiile confirmarii


Art. 1264 - Cuprinsul actului confirmativ


Art. 1265 - Efectele confirmarii


SECTIUNEA a 5-a - Interpretarea contractului


Art. 1266 - Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor


Art. 1267 - Interpretarea sistematica


Art. 1268 - Interpretarea clauzelor indoielnice


Art. 1269 - Regulile subsidiare de interpretare


SECTIUNEA a 6-a - Efectele contractului


SUBSECTIUNEA 1 - Efectele intre parti


Art. 1270 - Forta obligatorie


Art. 1271 - Impreviziunea


Art. 1272 - Continutul contractului


Art. 1273 - Constituirea si transferul drepturilor reale


Art. 1274 - Riscul in contractul translativ de proprietate


Art. 1275 - Transmiterea succesiva a unui bun mobil


Art. 1276 - Denuntarea unilaterala


Art. 1277 - Contractul pe durata nedeterminata


Art. 1278 - Pactul de optiune


Art. 1279 - Promisiunea de a contracta


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele fata de terti


Dispozitii generale


Art. 1280 - Relativitatea efectelor contractului


Art. 1281 - Opozabilitatea efectelor contractului


Art. 1282 - Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori


Promisiunea faptei altuia


Art. 1283 - Efecte


Stipulatia pentru altul


Art. 1284 - Efecte


Art. 1285 - Conditiile privind tertul beneficiar


Art. 1286 - Acceptarea stipulatiei


Art. 1287 - Revocarea stipulatiei


Art. 1288 - Mijloacele de aparare ale promitentului


Art. 1289 - Efecte intre parti


Art. 1290 - Efecte fata de terti


Art. 1291 - Raporturile cu creditorii


Art. 1292 - Proba simulatiei


Art. 1293 - Actele unilaterale


Art. 1294 - Actele nepatrimoniale


SECTIUNEA a 7-a - Reprezentarea


Art. 1295 - Temeiul reprezentarii


Art. 1296 - Efecte


Art. 1297 - Nearatarea calitatii de reprezentant


Art. 1298 - Capacitatea partilor


Art. 1299 - Viciile de consimtamant


Art. 1300 - Buna-credinta


Art. 1301 - Forma imputernicirii


Art. 1302 - Justificarea puterii de a reprezenta


Art. 1303 - Conflictul de interese


Art. 1304 - Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare


Art. 1305 - Incetarea imputernicirii


Art. 1306 - Modificarea si revocarea imputernicirii


Art. 1307 - Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta


Art. 1308 - Obligatiile reprezentantului la incetarea imputernicirii


Art. 1309 - Lipsa sau depasirea puterii de reprezentare


Art. 1310 - Raspunderea reprezentantului


Art. 1311 - Ratificarea


Art. 1312 - Efectele ratificarii


Art. 1313 - Transmisiunea facultatii de a ratifica


Art. 1314 - Desfiintarea contractului inaintea ratificarii


SECTIUNEAa 8-a - Cesiunea contractului


Art. 1315 - Notiune


Art. 1316 - Forma cesiunii


Art. 1317 - Momentul cesiunii


Art. 1318 - Liberarea cedentului


Art. 1319 - Exceptiile contractantului cedat


Art. 1320 - Obligatia de garantie


SECTIUNEA a 9-a - incetarea contractului


Art. 1321 - Cauzele de incetare


Art. 1322 - Efectele incetarii


Art. 1323 - Restituirea prestatiilor


CAPITOLUL II - Actul juridic unilateral


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1324 - Notiune


Art. 1325 - Regimul juridic


Art. 1326 - Actele unilaterale supuse comunicarii


SECTIUNEA a 2-a - Actul unilateral ca izvor de obligatii


Art. 1327 - Promisiunea unilaterala


Art. 1328 - Promisiunea publica de recompensa


Art. 1329 - Revocarea promisiunii publice de recompensa


CAPITOLUL III - Faptul juridic licit


SECTIUNEA 1 - Gestiunea de afaceri


Art. 1330 - Conditii


Art. 1331 - Obligatia de instiintare


Art. 1332 - Continuarea gestiunii


Art. 1333 - Continuarea gestiunii de catre mostenitorii gerantului


Art. 1334 - Diligenta datorata de gerant


Art. 1335 - Obligatiile gerantului


Art. 1336 - Actele incheiate de gerant


Art. 1337 - Obligatiile geratului


Art. 1338 - Impotrivirea beneficiarului gestiunii


Art. 1339 - Gestiunea inoportuna


Art. 1340 - Ratificarea gestiunii


SECTIUNEA a 2-a - Plata nedatorata


Art. 1341 - Notiune


Art. 1342 - Plata primita cu buna-credinta de creditor


Art. 1343 - Restituirea platii anticipate


Art. 1344 - Reguli aplicabile restituirii


SECTIUNEA a 3-a - imbogatirea fara justa cauza


Art. 1345 - Conditii


Art. 1346 - Imbogatirea justificata


Art. 1347 - Conditiile si intinderea restituirii


Art. 1348 - Caracterul subsidiar


CAPITOLUL IV - Raspunderea civila


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1349 - Raspunderea delictuala


Art. 1350 - Raspunderea contractuala


SECTIUNEA a 2-a - Cauze exoneratoare de raspundere


Art. 1351 - Forta majora si cazul fortuit


Art. 1352 - Fapta victimei sau a tertului


Art. 1353 - Exercitiul drepturilor


Art. 1354 - Alte cauze de exonerare


Art. 1355 - Clauze privind raspunderea


Art. 1356 - Anunturi privitoare la raspundere


SECTIUNEA a 3-a - Raspunderea pentru fapta proprie


Art. 1357 - Conditiile raspunderii


Art. 1358 - Criterii particulare de apreciere a vinovatiei


Art. 1359 - Repararea prejudiciului constand in vatamarea unui interes


Art. 1360 - Legitima aparare


Art. 1361 - Starea de necesitate


Art. 1362 - Obligatia tertului de reparare a prejudiciului


Art. 1363 - Divulgarea secretului comercial


Art. 1364 - Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege


Art. 1365 - Efectele hotararii penale


Art. 1366 - Raspunderea minorului si a celui pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 1367 - Raspunderea altor persoane lipsite de discernamant


Art. 1368 - Obligatia subsidiara de indemnizare a victimei


Art. 1369 - Raspunderea altor persoane


Art. 1370 - Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite


Art. 1371 - Vinovatia comuna. Pluralitatea de cauze


SECTIUNEA a 4-a - Raspunderea pentru fapta altuia


Art. 1372 - Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie


Art. 1373 - Raspunderea comitentilor pentru prepusi


Art. 1374 - Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altei persoane


SECTIUNEA a 5-a - Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri


Art. 1375 - Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale


Art. 1376 - Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri


Art. 1377 - Notiunea de paza


Art. 1378 - Raspunderea pentru ruina edificiului


Art. 1379 - Alte cazuri de raspundere


Art. 1380 - Cauze de exonerare


SECTIUNEA a 6-a - Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale


Art. 1381 - Obiectul reparatiei


Art. 1382 - Raspunderea solidara


Art. 1383 - Raporturile dintre debitori


Art. 1384 - Dreptul de regres


Art. 1385 - Intinderea reparatiei


Art. 1386 - Formele reparatiei


Art. 1387 - Vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii


Art. 1388 - Stabilirea pierderii si a nerealizarii castigului din munca


Art. 1389 - Vatamarea minorului


Art. 1390 - Persoana indreptatita la despagubire in caz de deces


Art. 1391 - Repararea prejudiciului nepatrimonial


Art. 1392 - Cheltuieli de ingrijire a sanatatii. Cheltuieli de inmormantare


Art. 1393 - Despagubirea in raport cu ajutorul si pensia


Art. 1394 - Prorogarea termenului prescriptiei


Art. 1395 - Suspendarea prescriptiei


TITLUL III - Modalitatile obligatiilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1396 - Categorii de obligatii


Art. 1397 - Obligatii simple


Art. 1398 - Obligatii afectate de modalitati


CAPITOLUL II - Conditia


Art. 1399 - Obligatia conditionala


Art. 1400 - Conditia suspensiva


Art. 1401 - Conditia rezolutorie


Art. 1402 - Conditia imposibila, ilicita sau imorala


Art. 1403 - Conditia pur potestativa


Art. 1404 - Constatarea indeplinirii conditiei


Art. 1405 - Determinarea indeplinirii sau neindeplinirii conditiei


Art. 1406 - Renuntarea la conditie


Art. 1407 - Efectele indeplinirii conditiei


Art. 1408 - Transmiterea obligatiei conditionale


Art. 1409 - Actele conservatorii


Art. 1410 - Fructele culese inaintea indeplinirii conditiei


CAPITOLUL III - Termenul


Art. 1411 - Obligatia afectata de termen


Art. 1412 - Categorii de termene


Art. 1413 - Beneficiul termenului


Art. 1414 - Efectul termenului suspensiv


Art. 1415 - Stabilirea judiciara a termenului


Art. 1416 - Calculul termenelor


Art. 1417 - Decaderea din beneficiul termenului


Art. 1418 - Exigibilitatea anticipata


Art. 1419 - Inopozabilitatea decaderii din termen


Art. 1420 - Nerealizarea evenimentului


TITLUL IV - Obligatiile complexe


CAPITOLUL I - Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile


Art. 1421 - Categorii


Art. 1422 - Obligatia divizibila


Art. 1423 - Prezumtia de egalitate


Art. 1424 - Prezumtia de divizibilitate. Exceptii


Art. 1425 - Efectele obligatiei indivizibile


Art. 1426 - Solidaritatea si indivizibilitatea


Art. 1427 - Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori


Art. 1428 - Executarea in natura


Art. 1429 - Restituirea prestatiilor


Art. 1430 - Daunele-interese


Art. 1431 - Existenta mai multor creditori


Art. 1432 - Existenta mai multor debitori


Art. 1433 - Prescriptia


CAPITOLUL II - Obligatiile solidare


SECTIUNEA 1 - Obligatiile solidare intre creditori


Art. 1434 - Solidaritatea dintre creditori


Art. 1435 - Izvorul solidaritatii


Art. 1436 - Reprezentarea reciproca a creditorilor


Art. 1437 - Alegerea debitorului


Art. 1438 - Compensatia


Art. 1439 - Confuziunea


Art. 1440 - Remiterea de datorie


Art. 1441 - Prescriptia


Art. 1442 - Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori


SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile solidare intre debitori


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1443 - Solidaritatea dintre debitori


Art. 1444 - Obligatiile solidare afectate de modalitati


Art. 1445 - Izvoarele solidaritatii


Art. 1446 - Prezumtie de solidaritate


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari


Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari


Art. 1447 - Drepturile creditorului


Art. 1448 - Exceptii si aparari contra creditorului comun


Art. 1449 - Prescriptia


Art. 1450 - Compensatia


Art. 1451 - Remiterea de datorie


Art. 1452 - Confuziunea


Art. 1453 - Renuntarea la solidaritate


Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari


Art. 1454 - Imposibilitatea executarii obligatiei in natura


Art. 1455 - Efectele hotararii judecatoresti


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori


Art. 1456 - Regresul intre codebitori


Art. 1457 - Insolvabilitatea codebitorilor


Art. 1458 - Mijloacele de aparare ale debitorului urmarit


Art. 1459 - Solidaritatea contractata in interesul unui codebitor


Art. 1460 - Divizibilitatea obligatiei solidare intre mostenitori


CAPITOLUL III - Obligatiile alternative si facultative


SECTIUNEA 1 - Obligatiile alternative


Art. 1461 - Obligatia alternativa


Art. 1462 - Alegerea prestatiei


Art. 1463 - Limitele alegerii


Art. 1464 - Alegerea prestatiei de catre debitor


Art. 1465 - Alegerea prestatiei de catre creditor


Art. 1466 - Stingerea obligatiei


Art. 1467 - Pluralitatea de prestatii


SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile facultative


Art. 1468 - Regim juridic


TITLUL V - Executarea obligatiilor


CAPITOLUL I - Plata


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1469 - Notiune


Art. 1470 - Temeiul platii


Art. 1471 - Plata obligatiei naturale


SECTIUNEA a 2-a - Subiectele platii


Art. 1472 - Persoanele care pot face plata


Art. 1473 - Plata facuta de un incapabil


Art. 1474 - Plata obligatiei de catre un tert


Art. 1475 - Persoanele care pot primi plata


Art. 1476 - Plata facuta unui incapabil


Art. 1477 - Plata facuta unui tert


Art. 1478 - Plata facuta unui creditor aparent


Art. 1479 - Plata bunurilor indisponibilizate


SECTIUNEA a 3-a - Conditiile platii


Art. 1480 - Diligenta ceruta in executarea obligatiilor


Art. 1481 - Obligatiile de mijloace si obligatiile de rezultat


Art. 1482 - Obligatia de a preda bunuri individual determinate


Art. 1483 - Obligatia de a stramuta proprietatea


Art. 1484 - Cedarea drepturilor sau actiunilor


Art. 1485 - Obligatia de a preda un bun


Art. 1486 - Obligatia de a da bunuri de gen


Art. 1487 - Obligatia de a constitui o garantie


Art. 1488 - Obligatia de a da o suma de bani


Art. 1489 - Dobanzile sumelor de bani


Art. 1490 - Plata partiala


Art. 1491 - Plata facuta cu bunul altuia


Art. 1492 - Darea in plata


Art. 1493 - Cesiunea de creanta in locul executarii


Art. 1494 - Locul platii


Art. 1495 - Data platii


Art. 1496 - Plata anticipata


Art. 1497 - Data platii prin virament bancar


Art. 1498 - Cheltuielile platii


SECTIUNEA a 4-a - Dovada platii


Art. 1499 - Mijloace de dovada


Art. 1500 - Chitanta liberatorie


Art. 1501 - Prezumtia executarii prestatiei accesorii


Art. 1502 - Prezumtia executarii prestatiilor periodice


Art. 1503 - Remiterea inscrisului original al creantei


Art. 1504 - Plata prin virament bancar


Art. 1505 - Liberarea garantiilor


SECTIUNEA a 5-a - Imputatia platii


Art. 1506 - Imputatia platii facuta prin acordul partilor


Art. 1507 - Imputatia facuta de debitor


Art. 1508 - Imputatia facuta de creditor


Art. 1509 - Imputatia legala


SECTIUNEA a 6-a - Punerea in intarziere a creditorului


Art. 1510 - Cazuri de punere in intarziere a creditorului


Art. 1511 - Efectele punerii in intarziere a creditorului


Art. 1512 - Drepturile debitorului


Art. 1513 - Procedura


Art. 1514 - Vanzarea publica


Art. 1515 - Retragerea bunului consemnat


CAPITOLUL II - Executarea silita a obligatiilor


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1516 - Drepturile creditorului


Art. 1517 - Neexecutarea imputabila creditorului


Art. 1518 - Raspunderea debitorului


Art. 1519 - Raspunderea pentru fapta tertilor


Art. 1520 - Raspunderea tertilor


SECTIUNEA a 2-a - Punerea in intarziere a debitorului


Art. 1521 - Moduri


Art. 1522 - Punerea in intarziere de catre creditor


Art. 1523 - Intarzierea de drept in executarea obligatiei


Art. 1524 - Oferta de executare


Art. 1525 - Efectele intarzierii debitorului


Art. 1526 - Cazul obligatiilor solidare


SECTIUNEA a 3-a - Executarea silita in natura


Art. 1527 - Dreptul la executarea in natura


Art. 1528 - Executarea obligatiei de a face


Art. 1529 - Executarea obligatiei de a nu face


SECTIUNEA a 4-a - Executarea prin echivalent


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1530 - Dreptul la daune-Interese


SUBSECTIUNEA 2 - Prejudiciul


Evaluarea prejudiciului


Art. 1531 - Repararea integrala


Art. 1532 - Caracterul cert al prejudiciului


Art. 1533 - Previzibilitatea prejudiciului


Art. 1534 - Prejudiciul imputabil creditorului


Art. 1535 - Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti


Art. 1536 - Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face


Art. 1537 - Dovada prejudiciului


Clauza penala si arvuna


Art. 1538 - Clauza penala


Art. 1539 - Cumulul penalitatii cu executarea in natura


Art. 1540 - Nulitatea clauzei penale


Art. 1541 - Reducerea cuantumului penalitatii


Art. 1542 - Obligatia principala indivizibila


Art. 1543 - Obligatia principala divizibila


Art. 1544 - Arvuna confirmatorie


Art. 1545 - Arvuna penalizatoare


Art. 1546 - Restituirea arvunei


SUBSECTIUNEA 3 - Vinovatia debitorului


Art. 1547 - Vinovatia debitorului


Art. 1548 - Prezumtia de culpa


SECTIUNEA a 5-a - Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor


Art. 1549 - Dreptul la rezolutiune sau reziliere


Art. 1550 - Modul de operare


Art. 1551 - Reducerea prestatiilor


Art. 1552 - Rezolutiunea unilaterala


Art. 1553 - Pactul comisoriu


Art. 1554 - Efectele rezolutiunii si ale rezilierii


SECTIUNEA a 6-a - Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale


Art. 1555 - Ordinea executarii obligatiilor


Art. 1556 - Exceptia de neexecutare


Art. 1557 - Imposibilitatea de executare


CAPITOLUL III - Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului


SECTIUNEA 1 - Masurile conservatorii


Art. 1558 - Masurile conservatorii


Art. 1559 - Masurile asiguratorii


SECTIUNEA a 2-a - Actiunea oblica


Art. 1560 - Notiune


Art. 1561 - Efectele admiterii actiunii oblice


SECTIUNEA a 3-a - Actiunea revocatorie


Art. 1562 - Notiune


Art. 1563 - Conditii privitoare la creanta


Art. 1564 - Termen de prescriptie


Art. 1565 - Efectele admiterii actiunii


TITLUL VI - Transmisiunea si transformarea obligatiilor


CAPITOLUL I - Cesiunea de creanta


SECTIUNEA 1 - Cesiunea de creanta in general


Art. 1566 - Notiune


Art. 1567 - Felurile cesiunii


Art. 1568 - Transferul drepturilor


Art. 1569 - Creante care nu pot fi cedate


Art. 1570 - Clauza de inalienabilitate


Art. 1571 - Cesiunea partiala


Art. 1572 - Creante viitoare


Art. 1573 - Forma cesiunii


Art. 1574 - Predarea inscrisului constatator al creantei


Art. 1575 - Efectele cesiunii inainte de notificare


Art. 1576 - Dobanzile scadente si neincasate


Art. 1577 - Costuri suplimentare


Art. 1578 - Comunicarea si acceptarea cesiunii


Art. 1579 - Opozabilitatea cesiunii unei universalitati de creante


Art. 1580 - Comunicarea odata cu cererea de chemare in judecata


Art. 1581 - Opozabilitatea cesiunii fata de fideiusor


Art. 1582 - Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat


Art. 1583 - Cesiuni succesive


Art. 1584 - Efectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei


Art. 1585 - Obligatia de garantie


Art. 1586 - Raspunderea cedentului pentru evictiune


SECTIUNEA a 2-a Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator


Art. 1587 - Notiune si feluri


Art. 1588 - Modalitati de transmitere


Art. 1589 - Mijloace de aparare


Art. 1590 - Plata creantei


Art. 1591 - Punerea in circulatie fara voia emitentului


Art. 1592 - Actiunea detinatorului deposedat in mod nelegitim


CAPITOLUL II - Subrogatia


Art. 1593 - Felurile subrogatiei


Art. 1594 - Subrogatia consimtita de creditor


Art. 1595 - Subrogatia consimtita de debitor


Art. 1596 - Subrogatia legala


Art. 1597 - Efectele subrogatiei


Art. 1598 - Subrogatia partiala


CAPITOLUL III - Preluarea datoriei


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1599 - Conditii


Art. 1600 - Efecte


Art. 1601 - Insolvabilitatea noului debitor


Art. 1602 - Accesoriile creantei


Art. 1603 - Mijloacele de aparare


Art. 1604 - Ineficacitatea preluarii datoriei


SECTIUNEA a 2-a - Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul


Art. 1605 - Acordul creditorului


Art. 1606 - Comunicarea preluarii


Art. 1607 - Termenul de acceptare


Art. 1608 - Obligatiile tertului


CAPITOLUL IV - Novatia


Art. 1609 - Notiune si feluri


Art. 1610 - Proba novatiei


Art. 1611 - Garantiile creantei novate


Art. 1612 - Mijloacele de aparare


Art. 1613 - Efectele novatiei asupra debitorilor solidari si fideiusorilor


Art. 1614 - Efectele novatiei asupra creditorilor solidari


TITLUL VII - Stingerea obligatiilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1615 - Moduri de stingere a obligatiilor


CAPITOLUL II - Compensatia


Art. 1616 - Notiune


Art. 1617 - Conditii


Art. 1618 - Cazuri in care compensatia este exclusa


Art. 1619 - Termenul de gratie


Art. 1620 - Imputatia


Art. 1621 - Fideiusiunea


Art. 1622 - Efectele compensatiei fata de terti


Art. 1623 - Cesiunea sau ipoteca asupra unei creante


CAPITOLUL III - Confuziunea


Art. 1624 - Notiune


Art. 1625 - Confuziunea si ipoteca


Art. 1626 - Fideiusiunea


Art. 1627 - Efectele confuziunii fata de terti


Art. 1628 - Desfiintarea confuziunii


CAPITOLUL IV - Remiterea de datorie


Art. 1629 - Notiune


Art. 1630 - Feluri


Art. 1631 - Dovada


Art. 1632 - Garantii


Art. 1633 - Fideiusiunea


CAPITOLUL V - Imposibilitatea fortuita de executare


Art. 1634 - Notiune. Conditii


TITLUL VIII - Restituirea prestatiilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1635 - Cauzele restituirii


Art. 1636 - Persoana indreptatita la restituire


Art. 1637 - Formele restituirii


Art. 1638 - Restituirea pentru cauza ilicita


CAPITOLUL II - Modalitatile de restituire


Art. 1639 - Restituirea in natura


Art. 1640 - Restituirea prin echivalent


Art. 1641 - Pieirea sau instrainarea bunului


Art. 1642 - Pieirea fortuita a bunului


Art. 1643 - Pierderea partiala


Art. 1644 - Cheltuielile privitoare la bun


Art. 1645 - Restituirea fructelor si a contravalorii folosintei bunului


Art. 1646 - Cheltuielile restituirii


Art. 1647 - Restituirea prestatiilor de catre incapabili


CAPITOLUL III - Efectele restituirii fata de terti


Art. 1648 - Actele de instrainare


Art. 1649 - Situatia altor acte juridice


TITLUL IX - Diferite contracte speciale


CAPITOLUL I - Contractul de vanzare


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


SUBSECTIUNEA 1 - Domeniul de aplicare


Art. 1650 - Notiune


Art. 1651 - Aplicarea unor reguli de la vanzare


SUBSECTIUNEA 2 - Cine poate cumpara sau vinde


Art. 1652 - Principiul capacitatii


Art. 1653 - Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase


Art. 1654 - Alte incapacitati de a cumpara


Art. 1655 - Incapacitati de a vinde


Art. 1656 - Inadmisibilitatea actiunii in anulare


SUBSECTIUNEA 3 - Obiectul vanzarii


Art. 1657 - Bunurile ce pot fi vandute


Art. 1658 - Vanzarea unui bun viitor


Art. 1659 - Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte


Art. 1660 - Conditii ale pretului


Art. 1661 - Pretul determinabil


Art. 1662 - Determinarea pretului de catre un tert


Art. 1663 - Determinarea pretului in functie de greutatea lucrului vandut


Art. 1664 - Lipsa determinarii exprese a pretului


Art. 1665 - Pretul fictiv si pretul derizoriu


Art. 1666 - Cheltuielile vanzarii


Art. 1667 - Cheltuielile predarii


SUBSECTIUNEA 4 - Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare


Art. 1668 - Pactul de optiune privind contractul de vanzare


Art. 1669 - Promisiunea de vanzare si promisiunea de cumparare


Art. 1670 - Pretul promisiunii


SUBSECTIUNEA 5 - Obligatiile vanzatorului


Dispozitii generale


Art. 1671 - Interpretarea clauzelor vanzarii


Art. 1672 - Obligatiile principale ale vanzatorului


Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut


Art. 1673 - Obligatia de a transmite dreptul vandut


Art. 1674 - Transmiterea proprietatii


Art. 1675 - Opozabilitatea vanzarii


Art. 1676 - Stramutarea proprietatii imobilelor


Art. 1677 - Radierea drepturilor stinse


Art. 1678 - Vanzarea bunurilor de gen


Art. 1679 - Vanzarea in bloc a bunurilor


Art. 1680 - Vanzarea dupa mostra sau model


Art. 1681 - Vanzarea pe incercate


Art. 1682 - Vanzarea pe gustate


Art. 1683 - Vanzarea bunului altuia


Art. 1684 - Rezerva proprietatii


Predarea bunului


Art. 1685 - Notiune


Art. 1686 - Intinderea obligatiei de predare


Art. 1687 - Predarea bunului imobil


Art. 1688 - Predarea bunului mobil


Art. 1689 - Locul predarii


Art. 1690 - Starea bunului vandut


Art. 1691 - Dezacordul asupra calitatii


Art. 1692 - Fructele bunului vandut


Art. 1693 - Momentul predarii


Art. 1694 - Refuzul de a preda bunul


Garantia contra evictiunii


Art. 1695 - Conditiile garantiei contra evictiunii


Art. 1696 - Exceptia de garantie


Art. 1697 - Indivizibilitatea obligatiei de garantie


Art. 1698 - Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei


Art. 1699 - Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune


Art. 1700 - Rezolutiunea contractului


Art. 1701 - Restituirea pretului


Art. 1702 - Intinderea daunelor-Interese


Art. 1703 - Efectele evictiunii partiale


Art. 1704 - Inlaturarea evictiunii de catre cumparator


Art. 1705 - Chemarea in judecata a vanzatorului


Art. 1706 - Beneficiarii garantiei


Garantia contra viciilor bunului vandut


Art. 1707 - Conditii


Art. 1708 - Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei


Art. 1709 - Denuntarea viciilor


Art. 1710 - Efectele garantiei


Art. 1711 - Viciile care nu afecteaza toate bunurile vandute


Art. 1712 - Intinderea garantiei


Art. 1713 - Pierderea sau deteriorarea bunului


Art. 1714 - Garantia pentru lipsa calitatilor convenite


Art. 1715 - Garantia in cazul vanzarii dupa mostra sau model


Garantia pentru buna functionare


Art. 1716 - Conditiile garantiei pentru buna functionare


Art. 1717 - Defectiunea imputabila cumparatorului


Art. 1718 - Comunicarea defectiunii


SUBSECTIUNEA 6 - Obligatiile cumparatorului


Art. 1719 - Plata pretului si primirea bunului


Art. 1720 - Locul si data platii pretului


Art. 1721 - Dobanzi asupra pretului


Art. 1722 - Suspendarea platii pretului


Art. 1723 - Garantarea creantei pretului


Art. 1724 - Sanctiunea neplatii pretului


Art. 1725 - Punerea de drept in intarziere


Art. 1726 - Executarea directa


Art. 1727 - Restituirea bunului mobil


Art. 1728 - Punerea de drept in intarziere


Art. 1729 - Efectele rezolutiunii fata de terti


SUBSECTIUNEA 7 - Dreptul de preemptiune


Art. 1730 - Notiune si domeniu


Art. 1731 - Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse preemptiunii


Art. 1732 - Conditiile exercitarii dreptului de preemptiune


Art. 1733 - Efectele exercitarii preemptiunii


Art. 1734 - Concursul dintre preemptori


Art. 1735 - Pluralitate de bunuri vandute


Art. 1736 - Scadenta obligatiei de plata a pretului


Art. 1737 - Notarea dreptului de preemptiune asupra unui imobil


Art. 1738 - Exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul executarii silite


Art. 1739 - Caractere ale dreptului de preemptiune


Art. 1740 - Stingerea dreptului conventional de preemptiune


SECTIUNEA a 2-a - Vanzarea bunurilor imobile


SUBSECTIUNEA 1 - Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor


Art. 1741 - Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafetei


Art. 1742 - Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mare


Art. 1743 - Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafetei


Art. 1744 - Termenul de exercitare a actiunii estimatorii sau in rezolutiune


Art. 1745 - Vanzarea a doua fonduri cu precizarea intinderii fiecaruia


SUBSECTIUNEA 2 - Vanzarea terenurilor forestiere


Art. 1746 - Vanzarea terenurilor forestiere


SECTIUNEA a 3-a - Vanzarea mostenirii


Art. 1747 - Notiune si forma


Art. 1748 - Garantia


Art. 1749 - Obligatiile vanzatorului


Art. 1750 - Obligatiile cumparatorului


Art. 1751 - Raspunderea pentru datoriile mostenirii


Art. 1752 - Bunurile de familie


Art. 1753 - Formalitati de publicitate


Art. 1754 - Alte forme de instrainare a mostenirii


SECTIUNEA a 4-a - Alte varietati de vanzare


SUBSECTIUNEA 1 - Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii


Art. 1755 - Rezerva proprietatii si riscurile


Art. 1756 - Neplata unei singure rate din pret


Art. 1757 - Rezolutiunea contractului


SUBSECTIUNEA 2 - Vanzarea cu optiune de rascumparare


Art. 1758 - Notiune si conditii


Art. 1759 - Exercitarea optiunii


Art. 1760 - Efecte


Art. 1761 - Bunul nepartajat


Art. 1762 - Sanctiune


CAPITOLUL II - Contractul de schimb


Art. 1763 - Notiune


Art. 1764 - Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare


Art. 1765 - Cheltuielile schimbului


CAPITOLUL III - Contractul de furnizare


Art. 1766 - Notiune


Art. 1767 - Preluarea si predarea bunurilor


Art. 1768 - Pretul produselor sau serviciilor


Art. 1769 - Subcontractarea


Art. 1770 - Raspunderea furnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia


Art. 1771 - Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare


CAPITOLUL IV - Contractul de report


Art. 1772 - Notiune


Art. 1773 - Drepturi accesorii


Art. 1774 - Obligatia reportatorului de a exercita optiunea


Art. 1775 - Efectuarea de varsaminte asupra titlurilor


Art. 1776 - Lichidarea reportului. Lichidarea diferentelor si reinnoirea reportului


CAPITOLUL V - Contractul de locatiune


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


SUBSECTIUNEA 1 - Cuprinsul contractului


Art. 1777 - Notiune


Art. 1778 - Felurile locatiunii


Art. 1779 - Bunurile ce pot face obiectul locatiunii


Art. 1780 - Pretul locatiunii


Art. 1781 - Incheierea contractului de locatiune


Art. 1782 - Locatiuni succesive


Art. 1783 - Durata maxima a locatiunii


Art. 1784 - Incapacitati


Art. 1785 - Locatiunea fara durata determinata


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile locatorului


Art. 1786 - Obligatiile principale ale locatorului


Art. 1787 - Predarea bunului


Art. 1788 - Sarcina reparatiilor


Art. 1789 - Asigurarea folosintei


Art. 1790 - Garantia contra viciilor


Art. 1791 - Efectele garantiei contra viciilor


Art. 1792 - Garantia pentru lipsa calitatilor convenite


Art. 1793 - Tulburarile de fapt


Art. 1794 - Tulburarile de drept


Art. 1795 - Introducerea in proces a locatorului


SUBSECTIUNEA 3 - Obligatiile locatarului


Art. 1796 - Obligatiile principale


Art. 1797 - Data platii chiriei


Art. 1798 - Caracterul executoriu


Art. 1799 - Obligatiile privind folosirea bunului


Art. 1800 - Schimbarea formei ori destinatiei bunului. Folosirea abuziva


Art. 1801 - Instiintarea locatorului despre nevoia de reparatii


Art. 1802 - Reparatiile locative


Art. 1803 - Lipsa de folosinta in caz de reparatii urgente


Art. 1804 - Obligatia de a permite examinarea bunului


SUBSECTIUNEA 4 - Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune


Art. 1805 - Dreptul de a subcontracta si de a ceda contractul


Art. 1806 - Interdictia sublocatiunii si a cesiunii


Art. 1807 - Efectele sublocatiunii. Actiuni impotriva sublocatarului


Art. 1808 - Efectele cesiunii locatiunii


SUBSECTIUNEA 5 - Expirarea termenului si tacita relocatiune


Art. 1809 - Expirarea termenului


Art. 1810 - Tacita relocatiune


SUBSECTIUNEA 6 - instrainarea bunului dat in locatiune


Art. 1811 - Opozabilitatea contractului de locatiune fata de dobanditor


Art. 1812 - Incetarea locatiunii in caz de instrainare


Art. 1813 - Raporturile dintre locatar si dobanditor


Art. 1814 - Efectele garantiilor constituite de locatar


Art. 1815 - Cesiunea si plata anticipata a chiriei


SUBSECTIUNEA 7 - incetarea contractului


Art. 1816 - Denuntarea contractului


Art. 1817 - Rezilierea locatiunii


Art. 1818 - Imposibilitatea folosirii bunului


Art. 1819 - Desfiintarea titlului locatorului


Art. 1820 - Moartea locatorului sau a locatarului


Art. 1821 - Restituirea bunului


Art. 1822 - Raspunderea locatarului pentru bunul inchiriat


Art. 1823 - Imbunatatirile facute de locatar


SECTIUNEA a 2-a - Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor


Art. 1824 - Inchirierea facuta fara determinarea duratei


Art. 1825 - Denuntarea inchirierii incheiate pe durata determinata


Art. 1826 - Clauze nescrise


Art. 1827 - Vicii care ameninta sanatatea ori integritatea corporala


Art. 1828 - Dreptul de preferinta al chiriasului la inchiriere


Art. 1829 - Folosirea partilor si instalatiilor comune ale cladirii


Art. 1830 - Rezilierea contractului


Art. 1831 - Evacuarea chiriasului


Art. 1832 - Alte persoane care locuiesc impreuna cu chiriasul


Art. 1833 - Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere


Art. 1834 - Decesul chiriasului


Art. 1835 - Locuinte cu destinatie speciala


SECTIUNEA a 3-a - Reguli particulare in materia arendarii


Art. 1836 - Bunuri ce pot fi arendate


Art. 1837 - Arendarea facuta pe durata nedeterminata


Art. 1838 - Conditii de forma


Art. 1839 - Schimbarea categoriei de folosinta


Art. 1840 - Asigurarea bunurilor arendate


Art. 1841 - Reducerea arendei stabilite in bani in cazul pieirii recoltei


Art. 1842 - Exceptii


Art. 1843 - Riscul pieirii fructelor in cazul in care arenda se plateste in fructe


Art. 1844 - Plata arendei in fructe


Art. 1845 - Caracterul executoriu


Art. 1846 - Cesiunea arendarii


Art. 1847 - Interdictia subarendarii


Art. 1848 - Reinnoirea arendarii


Art. 1849 - Dreptul de preemptiune


Art. 1850 - Cazuri speciale de incetare a contractului


CAPITOLUL VI - Contractul de antrepriza


SECTIUNEA 1- Reguli comune privind contractul de antrepriza


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1851 - Notiune


Art. 1852 - Contractul de subantrepriza


Art. 1853 - Incapacitati


Art. 1854 - Pretul


Art. 1855 - Delimitarea fata de vanzare


Art. 1856 - Actiunea directa a lucratorilor


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile partilor


Art. 1857 - Procurarea, pastrarea si intrebuintarea materialelor


Art. 1858 - Informarea beneficiarului


Art. 1859 - Neluarea masurilor necesare de catre beneficiar


Art. 1860 - Pieirea lucrarii inainte de receptie


Art. 1861 - Controlul executarii lucrarii


Art. 1862 - Receptia lucrarii


Art. 1863 - Garantia contra viciilor si pentru calitatile convenite


Art. 1864 - Exigibilitatea pretului


Art. 1865 - Pretul estimat


Art. 1866 - Pretul stabilit in functie de valoarea lucrarilor sau serviciilor


Art. 1867 - Pretul forfetar


Art. 1868 - Vanzarea bunurilor neridicate in termen


Art. 1869 - Ipoteca legala


SUBSECTIUNEA 3 - incetarea contractului


Art. 1870 - Decesul beneficiarului


Art. 1871 - Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul


Art. 1872 - Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului


Art. 1873 - Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului


SECTIUNEA a 2-a - Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii


Art. 1874 - Notiune


Art. 1875 - Obligatii accesorii ale beneficiarului


Art. 1876 - Controlul executarii lucrarilor


Art. 1877 - Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor


Art. 1878 - Receptia lucrarilor. Riscul contractului


Art. 1879 - Raspunderea pentru vicii


Art. 1880 - Inceputul prescriptiei privind raspunderea pentru vicii


CAPITOLUL VII - Contractul de societate


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1881 - Notiune


Art. 1882 - Conditii de validitate


Art. 1883 - Regimul aporturilor


Art. 1884 - Forma contractului


Art. 1885 - Durata societatii


Art. 1886 - Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori


Art. 1887 - Domeniul de aplicare


Art. 1888 - Formele societare


Art. 1889 - Dobandirea personalitatii juridice


SECTIUNEA a 2-a - Societatea simpla


SUBSECTIUNEA 1 - incheierea contractului de societate


Art. 1890 - Conditii de forma


Art. 1891 - Modificarea contractului de societate


Art. 1892 - Personalitatea juridica


Art. 1893 - Societatile de fapt


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele contractului de societate


Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei


Art. 1894 - Formarea capitalului social


Art. 1895 - Realizarea aporturilor


Art. 1896 - Aportul in bunuri


Art. 1897 - Aportul in bunuri incorporale


Art. 1898 - Aportul in numerar


Art. 1899 - Aporturile in prestatii si cunostinte specifice


Art. 1900 - Regimul partilor de interes


Art. 1901 - Transmiterea partilor de interes


Art. 1902 - Participarea la profit si pierderi


Art. 1903 - Obligatia de neconcurenta


Art. 1904 - Folosirea bunurilor sociale


Art. 1905 - Folosirea fondurilor comune


Art. 1906 - Distributia platii datoriilor debitorului comun


Art. 1907 - Cheltuielile facute pentru societate


Art. 1908 - Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora


Art. 1909 - Promisiunea asupra drepturilor sociale


Art. 1910 - Hotararile privind societatea


Art. 1911 - Adoptarea hotararilor


Art. 1912 - Contestarea hotararilor


Administrarea societatii


Art. 1913 - Numirea administratorilor


Art. 1914 - Limitele si revocarea mandatului de administrator


Art. 1915 - Raspunderea administratorilor


Art. 1916 - Pluralitatea de administratori


Art. 1917 - Adoptarea deciziilor


Art. 1918 - Drepturile asociatilor care nu sunt administratori


Art. 1919 - Reprezentarea in justitie


Obligatiile asociatilor fata de terti


Art. 1920 - Obligatiile fata de creditorii societatii


Art. 1921 - Raspunderea asociatilor aparenti


Art. 1922 - Raspunderea asociatilor oculti


Art. 1923 - Interdictia emiterii instrumentelor financiare


Art. 1924 - Obligatiile administratorilor fata de terti


SUBSECTIUNEA 3 - Pierderea calitatii de asociat


Art. 1925 - Cazuri generale


Art. 1926 - Retragerea din societatea cu durata nedeterminata


Art. 1927 - Retragerea din societatea cu durata determinata


Art. 1928 - Excluderea din societate


Art. 1929 - Drepturile asociatului exclus


SUBSECTIUNEA 4 - incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii


Art. 1930 - Cazurile generale de incetare


Art. 1931 - Prelungirea tacita a contractului de societate


Art. 1932 - Nulitatea societatii


Art. 1933 - Regimul nulitatii


Art. 1934 - Regularizarea societatii


Art. 1935 - Efectele nulitatii


Art. 1936 - Raspunderea pentru nulitatea societatii


Art. 1937 - Pieirea bunurilor subscrise ca aport


Art. 1938 - Alte cazuri de incetare


Art. 1939 - Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat


Art. 1940 - Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii


SUBSECTIUNEA 5 - Lichidarea societatii


Art. 1941 - Numirea si revocarea lichidatorului


Art. 1942 - Obligatiile si raspunderea lichidatorilor


Art. 1943 - Inventarul


Art. 1944 - Puterile lichidatorilor


Art. 1945 - Plata datoriilor sociale


Art. 1946 - Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii


Art. 1947 - Suportarea pasivului


Art. 1948 - Imparteala bunurilor sociale


SECTIUNEA a 3-a - Asocierea in participatie


Art. 1949 - Notiune


Art. 1950 - Proba


Art. 1951 - Personalitatea juridica


Art. 1952 - Regimul aporturilor


Art. 1953 - Raporturile dintre asociati si fata de terti


Art. 1954 - Forma si conditiile asocierii


CAPITOLUL VIII - Contractul de transport


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1955 - Notiune


Art. 1956 - Dovada contractului


Art. 1957 - Modalitati de transport


Art. 1958 - Domeniul de aplicare


Art. 1959 - Raspunderea transportatorului


Art. 1960 - Substituirea


SECTIUNEA a 2-a - Contractul de transport de bunuri


Art. 1961 - Documentul de transport


Art. 1962 - Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire


Art. 1963 - Documente de transport individuale


Art. 1964 - Documente de transport negociabile


Art. 1965 - Transmiterea documentelor de transport la ordin sau la purtator


Art. 1966 - Ambalajul


Art. 1967 - Predarea bunurilor transportatorului


Art. 1968 - Obligatia de a transporta bunurile


Art. 1969 - Termenul de transport


Art. 1970 - Suspendarea transportului si contraordinul


Art. 1971 - Impiedicarea executarii transportului. Consecinte


Art. 1972 - Modificari aduse de transportator


Art. 1973 - Dreptul de dispozitie ulterioara


Art. 1974 - Trecerea dreptului la destinatar


Art. 1975 - Dreptul de refuz al transportatorului


Art. 1976 - Obligatia de predare si de informare


Art. 1977 - Data dobandirii drepturilor si obligatiilor de catre destinatar


Art. 1978 - Pretul si alte cheltuieli


Art. 1979 - Constatarea starii bunului


Art. 1980 - Plata sumelor datorate transportatorului


Art. 1981 - Imposibilitatea predarii bunurilor


Art. 1982 - Garantarea creantelor transportatorului


Art. 1983 - Predarea bunurilor fara incasarea sumelor datorate


Art. 1984 - Raspunderea transportatorului


Art. 1985 - Repararea prejudiciului


Art. 1986 - Restituirea pretului si a cheltuielilor


Art. 1987 - Calcularea cuantumului despagubirii


Art. 1988 - Cazuri speciale


Art. 1989 - Limitarea raspunderii


Art. 1990 - Agravarea raspunderii


Art. 1991 - Inlaturarea raspunderii


Art. 1992 - Raspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru intarziere


Art. 1993 - Raspunderea pentru rambursuri si formalitati vamale


Art. 1994 - Cazuri de decadere


Art. 1995 - Clauze de exonerare sau inlaturare a raspunderii


Art. 1996 - Bunurile periculoase


Art. 1997 - Raspunderea expeditorului


Art. 1998 - Transportatorul care se obliga sa transporte pe liniile altuia


Art. 1999 - Raspunderea in transportul succesiv sau combinat


Art. 2000 - Raporturile dintre transportatorii succesivi


Art. 2001 - Reprezentarea in transportul succesiv sau combinat


SECTIUNEA a 3-a - Contractul de transport de persoane si bagaje


Art. 2002 - Continutul obligatiei de a transporta


Art. 2003 - Obligatii ale partilor


Art. 2004 - Raspunderea pentru persoana calatorului


Art. 2005 - Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri


Art. 2006 - Raspunderea in cadrul transportului succesiv sau combinat


Art. 2007 - Cedarea drepturilor din contractul de transport


Art. 2008 - Inlaturarea raspunderii


CAPITOLUL IX - Contractul de mandat


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2009 - Notiune


Art. 2010 - Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros


Art. 2011 - Felurile mandatului


Art. 2012 - Puterea de reprezentare


SECTIUNEA a 2-a - Mandatul cu reprezentare


SUBSECTIUNEA 1 - Forma si intinderea mandatului


Art. 2013 - Forma mandatului


Art. 2014 - Cazul special de acceptare tacita


Art. 2015 - Durata mandatului


Art. 2016 - Intinderea mandatului


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile mandatarului


Art. 2017 - Executarea mandatului


Art. 2018 - Diligenta mandatarului


Art. 2019 - Obligatia de a da socoteala


Art. 2020 - Dobanzile la sumele datorate


Art. 2021 - Raspunderea pentru obligatiile tertilor


Art. 2022 - Pluralitatea de mandatari


Art. 2023 - Substituirea facuta de mandatar


Art. 2024 - Masuri de conservare a bunurilor mandantului


SUBSECTIUNEA 3 - Obligatiile mandantului


Art. 2025 - Sumele necesare executarii mandatului


Art. 2026 - Despagubirea mandatarului


Art. 2027 - Remuneratia mandatarului


Art. 2028 - Pluralitatea de mandanti


Art. 2029 - Dreptul de retentie al mandatarului


SUBSECTIUNEA 4 - incetarea mandatului


Art. 2030 - Modurile de incetare


Art. 2031 - Conditiile revocarii


Art. 2032 - Efectele revocarii


Art. 2033 - Publicitatea revocarii procurii autentice notariale


Art. 2034 - Renuntarea mandatarului


Art. 2035 - Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti


Art. 2036 - Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului


Art. 2037 - Mentinerea unor obligatii ale mandatarului


Art. 2038 - Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari


SECTIUNEA a 3-a - Mandatul fara reprezentare


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2039 - Notiune


Art. 2040 - Efectele fata de terti


Art. 2041 - Bunurile dobandite de mandatar


Art. 2042 - Creditorii mandatarului


SUBSECTIUNEA 2 - Contractul de comision


Art. 2043 - Notiune


Art. 2044 - Proba contractului


Art. 2045 - Obligatiile tertului contractant


Art. 2046 - Cedarea actiunilor


Art. 2047 - Vanzarea pe credit


Art. 2048 - Instructiunile comitentului


Art. 2049 - Comisionul


Art. 2050 - Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate


Art. 2051 - Revocarea comisionului


Art. 2052 - Raspunderea comisionarului


Art. 2053 - Dreptul de retentie apartinand comisionarului


SUBSECTIUNEA 3 - Contractul de consignatie


Art. 2054 - Notiune


Art. 2055 - Proba


Art. 2056 - Pretul vanzarii


Art. 2057 - Remiterea, inspectarea, controlul si reluarea bunurilor


Art. 2058 - Remuneratia consignatarului


Art. 2059 - Cheltuielile de conservare, vanzare a bunurilor si executare a contractului


Art. 2060 - Primirea, pastrarea si asigurarea bunurilor


Art. 2061 - Vanzarea pe credit


Art. 2062 - Dreptul de retentie


Art. 2063 - Incetarea contractului


SUBSECTIUNEA 4 - Contractul de expeditie


Art. 2064 - Notiune


Art. 2065 - Revocarea


Art. 2066 - Contraordinul


Art. 2067 - Obligatiile expeditorului


Art. 2068 - Raspunderea expeditorului


Art. 2069 - Drepturile expeditorului


Art. 2070 - Expeditorul transportator


Art. 2071 - Termenul de prescriptie


CAPITOLUL X - Contractul de agentie


Art. 2072 - Notiune


Art. 2073 - Domeniul de aplicare


Art. 2074 - Exclusivitatea


Art. 2075 - Clauza de neconcurenta


Art. 2076 - Vanzarea pe credit


Art. 2077 - Reclamatiile privind bunurile


Art. 2078 - Forma contractului


Art. 2079 - Obligatiile agentului


Art. 2080 - Obligatiile comitentului


Art. 2081 - Renuntarea comitentului la incheierea contractelor sau actelor de comert negociate


Art. 2082 - Remuneratia agentului


Art. 2083 - Conditiile comisionului


Art. 2084 - Remunerarea dupa incetarea contractului


Art. 2085 - Dreptul la comision


Art. 2086 - Dreptul la comision in cazul contractelor neexecutate


Art. 2087 - Calculul valorii comisionului


Art. 2088 - Durata contractului


Art. 2089 - Denuntarea unilaterala


Art. 2090 - Denuntarea unilaterala in cazuri speciale


Art. 2191 - Depozitul de fonduri


Art. 2092 - Exceptii


Art. 2093 - Ineficacitatea clauzei de neconcurenta


Art. 2094 - Dispozitiile imperative


Art. 2095 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL XI - Contractul de intermediere


Art. 2096 - Notiune


Art. 2097 - Remunerarea intermediarului


Art. 2098 - Restituirea cheltuielilor


Art. 2099 - Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari


Art. 2100 - Obligatia de informare


Art. 2101 - Comunicarea incheierii contractului intermediat


Art. 2102 - Reprezentarea partilor intermediate


CAPITOLUL XII - Contractul de depozit


SECTIUNEA 1 - Reguli comune privind contractul de depozit


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2103 - Notiune


Art. 2104 - Proba


Art. 2105 - Delimitarea


Art. 2106 - Remuneratia depozitarului


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile depozitarului


Art. 2107 - Diligenta depozitarului


Art. 2108 - Folosirea bunului


Art. 2109 - Raspunderea depozitarului incapabil


Art. 2110 - Dovada proprietatii


Art. 2111 - Modul de executare


Art. 2112 - Incredintarea bunului


Art. 2113 - Incredintarea bunului catre subdepozitar


Art. 2114 - Raspunderea


Art. 2115 - Denuntarea depozitului


Art. 2116 - Restituirea bunului


Art. 2117 - Restituirea catre mostenitorul deponentului


Art. 2118 - Restituirea fructelor si plata dobanzilor


Art. 2119 - Pluralitatea de deponenti sau de depozitari


Art. 2120 - Cazurile de nerestituire a bunului


Art. 2121 - Obligatia mostenitorului depozitarului


SUBSECTIUNEA 3 - Obligatiile deponentului


Art. 2122 - Cheltuielile si despagubirile


Art. 2123 - Plata remuneratiei


SECTIUNEA a 2-a - Depozitul necesar


Art. 2124 - Notiune


Art. 2125 - Obligatia de acceptare


Art. 2126 - Regim juridic


SECTIUNEA a 3-a - Depozitul hotelier


Art. 2127 - Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel


Art. 2128 - Raspunderea limitata


Art. 2129 - Raspunderea nelimitata


Art. 2130 - Lipsa raspunderii


Art. 2131 - Obligatii ale hotelierului


Art. 2132 - Cazul special


Art. 2133 - Dovada


Art. 2134 - Decaderea din dreptul la repararea prejudiciului


Art. 2135 - Dreptul de retentie


Art. 2136 - Valorificarea bunurilor


Art. 2137 - Localuri asimilate hotelurilor


SECTIUNEA a 4-a - Sechestrul conventional


Art. 2138 - Notiune


Art. 2139 - Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru


Art. 2140 - Conservarea si instrainarea obiectului sechestrului


Art. 2141 - Liberarea administratorului-sechestru


Art. 2142 - Remuneratia, cheltuielile si despagubirile


Art. 2143 - Sechestrul judiciar


CAPITOLUL XIII - Contractul de imprumut


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2144 - Felurile imprumutului


Art. 2145 - Promisiunea de imprumut


SECTIUNEA a 2-a - imprumutul de folosinta


Art. 2146 - Notiune


Art. 2147 - Calitatea de comodant


Art. 2148 - Obligatia comodatarului


Art. 2149 - Pieirea sau deteriorarea bunului


Art. 2150 - Posibilitatea salvarii bunului


Art. 2151 - Cheltuielile facute cu bunul


Art. 2152 - Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse


Art. 2153 - Dreptul de retentie


Art. 2154 - Pluralitatea de comodatari


Art. 2155 - Restituirea bunului


Art. 2156 - Restituirea anticipata


Art. 2157 - Titlul executoriu


SECTIUNEA a 3-a - imprumutul de consumatie


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2158 - Notiune. Capacitate


Art. 2159 - Natura imprumutului


Art. 2160 - Transferul proprietatii si al riscurilor.


Art. 2161 - Termenul de restituire stabilit de parti


Art. 2162 - Termenul de restituire stabilit de instanta


Art. 2163 - Prescriptia


Art. 2164 - Restituirea imprumutului


Art. 2165 - Titlul executoriu


Art. 2166 - Raspunderea pentru vicii


SUBSECTIUNEA a 2-a - imprumutul cu dobanda


Art. 2167 - Domeniul de aplicare


Art. 2168 - Modalitati ale dobanzii


Art. 2169 - Curgerea dobanzii


Art. 2170 - Plata anticipata a dobanzii


CAPITOLUL XIV - Contractul de cont curent


Art. 2171 - Notiune


Art. 2172 - Creditele excluse


Art. 2173 - Efectele principale


Art. 2174 - Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor


Art. 2175 - Actiunile si exceptiile referitoare la acte si operatiunile trecute in cont


Art. 2176 - Garantiile creantelor inscrise in cont


Art. 2177 - Inscrierea unui titlu de credit


Art. 2178 - Inscrierea unei creante sub rezerva incasarii


Art. 2179 - Incheierea contului


Art. 2180 - Aprobarea contului


Art. 2181 - Executarea si poprirea


Art. 2182 - Termenul de prescriptie


Art. 2183 - Incetarea contractului de cont curent


CAPITOLUL XV - Contul bancar curent si alte contracte bancare


SECTIUNEA 1 - Contul bancar curent


Art. 2184 - Dreptul de a dispune de soldul creditor


Art. 2185 - Compensarea reciproca a soldurilor


Art. 2186 - Cotitularii unui cont curent


Art. 2187 - Contul curent indiviz


Art. 2188 - Denuntarea unilaterala


Art. 2189 - Executarea imputernicirilor primite


Art. 2190 - Termenul de prescriptie


SECTIUNEA a 2-a - Depozitul bancar


Art. 2191 - Depozitul de fonduri


Art. 2192 - Depozitul de titluri


SECTIUNEAa 3-a - Facilitatea de credit


Art. 2193 - Notiune


Art. 2194 - Utilizarea creditului


Art. 2195 - Denuntarea unilaterala


SECTIUNEA a 4-a - inchirierea casetelor de valori


Art. 2196 - Obligatia prestatorului


Art. 2197 - Deschiderea casetei de valori


Art. 2198 - Deschiderea fortata a casetei de valori


CAPITOLUL XVI - Contractul de asigurare


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2199 - Notiune


Art. 2200 - Forma si dovada


Art. 2201 - Polita de asigurare


Art. 2202 - Categoriile de polite de asigurare


Art. 2203 - Informatiile privind riscul


Art. 2204 - Declaratiile inexacte sau reticenta privind riscul


Art. 2205 - Lipsa riscului asigurat


Art. 2206 - Plata primelor de asigurare


Art. 2207 - Comunicarea producerii riscului asigurat


Art. 2208 - Plata indemnizatiei de asigurare


Art. 2209 - Denuntarea unilaterala a contractului


Art. 2210 - Subrogarea asiguratorului


Art. 2211 - Opozabilitatea contractului


Art. 2212 - Cesiunea asigurarii


Art. 2213 - Domeniul de aplicare


SECTIUNEA a 2-a - Asigurarea de bunuri


Art. 2214 - Notiune


Art. 2215 - Interesul asigurarii


Art. 2216 - Prevenirea producerii riscului asigurat


Art. 2217 - Despagubirea


Art. 2218 - Asigurarea partiala


Art. 2219 - Asigurarea multipla


Art. 2220 - Instrainarea bunului asigurat


SECTIUNEA a 3-a - Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare


Art. 2221 - Asigurarile de credite si garantii


Art. 2222 - Asigurarile de pierderi financiare


SECTIUNEAa 4-a - Asigurarea de raspundere civila


Art. 2223 - Notiune


Art. 2224 - Drepturile tertelor persoane pagubite


Art. 2225 - Stabilirea despagubirii


Art. 2226 - Plata despagubirii


SECTIUNEA a 5-a - Asigurarea de persoane


Art. 2227 - Notiune


Art. 2228 - Riscul privind o alta persoana


Art. 2229 - Renuntarea la contract


Art. 2230 - Beneficiarul indemnizatiei


Art. 2231 - Desemnarea beneficiarului


Art. 2232 - Pluralitatea de beneficiari


Art. 2233 - Producerea cu intentie a riscului asigurat


Art. 2234 - Rezerva de prime


Art. 2235 - Repunerea in vigoare a asigurarii


Art. 2236 - Dreptul la indemnizatie


Art. 2237 - Prescriptia


Art. 2238 - Obligatia de informare


SECTIUNEA a 6-a - Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea


Art. 2239 - Coasigurarea


Art. 2240 - Reasigurarea


Art. 2241 - Retrocesiunea.


CAPITOLUL XVII - Contractul de renta viagera


Art. 2242 - Notiune


Art. 2243 - Modurile de constituire


Art. 2244 - Constituirea pe durata vietii mai multor persoane


Art. 2245 - Constituirea in favoarea mai multor persoane


Art. 2246 - Constituirea pe durata vietii unui tert deja decedat


Art. 2247 - Constituirea pe durata vietii unei persoane afectate de o boala letala


Art. 2248 - Plata ratelor de renta.


Art. 2249 - Garantia legala


Art. 2250 - Executarea silita a ratelor


Art. 2251 - Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului


Art. 2252 - Irevocabilitatea contractului


Art. 2253 - Insesizabilitatea rentei


CAPITOLUL XVIII - Contractul de intretinere


Art. 2254 - Notiune


Art. 2255 - Forma contractului


Art. 2256 - Aplicarea regulilor de la renta viagera


Art. 2257 - Intinderea obligatiei de intretinere


Art. 2258 - Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii


Art. 2259 - Protectia creditorilor partilor


Art. 2260 - Cazul special de revocare


Art. 2261 - Inlocuirea intretinerii prin renta


Art. 2262 - Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta


Art. 2263 - Incetarea contractului de intretinere.


CAPITOLUL XIX - Jocul si pariul


Art. 2264 - Lipsa dreptului la actiune


Art. 2265 - Competitiile sportive


Art. 2266 - Jocurile si pariurile autorizate


CAPITOLUL XX - Tranzactia


Art. 2267 - Notiune


Art. 2268 - Domeniul de aplicare


Art. 2269 - Indivizibilitatea tranzactiei


Art. 2270 - Intinderea tranzactiei


Art. 2271 - Capacitatea de exercitiu


Art. 2272 - Conditiile de forma


Art. 2273 - Cauzele de nulitate


Art. 2274 - Tranzactia asupra unui contract nul


Art. 2275 - Inscrisurile false


Art. 2276 - Inscrisurile necunoscute


Art. 2277 - Tranzactia asupra unui proces terminat


Art. 2278 - Tranzactia constatata prin hotarare judecatoreasca


TITLUL X - Garantiile personale


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 2279 - Tipurile de garantii personale.


CAPITOLUL II - Fideiusiunea


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2280 - Notiunea


Art. 2281 - Fideiusiunea obligatorie


Art. 2282 - Forma fideiusiunii


Art. 2283 - Consimtamantul debitorului principal


Art. 2284 - Beneficiarul fideiusiunii


Art. 2285 - Conditiile pentru a deveni fideiusor


Art. 2286 - Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare


Art. 2287 - Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii


Art. 2288 - Obligatia principala


Art. 2289 - Limitele fideiusiunii


Art. 2290 - Intinderea fideiusiunii


Art. 2291 - Fideiusiunea partiala


Art. 2292 - Fideiusiunea asimilata


SECTIUNEA a 2-a - Efectele fideiusiunii


SUBSECTIUNEA 1 - Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor


Art. 2293 - Obligatia fideiusorului


Art. 2294 - Beneficiul de discutiune


Art. 2295 - Invocarea beneficiului de discutiune


Art. 2296 - Exceptiile invocate de fideiusor


Art. 2297 - Pluralitatea de fideiusori


Art. 2298 - Beneficiul de diviziune


Art. 2299 - Divizarea actiunii de catre creditor


Art. 2300 - Fideiusiunea solidara


Art. 2301 - Prorogarea termenului si decaderea din termen


Art. 2302 - Informarea fideiusorului


Art. 2303 - Renuntarea anticipata


Art. 2304 - Fideiusiunea data unui fideiusor


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor


Art. 2305 - Subrogarea fideiusorului.


Art. 2306 - Intinderea dreptului de regres


Art. 2307 - Regresul contra debitorului incapabil


Art. 2308 - Regresul contra mai multor debitori principali


Art. 2309 - Limitele regresului


Art. 2310 - Pierderea dreptului de regres


Art. 2311 - Instiintarea fideiusorului


Art. 2312 - Regresul anticipat


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori


Art. 2313 - Regresul contra celorlalti fideiusori


SECTIUNEA a 3-a - incetarea fideiusiunii


Art. 2314 - Confuziunea


Art. 2315 - Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului


Art. 2316 - Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate


Art. 2317 - Stingerea obligatiei principale prin darea in plata


Art. 2318 - Urmarirea debitorului principal


Art. 2319 - Decesul fideiusorului


Art. 2320 - Cazul special


CAPITOLUL III - Garantiile autonome


Art. 2321 - Scrisoarea de garantie


Art. 2322 - Scrisoarea de confort


TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 2323 - Domeniul de aplicare


Art. 2324 - Garantia comuna a creditorilor


Art. 2325 - Limitarea drepturilor creditorului


Art. 2326 - Egalitatea creditorilor


Art. 2327 - Cauzele de preferinta


Art. 2328 - Preferinta acordata statului


Art. 2329 - Clauzele de insesizabilitate


Art. 2330 - Stramutarea garantiei


Art. 2331 - Procedura stramutarii garantiei


Art. 2332 - Optiunea asiguratorului


CAPITOLUL II - Privilegiile


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2333 - Notiune


Art. 2334 - Opozabilitatea privilegiilor


Art. 2335 - Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante


Art. 2336 - Rangul privilegiilor intre ele


Art. 2337 - Stingerea privilegiilor


SECTIUNEA a 2-a - Privilegiile generale si privilegiile speciale


Art. 2338 - Privilegiile generale


Art. 2339 - Privilegiile speciale


Art. 2340 - Stingerea privilegiului special


Art. 2341 - Stramutarea privilegiului vanzatorului


SECTIUNEA a 3-a - Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci


Art. 2342 - Concursul cauzelor de preferinta


CAPITOLUL III - Ipoteca


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2343 - Notiune


Art. 2344 - Caracterele juridice


Art. 2345 - Drepturile creditorului ipotecar


Art. 2346 - Opozabilitatea ipotecii


Art. 2347 - Operatiunile asimilate


Art. 2348 - Exceptiile


Art. 2349 - Izvoarele ipotecii


SUBSECTIUNEA 2 - Obiectul si intinderea ipotecii


Art. 2350 - Obiectul ipotecii


Art. 2351 - Bunurile inalienabile sau insesizabile


Art. 2352 - Ipoteca nudei proprietati


Art. 2353 - Ipoteca unei cote-parti indivize


Art. 2354 - Intinderea creantei ipotecare


Art. 2355 - Extinderea ipotecii prin accesiune


Art. 2356 - Bunurile mobile accesorii unui imobil


Art. 2357 - Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri


Art. 2358 - Cesiunea ipotecii


Art. 2359 - Garantiile asupra navelor si aeronavelor


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele ipotecii fata de terti


Art. 2360 - Dreptul de urmarire al creditorului ipotecar


Art. 2361 - Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului


Art. 2362 - Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor


Art. 2363 - Regresul dobanditorului care a platit datoria


Art. 2364 - Conservarea actiunii personale


SUBSECTIUNEA 4 - Ipotecile conventionale


Art. 2365 - Dreptul de a ipoteca


Art. 2366 - Constituitorul ipotecii


Art. 2367 - Ipoteca unui drept anulabil sau conditional


Art. 2368 - Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri


Art. 2369 - Obligatiile garantate


Art. 2370 - Obligatiile viitoare sau eventuale


Art. 2371 - Garantia constituita in avans


Art. 2372 - Continutul contractului de ipoteca


Art. 2373 - Drepturile constituitorului


Art. 2374 - Indatoririle celui care a constituit ipoteca


Art. 2375 - Daunele-Interese


Art. 2376 - Clauza de inalienabilitate


SECTIUNEA a 2-a - Ipoteca imobiliara


SUBSECTIUNEA 1 - Constituirea ipotecii imobiliare


Art. 2377 - Inscrierea in cartea funciara


Art. 2378 - Forma contractului


Art. 2379 - Obiectul ipotecii imobiliare


Art. 2380 - Ipoteca asupra unei constructii viitoare


Art. 2381 - Inscrierea ipotecii


Art. 2382 - Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor


Art. 2383 - Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului


SUBSECTIUNEA 2 - Drepturile si obligatiile partilor


Art. 2384 - Clauzele de inalienabilitate


Art. 2385 - Antihreza


SUBSECTIUNEA 3 - Ipotecile legale


Art. 2386 - Creantele care beneficiaza de ipoteca legala


SECTIUNEA a 3-a - Ipoteca mobiliara


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Constituirea ipotecii


Art. 2387 - Constituirea si eficacitatea ipotecii


Art. 2388 - Forma contractului de ipoteca


Art. 2389 - Obiectul ipotecii mobiliare


Art. 2390 - Ipoteca instrumentelor financiare


Art. 2391 - Descrierea bunului ipotecat


Art. 2392 - Extinderea ipotecii asupra produselor


Art. 2393 - Instrainarea bunului ipotecat


Drepturile si obligatiile partilor


Art. 2394 - Dreptul de inspectie


Art. 2395 - Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat


Art. 2396 - Exigibilitatea anticipata


Art. 2397 - Declaratiile privitoare la ipoteca


SUBSECTIUNEA 2 - Ipotecile asupra creantelor


Dispozitii comune


Art. 2398 - Obiectul ipotecii


Art. 2399 - Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante


Art. 2400 - Notificarea debitorului creantei ipotecate


Art. 2401 - Plata creantei grevate de ipoteca


Art. 2402 - Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca


Drepturile si obligatiile partilor


Art. 2403 - Actiunile impotriva debitorului creantei grevate


Art. 2404 - Drepturile creditorului ipotecar


Art. 2405 - Imputarea sumelor percepute


Art. 2406 - Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca


Art. 2407 - Urmarirea sumelor neplatite


Art. 2408 - Remiterea diferentei


SUBSECTIUNEA 3 - Perfectarea ipotecilor mobiliare


Art. 2409 - Ipotecile mobiliare perfecte


Art. 2410 - Publicitatea ipotecii asupra conturilor


Art. 2411 - Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare


Art. 2412 - Conservarea rangului ipotecii


SUBSECTIUNEA 4 - inscrierea ipotecilor mobiliare


Art. 2413 - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare


Art. 2414 - Validitatea ipotecii


Art. 2415 - Efectul inscrierii


Art. 2416 - Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca


Art. 2417 - Notificarea inscrierii


Art. 2418 - Domiciliul partilor


Art. 2419 - Obligatia de radiere


SECTIUNEA a 4-a - Concursul intre creditorii ipotecari


Art. 2420 - Concursul ipotecilor mobiliare


Art. 2421 - Concursul ipotecilor imobiliare


Art. 2422 - Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare


Art. 2423 - Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj


Art. 2424 - Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale


Art. 2425 - Ipotecile mobiliare privilegiate


Art. 2426 - Ipoteca asupra conturilor


Art. 2427 - Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului


SECTIUNEA a 5-a - Stingerea ipotecilor


Art. 2428 - Stingerea ipotecilor


CAPITOLUL IV - Executarea ipotecii


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2429 - Executarea ipotecilor


Art. 2430 - Conditiile executarii


Art. 2431 - Titlurile executorii


Art. 2432 - Alte cai de realizare a creantei


Art. 2433 - Interdictia pactului comisoriu


Art. 2434 - Discutiunea bunurilor mobile


SECTIUNEA a 2-a - Executarea ipotecii mobiliare


SUBSECTIUNEA 1 - Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale


Deposedarea debitorului


Art. 2435 - Drepturile creditorului


Art. 2436 - Urmarirea accesoriilor unui imobil


Art. 2437 - Separarea accesoriilor unui imobil


Art. 2438 - Dreptul de a prelua bunurile


Art. 2439 - Preluarea bunului


Art. 2440 - Preluarea bunului prin mijloace proprii


Art. 2441 - Remiterea bunului ipotecat


Art. 2442 - Preluarea silita a bunului


Art. 2443 - Obligatiile executorului judecatoresc


Art. 2444 - Drepturile si obligatiile creditorului


Vanzarea bunului ipotecat


Art. 2445 - Vanzarea bunurilor ipotecate


Art. 2446 - Vanzarea comercial rezonabila


Art. 2447 - Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului


Art. 2448 - Cumpararea de catre creditor


Art. 2449 - Notificarea vanzarii


Art. 2450 - Destinatarii notificarii


Art. 2451 - Continutul notificarii


Art. 2452 - Opozitia la executare


Art. 2453 - Plata creantei ipotecare


Art. 2454 - Preferinta la executare


Art. 2455 - Dobandirea lucrului de catre cumparator


Art. 2456 - Obligatia personala a debitorului


Art. 2457 - Vanzarea bunului care nu apartine debitorului


Art. 2458 - Locatiunea bunului dupa vanzare


Art. 2459 - Distribuirea sumelor realizate


Preluarea bunului ipotecat in contul creantei


Art. 2460 - Preluarea bunului ipotecat in contul creantei


Art. 2461 - Notificarea ofertei de preluare in contul creantei


Art. 2462 - Opunerea la preluarea in contul creantei


Art. 2463 - Efectele preluarii in contul creantei


SUBSECTIUNEA 2 - Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative


Art. 2464 - Ipoteca asupra titlurilor reprezentative


SUBSECTIUNEA 3 - Executarea ipotecii asupra creantelor


Art. 2465 - Ipoteca asupra creantelor


Art. 2466 - Ipoteca asupra conturilor


Art. 2467 - Conduita creditorului


SUBSECTIUNEA 4 - Preluarea bunului in vederea administrarii


Art. 2468 - Conditiile


Art. 2469 - Administratorul


Art. 2470 - Obligatiile administratorului


Art. 2471 - Conservarea drepturilor locatarului


Art. 2472 - Incetarea administrarii


Art. 2473 - Obligatiile creditorului la incetarea administrarii


SUBSECTIUNEA 5 - Sanctiuni


Art. 2474 - Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului


Art. 2475 - Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii


Art. 2476 - Stabilirea valorii bunului


Art. 2477 - Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului


SECTIUNEA a 3-a - Executarea ipotecilor imobiliare


Art. 2478 - Discutiunea bunurilor ipotecate


Art. 2479 - Regulile aplicabile


CAPITOLUL V - Gajul


SECTIUNEA 1 - Constituirea gajului


Art. 2480 - Obiectul gajului


Art. 2481 - Constituirea gajului


Art. 2482 - Publicitatea gajului


Art. 2483 - Detinerea bunului de catre creditor


Art. 2484 - Detinerea prin intermediul unui tert


Art. 2485 - Conservarea gajului


Art. 2486 - Restituirea bunului catre creditor


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile creditorului gajist


Art. 2487 - Drepturile si obligatiile creditorului gajist


Art. 2488 - Fructele bunului gajat


Art. 2489 - Rascumpararea titlurilor participative


Art. 2490 - Pieirea bunului


Art. 2491 - Cheltuielile de conservare


Art. 2492 - Restituirea bunului catre debitor


Art. 2493 - Indivizibilitatea gajului


Art. 2494 - Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca


CAPITOLUL VI - Dreptul de retentie


Art. 2495 - Notiune


Art. 2496 - Exceptii


Art. 2497 - Indatoririle celui care exercita dreptul de retentie


Art. 2498 - Opozabilitatea dreptului de retentie


Art. 2499 - Stingerea dreptului de retentie


CARTEA VI - Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor


TITLUL I - Prescriptia extinctiva


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 2500 - Obiectul prescriptiei extinctive


Art. 2501 - Prescriptibilitatea dreptului la actiune


Art. 2502 - Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Cazuri


Art. 2503 - Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii


Art. 2504 - Prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata


Art. 2505 - Compensatia si dreptul de retentie


Art. 2506 - Efectele prescriptiei implinite


Art. 2507 - Renuntarea la prescriptie


Art. 2508 - Felurile renuntarii la prescriptie


Art. 2509 - Persoanele care nu pot renunta la prescriptie


Art. 2510 - Efectele renuntarii la prescriptie


Art. 2511 - Intinderea renuntarii la prescriptie


Art. 2512 - Invocarea prescriptiei de partea interesata


Art. 2513 - Momentul pana la care se poate invoca prescriptia


Art. 2514 - Invocarea prescriptiei de catre alte persoane


Art. 2515 - Regulile aplicabile prescriptiei extinctive


Art. 2516 - Domeniul de aplicare


CAPITOLUL II - Termenul prescriptiei extinctive


Art. 2517 - Termenul general de 3 ani


Art. 2518 - Termenul de prescriptie de 10 ani. Cazuri


Art. 2519 - Termenul de prescriptie de 2 ani


Art. 2520 - Termenul de prescriptie de un an. Cazuri


Art. 2521 - Termenul de prescriptie de un an. Alte cazuri


Art. 2522 - Repunerea in termenul de prescriptie


CAPITOLUL III - Cursul prescriptiei extinctive


SECTIUNEA 1 - inceputul prescriptiei extinctive


Art. 2523 - Regula generala


Art. 2524 - Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face


Art. 2525 - Dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor


Art. 2526 - Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive


Art. 2527 - Dreptul la actiunea in materia asigurarilor


Art. 2528 - Dreptul la actiunea in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita


Art. 2529 - Dreptul la actiunea in anularea actului juridic


Art. 2530 - Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente


Art. 2531 - Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse


SECTIUNEA a 2-a - Suspendarea prescriptiei extinctive


Art. 2532 - Cazurile generale de suspendare a prescriptiei


Art. 2533 - Suspendarea prescriptiei in materie succesorala


Art. 2534 - Efectele suspendarii prescriptiei


Art. 2535 - Beneficiul suspendarii prescriptiei


Art. 2536 - Extinderea efectului suspensiv


SECTIUNEA a 3-a - intreruperea prescriptiei extinctive


Art. 2537 - Cazurile de intrerupere a prescriptiei


Art. 2538 - Recunoasterea dreptului


Art. 2539 - Cererea de chemare in judecata sau de arbitrare


Art. 2540 - Punerea in intarziere


Art. 2541 - Efectele intreruperii prescriptiei


Art. 2542 - Beneficiul intreruperii prescriptiei


Art. 2543 - Extinderea efectului intreruptiv


CAPITOLUL IV - Implinirea prescriptiei


Art. 2544 - Calculul prescriptiei


TITLUL II - Regimul general al termenelor de decadere


Art. 2545 - Instituirea termenului de decadere


Art. 2546 - Limita stabilirii termenelor de decadere


Art. 2547 - Aplicarea regulilor de la prescriptie


Art. 2548 - Regimul termenelor de decadere


Art. 2549 - Renuntarea la beneficiul decaderii


Art. 2550 - Invocarea decaderii


TITLUL III - Calculul termenelor


Art. 2551 - Regulile aplicabile


Art. 2552 - Termenul stabilit pe saptamani, luni sau ani


Art. 2553 - Termenul stabilit pe zile


Art. 2554 - Prorogarea termenului


Art. 2555 - Termenul stabilit pe ore


Art. 2556 - Prezumtia efectuarii in termen a actelor


CARTEA VII - Dispozitii de drept international privat


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 2557 - Obiectul reglementarii


Art. 2558 - Calificarea


Art. 2559 - Retrimiterea


Art. 2560 - Sistemele plurilegislative


Art. 2561 - Reciprocitatea


Art. 2562 - Continutul legii straine


Art. 2563 - Interpretarea si aplicarea legii straine


Art. 2564 - Inlaturarea aplicarii legii straine


Art. 2565 - Inlaturarea exceptionala a legii aplicabile


Art. 2566 - Normele de aplicatie imediata


Art. 2567 - Recunoasterea drepturilor castigate


Art. 2568 - Legea nationala


Art. 2569 - Determinarea si proba cetateniei


Art. 2570 - Determinarea si proba resedintei obisnuite


Art. 2571 - Nationalitatea persoanei juridice


TITLUL II - Conflicte de legi


CAPITOLUL I - Persoane


SECTIUNEA 1 - Persoana fizica


Art. 2572 - Legea aplicabila starii civile si capacitatii


Art. 2573 - Inceputul si incetarea personalitatii


Art. 2574 - Declararea judecatoreasca a mortii


Art. 2575 - Dobandirea majoratului


Art. 2576 - Numele


Art. 2577 - Drepturile inerente fiintei umane


Art. 2578 - Legea aplicabila ocrotirii majorului


Art. 2579 - Ocrotirea tertilor


SECTIUNEA a 2-a - Persoana juridica


Art. 2580 - Legea aplicabila statutului organic


Art. 2581 - Domeniul de aplicare a legii nationale


Art. 2582 - Recunoasterea persoanelor juridice straine


Art. 2583 - Efectele recunoasterii persoanelor juridice straine


Art. 2584 - Legea aplicabila fuziunii persoanelor juridice


CAPITOLUL II - Familia


SECTIUNEA 1 - Casatoria


SUBSECTIUNEA 1 - incheierea casatoriei


Art. 2585 - Legea aplicabila promisiunii de casatorie


Art. 2586 - Legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei


Art. 2587 - Legea aplicabila formalitatilor casatoriei


Art. 2588 - Legea aplicabila nulitatii casatoriei


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele casatoriei


Art. 2589 - Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei.


Art. 2590 - Legea aplicabila regimului matrimonial


Art. 2591 - Conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial


Art. 2592 - Determinarea obiectiva a legii aplicabile regimului matrimonial


Art. 2593 - Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial


Art. 2594 - Legea aplicabila conditiilor de forma ale conventiei matrimoniale


Art. 2595 - Ocrotirea tertilor


Art. 2596 - Schimbarea resedintei obisnuite sau a cetateniei


SUBSECTIUNEA 3 - Desfacerea casatoriei


Art. 2597 - Alegerea legii aplicabile divortului


Art. 2598 - Data conventiei de alegere a legii aplicabile


Art. 2599 - Forma conventiei de alegere a legii aplicabile


Art. 2600 - Legea aplicabila divortului


Art. 2601 - Recunoasterea divortului prin denuntare unilaterala


Art. 2602 - Legea aplicabila separatiei de corp


SECTIUNEA a 2-a - Filiatia


SUBSECTIUNEA 1 - Filiatia copilului din casatorie


Art. 2603 - Legea aplicabila


Art. 2604 - Legitimarea copilului


SUBSECTIUNEA 2 - Filiatia copilului din afara casatoriei


Art. 2605 - Legea aplicabila


Art. 2606 - Raspunderea tatalui


SUBSECTIUNEA 3 - Adoptia


Art. 2607 - Legea aplicabila conditiilor de fond


Art. 2608 - Legea aplicabila efectelor adoptiei


Art. 2609 - Legea aplicabila formei adoptiei


Art. 2610 - Legea aplicabila nulitatii adoptiei


SECTIUNEA a 3-a - Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor


Art. 2611 - Legea aplicabila


SECTIUNEA a 4-a - Obligatia de intretinere


Art. 2612 - Legea aplicabila


CAPITOLUL III - Bunurile


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2613 - Legea aplicabila bunurilor


Art. 2614 - Legea aplicabila patrimoniului de afectatiune


Art. 2615 - Legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile


Art. 2616 - Legea aplicabila uzucapiunii mobiliare


SECTIUNEA a 2-a - Bunurile mobile corporale


Art. 2617 - Legea aplicabila


Art. 2618 - Legea aplicabila bunului aflat in curs de transport


Art. 2619 - Rezerva dreptului de proprietate


SECTIUNEA a 3-a - Mijloacele de transport


Art. 2620 - Legea aplicabila


Art. 2621 - Domeniul de aplicare


SECTIUNEA a 4-a - Titlurile de valoare


Art. 2622 - Legea aplicabila titlurilor de valoare


Art. 2623 - Legea aplicabila titlului reprezentativ al marfii


SECTIUNEA a 5-a - Bunurile incorporale


Art. 2624 - Legea aplicabila operelor de creatie intelectuala


Art. 2625 - Legea aplicabila dreptului de proprietate industriala


SECTIUNEA a 6-a - Formele de publicitate


Art. 2626 - Legea aplicabila


SECTIUNEA a 7-a - Ipotecile mobiliare


Art. 2627 - Aplicarea legii locului unde se afla bunul


Art. 2628 - Aplicarea legii locului unde se afla debitorul


Art. 2629 - Legea aplicabila in cazul resurselor naturale


Art. 2630 - Situatiile speciale privind legea aplicabila publicitatii ipotecii mobiliare


Art. 2631 - Lipsa publicitatii in strainatate


Art. 2632 - Legea aplicabila operatiunilor asimilate ipotecilor mobiliare


CAPITOLUL IV - Mostenirea


Art. 2633 - Legea aplicabila


Art. 2634 - Alegerea legii aplicabile


Art. 2635 - Legea aplicabila formei testamentului


Art. 2636 - Domeniul de aplicare a legii mostenirii. Succesiunea vacanta


CAPITOLUL V - Actul juridic


Art. 2637 - Legea aplicabila conditiilor de fond


Art. 2638 - Legea aplicabila in lipsa alegerii


Art. 2639 - Legea aplicabila conditiilor de forma


CAPITOLUL VI - Obligatiile


Art. 2640 - Legea aplicabila obligatiilor contractuale


Art. 2641 - Legea aplicabila obligatiilor extracontractuale


Art. 2642 - Raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii


Art. 2643 - Stingerea obligatiilor


Art. 2644 - Pluralitatea de debitori


Art. 2645 - Dreptul de regres


Art. 2646 - Moneda de plata


CAPITOLUL VII - Cambia, biletul la ordin si cecul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2647 - Legea aplicabila capacitatii


Art. 2648 - Legea aplicabila conditiilor de forma


Art. 2649 - Legea aplicabila actiunii in regres


Art. 2650 - Legea aplicabila protestului


SECTIUNEA a 2-a - Cambia si biletul la ordin


Art. 2651 - Legea aplicabila efectelor obligatiilor


Art. 2652 - Legea aplicabila dobandirii creantei


Art. 2653 - Legea aplicabila acceptarii


Art. 2654 - Legea aplicabila in caz de pierdere sau furt


SECTIUNEA a 3-a - Cecul


Art. 2655 - Legea aplicabila


Art. 2656 - Nulitatea cecului.


Art. 2657 - Legea aplicabila efectelor obligatiilor


Art. 2658 - Domeniul de aplicare


CAPITOLUL VIII - Fiducia


Art. 2659 - Alegerea legii aplicabile


Art. 2660 - Determinarea obiectiva a legii aplicabile


Art. 2661 - Domeniul de aplicare


Art. 2662 - Situatiile speciale


CAPITOLUL IX - Prescriptia extinctiva


Art. 2663 - Legea aplicabila


CAPITOLUL X - Dispozitii finale


Art. 2664 - Data intrarii in vigoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice