din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

INTEGRAL: Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic


Publicat in Monitorul Oficial nr. 406 din 23.05.2019.


Articolul I
Ghidul de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.172/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma unui voucher, pentru inlocuirea echipamentelor electrice si electronice de uz casnic, uzate, cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic."
2. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Indicatorul de performanta a programului (I3), gestionat si prelucrat de Autoritate, este reprezentat de testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioara a programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate, calculat astfel:
I1 = A x (F+ - F+++) + B x (MS+ - MS+++) + C x (AC1+ - AC1+++) + D x (TCRT - TA))+ G x (MSVA-MSV++)(kwh/an)
I2 = A1 x (F+ - F++) + B1 x (MSA+ - MS++) + C x (AC2+ - AC2++) + D1 x (TCRT - TA++) G1 x (MSV - MSV+++)(kwh/an)
I3 = (I1 + I2)/2 (kwh/an)
E = I3 x 0,617* (kg CO2/an),
* 0,617 - cantitatea de emisii de CO2 pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform https://gpp-proca.eu/ro/modalitate-de-aplicare/.
unde:
I1 - economia de energie electrica realizata prin program, pentru clasa energetica A+++;
I2 - economia de energie electrica realizata prin program, pentru clasa energetica A++;
I3 - media economiei de energie electrica realizata prin program;
E - cantitatea de CO2 redusa prin aplicarea programului;
A - numarul de frigidere achizitionate prin program, cu clasa energetica A+++;
A1 - numarul de frigidere achizitionate prin program, cu clasa energetica A++;
B - numarul de masini de spalat rufe achizitionate prin program, cu clasa energetica A+++;
B1 - numarul de masini de spalat rufe achizitionate prin program, cu clasa energetica A++;
C - numarul de aparate de aer conditionat achizitionate prin program, cu clasa energetica A+++ (la racire);
D - numarul de televizoare achizitionate prin program, cu clasa energetica A;
D1 - numarul de televizoare achizitionate prin program, cu clasa energetica A+;
G - numarul de masini de spalat vase achizitionate prin program, cu clasa energetica A+++;
G1 - numarul de masini de spalat vase achizitionate prin program, cu clasa energetica A++;
F+ - consumul de energie electrica al unui frigider clasa energetica A+ (referinta frigider 320 litri - 341 kWh/an);
F++ - consumul de energie electrica al unui frigider clasa energetica A++ (referinta frigider 310 litri - 208 kWh/an);
F+++ - consumul de energie electrica al unui frigider clasa energetica A+++ (referinta frigider 310 litri - 265 kWh/an);
MS+ - consumul de energie electrica al unei masini de spalat rufe, cu clasa energetica A+ (referinta masina de spalat rufe, cu capacitate 6 kg - 166 kWh/an);
MS++ - consumul de energie electrica al unei masini de spalat rufe, cu clasa energetica A++ (referinta masina de spalat rufe, cu capacitate 6 kg - 172 kWh/an);
MS+++ - consumul de energie electrica al unei masini de spalat rufe, cu clasa energetica A+++ referinta A+++, cu capacitate 6 kg - 152 kWh/an);
TCRT - consumul de energie electrica al unui televizor cu tub cinescop (CRT) cu diagonala de 73 cm - 165 kw/an (functionare 4 ore/zi, 365 zile/an);
TA - consumul de energie electrica al unui televizor LED cu diagonala 81 cm, clasa A si A + - 45,5 kw/an;
TA++ - consumul de energie electrica al unui televizor LED cu diagonala 81 cm, clasa A++ si A+++ - 37 kw/an;
MSVA - consum de energie electrica al unei masini de spalat vase, 9 seturi, clasa A, consum anual 249 kwh/an;
MSVA++ - consum de energie electrica al unei masini de spalat vase, 9 seturi, clasa A++, consum anual 222 kwh/an;
MSVA+++ - consum de energie electrica al unei masini de spalat vase, 9 seturi, clasa A++, consum anual 176 kwh/an;
AC1+ - consum energie electrica aparat aer conditionat clasa energetica A+ la racire (referinta aparat aer conditionat 12.000 BTU - 191 kwh/an);
AC1+++ - consum energie electrica aparat aer conditionat clasa energetica A+++ la racire (referinta aer conditionat 12.000 BTU - 140 kwh/an);
AC2+ - consum energie electrica aparat aer conditionat clasa energetica A+ la incalzire (referinta aparat aer conditionat 12.000 BTU - 966 kwh/an);
AC2++ - consum energie electrica aparat aer conditionat clasa energetica A++ la incalzire (referinta aer conditionat 12.000 BTU - 686 kwh/an)."
3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Sumele alocate unei sesiuni de finantare, ramase neutilizate, se pot reporta pentru sesiunea urmatoare, daca aceasta din urma are loc in cadrul aceluiasi an bugetar."
4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Finantarea se acorda sub forma de vouchere, pentru achizitionarea de echipamente electrice si electronice de uz casnic, denumite in continuare echipamente, dupa cum urmeaza:
a) 200 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++;
b) 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++;
c) 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++;
d) 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++;
e) 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++);
f) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++;
g) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++;
h) 200 lei pentru televizoare cu eficienta energetica A si A+;
i) 400 lei pentru televizoare cu eficienta energetica A++ si A+++."
5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 6
Cheltuieli eligibile in cadrul programului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:
- achizitia de masini de spalat rufe/vase, frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare, televizoare si aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, din clasele energetice prevazute la art. 5 alin. (1);
- TVA aferenta echipamentelor achizitionate prin program.
(2) Demontarea/Montarea aparatelor de aer conditionat intra in sarcina beneficiarilor si nu este considerata cheltuiala eligibila."
6. La articolul 7 alineatul (1), literele g) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) colector autorizat - operator economic autorizat, potrivit legislatiei in vigoare, sa desfasoare activitati de colectare a DEEE;
. . . . . . . . . .
r) voucher - codul generat de aplicatia informatica ce atesta dobandirea finantarii, cu valoare nominala, parte din pretul de achizitie a unui EEE nou, sustinuta prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu in cadrul programului;".
7. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
"s) utilizarea voucherului - furnizarea, de catre solicitantul aprobat, a codului aferent voucherului si introducerea acestuia, de catre comerciantul validat, in aplicatia informatica."
8. La articolul 7 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) CNP - codul numeric personal."
9. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dupa parcurgerea procedurii prevazute la alin. (2), Autoritatea valideaza comerciantul, conform art. 14."
10. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) In termen de 5 zile lucratoare de la publicarea programarilor in vederea semnarii contractelor de decontare, reprezentantii legali ai comerciantilor validati sau imputernicitii acestora se prezinta la sediul Autoritatii, pentru perfectarea contractelor."
11. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care contractul de decontare este semnat de catre o alta persoana decat reprezentantul legal, se prezinta si imputernicirea persoanei mandatate de catre reprezentantul legal."
12. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Validarea comerciantului se face de catre Autoritate, prin intermediul aplicatiei informatice, in urma completarii campurilor obligatorii si introducerii documentelor scanate, prevazute la art. 13 alin. (1)."
13. La articolul 15 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate la data inscrierii comerciantului in program;".
14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 16
Criterii de eligibilitate a solicitantului in vederea obtinerii finantarii
(1) Poate beneficia de finantare solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este persoana fizica cu domiciliul in Romania;
b) nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare, la data achizitionarii EEE;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti in momentul inscrierii in aplicatia informatica;
d) este posesor al unui/unei buletin/carti de identitate valabil/(e) in momentul inscrierii in program;
e) se obliga sa predea, in momentul achizitionarii unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeasi categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/ congelatoare, categoria aparate de aer conditionat/aparate de aer conditionat portabile, categoria masini de spalat vase, categoria masini de spalat rufe, categoria televizoare;
f) isi da acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.
(2) Prin exceptie de la alin. (1) lit. e), se pot achizitiona masini de spalat vase cu eficienta energetica A++ si cu eficienta energetica A+++, in schimbul predarii oricaruia dintre echipamentele electrice si electronice de uz casnic prevazute la art. 5 alin. (1)".
15. Articolul 17 se abroga.
16. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Numai dupa publicarea listei cuprinzand comerciantii validati, inscrierea persoanei fizice in cadrul programului se realizeaza in aplicatia informatica, prin introducerea urmatoarelor informatii:
a) datele de identificare (nume, prenume si adresa de domiciliu a solicitantului, CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirarii acestuia;
b) adresa de e-mail si numar de telefon mobil valide, daca acestea exista;
c) declaratia pe propria raspundere potrivit careia nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul de stat si bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare, la data inscrierii;
d) acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici;
e) tipul de EEE care se achizitioneaza si eficienta energetica a acestuia, precum si declaratia pe propria raspundere prin care se obliga sa predea un EEE uzat, potrivit art. 16, in momentul achizitionarii."
17. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20
Obligatiile comerciantului validat cu privire la comercializarea EEE-urilor, in cadrul programului
(1) Achizitia de EEE-uri eligibile in cadrul programului se face prin intermediul comerciantilor validati, in limita fondurilor alocate, publicate spre informare, pe pagina de internet a Autoritatii.
(2) In termenul prevazut la art. 21 alin. (5), la momentul la care solicitantul aprobat se adreseaza comerciantului validat pentru utilizarea vocuherului, acesta din urma pune la dispozitia persoanei fizice, in vederea semnarii, contractul de finantare nerambursabila si declaratia pe propria raspundere, prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ghid.
(3) Formalitatile prevazute la alin. (2) se realizeaza doar pentru solicitantii care intrunesc criteriile de eligibilitate prevazute in ghid si care se regasesc in lista mentionata la art. 19 alin. (3) si doar daca datele din aplicatia informatica corespund cu cele furnizate de catre persoanele fizice si cu documentele prezentate in sustinerea lor.
(4) Comerciantul validat perfecteaza formalitatile de vanzare a EEE-urilor in baza contractului de finantare nerambursabila si declaratiei pe propria raspundere, prevazute la alin. (2), in termen de maximum 15 zile de la data utilizarii voucherului.
(5) Dupa perfectarea formalitatilor de vanzare a EEE-urilor, comerciantul completeaza in aplicatia informatica datele aferente acestora, inclusiv tipul de echipament care se achizitioneaza si eficienta energetica a acestuia si categoria DEEE-ului predat de persoana fizica si cantitatea acestuia exprimata in kg, in termenul prevazut la alin. (4).
(6) Comerciantul se obliga sa asigure, cu titlu gratuit, preluarea EEE-uzat de la persoana fizica.
(7) In cadrul programului, comerciantul se obliga sa asigure colectarea unui numar de EEE uzate, potrivit art. 16, cu numarul de EEE comercializate.
(8) Comerciantul este responsabil pentru respectarea legislatiei specifice privind concurenta si protectia consumatorului.
(9) Oricand, pe parcursul derularii programului, comerciantul pierde calitatea dobandita, in situatia in care institutiile abilitate emit acte de unde rezulta incalcarea prevederilor legislatiei prevazute la alin. (8). In cazul in care aceasta situatie intervine dupa semnarea contractului cu Autoritatea, comerciantul este exclus din program prin notificarea emisa de catre aceasta."
18. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 21
Voucherul
(1) Persoana fizica beneficiaza de valoarea unui voucher la achizitionarea unui EEE eligibil, in schimbul predarii unui EEE uzat echivalent, conform art. 16.
(2) Persoana fizica poate achizitiona mai multe EEE-uri in schimbul predarii unui numar echivalent de EEE uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.
(3) Valoarea voucherului se scade de catre comerciantul validat in factura din pretul de comercializare cu TVA, al EEE-ului, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii.
(4) Voucherul este un cod generat aleatoriu de aplicatie, cu urmatoarele atribute:
- un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu in aplicatie;
- data emiterii (este data publicarii solicitantilor aprobati pe site-ul Autoritatii) si data expirarii;
- date de identificare beneficiar (nume, prenume, CNP);
- categoria pentru care se aplica si eficienta energetica a echipamentelor;
- valoarea.
(5) Voucherul este valabil 15 zile de la emitere, respectiv de la data publicarii listei solicitantilor aprobati prevazute la art. 19 alin. (3), perioada in care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sanctiunea pierderii dreptului de utilizare."
19. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 22
Incheierea contractului de finantare nerambursabila
Dupa publicarea listei prevazute la art. 19 alin. (3), contractele de finantare nerambursabila, care poarta semnatura Autoritatii, sunt puse la dispozitie, prin intermediul aplicatiei, comerciantilor validati, in vederea indeplinirii procedurilor prevazute la art. 20."
20. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Factura trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) atributele de identificare a comerciantului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului: numele si prenumele, CNP;
c) denumirea, cantitatea EEE-urilor vandute, pretul unitar si elementele de identificare ale acestora, precum si mentiunea ca sunt noi, categoria EEE achizitionat si clasa energetica;
d) codul/codurile alfanumeric(e) al/ale voucherului/voucherelor;
e) mentiunea privind predarea de catre beneficiar a unui echipament uzat, potrivit art. 16."
21. La articolul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Factura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie completata integral, conform prevederilor legale, si sa fie semnata de beneficiar;
b) sa fie emisa cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate si in aceeasi data sau la o data ulterioara semnarii contractului de finantare nerambursabila."
22. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In vederea decontarii, comerciantul validat depune la sediul Autoritatii urmatoarele documente, opisate si paginate:
a) cererea de decontare, completata integral, conform formularului prevazut in anexa la contractul de decontare, semnata de catre reprezentantul legal al comerciantului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta;
b) contractul/contractele de finantare nerambursabila si declaratia/declaratiile pe propria raspundere, semnate de catre beneficiar, in original;
c) factura/facturile fiscale, semnate de beneficiari, emise cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii de decontare, in copie conforma cu originalul;
d) documentul/documentele care sa ateste predarea- primirea DEEE colectate in cadrul programului, incheiat intre comerciantul validat si operatorul economic autorizat pentru colectare, care sa contina inclusiv categoria DEEE-urilor predate, numarul de bucati si cantitatea acestora exprimata in kg, precum si mentiunea A«Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energeticA»;
e) copie B.I./C.I. beneficiari;
f) in situatia in care comerciantul, pentru punctul de lucru introdus in aplicatie are incheiat un alt contract pentru colectarea DEEE cu un colector autorizat, acesta va fi prezentat in copie certificata A«conform cu originalulA»."
23. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererile de decontare se analizeaza in ordinea depunerii, iar virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, din contul Autoritatii in contul comerciantilor, se realizeaza in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu, doar daca toate criteriile si conditiile prevazute in ghid sunt respectate, iar documentele aferente cererilor de decontare sunt conforme si corect intocmite. In cazul in care, in momentul verificarii acestora, in facturile transmise se constata erori ce pot fi remediate, acestea vor fi respinse din cererea de decontare in cadrul careia au fost depuse, putand fi propuse pentru un decont viitor, cu respectarea art. 23 alin. (4) lit. b)."
24. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 27
Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal
(1) Autoritatea raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea
datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice
participante in cadrul programului, pe care aceasta le prelucreaza.
Prin solicitarea validarii si incheierea contractului de decontare,
comerciantul declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici si se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor fizice aprobate in cadrul programului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul UE nr. 679/2016, si sa gestioneze in conditii de maxima siguranta documentele depuse de catre acestia. De asemenea, prin solicitarea aprobarii in cadrul programului si incheierea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre Autoritate si de catre comerciantul validat a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.
(2) Comerciantul validat raspunde in fata beneficiarului si a Autoritatii pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice participante in cadrul programului, pe care acesta le prelucreaza."
25. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 291
Prevederi privind eventuale decalari ale termenelor
Daca, din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fara a se limita la disfunctionalitati ale aplicatiei informatice), participantii in program se afla in imposibilitatea obiectiva de a-si respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferenta intarzierii. Aceste decalari nu exonereaza Administratia Fondului pentru Mediu de indeplinirea obligatiilor asumate prin alte acte de natura juridica."
26. In anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
"n) sa respecte legislatia specifica privind concurenta si protectia consumatorului;
o) sa transmita lunar, pana la data de 25 inclusiv, pe suport hartie si in format electronic, Ministerului Mediului si Administratiei Fondului pentru Mediu datele referitoare la echipamentele electrice si electronice comercializate prin Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 4 la ghid."
27. In anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4 punctul 4.3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) sa asigure plata sumelor solicitate de catre comerciant pentru care acesta prezinta toate documentele necesare in formatul prevazut in ghidul de finantare, in conditiile mentionate prin prezentul contract si in ghidul de finantare, in maximum 45 de zile lucratoare de la data la care dosarul de decontare este complet si conform si nu mai sunt necesare clarificari, in conditiile in care nu apar evenimente neprevazute si care nu pot fi imputabile Autoritatii, in limita fondurilor prevazute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;".
28. In anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4, dupa punctul 4.4 se introduce un nou punct, punctul 4.5, cu urmatorul cuprins:
"4.5. Fiecare parte isi asuma in mod independent responsabilitatea privind datele cu caracter personal. Incalcarea de catre o parte a prevederilor prezentului contract, precum si a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 si a normelor general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal nu poate fi apreciata ca o incalcare comuna si nu poate genera raspundere solidara fata de persoana sau autoritatea care constata aceasta incalcare."
29. In anexa nr. 1 la ghid, anexa la contractul de decontare se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
30. In anexa nr. 2 la ghid, datele de identificare ale beneficiarului se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
". . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., in calitate de beneficiar, denumit/denumita in continuare beneficiar."
31. In anexa nr. 2 la ghid, la articolul 1, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. AFM acorda beneficiarului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in valoare de . . . . . . . . . . lei, sub forma de vouchere pentru achizitionarea de . . . . . . . . . . (se vor preciza echipamentele de uz casnic aprobate) in cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit in continuare program, conform Ghidului de finantare aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.172/2018, denumit in continuare ghid."
32. In anexa nr. 2 la ghid, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
Durata contractului
Contractul este valabil de la data semnarii lui de catre persoana fizica pana la indeplinirea obiectului prevazut la art. 1 pct. 1, in conditiile respectarii termenelor prevazute in ghidul de finantare."
33. In anexa nr. 3 la ghid, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) ma oblig sa predau cu titlu gratuit un EEE uzat, in conformitate cu art. 16 din ghidul de finantare, in schimbul achizitionarii unui echipament de uz casnic nou;".
34. Dupa anexa nr. 3 la ghid se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.


Articolul II
Comerciantii validati transmit lunar, pana la data de 25 inclusiv, pe suport hartie si in format electronic, Ministerului Mediului si Administratiei Fondului pentru Mediu datele referitoare la echipamentele electrice si electronice comercializate prin Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin, sub sanctiunea aplicarii prevederilor contractului de decontare referitor la cazuri de culpa.


Articolul III
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.


Articolul IV
Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin


Articolul V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice