din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1515 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OG 2/2001, Actualizata 2020, privind regimul juridic al contraventiilor

INTEGRAL: OG 2/2001, Actualizata 2020, privind regimul juridic al contraventiilor


ORDONANTA nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, Actualizata 2020

Actualizata prin Legea 109/2019 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale si supravegherii pietei echipamentelor (M. Of. 418 din 28 mai 2019)


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Articolul 2


(1) Prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii in toate domeniile de activitate.


(2) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului.


(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii in urmatoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curatenia si igienizarea acestora; intretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii; amenajarea si curatenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor virane; intretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate in administrarea lor; intretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultura, intretinerea cladirilor, imprejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.


(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, in care acestea pot stabili si sanctiona contraventii.


(5) Hotararile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2) -(4) , sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ competenta, la cererea oricarei persoane interesate.


Articolul 3


(1) Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; in cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dupa caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor.


(2) Persoana juridica raspunde contraventional in cazurile si in conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii.


Articolul 4


(1) Dispozitiile din actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventiile intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii, iar in cazul hotararilor consiliilor locale sau judetene, punerea in aplicare se face si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.


(2) In cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare intr-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile.


(3) Hotararile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate in conditiile Legii nr. 215/2001.


Articolul 5


(1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.


(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt:


a) avertismentul;


b) amenda contraventionala;


c) prestarea unei activitati in folosul comunitatii.


d) [Art. 5, alin. (2) , litera D. din capitolul I a fost abrogat la 29-oct-2003 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2003]


(3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt:


a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;


b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;


c) inchiderea unitatii;


d) blocarea contului bancar;


e) suspendarea activitatii agentului economic;


f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;


g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala.


(4) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni principale sau complementare.


(5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.


(la data 22-apr-2002 Art. 5, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 180/2002 )


(6) Sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si de gravitatea faptei.


(7) Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare.


Articolul 6


(1) Avertismentul si amenda contraventionala se pot aplica oricarui contravenient persoana fizica sau juridica.


(2) Prestarea unei activitati in folosul comunitatii se poate aplica numai contravenientilor persoane fizice.


Articolul 7


(1) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.


(2) Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa.


(3) Avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.


Articolul 8


(1) Amenda contraventionala are caracter administrativ.


(2) Limita minima a amenzii contraventionale este de 25 lei, iar limita maxima nu poate depasi:


a) 100. 000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonanta;


b) 50. 000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale Guvernului;


c) 5. 000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;


d) 2. 500 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul sau sediul, dupa caz.


(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul.


(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fara domiciliu in Romania si persoanelor juridice fara sediu in Romania se fac venit la bugetul de stat.


Articolul 9


(1) Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore.


(2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se stabileste alternativ cu amenda.


(3) In cazul in care contravenientul persoana fizica nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale prevazut la art. 39 alin. (2) lit. a) in a carui raza teritoriala domiciliaza contravenientul va sesiza instanta judecatoreasca in a carei circumscriptie domiciliaza acesta, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.


(4) La primul termen de judecata, instanta, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, in vederea achitarii integrale a amenzii.


(5) In cazul in care contravenientul nu achita amenda in termenul prevazut la alin. (4) , instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.


(6) Hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii este supusa numai apelului.


Articolul 10


(1) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.


(2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava sau, dupa caz, maximul general stabilit in prezenta ordonanta pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii.


(3) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat.


Articolul 11


(1) Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita.


(2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional.


(3) Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.


(4) Minorul care nu a implinit varsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii.


(5) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata.


Articolul 12


(1) Daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act normativ.


(2) Daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta. In cazul in care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior va fi sanctionata conform dispozitiilor actului normativ in vigoare la data savarsirii acesteia.


Articolul 13


(1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.


(2) In cazul contraventiilor continue, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data incetarii savarsirii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp.


(3) Cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori in fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului prevazut la alin. (1) sau (2) . Prescriptia opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de un an de la data savarsirii, respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune altfel.


(4) Prin legi speciale pot fi prevazute si alte termene de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale.


Articolul 14


(1) Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de cel mult doua luni de la data aplicarii sanctiunii.


(2) Prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale poate fi constatata chiar si de instanta investita cu solutionarea plangerii contraventionale.


CAPITOLUL II: Constatarea contraventiei


Articolul 15


(1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori.


(2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale.


(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului.


Articolul 16


(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ; termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea.


(11) In cazul contravenientilor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, in procesul-verbal vor fi cuprinse si urmatoarele date: seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent.


(2) [Art. 16, alin. (2) din capitolul II a fost abrogat la 25-iul-2003 de Art. II din Legea 357/2003]


(3) [Art. 16, alin. (3) din capitolul II a fost abrogat la 25-iul-2003 de Art. II din Legea 357/2003]


(4) [Art. 16, alin. (4) din capitolul II a fost abrogat la 25-iul-2003 de Art. II din Legea 357/2003]


(5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.


(6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.


(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.


Articolul 17


Lipsa uneia dintre mentiunile privind numele si prenumele agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, in cazul persoanei juridice, lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.


Articolul 18


Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (1) si (11) . In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la politisti, jandarmi sau politisti locali.


Articolul 19


(1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.


(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.


(3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.


Articolul 20


(1) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal.


(2) [Art. 20, alin. (2) din capitolul II a fost abrogat la 22-apr-2002 de Art. 1, punctul 8. din Legea 180/2002]


CAPITOLUL III: Aplicarea sanctiunilor contraventionale


Articolul 21


(1) In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.


(2) Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de indata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. In acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal.


(3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.


Articolul 22


[Art. 22 din capitolul III a fost abrogat la 29-oct-2003 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 108/2003]


Articolul 23


(1) In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea, cu acordul expres al persoanei vatamate, facand mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal.


(2) Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei persoana vatamata isi va putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun.


Articolul 24


(1) Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. In toate situatiile agentul constatator va descrie in procesul-verbal bunurile supuse confiscarii si va lua in privinta lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal.


(2) In cazul in care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei.


(3) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea apartin unei alte persoane decat contravenientul, in procesul-verbal se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila.


Articolul 25


(1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate.


(2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult doua luni de la data aplicarii acesteia.


(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei este titlu de creanta si instiintare de plata.


Articolul 26


(1) Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune in acest sens in procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.


(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li se comunice copia de pe procesul-verbal, daca sunt prezente la incheierea acestuia.


(3) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de catre agentul constatator, in termen de cel mult doua luni de la data incheierii.


Articolul 27


Comunicarea procesului-verbal se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cel putin un martor.


Articolul 28


(1) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plata online, in conturile dedicate, la institutiile de credit autorizate cu care exista incheiate conventii sau la unitatile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita, prin mijloace de plata online, prin institutii de credit autorizate cu care exista incheiate conventii sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1) .


(3) Plata amenzilor contraventionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plata prevazute de lege se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al platitorului sau a dovezii de plata emise de catre sistemele de plati, aceasta specificand data si ora efectuarii platii; in aceste situatii se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plata emisa de sistemul de plati catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte.


Articolul 29


Dispozitiile art. 28 se aplica si in cazurile prevazute la art. 10 alin. (2) , daca contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava.


Articolul 30


(1) Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.


(2) In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, impreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotararea judecatoreasca, se trimite de indata organului in drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun conform legii.


(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii in cazul prevazut la alin. (2) curge de la data sesizarii organului in drept sa aplice sanctiunea.


CAPITOLUL IV: Caile de atac


Articolul 31


(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.


(2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.


Articolul 32


(1) [Art. 32, alin. (1) din capitolul IV a fost abrogat la 10-mar-2007 de Actul din Decizia 953/2006]


(1) Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.


(2) Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei prevazute la alin. (1) .


(3) Plangerea suspenda executarea. Plangerea persoanelor prevazute la art. 31 alin. (2) suspenda executarea numai in ceea ce priveste despagubirea sau, dupa caz, masura confiscarii.


Articolul 33


(1) Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.


(2) In cazul in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in procesul-verbal de constatare a contraventiei.


Articolul 34


(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii. Dispozitiile art. 2361 si ale art. 405 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.


(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel. Apelul se solutioneaza de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi sustinute si oral in fata instantei. Apelul suspenda executarea hotararii.


Articolul 35


Plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneaza cu precadere.


Articolul 36


Pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de lege.


CAPITOLUL V: Executarea sanctiunilor contraventionale


Articolul 37


Procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art. 31, precum si hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.


Articolul 38


(1) Avertismentul se adreseaza oral atunci cand contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator.


(2) In celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare.


(3) Daca sanctiunea a fost aplicata de instanta prin inlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin incunostintare scrisa.


Articolul 39


(1) Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:


a) de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege;


b) de catre instanta judecatoreasca, in celelalte cazuri.


(2) In vederea executarii amenzii, organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plangere in termenul legal, in termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen, ori, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plangerea, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea a devenit irevocabila, astfel:


a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa caz, isi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica;


b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.


(3) Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.


(31) In cazul in care contravenientul isi schimba domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transfera organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzand titlurile executorii provenite din sanctiuni contraventionale, neincasate sau incasate partial pentru diferenta, precum si orice alte acte de executare silita intocmite cu respectarea prevederilor legale.


(32) Organul fiscal local de la noul domiciliu continua procedura de executare silita in baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.


(33) Sumele incasate in cursul procedurii de executare silita prevazute la alin. (32) se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.


(4) Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, in conditiile legii.


Articolul 391


(1) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, acesta va sesiza instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama, dupa caz, si de partea din amenda care a fost achitata.


(2) In cazul in care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. (1) , instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, de 25 de ore.


(3) Hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii este supusa recursului.


(4) Urmarirea punerii in executare a sentintelor se realizeaza de catre serviciul de executari civile de pe langa judecatoria in a carei raza s-a savarsit contraventia, in colaborare cu serviciile specializate din primarii.


Articolul 40


Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale.


Articolul 41


(1) Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura, in conditiile legii.


(2) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de indata celui in drept.


(3) Daca bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.


Articolul 42


In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif actele prevazute la art. 39 alin. (2) se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor.


Articolul 43


[Art. 43 din capitolul V a fost abrogat la 29-oct-2003 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 108/2003]


CAPITOLUL VI: Dispozitii speciale si tranzitorii


Articolul 44


(1) Sanctiunile prevazute in prezenta ordonanta nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta este intemeiat.


(2) Daca prin contraventia savarsita de un militar in termen s-a produs o paguba sau daca sunt bunuri supuse confiscarii, organul competent potrivit legii va stabili despagubirea pe baza de tarif si va dispune asupra confiscarii. Cate o copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului, partii vatamate si celui caruia ii apartin bunurile confiscate.


Articolul 45


[Art. 45 din capitolul VI a fost abrogat la 29-oct-2003 de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 108/2003]


Articolul 46


Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente sa constate si sa aplice sanctiunile in cazul contraventiilor savarsite de cadrele militare si de angajatii civili in legatura cu serviciul.


Articolul 47


Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura civila, dupa caz.


Articolul 48


Ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta.


Articolul 49


Cauzele aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in momentul constatarii contraventiei.


Articolul 50


Actele normative prin care se stabilesc contraventii, in vigoare la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi modificate sau completate, daca este cazul, in termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.


Articolul 501


[Art. 50^1 din capitolul VI a fost abrogat la 28-iul-2006 de Art. 1, punctul 2. din Legea 353/2006]


Articolul 51


(1) Prezenta ordonanta va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice