din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1764 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019

INTEGRAL: Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019


Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza urmatoarele:
a) functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, denumit in continuare SIMPV;
b) procedura de urmat in cazul disfunctionalitatii SIMPV;
c) conditiile de inregistrare audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor;
d) verificarea, prin mijloace electronice, a corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, in cazurile prevazute de lege;
e) selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(2) Prezentele norme metodologice se aplica la toate tipurile de alegeri si referendumuri.


Articolul 2
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) date de autentificare - setul de date cuprinzand un nume de utilizator si o parola, alocat unui operator de calculator, care ii permite acestuia sa isi acceseze contul din aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot;
b) nume de utilizator - un nume unic care identifica un cont de acces al unui operator de calculator in aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot;
c) parola - un sir de caractere asociat unui nume de utilizator pe care un operator de calculator il foloseste pentru a accesa aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot;
d) autentificare - procedura prin care se permite unui operator de calculator ce poseda un anumit set de date create in acest scop sa aiba acces la un cont in aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot;
e) identificare - procedura de recunoastere fara echivoc a unui operator de calculator care intra in contul sau de acces din aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot.


Articolul 3
SIMPV are urmatoarele functionalitati principale:
a) faciliteaza verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
b) semnaleaza cazurile in care este posibil ca actele de identitate ale alegatorilor sa se afle in afara perioadei de valabilitate;
c) semnaleaza cazurile in care, potrivit evidentelor prevazute de art. 4, persoanele care se prezinta la vot nu au drept de vot sau figureaza cu interdictii de exercitare a dreptului de vot;
d) semnaleaza cazurile in care alegatorii care se prezinta la vot figureaza ca au mai votat;
e) semnaleaza cazurile in care alegatorii figureaza ca au votat prin corespondenta;
f) asigura indicarea pozitiei la care alegatorul este inscris in lista electorala permanenta;
g) urmareste unicitatea inscrierii in listele electorale, conform legii;
h) asigura inregistrarea primirii documentelor de vot prin corespondenta prin scanarea codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare;
i) asigura preluarea semnaturilor alegatorilor care voteaza in strainatate pe terminalele informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
j) genereaza listele electorale suplimentare electronice pentru sectiile de votare din strainatate;
k) agrega date statistice privind prezenta alegatorilor la vot;
l) asigura transmiterea de mesaje si informari ale birourilor electorale sau ale autoritatilor si organismelor prevazute de lege;
m) asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor;
n) asigura verificarea electronica a corectitudinii corelatiilor dintre datele care urmeaza a fi inscrise in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, generarea proceselor- verbale privind consemnarea rezultatelor votarii in format electronic si semnarea electronica a acestora prin intermediul certificatelor digitale puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si transmiterea acestora catre Sistemul informatic central;
o) asigura fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, intocmite pe suport hartie, precum si transmiterea fotografiilor catre Sistemul informatic central.


Articolul 4
(1) SIMPV se constituie pe baza datelor din urmatoarele evidente:
a) listele electorale permanente din tara, listele electorale permanente din strainatate, listele electorale permanente pentru votul prin corespondenta, listele electorale speciale si/sau listele electorale complementare, dupa caz;
b) Registrul sectiilor de votare;
c) lista persoanelor carora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot si lista persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca.
(2) Directia generala sistemul informational electoral national asigura punerea la dispozitia Serviciului de Telecomunicatii Speciale a datelor din evidentele prevazute de alin. (1), in format electronic, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea inceperii termenului prevazut de art. 15 alin. (3) lit. a).


CAPITOLUL II
Arhitectura SIMPV


Articolul 5
(1) SIMPV este compus din urmatoarele elemente principale:
a) Sistemul informatic central;
b) aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot, denumita in continuare ADV;
c) Centrul de suport tehnic;
d) infrastructura de comunicatii;
e) terminalele informatice din sectiile de votare, puse la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
f) terminalele informatice din birourile electorale pentru votul prin corespondenta, puse la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
g) terminalele telefonice distribuite presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(2) Sistemul informatic central reprezinta un ansamblu
informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicatii informatice, echipamente de comunicatii de date si echipamente de protectie impotriva incidentelor de securitate cibernetica si statii de lucru pentru administratori, asigurat si administrat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Sistemul informatic central functioneaza in centrele de date ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale si in spatii ale Autoritatii Electorale Permanente special destinate acestui scop. La Sistemul informatic central au acces reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicatii si acces la toate masinile fizice sau virtuale care interactioneaza cu SIMPV in vederea verificarii jurnalelor generate in timp real, atat de aplicatii, cat si de masina fizica/virtuala pe care ruleaza acestea, persoanele nominalizate de aceasta, precum si membrii Biroului Electoral Central. Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicatii au acces in timp real la lista operatiunilor de validare realizata prin intermediul fiecarui terminal informatic.
(3) ADV reprezinta un program informatic realizat si actualizat de catre specialistii Serviciului de Telecomunicatii Speciale conform cerintelor Autoritatii Electorale Permanente, care asigura prelucrarea datelor de identificare ale alegatorilor culese de catre operatorii de calculator si compararea acestora cu datele deja inregistrate, respectiv cu evidentele prevazute de art. 4.
(4) Centrul de suport tehnic este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice si centre de interventie tehnica asigurate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Centrul de preluare a apelurilor reprezinta un centru de comunicatii dedicat presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza asistenta tehnica, Autoritatea Electorala Permanenta asigura asistenta de specialitate privind operatiunile electorale si Institutul National de Statistica ofera asistenta de specialitate pentru intocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votarii.
(5) Infrastructura de comunicatii reprezinta ansamblul de echipamente destinate asigurarii accesului terminalelor informatice din localurile de vot la Sistemul informatic central. Prin intermediul infrastructurii de comunicatii sunt asigurate in sediile sectiilor de votare urmatoarele tipuri de servicii utilizate pentru functionarea SIMPV:
a) serviciile de internet existente in sediile sectiilor de votare;
b) serviciile de comunicatii de date in retelele de comunicatii ale operatorilor publici;
c) alte servicii de comunicatii de date si voce.
(6) Terminalul informatic asigura indeplinirea urmatoarelor functii principale:
a) preluarea automata a datelor de identificare din zona de citire automata cu caractere identificabile optic din actele de identitate ale alegatorilor care se prezinta la vot;
b) preluarea manuala a codurilor numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot, in situatia nepreluarii acestora in conditiile prevazute la lit. a);
c) citirea codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare utilizate la votul prin corespondenta;
d) preluarea semnaturilor alegatorilor care se prezinta la vot la sectiile de votare din strainatate;
e) generarea listelor electorale suplimentare pentru sectiile de votare din strainatate si semnarea electronica a acestora de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare;
f) generarea listei alegatorilor prin corespondenta ale caror documente pentru votul prin corespondenta au fost receptionate in termenul prevazut de lege, precum si semnarea electronica a acesteia de catre presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta sau presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, dupa caz;
g) filmarea operatiunilor de numarare a voturilor si de consemnare a rezultatelor votarii;
h) fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare si birourile electorale pentru votul prin corespondenta;
i) verificarea corelatiilor intre datele inscrise in procesele- verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.
(7) Terminalul telefonic reprezinta mijlocul tehnic utilizat de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara pentru comunicarea cu birourile electorale si Centrul de preluare a apelurilor, precum si pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate - USSD.
(8) La alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, Sistemul informatic central genereaza si furnizeaza in timp real catre infrastructura informatica care functioneaza in sediul Biroului Electoral Central, potrivit art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, duplicatele bazelor de date, precum si logurile masinilor pe care ruleaza acesta, pentru facilitarea analizei si transparentei acestora.


Articolul 6
(1) Pentru dezvoltarea si implementarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicatii Speciale realizeaza urmatoarele activitati:
a) actualizeaza ADV conform cerintelor operationale ale Autoritatii Electorale Permanente;
b) asigura instalarea ADV pe terminalele informatice;
c) intocmeste, prin specialistii proprii, in colaborare cu specialistii Autoritatii Electorale Permanente, proiectul tehnic, planul de testare si documentele de acceptanta ale SIMPV;
d) asigura, pentru fiecare birou electoral al sectiei de votare din tara, cel putin cate un terminal informatic care indeplineste functiile prevazute de art. 5 alin. (6) lit. a), b), e) si f);
e) asigura, pentru fiecare birou electoral al sectiei de votare din strainatate, intre doua si noua terminale informatice care indeplinesc functiile prevazute de art. 5 alin. (6) lit. a), b) si d) -f);
f) asigura, pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondenta, respectiv pentru fiecare birou electoral al sectiei de votare care indeplineste atributiile ce revin birourilor electorale pentru votul prin corespondenta, cel putin cate doua terminale informatice care indeplinesc functiile prevazute de art. 5 alin. (6).
(2) Numarul terminalelor informatice repartizat fiecarei sectii de votare va fi stabilit pe baza urmatoarelor criterii:
a) numarul total al terminalelor informatice functionale;
b) prezenta la vot la scrutinele anterioare;
c) numarul operatorilor de calculator disponibili.
(3) Accesul la Sistemul informatic central se realizeaza prin serviciile de comunicatii existente la sediul biroului electoral al sectiei de votare sau prin retelele operatorilor de telefonie mobila.
(4) Fiecare terminal informatic trebuie sa fie identificat in mod unic in SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesata interfata ADV.
(5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura inlocuirea terminalelor informatice nefunctionale utilizate la sectiile de votare din tara.
(6) Terminalele informatice nefunctionale utilizate la sectiile de votare din strainatate pot fi inlocuite cu terminale informatice de rezerva sau cu terminale informatice repartizate la alte sectii de votare unde prezenta la vot este mica, dupa caz. Acestea se sigileaza in cutiile aferente acestora de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se predau, dupa caz, reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale sau reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare, dupa caz.


Articolul 7
(1) Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul Autoritatii Electorale Permanente, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, elaboreaza proceduri si instructiuni privind masurile de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea SIMPV, care vizeaza:
a) interzicerea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele informatice ale SIMPV;
b) securizarea aplicatiilor informatice si a bazelor de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea suportului de date in mod neautorizat;
c) utilizarea sistemelor de prelucrare automata a datelor;
d) jurnalizarea operatiunilor de modificare a datelor din SIMPV;
e) securizarea comunicatiilor de date din cadrul SIMPV;
f) protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei altei forme de prelucrare ilegala.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor privind functionarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicatii Speciale adopta masuri tehnice, operative si de procedura, cu notificarea Autoritatii Electorale Permanente, potrivit urmatoarelor principii:
a) confidentialitate: asigurarea accesului la informatii numai pentru persoanele autorizate in functie de competente;
b) integritate: asigurarea exactitatii si caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;
c) disponibilitate: asigurarea accesului la informatii in termenul solicitat;
d) identificare si autentificare: asigurarea identificarii si autentificarii tuturor persoanelor autorizate in mod corespunzator, in functie de competente, inainte de orice operatiune;
e) autorizare: autorizarea participantilor in vederea accesarii datelor din SIMPV in functie de competente.
(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura inregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor.
(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale este autorizat sa ia masuri, cu notificarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru prevenirea alterarii sau pierderii informatiilor si asigurarea recuperarii acestora in cazuri fortuite sau in cazuri de forta majora.


Articolul 8
In zilele votarii, SIMPV furnizeaza Biroului Electoral Central datele privind prezenta la vot, datele inscrise de operatorii de calculator in formularul de verificare a corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si fotografiile proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, in vederea asigurarii publicitatii acestora, in conditiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.


CAPITOLUL III
Selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator


Articolul 9
(1) Poate avea calitatea de operator de calculator al sectiei de votare din tara orice cetatean roman cu drept de vot care are cunostinte de baza in tehnologia informatiei.
(2) Selectia operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara se realizeaza pe baza examinarii practice a urmatoarelor competente:
a) utilizarea notiunilor de baza din domeniul tehnologiei informatiei;
b) introducerea si validarea datelor;
c) prelucrarea datelor;
d) utilizarea internetului si a postei electronice;
e) utilizarea echipamentelor periferice.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, organizeaza sesiuni de examinare practica a competentelor prevazute la alin. (2) pentru selectia operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.
(4) La sesiunile de examinare practica prevazute la alin. (3) participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) si care depun sau transmit cereri scrise, datate si semnate, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, la birourile Autoritatii Electorale Permanente.
(5) Persoanele care participa la sesiunile de examinare practica organizate in centre de evaluare sunt notificate telefonic, prin mesaje de tip text sau prin e-mail de catre Autoritatea Electorala Permanenta cu privire la locul, data si intervalul orar al sesiunii de examinare.
(6) Persoanele care obtin cel putin punctajul minim la sesiunile de examinare practica prevazute de alin. (3) sunt declarate admise. Acestea au obligatia de a semna un angajament privind asigurarea confidentialitatii datelor prelucrate in calitatea de operator de calculator, conform formularului stabilit de Autoritatea Electorala Permanenta.
(7) Birourile judetene ale Autoritatii Electorale Permanente comunica Serviciului de Telecomunicatii Speciale locul, data si intervalul orar al sesiunii de examinare, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea acesteia.
(8) Sesiunea de examinare practica se organizeaza daca cel putin 10 persoane au confirmat participarea, fara ca numarul participantilor sa fie mai mare de 40, in sali cu acces la internet si dotate cu mobilier cu suprafata plana ce permite asezarea terminalelor informatice si a suporturilor acestora.
(9) Criteriile de evaluare si baremul sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, fiind aduse la cunostinta Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.
(10) Punctajul minim este comunicat Serviciului de Telecomunicatii Speciale de catre Departamentul suport organizatoric electoral din cadrul Autoritatii Electorale Permanente, in cel mult 5 zile de la data comunicarii criteriilor de evaluare si a baremului.


Articolul 10
(1) Incepand cu 30 de zile inaintea datei votarii, dar nu mai tarziu de 15 zile inaintea datei votarii, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sunt desemnati, prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente, pe baza tragerilor succesive la sorti dintre persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), in ordinea punctajului obtinut la examinarile prevazute de art. 9 sau a punctajului obtinut ca urmare a evaluarii activitatii anterioare, dupa caz. Rezultatul tragerii la sorti este consemnat intr-un proces-verbal de catre persoanele care au efectuat tragerea la sorti.
(2) Operatorii de calculator prevazuti de alin. (1) pot fi repartizati pe sectii de votare sau pe centre de votare, dupa caz.
(3) Ordinea de prioritate la desemnarea operatorilor de calculator este urmatoarea:
a) persoanele care au domiciliul in localitatea respectiva;
b) persoanele care au resedinta in localitatea respectiva;
c) persoanele care au solicitat desemnarea in localitatea respectiva.
(4) Persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), care nu au fost desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara, conform procedurii prevazute la alin. (1), raman la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente pentru inlocuirea in cazuri deosebite a operatorilor de calculator.
(5) In cazul in care intr-o localitate, in urma examinarii prevazute de art. 9, au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuata dintre persoanele declarate admise care, pana la data tragerii la sorti prevazuta de alin. (1), isi exprima in scris acordul pentru exercitarea functiei de operator de calculator in localitatea respectiva.
(6) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, organizeaza sesiuni de instruire a operatorilor de calculator desemnati, precum si pentru predarea terminalelor informatice, a echipamentelor conexe si a datelor de autentificare, in sali care indeplinesc conditiile prevazute de art. 9 alin. (8).


Articolul 11
Operatorii de calculator repartizati pe centre de votare indeplinesc urmatoarele atributii:
a) acorda suport tehnic pentru asigurarea functionalitatii SIMPV, conform dispozitiilor primite prin intermediul Centrului de suport tehnic;
b) inlocuiesc operatorii de calculator repartizati pe sectii de votare pe durata indisponibilitatii acestora, cu conditia notificarii Centrului de suport tehnic de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.


Articolul 12
(1) Operatorii de calculator repartizati la sectiile de votare din tara exercita urmatoarele atributii principale:
a) preiau si predau, pe baza de proces-verbal, terminalele informatice din sectiile de votare si echipamentele conexe;
b) participa la sesiuni de instruire si simulari nationale privind functionarea SIMPV, organizate de Autoritatea Electorala Permanenta cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si la sesiunile de instruire a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;
c) sunt prezenti in sectia de votare in preziua votarii, de la ora 18,00 pana la finalizarea activitatilor din ziua respectiva, precum si in ziua votarii, de la ora 6,00 pana la incheierea operatiunilor de numarare a voturilor si consemnare a rezultatelor votarii;
d) asigura inscrierea corecta in SIMPV a codurilor numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot, conform prezentelor norme metodologice;
e) comunica, de indata, presedintelui biroului electoral al sectiei de votare mesajele si semnalarile returnate de SIMPV;
f) asigura indeplinirea dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, conform normelor metodologice aplicabile;
g) asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor si completarea proceselor-verbale;
h) asigura introducerea electronica a rezultatelor votarii in formularul pentru verificarea corelatiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale; aplicatia informatica mentionata va asigura verificarea indeplinirii corelatiilor legale dintre datele introduse, conform cheilor legale de control, si va semnala eventualele erori sau neconcordante care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura incheierea proceselor-verbale cu respectarea corelatiilor prevazute de lege;
i) asigura transmiterea electronica a datelor prevazute de lit. i) si a fotografiilor proceselor-verbale semnate de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare catre Sistemul informatic central, prin apasarea butonului "Finalizare proces electoral"; daca in momentul finalizarii procesului electoral nu exista conexiune la SIMPV, va asigura transmiterea in sistem a proceselor-verbale de indata ce terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV;
j) informeaza presedintele biroului electoral al sectiei de votare si Centrul de preluare a apelurilor cu privire la disfunctionalitatile terminalului informatic;
k) realizeaza actualizarile ADV pe terminalul informatic utilizat;
l) indeplinesc orice alte atributii prevazute de prezentele norme metodologice.
(2) In preziua votarii, operatorul de calculator se prezinta la ora 18,00 la sediul biroului electoral al sectiei de votare unde a fost repartizat, prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare decizia prin care a fost desemnat si actul de identitate si ia urmatoarele masuri:
a) verifica starea terminalului informatic si a echipamentelor conexe;
b) verifica starea de functionare a mijloacelor de comunicatii din localul de vot;
c) testeaza functionalitatea SIMPV, prin autentificarea in ADV;
d) verifica in ADV, cu ajutorul presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, daca numarul sectiei de votare corespunde cu sectia la care a fost repartizat, daca identitatea primei si cea a ultimei persoane corespund cu cele inscrise in listele electorale permanente la prima si ultima pozitie, precum si daca numarul total al alegatorilor este egal cu cel inscris in listele electorale permanente;
e) la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, inscrie in ADV codurile numerice personale inscrise in cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.
(3) In cazurile in care in urma masurilor prevazute la alin. (2) sunt depistate defectiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central, ale interfetei SIMPV si/sau neconcordante intre datele prevazute de alin. (2) lit. d), operatorul de calculator are obligatia de a le semnala, de indata, presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si Centrului de preluare a apelurilor.
(4) Operatorii de calculator au obligatia de a insoti presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare care se deplaseaza la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.


Articolul 13
(1) Accesul operatorilor de calculator in interfata ADV se efectueaza in baza datelor de autentificare furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(2) Numele de utilizator si parolele vor fi predate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe baza de proces-verbal, in plic sigilat, fiecarui operator de calculator.
(3) Datele de autentificare trebuie sa permita identificarea si configurarea categoriilor de operatiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurand totodata si jurnalizarea operatiunilor efectuate.
(4) Datele de autentificare furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale sunt confidentiale, unice, personale si netransmisibile. Se interzice folosirea lor in comun de catre mai multi utilizatori.
(5) Se interzice operatorilor de calculator si oricaror altor persoane clonarea informatica a terminalelor utilizate in cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.
(6) Operatorii de calculator repartizati pe sectii de votare preiau terminalele informatice, echipamentele conexe si plicurile continand datele de autentificare in cadrul sesiunilor de instruire organizate de Autoritatea Electorala Permanenta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


Articolul 14
(1) Prin membru-operator de calculator se intelege, in sensul prezentelor norme metodologice, presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate si loctiitorul acestuia, precum si orice alt membru al biroului electoral al sectiei de votare care indeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.
(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, loctiitorii acestora si orice alti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate care obtin punctajul minim la sesiunea de instruire-examinare organizata de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu sprijinul si participarea reprezentantilor Ministerului Afacerilor Externe, Autoritatii Electorale Permanente si Institutului National de Statistica, sunt desemnati membri-operatori de calculator prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Criteriile de evaluare si punctajul minim prevazut de alin. (2) sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, fiind aduse la cunostinta Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.
(4) Rezultatele obtinute de membrii-operatori de calculator sunt transmise de indata Autoritatii Electorale Permanente de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(5) Membrii-operatori de calculator asigura indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor si masurilor prevazute de art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) -l) si alin. (2) lit. a) -c), precum si preluarea in SIMPV a semnaturilor alegatorilor ale caror date personale au fost validate conform prezentelor norme metodologice.
(6) La deschiderea votarii in zilele de vineri, sambata si duminica, membrii-operatori de calculator acceseaza sectiunea de deschidere a votarii din ADV pe toate terminalele informatice utilizate in sectia de votare respectiva.
(7) La incheierea votarii in zilele de vineri, sambata si duminica, membrii-operatori de calculator acceseaza sectiunea de inchidere a votarii din ADV pe toate terminalele informatice utilizate in sectia de votare respectiva.
(8) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate sau membrul biroului electoral al sectiei de votare desemnat de acesta asigura sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic si verificarea listelor electorale suplimentare electronice la sfarsitul fiecarei zile a votarii si la inceputul zilelor de sambata si duminica in care are loc votarea.
(9) SIMPV este configurat pentru a permite operatiunile de validare a CNP-urilor in ADV pana la ora 23,59 - ora-limita de incheiere a votarii.


Articolul 15
(1) Cu 15 zile inaintea primei zile a votarii in strainatate, Autoritatea Electorala Permanenta desemneaza operatorii de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenta care au sediul in tara.
(2) Prevederile art. 14 se aplica in mod corespunzator membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenta cu sediul in afara tarii.
(3) Membrii-operatori de calculator in birourile electorale pentru votul prin corespondenta, respectiv in birourile electorale ale sectiilor de votare desemnate potrivit legii sa preia voturi prin corespondenta asigura indeplinirea urmatoarelor masuri specifice:
a) incepand cu 48 de ore inaintea datei-limita pentru livrarea plicurilor exterioare continand voturile prin corespondenta pana cel mai tarziu la ora locala 24,00 a datei-limita pentru livrarea plicurilor exterioare continand voturile prin corespondenta, scaneaza codurile de bare inscrise pe acestea prin intermediul terminalelor informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
b) introduc si transmit electronic datele din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii prin corespondenta;
c) asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii biroului electoral pentru numararea voturilor prin corespondenta;
d) fotografiaza procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii prin corespondenta semnate de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare si le transmit catre Sistemul informatic central.
(4) SIMPV este configurat pentru a permite operatiunile de scanare a codurilor de bare pe o durata de 30 de minute de la ora locala 24,00 a datei-limita pentru livrarea plicurilor exterioare continand voturile prin corespondenta.
(5) SIMPV genereaza lista alegatorilor prin corespondenta ale caror plicuri exterioare au fost scanate inaintea datei-limita, precum si lista alegatorilor prin corespondenta ale caror plicuri exterioare nu au fost scanate inaintea datei-limita, in format .csv.


Articolul 16
(1) Dupa incheierea votarii si inchiderea localului de vot, presedintele biroului electoral al sectiei de votare se va asigura ca operatorii de calculator sau membrii-operatori de calculator acceseaza sectiunea de inchidere a votarii din ADV.
(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, desemnat de presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau de presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta, pozitioneaza terminalul informatic intr-un loc fix, care ofera perspectiva clara asupra locului in care sunt asezate si numarate buletinele de vot utilizate.
(3) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, asigura inregistrarea audiovideo neintrerupta a procedurilor de numarare a voturilor, de intocmire a proceselor-verbale si de transmitere a acestora.
(4) Se interzice operatorului de calculator sau membrului- operator de calculator, dupa caz, sa realizeze copii ale inregistrarii audiovideo ori sa permita accesul altor persoane neautorizate la inregistrare.
(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta, dupa caz, ia masuri pentru ca inregistrarea audiovideo prevazuta de alin. (3) sa decurga neintrerupt, fara a fi obstructionata de nicio persoana.
(6) Operatorii de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de alin. (3) reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale odata cu terminalele informatice.
Derogari (1)
(7) Membrii-operatori de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de alin. (3) odata cu terminalele informatice.
Derogari (1)


Articolul 17
(1) Operatorii de calculator ai sectiilor de votare din tara si ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenta cu sediul in tara predau terminalele informatice reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale in cel mult 24 de ore de la finalizarea activitatii biroului electoral al sectiei de votare.
Derogari (1)
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul alegerilor locale si prezidentiale, operatorii de calculator ai sectiilor de votare din tara si ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenta cu sediul in tara predau terminalele informatice reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale in cel mult 24 de ore de la incheierea celui de-al doilea tur de scrutin, unde este cazul. In acest caz, prin exceptie de la prevederile art. 16 alin. (6), operatorii de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de art. 16 alin. (3) reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale aflati la sediul biroului electoral judetean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, odata cu predarea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale cuprinzand rezultatele votarii.
(3) Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare in cel mult 48 de ore de la finalizarea activitatii biroului electoral al sectiei de votare.
Derogari (1)
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul alegerilor prezidentiale, membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare in cel mult 48 de ore de la incheierea celui de-al doilea tur de scrutin. In acest caz, prin exceptie de la prevederile art. 16 alin. (7), membrii-operatori de calculator predau inregistrarile audiovideo prevazute de art. 16 alin. (3) reprezentantilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare, odata cu predarea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate a proceselor-verbale cuprinzand rezultatele votarii. Misiunile diplomatice si oficiile consulare asigura transmiterea, in timp util, a inregistrarilor audiovideo prevazute de art. 16 alin. (3) catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


CAPITOLUL IV
Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegatorilor care se prezinta la sectia de votare


SECTIUNEA 1
Dispozitii comune


Articolul 18
(1) Inscrierea in SIMPV a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot se realizeaza in urmatoarele etape:
a) preluarea codului numeric personal in ADV;
b) verificarea codului numeric personal prin ADV;
c) validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV.
(2) La intrarea in localul de vot alegatorii au obligatia de a prezenta actele de identitate operatorului de calculator sau membrului-operator de calculator, dupa caz.


Articolul 19
Preluarea codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul alegatorilor care prezinta acte de identitate care contin zona de citire automata cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia, de regula, in mod automat prin scanarea acestei zone;
Derogari (1)
b) in cazul alegatorilor care prezinta acte de identitate care nu contin zona de citire automata cu caractere identificabile optic sau care contin zona de citire automata ce nu poate fi scanata, codul numeric personal se preia, prin exceptie de la prevederile lit. a), prin tastarea cifrelor corespunzatoare in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.


Articolul 20
(1) Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot este efectuata de catre operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, numai dupa compararea datelor de identificare inscrise in mesajul specific care apare in interfata ADV cu datele de identificare inscrise in actul de identitate.
(2) In cazul in care operatorul de calculator sau membrul- operator de calculator, dupa caz, identifica o eroare in preluarea codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot este obligat sa reia procedura prevazuta la art. 19.
(3) Validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV reprezinta operatiunea de inscriere in SIMPV a alegatorului, acesta urmand sa figureze in SIMPV ca a votat la sectia de votare respectiva.
(4) Validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV poate fi realizata numai in conditiile specifice prevazute de prezentele norme metodologice.
(5) In caz de eroare, acelasi cod numeric personal va putea fi validat la aceeasi sectie de votare doar dupa trecerea a 30 de minute de la momentul primei validari, in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice.
(6) Istoricul operatiunilor de validare se stocheaza si pe terminalul informatic pe care au fost efectuate, unde poate fi consultat de operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz.
(7) In cazul in care codul numeric nu este valid, in interfata ADV va aparea mesajul "Cod numeric personal invalid."
(8) In situatia prevazuta de alin. (7), operatorul de calculator va verifica din nou codul numeric personal inscris in actul de identitate si va face corecturile necesare, daca este cazul. Daca mesajul primit in urma verificarii in ADV se mentine, operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezinta la vot nu poate fi validata.
(9) In cazul in care codul numeric personal incepe cu una din cifrele 7, 8 sau 9, la scrutinele la care pot participa numai cetateni romani cu drept de vot, in interfata ADV va aparea mesajul "Codul numeric personal . . . . . . . . . . apartine unei persoane care nu are cetatenie romana." In acest caz operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezinta la vot nu poate fi validata.


Articolul 21
(1) Dupa validarea operatiunii de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot, in cazul alegerilor locale si parlamentare, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din sectiile de votare, unde alegatorii sunt inscrisi in listele electorale permanente, situatiile in care acestia figureaza ca au fost inscrisi in SIMPV la alte sectii de votare decat unde au fost arondati conform domiciliului sau resedintei, dupa cum urmeaza:
a) pentru sectiile de votare din tara, in interfata ADV va aparea notificarea "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., inscris in lista electorala permanenta la pozitia . . . . . . . . . ., a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . ";
b) pentru sectiile de votare din strainatate, in interfata ADV va aparea notificarea "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., inscris in lista electorala permanenta la pozitia . . . . . . . . . ., a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . "
(2) La alegerile locale si parlamentare, operatorii de calculator au obligatia de a aduce la cunostinta presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare notificarile prevazute de alin. (1), in vederea radierii din listele electorale permanente a alegatorilor care au votat la alte sectii de votare.
(3) Prevederile alin. (1) lit. a) si alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul cetatenilor Uniunii Europene inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare sau ale listelor electorale speciale care voteaza in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta.


Articolul 22
Ora de referinta care va aparea in toate mesajele furnizate de ADV, inclusiv la sectiile de votare din strainatate, este ora Romaniei.


Articolul 23
(1) Dupa ce presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata, operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, are obligatia de a incheia operatiunile de preluare si verificare a codurilor numerice personale prin accesarea sectiunii destinate acestui scop din interfata ADV.
(2) Dupa luarea masurii prevazute de alin. (1), operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, va continua sa aiba acces in ADV la functiile necesare pentru citirea notificarilor transmise de Biroul Electoral Central si Autoritatea Electorala Permanenta, pentru inregistrarea audiovideo, pentru verificarea si transmiterea electronica a datelor din procesele- verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si pentru fotografierea si transmiterea electronica a fotografiilor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.
SECTIUNEA a 2-a
Verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale


Articolul 24
(1) La alegerile locale, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la sectia de votare, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre urmatoarele mesaje:
a) pentru alegatorul care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare, fiind inscris in lista electorala permanenta la pozitia nr. . . . . . . . . . . .";
b) pentru persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
c) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
d) pentru alegatorul care figureaza ca inscris deja in SIMPV, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul roman . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
e) pentru alegatorul care se prezinta la vot la o alta sectie de votare decat cea unde este inscris in lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . . .";
f) pentru alegatorul care este omis din lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";
g) pentru alegatorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, fara a mai fi votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
h) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda de indata actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h), operatorul de calculator are obligatia de a preda de indata actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(4) In cazul prevazut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are inca varsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
(5) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) -h), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica in mod corespunzator in cazul cetatenilor Uniunii Europene inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare care voteaza in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta.
(9) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.


Articolul 25
(1) La alegerile locale, in cazul cetatenilor Uniunii Europene care se prezinta la sectia de votare si care nu voteaza in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta, verificarea se realizeaza in urmatoarele etape:
a) preluarea numelui si prenumelui alegatorului, a datei nasterii si a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate, prin tastarea literelor si cifrelor corespunzatoare in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV;
b) verificarea de catre operatorul de calculator a datelor prevazute la lit. a) ale cetateanului Uniunii Europene care se prezinta la vot, prin compararea datelor de identificare inscrise in mesajul aparut in interfata ADV cu datele de identificare inscrise in documentul de identitate.
(2) In urma verificarii datelor prevazute la alin. (1) lit. a), in interfata ADV poate aparea unul dintre urmatoarele mesaje:
a) pentru cetateanul Uniunii Europene care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.) . . . . . . . . . . (Se inscriu data nasterii si statul membru al Uniunii Europene.) poate vota la aceasta sectie de votare daca adresa acestuia se afla in raza teritoriala a sectiei de votare.";
b) pentru cetateanul Uniunii Europene care a mai votat o data la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.) . . . . . . . . . . (Se inscriu data nasterii si statul membru al Uniunii Europene.) figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
c) pentru cetateanul Uniunii Europene care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, fara a mai fi votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele, prenumele, data nasterii si statul.) figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . ."
(3) Pentru situatia prevazuta de alin. (2) lit. a), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare a datelor de identificare prevazute de alin. (1) lit. a), cu acordul verbal al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
(4) In situatia prevazuta de alin. (2) lit. b) se aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 alin. (3), (5), (6) si (8).
(5) In cazul prevazut de alin. (2) lit. c), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(6) Situatiile prevazute la alin. (2) lit. b) si c), precum si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.


Articolul 26
(1) Datele personale ale alegatorilor care formuleaza cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea codului numeric personal in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.
(2) In urma preluarii datelor de identificare prevazute la alin. (1), in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre mesajele prevazute la art. 24 si 25.
(3) La solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare facuta inaintea plecarii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator repeta operatiunea prevazuta la alin. (1) si ii comunica mesajul returnat de SIMPV.
(4) La momentul intoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator valideaza in ADV, in baza semnaturii din extrasul din lista electorala permanenta, lista electorala complementara sau din lista suplimentara, dupa caz, codul numeric personal al alegatorului care a votat prin intermediul urnei speciale.


SECTIUNEA a 3-a
Verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare


Articolul 27
(1) La alegerile parlamentare, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la sectia de votare din tara, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru codul numeric personal al alegatorului care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare, fiind inscris in lista electorala permanenta la pozitia nr. . . . . . . . . . .";
b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
c) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
d) pentru codul numeric personal al alegatorului care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . (hh.mm).";
e) pentru codul numeric personal al alegatorului care figureaza ca a fost inscris in SIMPV in strainatate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . .";
f) pentru codul numeric personal al alegatorului care se prezinta la vot la o sectie de votare unde nu este inscris in lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . .";
g) pentru codul numeric personal al alegatorului care este omis din lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";
h) pentru codul numeric personal al alegatorului care a votat prin corespondenta, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat prin corespondenta.";
i) pentru codul numeric personal al alegatorului inscris in listele electorale permanente din strainatate si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la o sectie de votare din strainatate.";
j) pentru alegatorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, fara a mai fi votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
k) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h), operatorul de calculator are obligatia de a preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(4) In cazul prevazut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani pana in data cand s-a prezentat la vot.
(5) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. d), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. g), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) -k), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(8) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -k) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.


Articolul 28
(1) La alegerile parlamentare, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului care se prezinta la sectia de votare din strainatate, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru codul numeric personal al alegatorului care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare, fiind inscris in listele electorale permanente la pozitia nr. . . . . . . . . . .";
b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
c) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
d) pentru codul numeric personal al alegatorului care figureaza ca a mai votat o data la acelasi scrutin in strainatate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
e) pentru codul numeric personal al alegatorului care figureaza ca a mai votat o data la acelasi scrutin in tara, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
f) pentru codul numeric personal al alegatorului care nu este inscris in listele electorale permanente ale sectiei de votare si care nu a mai votat la acelasi scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare urmand sa fie inscris in lista electorala suplimentara.";
g) pentru codul numeric personal al alegatorului care a votat prin corespondenta, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat prin corespondenta.";
h) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -h), operatorul de calculator are obligatia de a preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(4) In cazul prevazut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani pana la data cand s-a prezentat la vot.
(5) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(6) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. f), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza acordului verbal al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) -e), g) si h), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(8) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) -e), g) si h) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.


Articolul 29
(1) Codurile numerice personale ale alegatorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate in conditiile legii, sunt preluate prin tastarea acestora in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.
(2) In cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului prin ADV, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre mesajele prevazute la art. 28.
(3) La solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare facuta inaintea plecarii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator repeta operatiunea prevazuta la alin. (1) si ii comunica mesajul returnat de SIMPV.
(4) La momentul intoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator valideaza in ADV, in baza semnaturii din extrasul din lista electorala permanenta sau din lista electorala suplimentara, dupa caz, codul numeric personal al alegatorului care a votat prin intermediul urnei speciale.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica numai in cazul sectiilor de votare organizate pe teritoriul Romaniei.


SECTIUNEA a 4-a
Verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru Presedintele Romaniei


Articolul 30
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului roman care se prezinta la sectia de votare din tara, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru alegatorul care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare, fiind inscris in lista electorala permanenta la pozitia nr. . . . . . . . . . . .";
b) pentru alegatorul roman care se prezinta la vot la o sectie de votare unde nu este inscris in lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, deoarece este arondat la alta sectie de votare, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este arondat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . . .";
c) pentru alegatorul care detine pasaport simplu electronic ori pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul CRDS . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare.";
d) pentru alegatorul roman care este omis din lista electorala permanenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";
e) pentru persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
f) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
g) pentru alegatorul care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";


h) pentru alegatorul care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in strainatate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
i) pentru alegatorul care figureaza in SIMPV ca a votat prin corespondenta, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat prin corespondenta.";
j) pentru alegatorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale si care se prezinta la sectia de votare, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a facut cerere de vot cu urna speciala la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
k) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat.";
l) pentru codul numeric personal al alegatorului inscris in listele electorale permanente din strainatate si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este inscris in listele electorale permanente din strainatate.";
m) pentru codul numeric personal al alegatorului inscris in listele electorale permanente pentru votul prin corespondenta si care nu figureaza ca a votat prin corespondenta la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare galbena va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., este inscris in listele electorale permanente pentru votul prin corespondenta."
(2) In cazul prevazut de alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. b), c), l) si m), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai in baza acordului verbal al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. In cazul prevazut de alin. (1) lit. b) sunt incluse toate situatiile prevazute de art. 9 alin. (1) lit. a) -d) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. e) -k), operatorul de calculator are obligatia de a preda, de indata, actul de identitate al alegatorului presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(5) In cazul prevazut de alin. (1) lit. e), operatorul de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are inca varsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(7) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. g) si h), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului telefonic pus la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare din tara unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(8) In cazurile prevazute de alin (1) lit. f) -k), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(9) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. d) -k) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.


Articolul 31
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului roman care se prezinta la sectia de votare din strainatate, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru alegatorul care se regaseste in listele electorale permanente din tara, listele electorale permanente din strainatate sau listele electorale permanente pentru votul prin corespondenta si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare.";
b) pentru alegatorul care detine pasaport simplu electronic ori pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare verde va fi "Alegatorul CRDS . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., poate vota la aceasta sectie de votare.";
c) pentru alegatorul care este omis din listele electorale permanente si care nu a mai votat la acelasi tur de scrutin, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscrisa in listele electorale permanente.";
d) pentru persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu are drept de vot. Nu a implinit varsta de 18 ani!";
e) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Persoana . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!";
f) pentru alegatorul care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
g) pentru alegatorul care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in strainatate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
h) pentru alegatorul care figureaza in SIMPV ca a votat prin corespondenta, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "ATENTIE! Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a votat prin corespondenta.";
i) pentru alegatorul care se prezinta la vot cu un act de identitate care nu se afla in termen de valabilitate, mesajul evidentiat pe fond de culoare rosie va fi "Atentie! Este posibil ca actul de identitate sa fie expirat."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnatura alegatorului pe terminalul informatic si ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(3) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. b), membrul-operator de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului care s-a prezentat la vot numai daca actul de identitate prezentat este valabil. Dupa validare, membrul-operator de calculator preia semnatura alegatorului pe terminalul informatic si ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(4) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta Autoritatea Electorala Permanenta prin Centrul de preluare a apelurilor.
(5) In cazul prevazut de alin. (1) lit. d), membrul-operator de calculator nu poate valida operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are inca varsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
(6) In cazul prevazut de alin. (1) lit. e), membrul-operator de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(7) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), in cazul in care votarea in tara este in curs de desfasurare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va contacta telefonic presedintele biroului electoral al sectiei de votare din tara unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, la numarul comunicat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(8) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. f) -i), membrul- operator de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot, dupa ce acesta da declaratia prevazuta de lege, acolo unde este cazul, si numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. Dupa validare, membrul-operator de calculator preia semnatura alegatorului pe terminalul informatic si ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(9) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) -i) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.


Articolul 32
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei, in cadrul operatiunii de scanare a codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare livrate de alegatorii care voteaza prin corespondenta, in interfata ADV poate aparea unul dintre urmatoarele mesaje:
a) in cazul in care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi "Alegatorul . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., a fost inregistrat ca votant prin corespondenta.";
b) in cazul in care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu corespunde niciunui cod numeric personal din cele inscrise in lista electorala permanenta pentru votul prin corespondenta, mesajul va fi "Codul de bare nu poate fi scanat."
(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, dupa caz, preda plicul exterior presedintelui biroului electoral pentru votul prin corespondenta sau presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si ii aduce la cunostinta mesajul aparut in interfata ADV.
(3) Sectiunea din interfata ADV destinata scanarii codurilor de bare inscrise pe plicurile exterioare livrate de alegatorii care voteaza prin corespondenta va fi disponibila numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale ale sectiilor de votare din lista comunicata de Ministerul Afacerilor Externe pana cel mai tarziu cu 20 de zile inaintea primei zile a votarii in strainatate.


Articolul 33
(1) La incheierea fiecarei zile a votarii in strainatate, ADV genereaza in mod automat, in format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din strainatate ce contin numele, codurile numerice personale si semnaturile alegatorilor validati on-line, precum si in format .csv - lista numelor si codurilor numerice personale ale alegatorilor validati on-line.
(2) Listele electorale suplimentare in format .pdf prevazute de alin. (1) sunt semnate electronic de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.


Articolul 34
(1) Datele personale ale alegatorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea corespunzatoare a acestora in sectiunea destinata acestui scop in interfata ADV.
(2) In cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului prin ADV, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe dintre mesajele prevazute de art. 31.
(3) La solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare facuta inaintea plecarii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator repeta operatiunea prevazuta la alin. (1) si ii comunica mesajul returnat de SIMPV.
(4) La momentul intoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al sectiei de votare care insoteste urna speciala, operatorul de calculator valideaza in ADV datele personale ale alegatorului care a votat prin intermediul urnei speciale, in baza semnaturii din extrasul din lista electorala suplimentara.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica numai in cazul sectiilor de votare organizate pe teritoriul Romaniei.


CAPITOLUL V
Metodologia care trebuie urmata in cazul disfunctionalitatii SIMPV


Articolul 35
(1) Disfunctionalitatea SIMPV nu determina suspendarea sau intreruperea votarii.
(2) Operatorul de calculator va aduce de indata la cunostinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare urmatoarele situatii:
a) defectiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
b) defectiuni ale conexiunilor la SIMPV;
c) imposibilitatea de a accesa si/sau de a efectua operatiuni in interfata ADV in modul online;
d) intarzierile mai mari de 2 minute in primirea mesajelor prevazute de prezentele norme metodologice.
(3) Defectiunile prevazute la alin. (2) lit. b) -d) sunt semnalate de catre ADV prin mesaje specifice.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va intocmi procesul-verbal in care vor fi consemnate aspectele constatate, precum si durata disfunctionalitatii. Procesul-verbal, al carui model este prevazut in anexa nr. 3, se semneaza de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, precum si de catre operatorul de calculator.
(5) Aparitia si incetarea disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic, de indata, biroului electoral ierarhic superior, precum si Centrului de preluare a apelurilor, de catre operatorul de calculator sau presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
(6) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura asistenta tehnica in vederea remedierii cauzelor care au condus la disfunctionalitatea SIMPV.
(7) Situatiile prevazute la alin. (2) sunt aduse la cunostinta membrilor biroului electoral al sectiei de votare de catre presedintele acestuia.


Articolul 36
(1) Pe perioada disfunctionalitatii SIMPV, la sectiile de votare din tara, in cazul in care terminalul informatic este functional, alegatorii prezinta actele de identitate operatorului de calculator, care valideaza in ADV, in modul off-line, codurile numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot.
(2) In cazul in care, intr-o sectie de votare din tara, terminalul informatic nu este functional, pana la momentul inlocuirii acestuia se utilizeaza numai listele electorale pe suport hartie. Alegatorii care se prezinta la vot pe durata disfunctionalitatii SIMPV sunt inscrisi si in formularul in care se consemneaza codurile numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot pe durata disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, al carui model este prevazut in anexa nr. 4.
(3) In cazul in care, in sectia de votare din strainatate, validarea operatiunii de preluare a codului numeric personal in ADV nu poate fi realizata on-line, membrul-operator de calculator care a verificat codul numeric personal sau alt membru al biroului electoral respectiv, dupa caz, inscrie numele, prenumele si codul numeric personal ale alegatorului in formularul listei electorale suplimentare si, dupa ce alegatorul semneaza in rubrica destinata semnaturii din dreptul datelor sale personale, ii preda buletinul de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(4) Dupa incetarea disfunctionalitatii terminalului informatic sau dupa inlocuirea acestuia de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegatorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfunctionalitatii acestuia, in termenul prevazut de art. 14 alin. (9).
(5) Dupa incetarea disfunctionalitatii SIMPV, in cazul in care terminalul informatic este functional, datele inscrise in ADV in modul off-line sunt transmise automat catre Sistemul informatic central unde sunt verificate. Eventualele notificari privind cazurile in care sunt inregistrate in SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile in care o persoana a votat fara a avea acest drept, desi era inscrisa in lista persoanelor carora li s-a interzis exercitarea acestui drept si a persoanelor puse sub interdictie, precum si cazurile in care un alegator a votat de mai multe ori sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne, conform prezentelor norme metodologice.
(6) In situatia in care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din sectia de votare este intrerupta, la mesajele returnate se va adauga mesajul "SIMPV nu este accesibil".
(7) In situatia in care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din sectia de votare este intrerupta, ADV va verifica doar daca alegatorii sunt inscrisi in lista electorala permanenta a sectiei de votare sau daca nu figureaza in evidenta persoanelor carora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care au fost puse sub interdictie.
(8) Pe durata disfunctionalitatii SIMPV, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara verifica prin intermediul terminalului telefonic pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prin serviciul USSD, daca alegatorii care se prezinta la vot au drept de vot si daca acestia figureaza ca au mai votat. Jurnalizarea verificarilor prin serviciul USSD se transmite in timp real potrivit prezentelor norme metodologice.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 37
(1) Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul Autoritatii Electorale Permanente prezinta presedintelui Autoritatii Electorale Permanente rapoarte de progres privind implementarea SIMPV la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019.
(2) Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul Autoritatii Electorale Permanente si Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura conditiile necesare pentru auditarea SIMPV de catre terti.


Articolul 38
(1) Autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniul electoral transmit Autoritatii Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, telefonul, adresa de e-mail, precum si modul de dobandire a competentelor de baza in domeniul tehnologiei informatiei.
(2) Persoanele inscrise in evidentele Autoritatii Electorale Permanente privind operatorii de calculator, anterior datei intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, raman inscrise in acestea.


Articolul 39
In cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Afacerilor Externe comunica Autoritatii Electorale Permanente estimarea numarului necesar de terminale informatice pentru birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019.


Articolul 40
Primarii asigura, la solicitarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, accesul specialistilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al informaticienilor in incinta imobilelor in care sunt stabilite sedii ale sectiilor de votare pentru instalarea echipamentelor de comunicatii necesare functionarii SIMPV.


Articolul 41
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea de catre toate persoanele implicate a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicitatii si nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute de prezentele norme metodologice.
(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul
ADV, precum si jurnalele operatiunilor efectuate de catre operatorii de calculator in ADV sunt stocate de catre compartimentele de specialitate competente din cadrul Autoritatii Electorale Permanente si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe toata durata necesara asigurarii scopului si obiectivelor SIMPV, precum si pe durata prevenirii, combaterii si sanctionarii fraudelor electorale, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(4) Autoritatea Electorala Permanenta, in calitate de operator de date cu caracter personal, imputerniceste Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), sa efectueze operatiuni privind colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, stergerea si distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV.
(5) La data incheierii activitatilor prevazute la alin. (3), datele cu caracter personal prevazute de prezentele norme metodologice vor fi distruse.


Articolul 42
(1) Au acces la datele furnizate de ADV Curtea Constitutionala, Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, precum si operatorii din Centrul de suport tehnic.
(2) Ministerul Afacerilor Interne are acces on-line la notificarile furnizate de ADV privind cazurile in care sunt inregistrate in SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile in care o persoana a votat fara a avea acest drept, desi era inscrisa in lista persoanelor carora li s-a interzis exercitarea acestui drept si a persoanelor puse sub interdictie, precum si cazurile in care un alegator a votat de mai multe ori.


Articolul 43
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, listele electorale suplimentare din strainatate in format .pdf, precum si lista numelor si codurilor numerice personale ale alegatorilor validati on-line in format .csv sunt transmise in Sistemul informatic central unde pot fi vizualizate de biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, Biroul Electoral Central si persoanele prevazute de art. 5 alin. (2).
(2) In cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Serviciul de Telecomunicatii Speciale comunica Autoritatii Electorale Permanente lista persoanelor autorizate sa acceseze datele din SIMPV si nivelul de acces al acestora, in functie de competente, altele decat operatorii de calculator.


Articolul 44
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice