din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Codul Rutier actualizat 2024 - OUG 195/2002

INTEGRAL: Codul Rutier actualizat 2024 - OUG 195/2002


Ordonanta de urgenta nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Codul Rutier), actualizata 2024 - REPUBLICARE

Actualizata prin Legea 168/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceVezi Regulamentul de aplicare a Codului Rutier si Semnele de circulatie, actualizate 2024 >>>> AICI


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Art. 1


(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.


(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.


(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.


(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.


(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.


Art. 2


Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.


Art. 3


Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.


Art. 4


Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.


Art. 5


(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.


(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.


(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.


(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.


(5) In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:


a) de asteptare pentru calatori;


b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.


(6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.


(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.


(8) Prin exceptie de la alin. (7) , in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.


(9) In scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.


Art. 6


In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:


1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;


2. acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;


3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitatii rutiere;


4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;


5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;


6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau marfurilor. Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, precum si tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;


61. anvelope de iarna - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupa caz.


7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;


8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, in sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta;


9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului;


10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistata echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominala continua mai mica sau egala cu 250 W, a carui asistare este intrerupta atunci cand ciclistul inceteaza sa pedaleze sau este redusa progresiv pe masura ce viteza vehiculului creste, fiind intrerupta complet inainte ca viteza vehiculului sa atinga 25 km/h, precum si bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevazute in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehiculele cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri;


101. trotineta electrica - vehiculul cu doua sau trei roti si ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevazut cu loc sezand sau care este echipat cu un loc sezand pentru conducator, al carui punct de sedere de referinta se afla la o inaltime mai mica sau egala cu 540 mm in cazul celor cu doua roti, respectiv la o inaltime mai mica sau egala cu 400 mm in cazul celor cu trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 6 km/h, dar nu depaseste 25 km/h si care este echipat cu motor electric; punctul de sedere de referinta are intelesul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013;


11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;


12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;


13. - Art. 6, punctul 13. din capitolul I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 69/2007


131. - Art. 6, punctul 13^1. din capitolul I a fost abrogat la 20-ian-2007 de Art. I, punctul 1. din Legea 6/2007


14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;


141. drum pentru ciclisti - sunt cai de comunicatie terestra proiectate si construite special pentru circulatia ciclistilor;


15. unitati de asistenta medicala autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat si cu dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucuresti, dupa caz;


16. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;


161. inmatriculare/inregistrare - operatiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;


162. inmatriculare/inregistrare permanenta - operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/inregistrare si numar de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;


163. inmatriculare temporara - operatiunea de inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;


17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;


18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;


19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie;


20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei;


21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este prevazut in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013;


22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;


23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;


24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;


25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator;


26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;


27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;


28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;


291. suspendarea inmatricularii - operatiune administrativa care consta in interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public;


30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau pe senile, avand cel putin doua axe, a carui principala functie consta in puterea sa de tractiune, conceput in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a actiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate in exploatarea agricola ori forestiera si a carui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al marfurilor nu este decat o functie secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini autopropulsate;


31. - Art. 6, punctul 31. din capitolul I a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 21/2014


32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;


321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roti dispuse simetric, a carui viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h, care este echipat cu un motor avand o cilindree de peste 50 cm3, in cazul unui motor cu ardere interna, sau cu un motor electric cu putere nominala continua ce depaseste 4 kW;


33. trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;


34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing;


35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;


351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;


352. vehicul lent - vehicul cu viteza maxima constructiva de pana la 25 km/h inclusiv, cu exceptia vehiculelor cu doua sau trei roti, a cvadriciclurilor, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere, precum si a masinilor autopropulsate.


36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale;


37. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;


38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale;


39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;


40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.


41. conducere auto defensiva - pregatire speciala a conducatorilor auto in vederea prevenirii accidentelor rutiere;


CAPITOLUL II: Vehiculele


SECTIUNEA 1: Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora


Art. 7


Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.


Art. 8


Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate.


Art. 9


(1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.


(11) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele lente si masinile autopropulsate.


(12) Omologarea este optionala in cazul vehiculelor prevazute la art. 13 alin. (3) care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 si (CE) nr. 595/2009 si de abrogare a Directivei 2007/46/CE, precum si in cazul celor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehiculele cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri.


(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.


(4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.


(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate sau in reprezentante R. A. R. , conform legislatiei in vigoare.


(6) Pentru autovehiculele tractoarele agricole sau forestiere apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.


Art. 10


(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de circulatie, a celor pentru care a intervenit suspendarea inmatricularii, precum si a vehiculelor inregistrate al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat ori este anulata.


(2) Constatarea deficientelor vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, impreuna cu institutiile abilitate de lege.


SECTIUNEA 2: Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor


Art. 11


(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.


(2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:


a) inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;


b) transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.


(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului, ale proprietarului si, dupa caz, ale detinatorului mandatat si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare.


(4) In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente de inmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.


(41) Organul fiscal care opereaza scoaterea vehiculului din evidenta fiscala a fostului proprietar are obligatia de a notifica instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informatii prevazut de reglementarile in materie fiscala, in termen de 5 zile lucratoare, autoritatii competente de inmatriculare. Aceasta face mentiunea privind instrainarea vehiculului in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.


(42) De la data inregistrarii notificarii prevazute la alin. (41) , autoritatea competenta de inmatriculare, respectiv Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, transmite institutiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.


(43) In situatia in care noul proprietar nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in termenul prevazut la alin. (4) , inmatricularea vehiculului se suspenda de drept pana la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.


(44) In cazul in care pana la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevazut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.


(45) Suspendarea de drept a inmatricularii vehiculului intervine si la data expirarii sau, dupa caz, a anularii inspectiei tehnice periodice si inceteaza la data la care vehiculul trece o noua inspectie tehnica periodica.


(46) In cazurile prevazute la alin. (43) si (45) , autoritatea competenta de inmatriculare, respectiv Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, inregistreaza suspendarea inmatricularii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate. Datele referitoare la suspendare se sterg dupa 5 ani de la data incetarii acesteia.


(47) Inregistrarea suspendarii inmatricularii potrivit alin. (46) in cazul prevazut la alin. (45) se realizeaza pe baza datelor referitoare la inspectia tehnica periodica a vehiculului existente in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, comunicate Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor de catre Registrul Auto Roman in conditii stabilite prin protocol.


(48) In scopul verificarii efectuarii inspectiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilitatii acesteia, politia rutiera are drept de acces pentru consultarea Registrului national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate in conditiile stabilite prin protocolul incheiat intre Inspectoratul General al Politiei Romane si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.


(49) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor realizeaza, gestioneaza si pune la dispozitia publicului o aplicatie informatica, in mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situatia inmatricularii unui vehicul, precum si motivul suspendarii inmatricularii acestuia.


(5) Solicitantii unei operatiuni de inscriere a dreptului de proprietate in evidentele autoritatilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobandit din alt stat trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman. Certificarea autenticitatii vehiculului atesta faptul ca formularul-tip al documentului care confirma inmatricularea anterioara a vehiculului, eliberat de autoritatile competente din tara de provenienta, este autentic.


(6) - Art. 11, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 30-iun-2016 de Art. 14, subpunctul IV. . , punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 41/2016


(7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.


(8) - Art. 11, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 30-iun-2016 de Art. 14, subpunctul IV. . , punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 41/2016


(9) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romania pot solicita, prin intermediul platformei informatice prevazute la art. 112 alin. (1) , inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor comercializate de acestea sau care fac obiectul contractului de leasing, in baza mandatului dobanditorului sau consimtamantului detinatorului mandatat, in forma scrisa, in conditiile stabilite prin protocol incheiat cu autoritatea competenta din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare. Prevederile art. 113-117 se aplica in mod corespunzator.


(10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.


(11) Cu ocazia realizarii operatiunilor prevazute la alin. (2) , autoritatile competente de inmatriculare inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate prevazut la alin. (4) urmatoarele date in format electronic:


a) datele de identificare a proprietarului si, dupa caz, a detinatorului mandatat ori a altei persoane, in conditiile art. 15 alin. (11) ;


b) datele de identificare a vehiculului.


(12) Datele de identificare prevazute la alin. (11) lit. a) sunt:


a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, respectiv numarul de identificare fiscala, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale persoanei;


b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare in registrul comertului, daca este cazul, sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale reprezentantului acestora.


(13) Datele de identificare a vehiculului care se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si codurile armonizate aferente acestora se stabilesc si se actualizeaza prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(14) Datele prevazute la alin. (11) se sterg dupa 10 ani de la data radierii vehiculului.


(15) Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate se actualizeaza pe baza datelor furnizate in sistem informatizat de catre Registrul Auto Roman, referitoare la inspectia tehnica periodica a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.


(16) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor este autorizata sa faca schimb de date cu autoritatile competente de inmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obtinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, in scopul verificarii, inaintea inmatricularii unui vehicul, a statutului legal al acestuia in statul in care a fost inmatriculat anterior, in cazul in care exista indoieli asupra situatiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea impreuna cu autoritatile competente de inmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice in scopul facilitarii schimbului de informatii.


(17) Prevederile alin. (1) -(16) se aplica in mod corespunzator si in cazul vehiculelor inregistrate care circula pe drumurile publice, cu exceptia vehiculelor cu tractiune animala, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 19.


- Art. 11, alin. (17) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 02-mar-2023 de Art. II din Ordonanta 11/2023


Art. 111


(1) Autoritatile competente sa realizeze operatiuni de inmatriculare, autorizare provizorie si eliberare a permiselor de conducere incaseaza:


a) tarifele aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare permanenta, de proba, temporare si provizorii, atribuirii unui numar de inmatriculare preferential, pastrarii sau rezervarii combinatiei numarului de inmatriculare;


b) tarifele aferente emiterii certificatelor de inmatriculare, a autorizatiilor provizorii si a permiselor de conducere.


(2) Tarifele mentionate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plata online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului sau la sediile institutiilor publice beneficiare ale sumelor si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare, prin mandat postal sau in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiilor prefectului, la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului, in conditiile legii. Pentru sumele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului, comisioanele se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul institutiilor publice din structura carora fac parte unitatile Trezoreriei Statului, iar pentru cele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile institutiilor publice beneficiare, comisioanele se suporta din bugetele acestora.


(3) Tarifele mentionate la alin. (1) lit. b) se incaseaza intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome AAĞAdministratia Patrimoniului Protocolului de StatAAğ, prin urmatoarele mijloace de plata: prin virament, prin mijloace de plata online, inclusiv prin Sistemul national electronic de plata online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de catre Regia Autonoma AAĞAdministratia Patrimoniului Protocolului de StatAAğ la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat postal, precum si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare.


(4) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) se incaseaza intr-un cont distinct de disponibil deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele institutiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


(5) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile institutiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere si inmatriculare a vehiculelor incaseaza tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) in numerar, in contul prevazut la alin. (4) .


(6) Sumele incasate in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile institutiilor prefectului in aceeasi zi, la terminarea programului de lucru.


(7) Sumele predate la institutiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de catre acestea in contul distinct de disponibil prevazut la alin. (4) in urmatoarea zi lucratoare.


(8) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) , incasate in contul prevazut la alin. (4) in cursul lunii anterioare, se vireaza de catre institutiile prefectului, in primele cincisprezece zile ale lunii in curs, in baza facturilor emise de catre Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari, in contul de venituri al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii AAĞVenituri din prestari serviciiAAğ al acestei institutii.


(9) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) , achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, respectiv de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", la cererea scrisa a platitorului adresata acestora, insotita de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea si documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atat in format fizic, cat si prin mijloace electronice.


(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4) , tarifele mentionate la alin. (1) lit. a) percepute pentru efectuarea operatiunilor prevazute la art. 115 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pasapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita prin virament, prin mijloace de plata online si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare si se incaseaza in contul de venituri al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii AAĞVenituri din prestari serviciiAAğ al Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari, deschis la Trezoreria Statului.


Art. 112


(1) Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari dezvolta, administreaza si gestioneaza platforma informatica privind furnizarea de servicii publice electronice pentru inmatricularea vehiculelor de catre autoritatile competente de inmatriculare.


(2) Serviciile publice electronice furnizate prin intermediul platformei prevazute la alin. (1) vizeaza:


a) intermedierea incheierii actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor, in vederea realizarii operatiunii de inmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului;


b) incarcarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor si, dupa caz, a extraselor din contractele de leasing, care sa contina cel putin partile, data incheierii contractului si datele de identificare ale vehiculului, precum si a proceselor-verbale de predare-primire, de catre proprietarii acestora sau detinatorii mandatati, dupa caz, in vederea realizarii operatiunii de inmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, precum si transmiterea acestora prin mijloace automatizate catre organele fiscale locale in scopul declararii sau radierii vehiculelor din evidentele fiscale;


c) incarcarea de catre proprietar sau, dupa caz, de catre detinatorul mandatat a documentelor necesare efectuarii operatiunilor de inmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberare a unui nou certificat de inmatriculare sau radiere din circulatie, stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 19 si, dupa caz, transmiterea acestora prin mijloace automatizate catre organele fiscale locale;


d) verificarea respectarii prevederilor art. 159 alin. (5) , respectiv alin. (51) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, in situatiile prevazute la lit. a) si b) ;


e) transmiterea datelor necesare declararii in vederea luarii in/scoaterii din evidentele organului fiscal local, a dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a vehiculelor catre organele fiscale locale, prin mijloace automatizate;


f) informarea proprietarului sau, dupa caz, a detinatorului mandatat, cu privire la efectuarea serviciului public electronic solicitat.


(3) Pentru realizarea operatiunilor prevazute la alin. (2) este necesara confirmarea identitatii persoanelor solicitante, astfel cum aceasta a fost stabilita cu ocazia accesarii platformei informatice prevazute la alin. (1) .


(4) Datele prelucrate prin intermediul platformei informatice prevazute la alin. (1) nu pot fi prelucrate in alte scopuri, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.


(5) Actele translative ale dreptului de proprietate prevazute la alin. (2) lit. a) produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.


(6) In urma incheierii actului translativ al dreptului de proprietate prin intermediul platformei informatice prevazute la alin. (1) , administratorul acesteia ii aplica sigiliul electronic prin care confirma perfectarea actului respectiv, il pune la dispozitia partilor in platforma si il transmite acestora prin intermediul postei electronice.


(7) Proba incheierii contractului este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si existentei sigiliului electronic aplicat in conditiile alin. (6) .


(8) Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari, in calitate de administrator al platformei informatice prevazute la alin. (1) , nu raspunde pentru veridicitatea datelor inscrise in actele translative ale dreptului de proprietate prevazute la alin. (2) lit. a) .


(9) Intermedierea incheierii actelor translative ale dreptului de proprietate prevazute la alin. (2) lit. a) se realizeaza prin punerea la dispozitia partilor, in cadrul platformei informatice prevazute la alin. (1) , a unui model al contractului de instrainare-dobandire, in vederea completarii cu datele necesare si exprimarii vointei cu privire la instrainarea, respectiv dobandirea vehiculului. Exprimarea vointei partilor se realizeaza prin parcurgerea in mod corespunzator a pasilor de urmat in platforma informatica prevazuta la alin. (1) .


Art. 113


(1) In termen de 5 zile de la data efectuarii, prin intermediul platformei informatice prevazute la art. 112 alin. (1) , a operatiunilor de inmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a modificarii datelor din acesta sau de radiere din circulatie a unui vehicul, autoritatea competenta de inmatriculare transmite in format electronic organelor fiscale locale competente urmatoarele informatii si documente:


a) datele de identificare ale persoanelor care au dobandit dreptul de proprietate asupra vehiculului care face obiectul respectivei operatiuni, precum si ale detinatorului mandatat, dupa caz;


b) datele de identificare si caracteristicile tehnice ale vehiculului;


c) confirmarea efectuarii operatiunii de inmatriculare, de radiere din circulatie sau de emitere a unui nou certificat de inmatriculare, dupa caz, precum si confirmarea declararii in scop fiscal si de radiere din evidentele fiscale;


d) actele translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor si, dupa caz, extrasele din contractele de leasing, care sa contina cel putin partile, data incheierii contractului si datele de identificare ale vehiculului, precum si procesele-verbale de predare-primire.


(2) Schimbul de date si documente prevazut la alin. (1) si la art. 112 alin. (2) se efectueaza prin intermediul:


a) sistemului informatic PatrimVen al Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Finantelor; sau


b) mecanismului de comunicare stabilit in baza protocoalelor incheiate in temeiul art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor interne nr. 1. 069/1. 578/144/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX AAĞImpozite si taxe localeAAğ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016.


Art. 114


(1) Prin derogare de la prevederile art. 471 alin. (2) -(5) , alin. (6) lit. b) si c) , alin. (10) , (12) si (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura privind declararea in vederea luarii in/scoaterii din evidentele organului fiscal local, a dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a vehiculelor se considera a fi indeplinita prin utilizarea platformei informatice prevazute la art. 112 alin. (1) in vederea efectuarii operatiunilor de inmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a modificarii datelor din acesta sau de radiere din circulatie a unui vehicul.


(2) Prin solicitarea efectuarii operatiunilor de inmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a modificarii datelor din acesta sau de radiere din circulatie a unui vehicul, prin intermediul platformei informatice prevazute la art. 112 alin. (1) , si acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare a acesteia, proprietarul sau detinatorul mandatat, persoana care instraineaza sau persoana care dobandeste dreptul de proprietate asupra vehiculului, dupa caz, isi exprima acordul de deschidere sau de inchidere a unui raport juridic fiscal, dupa caz, cu organul fiscal local de la domiciliul acestuia. Drepturile si obligatiile de natura fiscala ce decurg din raportul juridic fiscal sunt opozabile atat acestora, cat si organului fiscal local.


(3) Derogarea prevazuta la alin. (1) nu opereaza asupra termenelor prevazute de legislatia fiscala pentru declararea in vederea luarii in/scoaterii din evidentele organului fiscal local, a dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a vehiculelor.


Art. 115


(1) Serviciile publice electronice furnizate in conditiile prevazute de art. 112-114 se realizeaza etapizat, in functie de capacitatea sistemelor informatice si dezvoltarea conexiunilor de la nivelul autoritatii competente de inmatriculare si de la nivelul organelor fiscale locale.


(2) In vederea initierii procedurilor de implementare a serviciilor publice electronice, se abiliteaza Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari sa organizeze si sa coordoneze platforme-pilot pentru furnizarea de servicii publice electronice de inmatriculare.


(3) In intelesul alin. (2) , platforma-pilot reprezinta ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor si serviciilor de resortul tehnologiei informatiei si comunicatiilor ori al tehnologiilor folosite la furnizarea de servicii publice electronice de inmatriculare, in scopul furnizarii unor servicii de calitate, fiabilitate si flexibilitate pentru cetatean.


(4) Conditiile de organizare a platformelor-pilot prevazute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 116


(1) Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru platforma informatica prevazuta la art. 112 alin. (1) .


(2) In vederea realizarii operatiunilor de prelucrare prevazute la art. 112 alin. (2) , platforma informatica prevazuta la art. 112 alin. (1) se interconecteaza si se interoperabilizeaza cu:


a) Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;


b) Registrul national de evidenta a persoanelor;


c) Platforma HUB de servicii de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;


d) Sistemul informatic PatrimVen al Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;


e) Registrul central al comertului;


f) Sistemul national electronic de plata;


g) registrele de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii ale organelor fiscale locale.


(3) Datele utilizate pentru realizarea operatiunilor de prelucrare prevazute la art. 112 alin. (2) se stocheaza pe teritoriul Romaniei potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari, in conformitate cu Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) La implinirea termenelor de stocare stabilite prin nomenclatorul arhivistic prevazut la alin. (3) , datele sunt sterse in mod automat prin proceduri ireversibile, cu exceptia situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unor proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor.


Art. 117


(1) Platforma informatica este dezvoltata astfel incat sa pastreze evidenta prelucrarilor realizate.


(2) Evidenta prevazuta la alin. (1) este protejata prin masuri corespunzatoare impotriva accesului neautorizat si poate fi utilizata numai in scopul monitorizarii protectiei datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitari de informatii si legalitatea prelucrarii datelor, precum si pentru asigurarea securitatii datelor.


(3) Informatiile continute de evidenta prevazuta la alin. (1) se sterg dupa o perioada de 5 ani de la introducerea acestora, cu exceptia cazului in care sunt necesare pentru desfasurarea unor proceduri de monitorizare aflate in curs sau a situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor.


(4) Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari si autoritatile competente de inmatriculare stabilesc proceduri interne pentru asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.


(5) Procedurile prevazute la alin. (4) includ obligativitatea ca personalul din cadrul Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari si din cadrul autoritatilor competente de inmatriculare, autorizat sa acceseze platforma in interes de serviciu, sa fie instruit cu privire la regulile de protectie a datelor cu caracter personal anterior validarii accesului la platforma informatica si, ulterior, cel putin o data pe an.


(6) Instruirea prevazuta la alin. (5) se refera, cel putin, la urmatoarele:


a) prelucrarea datelor sa fie realizata exclusiv pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;


b) datele sa fie prelucrate potrivit procedurilor si prin mijloacele prevazute de dispozitiile legale aplicabile activitatilor in cadrul carora sunt utilizate datele respective;


c) prelucrarea datelor sa respecte dispozitiile legale privind protectia datelor cu caracter personal aplicabile activitatilor in cadrul carora sunt utilizate datele respective.


(7) Instruirea personalului cu privire la regulile de protectie a datelor cu caracter personal va fi realizata de catre fiecare autoritate implicata in parte, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) , Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) , cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.


Art. 12


(1) Vehiculele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie inmatriculate sau inregistrate, dupa caz, cu exceptia urmatoarelor categorii de vehicule:


a) vehiculele trase sau impinse cu mana;


b) bicicletele;


c) trotinetele electrice.


(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, trebuie sa poarte placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.


(3) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament.


(4) Este interzisa conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decat cele care trebuie inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trase sau impinse cu mana, bicicletele si trotinetele electrice.


Art. 13


(1) Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii sau detinatorii mandatati isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.


(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , proprietarii care nu au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul in Romania pot solicita inmatricularea temporara a autovehiculelor si remorcilor ce urmeaza a fi scoase din Romania in vederea inmatricularii in alt stat, la oricare autoritate competenta sa realizeze operatiuni de inmatriculare.


(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere si vehiculele lente.


(3) Autovehiculele, remorcile si tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protectie si Paza, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii.


(4) Autovehiculele si remorcile destinate a fi tractate de acestea, mentionate la alin. (3) , pot, dupa caz, sa fie inmatriculate.


(5) Pana la inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.


(6) La cerere, institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si persoanelor juridice abilitate sa fabrice, sa asambleze, sa caroseze ori sa efectueze activitati de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unitatilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizatii si numere pentru probe.


(7) Pot beneficia de autorizatii si numere pentru probe vehiculele care se supun inmatricularii si se comercializeaza, in vederea efectuarii probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.


(8) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila doar pe teritoriul Romaniei, pentru cazurile prevazute la alin. (6) , si doar pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti in raza caruia societatea isi are sediul, pentru cazul prevazut la alin. (7) .


(9) Evidenta vehiculelor inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul sau detinatorul mandatat isi are domiciliul, resedinta sau sediul.


Art. 14


(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decat cele prevazute la art. 13 alin. (3) , inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.


(2) Evidenta vehiculelor inregistrate se tine la autoritatea competenta prevazuta la alin. (1) pe raza careia proprietarul sau detinatorul mandatat isi are domiciliul, resedinta sau sediul, care inscrie datele de identificare a proprietarului si a vehiculului prevazute la art. 11 alin. (11) -(13) in Registrul de evidenta a vehiculelor inregistrate, constituit la nivelul Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari. Inscrierea datelor se realizeaza prin intermediul aplicatiilor informatice puse la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale competente, in mod gratuit, de catre Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari.


(3) Prelucrarea unor date din Registrul de evidenta a vehiculelor inregistrate, inclusiv a unor date cu caracter personal, de catre autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza pe baza de protocol incheiat intre acestea si Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari.


Art. 15


(1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de inmatriculare. La cererea proprietarului sau detinatorului mandatat al vehiculului, autoritatea competenta elibereaza, pentru situatiile in care se emite un certificat de inmatriculare, o dovada inlocuitoare a acestuia care atesta inmatricularea vehiculului, valabila pana la emiterea certificatului de inmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile.


(11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul, in virtutea unui drept legal. In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandatat.


(2) - Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 19-ian-2013 de Art. I, punctul 4. din Legea 203/2012


(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (3) si art. 14 alin. (1) , autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de inregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.


(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilata interdictiei de a pune in circulatie un vehicul si situatia in care conducatorul acestuia nu a prezentat documentul de inmatriculare ori de inregistrare la momentul constatarii faptei pentru care prezenta ordonanta de urgenta prevede retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare.


Art. 16


Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.


Art. 17


(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului, numai in urmatoarele cazuri:


a) proprietarul doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii;


b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii, situatie in care radierea este definitiva;


c) la scoaterea din Romania a unui vehicul, in vederea inmatricularii in alt stat;


d) in cazul furtului vehiculului.


(2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii.


(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.


(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.


(5) Radierea din evidenta a unui vehicul se face, din oficiu, de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea, si in urmatoarele situatii:


a) in cazul notificarii primite de la autoritati competente sau operatori economici autorizati sa emita certificatul de distrugere, care atesta faptul ca vehiculul a fost definitiv scos din uz;


b) in cazul notificarii primite de la autoritati competente, care atesta faptul ca vehiculul a fost inmatriculat permanent in alt stat.


c) la notificarea Ministerului Afacerilor Externe, in cazul autovehiculelor si remorcilor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic sau consular;


d) in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive.


(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , radierea unui vehicul poate fi solicitata si de persoana inscrisa ca proprietar in ultimul certificat de inmatriculare, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 19.


(6) In termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului in conditiile prevazute la alin. (5) , autoritatea competenta il informeaza pe titularul certificatului de inmatriculare cu privire la efectuarea acestei operatiuni.


Art. 18


In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta, in termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz.


Art. 19


Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule


SECTIUNEA 1: Dispozitii generale


Art. 20


(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.


(2) Permisele de conducere se elibereaza pentru urmatoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.


(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevazute la alin. (2) , pentru care se elibereaza permise de conducere, este prevazuta in anexa nr. 1.


(4) Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de:


a) 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;


b) 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;


c) 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A;


d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A;


e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.


(5) Prin exceptie de la varsta minima prevazuta la alin. (4) lit. d) , permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C si CE se elibereaza de la varsta de 18 ani cu inscrierea in acesta a codului national pentru atestarea valabilitatii categoriei numai in cazul conducerii vehiculului pe teritoriul Romaniei in prezenta instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala initiala, denumit in continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregatirea si atestarea profesionala a anumitor categorii de conducatori auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1. 214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu inscrierea codului european armonizat privind detinerea unui CPI.


(6) Prin exceptie de la varsta minima prevazuta la alin. (4) lit. e) , permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D si DE se elibereaza de la varsta de 21 de ani, cu inscrierea in acesta a codului national pentru atestarea valabilitatii categoriei numai in cazul conducerii vehiculului pe teritoriul Romaniei in prezenta instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obtinerea CPI sau cu inscrierea codului european armonizat privind detinerea unui CPI.


Art. 21


(1) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.


(2) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.


Art. 22


(1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.


(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(3) Examinarea medicala se realizeaza in vederea:


a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;


b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;


c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.


*) Conform art. III, alin. (2) , lit. b) , prevederile art. 22 alin. (3) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


d) efectuarea unei examinari medicale de specialitate la trimiterea medicului, in conditiile alin. (6) .


(4) Examinarea medicala a solicitantilor prevazuti la alin. (3) lit. a) si b) , precum si a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a acestora.


(5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Lista se publica si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii.


(6) Orice medic, atunci cand constata ca un conducator de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat in evidenta sau ingrijirea sa, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2) , este obligat sa emita bilet de trimitere catre o unitate de asistenta medicala autorizata prevazuta la alin. (4) , cu diagnosticele constatate si cu datele de contact ale unitatii medicale in care medicul trimitator isi desfasoara activitatea si sa consemneze acest lucru in fisa medicala a conducatorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducatorului, de indata, prin orice mijloc de comunicare prevazut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In baza biletului de trimitere, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea acestuia, persoana care poseda permis de conducere este obligata sa se prezinte la unitatea de asistenta medicala autorizata pentru a efectua examinarea medicala de specialitate.


(61) In cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata, in urma realizarii examenului de specialitate necesar, stabileste ca persoana care poseda permis de conducere este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligata, in termen de o zi de la data constatarii, sa comunice rezultatul examinarii catre politia rutiera in a carei raza teritoriala unitatea isi desfasoara activitatea, catre medicul trimitator, precum si persoanei declarate inapta din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. In cazul in care persoana care poseda permis de conducere este declarata apta medical, unitatea de asistenta medicala autorizata comunica, in termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinarii catre medicul trimitator.


(62) In cazul in care, in termen de 30 zile de la data comunicarii biletului de trimitere in conditiile alin. (6) , medicul trimitator nu este instiintat de catre unitatea de asistenta medicala autorizata asupra rezultatului examinarii, acesta este obligat sa comunice politiei rutiere pe a carei raza teritoriala acesta isi desfasoara activitatea numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei aflate in evidenta sau ingrijirea sa, precum si informatia ca aceasta a fost trimisa sa se prezinte pentru o examinare medicala in conformitate cu prevederile alin. (6) .


(63) La data primirii comunicarii prevazute la alin. (61) teza I sau, dupa caz, la alin. (62) , politia rutiera retrage permisul de conducere al persoanei respective, facand mentiune despre aceasta in evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Masura dispusa i se comunica, de indata, conducatorului prevazut la alin. (6) .


(64) Persoana care poseda permis de conducere, declarata inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicarii acestui fapt de catre politia rutiera in conditiile alin. (63) . In termen de maximum 3 zile lucratoare de la aceasta data, conducatorul este obligat sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, in vederea retragerii acestuia, pana la incetarea cauzelor pentru care s-a luat aceasta masura.


(7) Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*) Conform art. III, alin. (2) , lit. b) , prevederile art. 22 alin. (7) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.


(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.


Art. 221


(1) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera si in cazul in care titularul acestuia nu a putut fi supus testarii in vederea stabilirii concentratiei de alcool pur in aerul expirat sau testarii preliminare a prezentei in organism a unor substante psihoactive, iar in urma efectuarii examinarii medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de bauturi alcoolice sau de substante psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substante psihoactive, eliberandu-se o dovada inlocuitoare a permisului de conducere fara drept de circulatie.


(2) Retragerea permisului de conducere se dispune pana la ora 8. 00 a zilei urmatoare, dar nu mai putin de 12 ore.


Art. 222


Titularul permisului de conducere are dreptul sa obtina istoricul sanctiunilor la regimul circulatiei pe drumurile publice in una din urmatoarele modalitati:


a) de pe site-ul Inspectoratului General al Politiei Romane;


b) de la orice structura de politie rutiera.


SECTIUNEA 2: Permisul de conducere


Art. 23


(1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.


(2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.


(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.


(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.


(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.


(33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.


(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.


(5) - Art. 23, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 21/2014


(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.


(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6) .


(8) - Art. 23, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 21/2014


(9) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului, corespunzator categoriei de permis solicitat. Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate. Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.


(91) Pentru asigurarea si verificarea legalitatii examenului de obtinere a permisului de conducere, modul de desfasurare a probei teoretice se inregistreaza video, iar in cazul probei practice atat video, cat si audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practica, sistemele tehnice de monitorizare se instaleaza pe autovehiculele folosite la sustinerea probei practice, iar in cazul categoriilor A1, A2 si A, acestea se instaleaza pe autovehiculul in care se afla examinatorul.


(92) Prin exceptie de la prevederile alin. (91) , nu se inregistreaza audio sau video proba practica sustinuta in poligon pentru categoriile AM, A1, A2 si A.


(93) Sistemele tehnice de monitorizare prevazute la alin. (1) se asigura de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor care organizeaza examenul de obtinere a permisului de conducere.


(94) Procedura si conditiile tehnice in care se realizeaza si stocheaza inregistrarile prevazute la alin. (91) , precum si masurile pentru protejarea acestora si a datelor cu caracter personal se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.


(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 231


(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze.


(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau resedinta in Romania persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele din Romania, daca persoanele nu au legaturi profesionale;


b) revin periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile lor profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;


c) locuiesc in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata.


(3) Persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) .


(4) Participarea la studii in cadrul unei universitati sau scoli din Romania nu implica transferul domiciliului sau al resedintei in Romania.


(5) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) , precum si a studiilor in Romania se face, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 23 alin. (10) , cu documente:


a) prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene sau regimul strainilor in Romania;


b) emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca persoana urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni;


c) alte documente justificative, dupa caz.


Art. 24


(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta in sensul art. 231 alin. (2) sau, in cazul celor aflati la studii in Romania de cel putin 6 luni, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla adresa unde locuiesc.


(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , candidatii care solicita obtinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum si candidatii cu dizabilitati fizice pot fi examinati de autoritatea competenta pe raza careia se afla scoala de conducatori auto autorizata unde acestia au absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica.


(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(3) In localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.


(4) In cazul cetatenilor straini si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania sau, dupa caz, se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.


(5) Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoarea:


a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;


b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE.


(51) In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.


(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza numai dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22.


(53) In cazurile prevazute la alin. (51) si (52) , eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni si care detin permis de conducere eliberat de autoritatile competente romane, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(54) La cererea titularului permisului de conducere, autoritatea competenta elibereaza, pentru situatiile prevazute la alin. (51) si (52) , o dovada inlocuitoare a acestuia, valabila pana la emiterea permisului de conducere, dar nu mai mult de 30 de zile.


(6) Persoana care nu detine permis de conducere si a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru oricare dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (1) , art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) si art. 339 alin. (2) -(4) din Codul penal sau pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie, precum si persoana al carei permis de conducere a fost anulat in conditiile art. 114 alin. (1) lit. a) -d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obtinerea permisului de conducere, respectiv pentru obtinerea unui nou permis de conducere, dupa caz, daca a intervenit una dintre situatiile urmatoare:


a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei in regim de privare de libertate;


b) a trecut un an de la data gratierii totale ori a restului de pedeapsa, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau de la data implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei;


c) a intervenit amnistia;


d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta, prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executata integral ori executarea acesteia a incetat in alt mod prevazut de lege;


e) a intervenit reabilitarea.


(61) Pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, pentru categoriile avute anterior, persoana al carei permis de conducere a fost anulat, aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (6) , trebuie sa faca dovada ca este apta din punct de vedere medical.


(62) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnarii pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta pentru eliberarea unui nou permis de conducere, in conditiile ordinului ministrului afacerilor interne prevazut la alin. (53) , fara a mai sustine examen si cu prezentarea documentului care atesta o astfel de situatie.


(63) In situatia in care anularea permisului de conducere nu a fost dispusa pana la depunerea cererii de restituire de catre titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, seful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, in baza documentului care atesta o astfel de situatie.


(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, prevazut la art. 11 alin. (4) , urmatoarele date in format electronic:


a) datele de identificare a titularului permisului de conducere romanesc, respectiv: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, fotografia si semnatura titularului, locul si data nasterii, domiciliul sau resedinta, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale persoanei;


b) categoriile de vehicule pentru care poseda drept de conducere;


c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;


d) datele de identificare a permisului de conducere.


e) codurile nationale valabile doar pentru conducere pe teritoriul Romaniei.


(8) Permisele de conducere romanesti care au fost preschimbate cu documente similare in alte state isi pierd valabilitatea. Notificarile de preschimbare transmise de statele emitente se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


(9) Datele prevazute la alin. (7) se sterg dupa 10 ani de la data incetarii valabilitatii permisului de conducere.


Art. 241


(1) Permisele de conducere se elibereaza dupa cum urmeaza:


a) pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducatorilor auto care detin permis de conducere categoria B si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate;


b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate.


(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:


a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;


b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca titularii detin permis de conducere pentru categoria D;


c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;


d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;


e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;


f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile si pentru categoriile A1 si A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile si pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile si pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile si pentru categoria D1;


g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand o putere de peste 15 kW, cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani impliniti.


h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile si pentru categoria Tr, in anumite cazuri specifice;


i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile si pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr si una sau doua remorci;


j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile si pentru vehiculele din categoria Tb.


(21) Cazurile specifice pentru care se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt urmatoarele:


a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;


b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 3. 500 kg;


c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;


d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mare de 750 kg.


(3) Persoanele care poseda permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevazute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, in cazul in care ansamblul depaseste 3. 500 kg, numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de formare in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de vehicule.


(4) Conducatorii auto pot urma un curs de formare in vederea pregatirii speciale pentru conducere auto defensiva.


(5) Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto in domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto in domeniul conducerii auto defensive, precum si procedura de examinare si formare in domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(6) Evidenta conducatorilor de vehicule care au urmat cursuri in domeniul conducerii defensive se tine de catre Politia Rutiera din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care evalueaza anual eficienta acestor cursuri raportat la gradul de implicare a absolventilor in accidente de circulatie. Procedura de tinere a evidentei si de evaluare a eficientei se stabileste prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 25


(1) Pentru conducatorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.


(2) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.


(3) Conducatorii de vehicule pot monta pe autovehiculele proprii semnul international distinctiv pentru conducatorul de autovehicul cu dizabilitati de auz, sub forma unui patrat de culoare albastra, cu latura de 100 mm, avand in centru reprezentarea grafica folosita la nivel international de culoare alba, dupa cum urmeaza:


a) la autovehiculele din categoria AM, A1, A2 si A, in partea din spate, langa numarul de inmatriculare sau de inregistrare, dupa caz;


b) la celelalte autovehicule, pe luneta, in partea dreapta sau stanga sus;


c) la autovehiculele care nu sunt prevazute cu luneta, pe caroserie in partea dreapta sau stanga sus;


d) la autovehiculele care tracteaza o remorca, pe caroseria remorcii, in partea dreapta sau stanga sus.


Art. 26


Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.


Art. 27


- Art. 27 din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 69/2007


Art. 28


Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se tine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.


Art. 281


Prelucrarile de date cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera


Art. 29


(1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.


(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autoritatii Vamale Romane, precum si ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aflate in indeplinirea atributiilor de serviciu, ale agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.


Art. 30


(1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:


a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;


b) indicatoarele;


c) marcajele;


d) alte dispozitive speciale.


(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele, precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.


(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele semnificatii:


a) semnalul de culoare verde permite trecerea;


b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;


c) semnalul de culoare galbena impreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.


(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.


(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se intretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit in nodul rutier respectiv.


(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare.


(7) Se interzic:


a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei;


b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.


Art. 31


Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de prioritate:


a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;


b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) ;


c) semnalizarea temporara si/sau indicatoarele electronice, care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;


d) semnalele luminoase sau sonore;


e) indicatoarele;


f) marcajele;


g) regulile de circulatie.


Art. 32


(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:


a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului;


b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;


c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.


(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:


a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;


b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Autoritatii Vamale Romane, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, serviciilor publice Salvamont si Salvaspeo organizate de consiliile judetene si consiliile locale, Ministerului Apararii Nationale care insotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;


c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana sau avariate, cele destinate asigurarii pazei patrimoniului autostrazilor, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depasite.


(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.


(4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.


(41) Pe autovehiculele Autoritatii Vamale Romane, precum si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscriptionate vizibil cu denumirea si sigla institutiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea in trafic a autovehiculelor in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, potrivit legii.


(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.


Art. 33


(1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.


(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este insotita pe timpul noptii de lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.


(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.


Art. 34


Conditiile de circulatie pe viaducte si in tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.


CAPITOLUL V: Reguli de circulatie


SECTIUNEA 1: Obligatiile participantilor la trafic


Art. 35


(1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.


(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.


(3) In exercitarea atributiilor care ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati in interiorul acestuia atunci cand exista indicii despre savarsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.


(4) In exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive.


(41) Functionarii din cadrul Autoritatii Vamale Romane, respectiv al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care, in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, efectueaza semnale de oprire pentru conducatorii autovehiculelor, sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive si mijloace de protectie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare verde, respectiv rosie, stabilite prin hotarare a Guvernului.


(5) Politistii de frontiera, indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.


(6) Conducatorii autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.


(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte in deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.


Art. 36


(1) Conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulament.


(11) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice.


(12) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament.


(13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.


(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.


(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere".


Art. 37


(1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.


(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.


(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2) , pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective.


Art. 38


Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.


Art. 39


(1) La solicitarea politiei rutiere sau a politiei locale, proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice acesteia, in termenul indicat in cuprinsul solicitarii, datele de identificare ale persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Politia locala poate solicita aceste date de identificare numai in legatura cu exercitarea competentelor in domeniul circulatiei pe drumurile publice.


(2) Obligatia de a comunica datele de identificare, prevazuta la alin. (1) , se considera indeplinita daca proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul comunica numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, numarul si seria actului de identitate ale persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori, in cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, si seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent.


(3) Comunicarea solicitarii prevazute la alin. (1) si a datelor prevazute la alin. (2) se poate realiza si prin platforme informatice destinate furnizarii de servicii electronice, atunci cand proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul a optat pentru aceasta modalitate de comunicare.


(4) Solicitarea prevazuta la alin. (1) se considera comunicata in termen de 5 zile de la data punerii la dispozitia proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul prin mijlocul electronic de transmitere la distanta.


(5) Solicitarea prevazuta la alin. (1) intocmita ca inscris in forma electronica, in cazul in care nu poate fi comunicata in modalitatea prevazuta la alin. (3) , se considera comunicata la data comunicarii copiei acesteia, imprimata pe suport hartie. Documentul astfel rezultat nu trebuie sa poarte semnatura olografa a politistului rutier.


Art. 40


Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile in vigoare.


SECTIUNEA 2: Reguli pentru circulatia vehiculelor


SUBSECTIUNEA 1: Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi


Art. 41


(1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.


(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza in ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra in numerotarea benzilor de circulatie.


(3) Daca un drum este prevazut cu o pista pentru biciclete, bicicletele si trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectiva. In lipsa acestei piste, circulatia trotinetelor electrice este permisa numai pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h.


Art. 42


Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.


Art. 43


(1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.


(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra in trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.


SUBSECTIUNEA 2: Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule


Art. 44


(1) In circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate in dotare si omologate.


(2) In circulatia pe toate categoriile de drumuri publice conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna.


(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.


(4) In circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) , precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.


(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.


SUBSECTIUNEA 3: Depasirea


Art. 45


(1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial.


(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.


(3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.


(4) Nu constituie depasire, in sensul alin. (1) , situatia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie.


(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta.


(6) Tramvaiul aflat in mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient.


Art. 46


Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile in care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.


SUBSECTIUNEA 4: Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus


Art. 47


Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.


SUBSECTIUNEA 5: Viteza si distanta dintre vehicule


Art. 48


Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de conditiile de drum, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta.


Art. 49


(1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h.


(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.


(3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.


(4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt:


a) pe autostrazi - 130 km/h;


b) pe drumurile expres - 120 km/h;


c) pe drumurile nationale europene (E) - 100 km/h;


d) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.


Art. 50


(1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile de autovehicule prevazute in anexa nr. 1 sunt urmatoarele:


a) 130 km/h pe autostrazi, 120 km/h pe drumurile expres, 100 km/h pe drumurile nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B;


b) 110 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si categoria D1;


c) 90 km/h pe autostrazi, 85 km/h pe drumuri expres, 80 km/h pe drumurile nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 si C1;


d) 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere si mopede.


(2) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.


(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h in localitati, iar in afara localitatilor de 70 km/h.


(4) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.


Art. 51


Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.


Art. 52


(1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.


(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.


(3) In caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neindeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2) , organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz.


Art. 53


Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, in apropierea unitatilor de invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si in zonele cu risc sporit de accidente.


Art. 50


SUBSECTIUNEA 6: Reguli referitoare la manevre


Art. 54


(1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.


(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei.


Art. 541


(1) Se interzice conducatorilor de vehicule sa adopte un comportament agresiv in conducerea acestora pe drumurile publice.


(2) Prin comportament agresiv se intelege efectuarea, pe drumul public, de catre conducatorul de vehicul, a uneia dintre urmatoarele manevre:


a) deplasarea succesiva de pe o banda de circulatie pe alta sau de pe un rand pe altul, alternand din stanga in dreapta, in scopul depasirii unui sir de vehicule care circula in acelasi sens;


b) intoarcerea vehiculului prin folosirea franei de ajutor;


c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesiva, in gol, a rotilor motoare;


d) circulatia cu vehiculul la o distanta foarte redusa fata de un alt vehicul, inaintea sau in spatele acestuia, cat si in lateral, ori reducerea brusca a vitezei de deplasare fara motiv intemeiat, de natura a intimida conducatorul acestuia;


e) folosirea repetata a semnalelor sonore si/sau luminoase de natura a obliga nejustificat conducatorul de vehicul care circula in fata sa sa elibereze banda de circulatie;


f) conducerea mopedului sau motocicletei avand in contact cu partea carosabila numai una dintre roti;


g) mersul cu spatele cu vehiculul in scopul intimidarii celorlalti participanti la trafic care circula in spatele acestuia;


h) realizarea intentionata a unui derapaj controlat al vehiculului in vederea intoarcerii sau rotirii acestuia;


i) conducerea intentionata a unui vehicul prin accelerarea repetata a motorului, de natura a stanjeni persoanele aflate in zona drumului public.


SUBSECTIUNEA 7: Intersectii si obligatia de a ceda trecerea


Art. 55


Intersectiile sunt:


a) cu circulatie nedirijata;


b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se desfasoara in sens giratoriu.


Art. 56


La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.


Art. 57


(1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, in conditiile stabilite prin regulament.


(2) La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier.


(3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.


(4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie.


Art. 58


In cazul vehiculelor care patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.


Art. 59


(1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.


(2) In intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.


(3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.


(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.


SUBSECTIUNEA 8: Trecerea la nivel cu calea ferata


Art. 60


(1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.


(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs de coborare ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in functiune.


(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.


SUBSECTIUNEA 9: Autovehicule cu regim de circulatie prioritara


Art. 61


(1) Au regim de circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) , atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore.


(2) Conducatorii autovehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.


(3) Cand pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.


(4) In situatia incalcarii regimului legal de viteza sau a altor reguli de circulatie, in conditiile alin. (2) , confirmarea deplasarii conducatorului autovehiculului in actiunea de interventie sau in misiunea care a avut caracter de urgenta se face in scris de catre institutiile prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) , in termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea politiei rutiere.


Art. 62


(1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in caz contrar urmand sa raspunda potrivit legii.


(2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in misiune avand semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.


SUBSECTIUNEA 10: Oprirea, stationarea si parcarea


Art. 63


(1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.


(2) Nu se considera oprire:


a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;


b) imobilizarea autovehiculului avand o masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atat timp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.


(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. b) , administratorul drumului public impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.


(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.


(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.


Art. 64


(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.


(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.


(3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament.


Art. 65


Cazurile si conditiile in care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.


SUBSECTIUNEA 11: Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane


Art. 66


(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport in cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula in trafic intern si international.


(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


(4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.


Art. 67


Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase in vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu indeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A. D. R. ) , incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A. D. R. corespunzator.


Art. 68


(1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.


(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


Art. 69


Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de insotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) , iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina in functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.


SECTIUNEA 3: Reguli pentru alti participanti la trafic


Art. 70


(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani.


(2) Pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.


(3) Bicicletele, mopedele si trotinetele electrice care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare.


(4) Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii de biciclete si trotinete electrice a caror varsta este sub 16 ani, atunci cand se deplaseaza pe partea carosabila.


(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.


Art. 71


(1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nationale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.


(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa amenajeze, cu acordul administratorului drumului public si avizul politiei rutiere, drumuri laterale, cai de acces catre aceste drumuri, precum si locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulatiei animalelor si vehiculelor prevazute la alin. (1) , semnalizate corespunzator.


(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, in conformitate cu prevederile regulamentului.


Art. 72


(1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers.


(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.


(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.


(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.


(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role fara mijloace de autopropulsie, precum si cele care conduc vehicule a caror viteza maxima prin constructie nu depaseste 6 km/h si sunt echipate cu un motor electric.


(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile stabilite prin regulament.


(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.


(8) Administratorul drumului are obligatia sa asigure iluminarea corespunzatoare a trecerilor nesemaforizate marcate si semnalizate corespunzator, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumina asimetrica pentru crearea unui contrast puternic intre trecerea de pietoni si suprafata carosabilului, de pe sectoarele de drumuri internationale AAĞEAAğ, drumuri nationale si drumuri de interes judetean situate in intravilanul localitatilor.


Art. 73


Regulile pentru circulatia pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.


SECTIUNEA 4: Circulatia pe autostrazi si drumuri expres


Art. 74


(1) Pe autostrazi sau pe drumurile expres este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor, trotinetelor electrice si mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere si a masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.


(2) De asemenea, pe autostrazi sau pe drumurile expres sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.


(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta sau acostament, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.


(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii sau a drumului expres, in sensul de mers.


SECTIUNEA 5: Obligatii in caz de accident


Art. 75


Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:


a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc;


b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;


*) Inalta Curte de Casatie si Justitie stabileste ca ranirea uneia sau mai multor persoane prevazuta de art. 75 lit. b) , cuprinsa in definitia accidentului de circulatie, ca situatie premisa a infractiunii de parasire a locului accidentului prevazuta de art. 338 alin. (1) din Codul penal, nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.


c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare;


d) - Art. 75, litera D. din capitolul V, sectiunea 5 a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 69/2007


Art. 76


(1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.


(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie.


(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2) , politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.


Art. 77


(1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.


(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.


(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.


Art. 78


(1) Conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicati intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.


(2) In situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1) , se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului.


Art. 79


(1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:


a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta;


b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.


(2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b) :


a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;


b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.


Art. 80


(1) Proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorca ori tramvai a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.


(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective.


Art. 801


In situatiile prevazute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor.


Art. 802


Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, potrivit legii, si sa comunice de indata, la cererea politiei rutiere, datele inregistrate solicitate de aceasta.


Art. 81


(1) In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatati ai vehiculelor.


(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatilor din domeniul asigurarilor, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.


(3) La solicitarea politiei rutiere, societatile din domeniul asigurarilor comunica in termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in evidenta acestora sau alte date expres cerute, in conditiile legii.


SECTIUNEA 6: Circulatia autovehiculelor in traficul international


Art. 82


(1) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil in conditiile stabilite prin tratatele la care Romania este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European sau a carui valabilitate este recunoscuta in aceste state pe baza de reciprocitate.


(2) Autovehiculele , tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980 , dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.


(3) - Art. 82, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 6 a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 69/2007


(4) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.


(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul ori resedinta, dupa caz.


(6) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere inmatriculate in statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2) , sunt obligate sa poarte in partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea.


Art. 83


(1) Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1) , titularii permiselor de conducere nationale valabile, eliberate de autoritatile:


a) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2) ;


b) statelor membre ale Uniunii Europene;


c) statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto.


(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de conducere international.


(3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1) , precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) , pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(31) In cazul permiselor de conducere prevazute la alin. (3) , inclusiv al celor obtinute ca urmare a preschimbarii sau a preschimbarilor succesive ale unor permise de conducere obtinute prin examen in Romania, care nu indeplinesc conditiile de preschimbare cu documente similare romanesti, titularii acestora se pot prezenta la examen in vederea obtinerii unui permis de conducere romanesc, facand dovada ca sunt apti din punct de vedere medical.


(32) In urma dobandirii permisului de conducere romanesc in conditiile alin. (31) , permisul de conducere national eliberat de catre autoritatile prevazute la alin. (1) se remite acestora de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea ca a fost obtinut un nou permis de conducere in Romania.


(4) In procedura de preschimbare a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti, autoritatile competente pot elibera o dovada inlocuitoare a permisului de conducere, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la alin. (3) .


(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari, emite permisul de conducere international, in conformitate cu prevederile conventiei prevazute la art. 82 alin. (2) , in conditiile stabilite prin regulament. Dispozitiile prezentului alineat nu aduc atingere activitatii de emitere a permisului de conducere international de catre asociatiile autorizate in acest scop potrivit tratatelor la care Romania este parte.


CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse


Art. 84


- Art. 84 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 85


- Art. 85 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 86


- Art. 86 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 87


- Art. 87 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 88


(1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale:


a) in interiorul unitatilor de asistenta medicala autorizate;


b) in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functie apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;


c) in interiorul unitatilor medico-legale.


(11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatire medicala de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care intervine la evenimentele in legatura cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice in masura in care prin aceasta nu se afecteaza acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in situatia in care persoana implicata intr-un accident de circulatie refuza transportul de urgenta la o unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport.


(12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c) .


(13) Transportul mostrelor biologice, recoltate in conditiile alin. (11) , la unitatea medico-legala in vederea realizarii analizei toxicologice, va fi efectuat de catre politistul rutier.


(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante psihoactive se face in institutiile medico-legale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.


(3) Stabilirea prezentei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei in organism a unor substante psihoactive se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.


(4) Stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.


(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca avand o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, ii poate solicita acestuia sa i se recolteze mostre biologice in cadrul unitatilor sau institutiilor medicale prevazute la alin. (1) , in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.


(6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca avand o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii mostrelor biologice, in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.


(7) Conducatorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testati in trafic cu un mijloc certificat care indica prezenta in organism a unor substante psihoactive, li se recolteaza obligatoriu mostre biologice.


Art. 89


- Art. 89 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 90


- Art. 90 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 91


- Art. 91 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 92


- Art. 92 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 93


- Art. 93 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012


Art. 94


- Art. 94 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012


CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala


Art. 95


(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2) .


(2) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.


(3) - Art. 95, alin. (3) din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 69/2007


(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.


Art. 96


(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.


*) In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) , neconsemnarea, in cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, a sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, a intervalului de timp in care acesta este suspendat si a temeiului juridic este sanctionata cu nulitatea relativa partiala a procesului-verbal, conditionata de producerea unei vatamari care nu poate fi inlaturata decat prin anularea masurii privind retinerea permisului de conducere.


*) Prin Decizia nr. 5/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii si, in consecinta, stabileste ca:


"In interpretarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) , art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) , art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata, investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulate impotriva unui proces-verbal de contraventie, prin care s-a aplicat sanctiunea complementara a suspendarii temporare a exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea sa examineze proportionalitatea acestei sanctiuni complementare. "


(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:


a) aplicarea punctelor de penalizare;


b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;


*) Prin Decizia nr. 5/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii si, in consecinta, stabileste ca:


"In interpretarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) , art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) , art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata, investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulate impotriva unui proces-verbal de contraventie, prin care s-a aplicat sanctiunea complementara a suspendarii temporare a exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea sa examineze proportionalitatea acestei sanctiuni complementare. "


c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ori folosite in acest scop;


d) imobilizarea vehiculului;


e) radierea din oficiu a inmatricularii sau inregistrarii vehiculului, in cazurile prevazute la art. 17 alin. (4) ;


f) - Art. 96, alin. (2) , litera F. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 69/2007


(3) Pentru incalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe langa sanctiunea principala sau, dupa caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c) , d) si f) , in cazurile prevazute la art. 108 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.


(4) In cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere din judetul sau municipiul Bucuresti care il are in evidenta pe titularul permisului de conducere.


(5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii.


(6) Sunt supuse confiscarii:


a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3) ;


b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;


c) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare si care sunt montate pe vehicule;


d) - Art. 96, alin. (6) , litera D. din capitolul VII a fost abrogat la 17-sep-2007 de Actul din Decizia 661/2007


(7) Imobilizarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, si punerea lui in imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.


(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 117 alin. (1) .


Art. 97


(1) In cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, politistul rutier dispune si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:


a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau, dupa caz, a dovezii inlocuitoare a acestora;


b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau inregistrare ori a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;


c) anularea permisului de conducere eliberat de autoritatile romane;


d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.


e) interdictia de a conduce autovehicule pe teritoriul Romaniei pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate straina.


(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se face de catre politistul rutier, de regula odata cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.


(3) Perioada in care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se considera perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.


(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera in cazurile prevazute la art. 22 alin. (63) , (8) si art. 221.


(5) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatile romane se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si (2) .


(51) Interdictia de a conduce autovehicule pe teritoriul Romaniei in cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) lit. a) , b) sau d)


(6) Procedura aplicarii masurilor tehnico-administrative se stabileste prin regulament.


Art. 98


(1) Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.


(2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului.


(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 un punct-amenda este 145 lei.


(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amenda este 145 lei.


(23) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada ianuarie - 31 decembrie 2020 un punct-amenda este 145 lei.


(24) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 un punct-amenda este 145 lei.


(25) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 un punct-amenda este 145 lei.


(26) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 un punct-amenda este 145 lei.


(3) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea il prezinta.


(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:


a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;


b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;


c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;


d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;


e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.


(5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.


Art. 99


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice:


1. conducerea unui autovehicul in mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;


2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;


3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;


4. neindeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul si tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat in urma unui accident de circulatie;


5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;


6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila;


7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei;


8. nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul si tractor agricol sau forestier de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;


9. nerespectarea obligatiei de catre persoana transportata pe motocicleta sau pe moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;


10. Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul, cu exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lasa liber tramvaiul la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda.


11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;


12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule si tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere;


13. lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;


14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cand se afla in vehicule;


15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;


16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare;


17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare;


18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiente majore, altele decat cele prevazute la art. 101 alin. (1) pct. 11.


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a) .


Art. 100


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:


1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autoritatii Vamale Romane, precum si ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;


2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) ;


3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;


4. neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei si continutului celor in vigoare;


5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reglementarile in vigoare;


6. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste limita admisa;


7. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;


8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;


9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul vehiculului, cu exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intro intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;


10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;


11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice;


12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari in zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;


13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusa medicala, doua triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate;


14. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 101 alin. (1) pct. 8.


*) (1) Dispozitiile art. I pct. 11, referitoare la art. 100 alin. (1) punctul 14 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei de urgenta nr. 13/2020.


(2) Contraventiile prevazute la art. 100 alin. (1) pct. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica conducatorilor de trotinete electrice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II al Ordonantei de urgenta nr. 13/2020, daca aceasta data este ulterioara termenului prevazut la alin. (1) .


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b) .


(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:


a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;


b) - Art. 100, alin. (3) , litera B. din capitolul VII a fost abrogat la 27-feb-2022 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 1/2022


c) - Art. 100, alin. (3) , litera C. din capitolul VII a fost abrogat la 27-feb-2022 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 1/2022


d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;


e) - Art. 100, alin. (3) , litera E. din capitolul VII a fost abrogat la 27-feb-2022 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 1/2022


f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu;


g) neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 79 alin. (2) .


h) folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip AAĞmaini libereAAğ, concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor.


i) adoptarea unui comportament agresiv in conducerea vehiculelor pe drumurile publice.


*) Prin Decizia nr. 5/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii si, in consecinta, stabileste ca:


"In interpretarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) , art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) , art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata, investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulate impotriva unui proces-verbal de contraventie, prin care s-a aplicat sanctiunea complementara a suspendarii temporare a exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea sa examineze proportionalitatea acestei sanctiuni complementare. "


Art. 101


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:


1. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;


2. - Art. 101, alin. (1) , punctul 2. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 69/2007


3. - Art. 101, alin. (1) , punctul 3. din capitolul VII a fost abrogat la 31-ian-2022 de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 1/2022


4. neindeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare a autovehiculului si tractorului agricol sau forestier ori remorcii in cazurile prevazute de lege;


5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;


6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni;


7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia;


8. conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fara mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente in stare de functionare pe timp de noapte ori fara indeplinirea conditiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostrada, nerespectarea de catre conducatorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdictiei de trecere la culoarea rosie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferata, la trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator ori a semnalelor, indicatiilor ori dispozitiilor politistului rutier, nerespectarea de catre conducatorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdictiei privind circulatia sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdictiei privind interactiunea motrica directa cu un alt vehicul aflat in mers ori cu persoane aflate in acesta ori a interdictiei privind circulatia in interiorul sau in afara localitatilor fara a purta imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de catre conducatorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligatiei de a circula cu viteza redusa, a obligatiei de a se asigura ca nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligatiei de a opri la trecerea la nivel cu calea ferata, stabilite prin regulament;


9. nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament;


10. montarea la autovehicul si tractor agricol sau forestier , remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;


11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorca sau tramvai cu deficiente majore la sistemul de franare sau mecanismul de directie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc;


12. nerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri;


13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule;


14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora in timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cand acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;


15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane in alte locuri decat in statiile semnalizate ca atare;


16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;


17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.


18. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. (2) .


19. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere".


20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decat cele care trebuie inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trase sau impinse cu mana, bicicletele si trotinetele electrice.


*) Dispozitiile art. I pct. 13, referitoare la art. 101 alin. (1) punctul 20 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei de urgenta nr. 13/2020.


21. nerespectarea obligatiei de a mentine permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, daca prin aceasta se restrange sau se estompeaza vizibilitatea in timpul mersului.


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c) .


(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:


a) nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;


c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana;


d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.


e) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;


f) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;


g) nerespectarea regulilor privind depasirea;


h) adoptarea unui comportament agresiv in conducerea vehiculelor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.


*) Prin Decizia nr. 5/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii si, in consecinta, stabileste ca:


"In interpretarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) , art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) , art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata, investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulate impotriva unui proces-verbal de contraventie, prin care s-a aplicat sanctiunea complementara a suspendarii temporare a exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea sa examineze proportionalitatea acestei sanctiuni complementare. "


Art. 102


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:


1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezinta deficiente periculoase sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;


2. - Art. 102, alin. (1) , punctul 2. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007


3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala neinregistrat;


4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege;


5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional;


6. neefectuarea verificarii medicale periodice;


7. - Art. 102, alin. (1) , punctul 7. din capitolul VII a fost abrogat la 20-ian-2007 de Art. I, punctul 21. din Legea 6/2007


8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;


9. lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;


10. - Art. 102, alin. (1) , punctul 10. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iul-2019 de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2019


11. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;


12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;


13. - Art. 102, alin. (1) , punctul 13. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007


14. nerespectarea de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul a obligatiei de a comunica, in termenul indicat in cuprinsul solicitarii politiei rutiere sau politiei locale, dupa caz, datele de identificare ale persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevazute la art. 39;


15. neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri;


16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;


17. nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi;


18. - Art. 102, alin. (1) , punctul 18. din capitolul VII a fost abrogat la 20-ian-2007 de Art. I, punctul 21. din Legea 6/2007


19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si remorci care circula in baza autorizatiei pentru probe;


20. conducerea, punerea in circulatie sau tractarea unui vehicul supus inmatricularii, in baza autorizatiei pentru probe eliberate in conditiile art. 13 alin. (7) , in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza caruia isi are sediul titularul autorizatiei;


21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;


22. savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;


23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz;


24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;


25. neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care au fost invitate pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;


26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei;


27. transportul animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;


28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;


29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul si tractor agricol sau forestier inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea;


30. - Art. 102, alin. (1) , punctul 30. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007


31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea ferata;


32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator;


33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;


34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;


35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;


36. aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;


37. incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.


38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.


39. conducerea unui vehicul a carui inmatriculare este suspendata.


40. neindeplinirea de catre medic a obligatiei prevazute la art. 22 alin. (6) si alin. (62) .


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d) .


(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai urmatoarelor fapte:


a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;


b) conducerea vehiculului cu deficiente periculoase la sistemul de franare sau la mecanismul de directie;


c) - Art. 102, alin. (3) , litera C. din capitolul VII a fost abrogat la 27-feb-2022 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 1/2022


d) - Art. 102, alin. (3) , litera D. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007


e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.


f) detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept.


g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depasirea, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


h) circulatia nejustificata a autovehiculelor pe banda de urgenta a autostrazilor.


*) Prin Decizia nr. 5/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii si, in consecinta, stabileste ca:


"In interpretarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) , art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) , art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata, investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulate impotriva unui proces-verbal de contraventie, prin care s-a aplicat sanctiunea complementara a suspendarii temporare a exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea sa examineze proportionalitatea acestei sanctiuni complementare. "


(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 120 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a urmatoarelor fapte:


a) depasirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


b) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;


c) efectuarea, de catre conducatorul de autovehicul, pe autostrada sau pe drumul expres, a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, a circulatiei in sens contrar sensului de circulatie, a circulatiei sau traversarii de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile.


Art. 103


(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune:


a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;


b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce.


c) pentru o perioada de 180 de zile cand fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice si procurorul sau instanta de judecata a dispus clasarea in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedura penala, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei daca nu a fost dispusa obligatia prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;


d) pentru o perioada de 180 de zile in cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane daca a fost incalcata o regula de circulatie pentru care prezenta ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si instanta de judecata sau procurorul a dispus clasarea in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b) , e) si g) din Codul de procedura penala, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei daca nu a fost dispusa obligatia prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori incetarea procesului penal in conditiile art. 16 alin. (1) lit. e) si g) din Codul de procedura penala;


e) - Art. 103, alin. (1) , litera E. din capitolul VII a fost abrogat la 02-mar-2023 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 11/2023


(11) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) si d) , suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de catre seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, incepand cu ziua imediat urmatoare celei expirarii prelungirii valabilitatii dovezii inlocuitoare. In situatia in care valabilitatea dovezii inlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungita sau a fost eliberata fara drept de conducere, din perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. c) si d) se deduce perioada in care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3) . Dispozitia privind suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite in termen de 5 zile de la data la care seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta a luat cunostinta de solutionarea procesului penal si se comunica titularului permisului de conducere in termen de 15 zile de la emiterea acesteia. In situatia in care, la data la care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o alta suspendare a exercitarii acestuia, perioada de suspendare care trebuie executata curge in continuarea perioadei de suspendare aflate deja in curs de executare.


(2) In cazul in care conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai savarseste, intr-un interval de sase luni de la data restituirii permisului de conducere, o noua fapta prevazuta la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4) , perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce aplicata pentru savarsirea faptei se majoreaza de drept cu inca 30 de zile. Perioada de suspendare majorata se comunica in termen de 15 zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.


(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , serviciul politiei rutiere care are in evidenta contravenientul il instiinteaza pe acesta in scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum si cu privire la perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, in termen de 15 zile de la data aplicarii ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce vehicule opereaza incepand cu ziua imediat urmatoare predarii permisului de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data aplicarii ultimelor puncte de penalizare. In situatia in care la data operarii acestei suspendari, dreptul de a conduce este afectat deja de o alta suspendare a exercitarii acestuia, perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) curge in continuarea perioadei de suspendare initiale.


(4) Punctele de penalizare se anuleaza la implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei. In situatia in care a fost depusa plangere impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevazut la alin. (1) lit. a) , curgerea termenului de anulare se suspenda de drept pentru toate punctele de penalizare care il alcatuiesc, de la data inregistrarii acestei plangeri la instanta de judecata pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea contraventionala sau a admis-o in parte, mentinand sanctiunea contraventionala complementara aplicata.


(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment.


(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau isi are resedinta in sensul art. 231 alin. (2) ori, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin instiintarea prevazuta la alin. (3) , titularul permisului de conducere este informat si cu privire la termenul de indeplinire a acestei obligatii.


(7) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (6) , in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) .


(8) In situatia in care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesizat instanta de judecata potrivit art. 114 alin. (1) lit. e) , autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.


(9) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe un drum public aplicata pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 101 alin. (3) lit. d) , art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) lit. c) se majoreaza de drept cu 30 de zile, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.


Art. 104


(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce aplicata pentru savarsirea unor contraventii se reduce cu o treime, de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane, dupa caz, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;


b) a obtinut permisul de conducere cu cel putin un an inainte de savarsirea faptei.


(2) Conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca:


a) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;


b) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) ;


c) perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;


d) perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce este aplicata prin insumarea mai multor perioade de suspendare prevazute de lege dintre care cel putin una prevazuta de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4) .


Art. 1041


(1) In cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadelor prevazute pentru fiecare fapta.


(2) Cand o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, in perioada in care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se executa distinct, fara a se suprapune.


Art. 105


Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane juridice:


1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;


2. neindeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;


3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public;


4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;


5. amplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;


6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;


7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public;


8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;


9. neindeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;


10. nerespectarea obligatiei de a comunica, in termenul indicat in cuprinsul solicitarii politiei rutiere sau politiei locale, datele de identificare ale persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevazute la art. 39;


11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor;


12. neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;


13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;


14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;


15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera in unitatile de invatamant;


16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public;


17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului;


18. neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;


19. neindeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;


20. neindeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;


21. incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;


22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;


23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;


24. neindeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile art. 71 alin. (2) ;


25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, in termenul stabilit impreuna cu politia rutiera;


26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate in prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera;


27. incalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori in cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;


28. neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor in vigoare.


29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.


30. neindeplinirea de catre unitatea medicala autorizata a obligatiei de a comunica in termenul prevazut la art. 22 alin. (61) faptul ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai politiei rutiere pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, precum si medicului trimitator.


Art. 106


Titularul unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate romana sau straina sustine, la cerere, testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie prevazut la art. 104 alin. (1) lit. a) pana in a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.


Art. 1061


(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate romana sau straina sustine, in mod obligatoriu, pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilita prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, un test de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, atunci cand suspendarea a fost aplicata pentru:


a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;


b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului ori circulatia pe sens opus, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.


(2) Testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie se sustine, in mod obligatoriu, si in cazurile in care s-a dispus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioada de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) si d) , pana la expirarea perioadei acesteia.


(3) Perioadele de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce prevazute la alin. (1) si (2) se prelungesc, de drept, fara vreo alta formalitate, cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie sau nu se prezinta pentru sustinerea acestuia pana la expirarea perioadei de suspendare.


(4) - Art. 106^1, alin. (4) din capitolul VII a fost abrogat la 31-ian-2022 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 1/2022


Art. 1062


(1) Testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie se sustine, potrivit art. 106 sau 1061, la orice serviciu al politiei rutiere.


(2) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie se poate efectua, la cerere, in una dintre limbile in care se poate sustine, in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere.


(*) Dispozitiile art. 1062 alin. (2) se aplica dupa 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei nr. 11/2019.


(3) Evidenta permiselor de conducere eliberate de o autoritate straina retinute pe teritoriul Romaniei si a sanctiunilor aplicate titularilor acestora se tine in conditiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 28.


Art. 107


Sanctiunile prevazute la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si (4) , precum si dispozitiile art. 103 alin. (2) si art. 1061 se aplica si instructorului auto atestat, aflat in procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat in timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.


Art. 108


(1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:


a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier care circula din sens opus;


2. - Art. 108, alin. (1) , litera A. , punctul 2. din capitolul VII a fost abrogat la 12-oct-2019 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 11/2019


3. nerespectarea obligatiei de a purta, in timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;


4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;


6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;


7. nerespectarea obligatiei de a folosi si pe timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna, pe toate categoriile de drumuri publice;


8. oprirea neregulamentara;


9. folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul si tractorul agricol sau forestier care circula in fata sa, in aceeasi directie de mers.


b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. oprirea nejustificata pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E) ;


2. depasirea cu 21 -30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


5. nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai, cu exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, in cazul in care statiile celor doua mijloace de transport calatori coincid;


6. patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;


7. stationarea neregulamentara;


8. folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata;


9. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul de se asigura ca persoanele minore poarta centuri de siguranta sau sunt transportate in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament;


10. nerespectarea dispozitiilor art. 36 alin. (13) sau a conditiilor prevazute de regulament privind transportul copiilor in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta;


11. nerespectarea obligatiei de a actiona frana de ajutor, de a opri functionarea motorului si de a cupla intr-o treapta de viteza inferioara sau in cea de parcare daca autovehiculul are transmisie automata, atunci cand conducatorul vehiculului imobilizat pe drum public se indeparteaza de acesta;


c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. nerespectarea obligatiilor care ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate;


2. refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;


3. depasirea cu 31 -40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


4. circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;


5. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci cand circulatia acestora pe drumurile publice este interzisa potrivit art. 15 alin. (5) , cu exceptia cazurilor in care vehiculul, inmatriculat sau inregistrat, nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare;


6. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere".


d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;


2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;


3. depasirea cu 41 -50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;


5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada sau pe drumul expres;


6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada sau pe drumul expres in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate;


7. - Art. 108, alin. (1) , litera D. , punctul 7. din capitolul VII a fost abrogat la 27-feb-2022 de Art. I, punctul 38. din Ordonanta 1/2022


8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;


9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;


10. patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.


(2) Procedura de inregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.


Art. 109


(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier sau de catre politistul local, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre politistul local se fac cu respectarea dispozitiilor Legii politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(11) Contraventiile prevazute la art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4 si art. 102 alin. (1) pct. 4 si 8 se constata si se sanctioneaza si de catre politistii din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in exercitarea atributiilor de serviciu.


(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.


(3) In cazurile prevazute la alin. (2) , procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.


(31) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate incheia ca inscris in forma electronica. Prin derogare de la prevederile art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica se semneaza de agentul constatator cu semnatura electronica calificata. Data incheierii acestui proces-verbal este data aplicarii semnaturii electronice calificate.


(32) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica se comunica prin platforme informatice destinate furnizarii de servicii electronice atunci cand contravenientul a optat pentru aceasta modalitate de comunicare. Procesul-verbal se considera comunicat in termen de 5 zile de la data punerii acestuia la dispozitia contravenientului prin platforma informatica.


(33) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica, in cazul in care nu poate fi comunicat in modalitatea prevazuta la alin. (32) , se considera comunicat la data comunicarii copiei acestuia, imprimata pe suport hartie. Documentul astfel rezultat nu trebuie sa poarte semnatura olografa a agentului constatator si se comunica potrivit art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Contravenientul are acces, prin platformele informatice destinate furnizarii de servicii electronice, la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica.


(34) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat pe suport hartie poate fi comunicat, prin derogare de la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin platforme informatice destinate furnizarii de servicii electronice, atunci cand contravenientul a optat pentru aceasta modalitate de comunicare. Procesul-verbal se considera comunicat in termen de 5 zile de la data punerii la dispozitia contravenientului a copiei in format electronic a procesului-verbal, fara sa poarte semnatura electronica a agentului constatator.


(35) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica, dovada comunicarii acestuia prin platformele informatice destinate furnizarii de servicii electronice, corespondenta purtata potrivit art. 39 alin. (3) si, dupa caz, inregistrarile realizate cu ajutorul mijloacelor tehnice prevazute la alin. (2) se stocheaza pentru o perioada de 5 ani incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost emis procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.


(4) Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(5) - Art. 109, alin. (5) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018


(6) - Art. 109, alin. (6) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018


(7) - Art. 109, alin. (7) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018


(8) - Art. 109, alin. (8) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018


(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.


*) Prin Decizia nr. 5/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii si, in consecinta, stabileste ca:


"In interpretarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) , art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) , art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata, investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulate impotriva unui proces-verbal de contraventie, prin care s-a aplicat sanctiunea complementara a suspendarii temporare a exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea sa examineze proportionalitatea acestei sanctiuni complementare. "


Art. 1091


In cazul contraventiilor prevazute la art. 102 alin. (1) pct. 14 si la art. 105 pct. 10 nu sunt aplicabile dispozitiile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 110


In cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.


Art. 111


(1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri:


a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;


b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (2) , art. 336, 337, art. 338 alin. (1) si la art. 339 alin. (2) , (3) si (4) din Codul penal;


c) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si (4) si in situatia prevazuta la art. 115 alin. (1) ;


d) cand titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;


e) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari ori este deteriorat;


f) - Art. 111, alin. (1) , litera F. din capitolul VII a fost abrogat la 31-ian-2022 de Art. I, punctul 41. din Ordonanta 1/2022


g) cand perioada de valabilitate a expirat.


(2) La retinerea permisului de conducere, in cazurile prevazute la alin. (1) , titularului acestuia i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.


(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d) , la art. 102 alin. (3) lit. a) si la art. 102 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si in cele mentionate la art. 334 alin. (2) si (4) , art. 335 alin. (2) , art. 336, 337, art. 338 alin. (1) , art. 339 alin. (2) , (3) si (4) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.


(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca acesta a incalcat o regula de circulatie, eliberandu-se dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, in situatia in care regula de circulatie incalcata este una dintre cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin. (4) , sau dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, in celelalte cazuri.


(5) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si g) , la art. 100 alin. (3) , la art. 101 alin. (3) , la art. 102 alin. (3) lit. b) , e) si f) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si la art. 334 alin. (1) si (3) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.


(6) La cererea titularului permisului de conducere retinut in conditiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4) , procurorul care efectueaza urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori, in faza de judecata, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulatie, cu cate cel mult 30 de zile, pana la dispunerea clasarii, renuntarii la urmarirea penala sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunica si sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta.


(7) Alineatele (3) -(5) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care se retine dovada inlocuitoare a permisului retinut pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu il poate depasi pe cel al primei dovezi.


(8) In cazul retinerii permisului de conducere pentru o perioada determinata, cu eliberarea unei dovezi inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie incepe in unul din urmatoarele cazuri:


a) din momentul expirarii termenului de valabilitate a dovezii inlocuitoare;


b) din momentul depunerii dovezii inlocuitoare, de catre conducatorul auto, la oricare unitate de politie rutiera in una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia.


*) In cazul dovezilor inlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulatie, se mentine numai valabilitatea celor emise in temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 45 zile de la incetarea acestei stari. Pentru aceleasi perioade se mentine si valabilitatea prelungirii numerelor de inmatriculare provizorie, precum si valabilitatea prelungirii dreptului de circulatie dispusa de procuror sau de instanta de judecata potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 112


(1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri:


a) vehiculul inregistrat nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila ori aceasta este anulata;


b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;


c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare;


d) vehiculul circula cu deficiente majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decat cele omologate;


e) sistemul de franare de serviciu prezinta deficiente majore sau periculoase;


f) sistemul de franare de securitate sau de stationare prezinta deficiente majore sau periculoase;


g) mecanismul de directie prezinta deficiente majore sau periculoase;


h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;


h1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;


i) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;


j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;


k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;


l) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior;


m) autovehiculul si tractorul agricol sau forestier are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;


n) autovehiculul si tractorul agricol sau forestier prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;


o) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate;


p) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;


r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;


s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;


t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale;


u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;


v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare;


x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invatarii conducerii autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare.


y) inmatricularea vehiculului este suspendata, in conditiile legii.


(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) , c) , e) , g) , h1) , k) , o) , p) , r) , s) la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) , d) , f) , h) , i) , j) , l) , m) , n) , t) , u) , v) , x) si y) o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.


(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) , o) , p) , r) si s) , odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.


(4) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament, precum si la incetarea suspendarii inmatricularii vehiculului.


(5) In cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a fost retinut ca urmare a savarsirii unei contraventii privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiente majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de catre politia rutiera la prezentarea dovezii eliberate de catre Registrul Auto Roman din care rezulta ca deficienta a fost remediata.


Art. 113


(1) Permisul de conducere se restituie titularului:


a) la expirarea perioadei de suspendare;


b) - Art. 113, alin. (1) , litera B. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 69/2007


c) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 108 lit. c) din Codul penal;


d) - Art. 113, alin. (1) , litera D. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 69/2007


e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;


f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4) , certificata printr-un act medico-legal.


g) in baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate in institutiile medico-legale autorizate prin care s-a stabilit absenta in organism a substantelor psihoactive.


(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.


(12) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11) , Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.


(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament.


Art. 114


(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea romana se dispune in urmatoarele cazuri:


a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;


b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printro hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (2) , art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) si art. 339 alin. (2) -(4) din Codul penal;


c) - Art. 114, alin. (1) , litera C. din capitolul VII a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 63/2006


d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.


e) permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta.


f) permisul de conducere a fost obtinut in perioada in care titularul era cercetat sau judecat in cadrul unui proces penal pentru savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (1) si (2) , art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) si art. 339 alin. (2) -(4) din Codul penal sau pentru savarsirea unei infractiuni care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie, atunci cand acesta a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.


(2) Permisul de conducere se anuleaza si in cazul in care titularul acestuia a decedat.


(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.


Art. 1141


In cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina, daca acesta se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 114 alin. (1) lit. a) , b) sau d) , se dispune interdictia de a conduce autovehicule pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 1 an, incepand cu ziua imediat urmatoare datei ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, in conditiile stabilite prin regulament.


Art. 115


(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997.


(2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.


Art. 116


- Art. 116 din capitolul VII a fost abrogat la 02-mar-2023 de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 11/2023


Art. 117


(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier in cazul savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:


a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;


b) conducerea unui vehicul care deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul ori care prezinta deficiente periculoase la sistemul de franare sau la mecanismul de directie;


c) conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;


d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;


e) refuza sa se legitimeze;


f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;


g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.


(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savarseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savarsirea unei infractiuni.


(3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) , politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.


(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.


CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei


Art. 118


(1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta ori la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul contravenientul.


(2) Plangerea suspenda executarea amenzii si a sanctiunii contraventionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de la data inregistrarii la judecatoria prevazuta la alin. (1) .


(3) Dovada inregistrarii plangerii contraventionale se realizeaza printr-un document emis de catre instanta de judecata sau printr-un extras din portalul instantelor de judecata www. portal. just. ro si se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanta ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, de catre contravenient sau de catre reprezentantul conventional al acestuia, la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care efectueaza mentiunile corespunzatoare in evidente. Permisul de conducere retinut se restituie personal titularului sau reprezentantului conventional al acestuia. In situatia transmiterii dovezii inregistrarii plangerii contraventionale prin mijloace de comunicare la distanta, la cererea scrisa a titularului sau a reprezentantului conventional al acestuia, unitatea de politie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere retinut la adresa de corespondenta indicata in cuprinsul cererii.


(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se reia de drept incepand cu ora 00. 00 a zilei urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea formulata impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau a admis-o in parte, mentinand sanctiunea contraventionala complementara aplicata, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.


(41) Termenul de 30 de zile prevazut la alin. (4) se calculeaza pe zile pline, incepand cu ora 00. 00 a zilei urmatoare datei ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. In situatia in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.


(42) In situatia in care, la data de la care se reia executarea suspendarii dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o alta suspendare a exercitarii acestuia, perioada de suspendare care trebuie executata curge in continuarea perioadei de suspendare aflate deja in curs de executare.


(5) Predarea permisului de conducere de catre contravenient se face personal, prin reprezentant conventional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4) , la serviciul/biroul politiei rutiere, care il va inainta unitatii de politie care il are in evidenta.


(6) Se considera indeplinita obligatia de predare a permisului de conducere si in cazul in care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4) la serviciul/biroul politiei rutiere. Data care se ia in considerare este data predarii permisului catre serviciul de curierat. Dovada inlocuitoare se elibereaza la data prezentarii titularului inauntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul politiei rutiere la care a inaintat permisul de conducere.


(7) In cazul in care contravenientul nu preda permisul de conducere in termenul prevazut la alin. (4) , durata de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se majoreaza de drept cu 30 de zile, fara indeplinirea vreunei alte formalitati.


(8) In sensul prezentului articol, prin serviciu al politiei rutiere se intelege serviciul politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie, Brigada Rutiera din cadrul Directiei Generale a Municipiului Bucuresti sau biroul de politie autostrazi din cadrul Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Politiei Romane.


Art. 119


In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.


Art. 120


(1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, precum si, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate.


(2) - Art. 120, alin. (2) din capitolul VIII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 3. din capitolul V din Legea 203/2018


(3) - Art. 120, alin. (3) din capitolul VIII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 3. din capitolul V din Legea 203/2018


Art. 1201


(1) In vederea executarii amenzii contraventionale, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica se transmite autoritatii publice competente prin platforme informatice destinate furnizarii de servicii electronice.


(2) In cazul in care nu poate fi transmis in modalitatea prevazuta la alin. (1) , in vederea executarii amenzii contraventionale, se transmite copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica, imprimata pe suport hartie, fara sa poarte semnatura olografa a agentului constatator. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei incheiat ca inscris in forma electronica poate fi accesat prin platformele informatice destinate furnizarii de servicii electronice.


Art. 121


(1) - Art. 121, alin. (1) din capitolul VIII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 69/2007


(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.


CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice


Art. 122


Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:


a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;


b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare;


c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;


d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;


e) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;


f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii;


g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor;


h) autorizeaza infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;


i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;


j) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere;


k) omologheaza vehicule pentru circulatie;


l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate;


m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;


n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora;


o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;


p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.


q) elaboreaza, in conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.


Art. 123


Ministerul Apararii are urmatoarele atributii:


a) indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;


b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;


c) inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;


d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere;


e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa;


f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;


g) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si insotirea coloanelor militare.


Art. 124


Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:


a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar;


b) asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere;


c) indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;


d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.


Art. 125


Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:


a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;


b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;


c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie , precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;


d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;


e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.


Art. 126


Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu societatile de asigurare autorizate.


Art. 127


(1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul sigurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera**) .


(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Art. 128


(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:


a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;


b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;


c) intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;


d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;


e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;


f) inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;


g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;


h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;


i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.


(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.


Art. 129


(1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.


(2) In unitatile de invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.


(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.


(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.


Art. 130


Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 1301


(1) Ministerul Afacerilor Interne dezvolta si administreaza platforme informatice destinate furnizarii de servicii electronice cu privire la inmatricularea vehiculelor si dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.


(2) In platformele informatice prevazute la alin. (1) se inregistreaza:


a) din oficiu, persoanele juridice de drept privat, proprietari de vehicule supuse inmatricularii;


b) la cerere, persoanele fizice.


CAPITOLUL X: Dispozitii finale


Art. 131


In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere , care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.


Art. 132


Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.


Art. 133


(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2.


(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.


Art. 1331


Substantele sau produsele stupefiante prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se actualizeaza periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.


Art. 134


(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.


(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.


Art. 135


In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta***) , la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 136


In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:


a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4) , art. 23 alin. (10) , art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4) ;


b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 66 alin. (3) ;


c) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 9 alin. (2) ;


d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2) , (5) si (7) si ale art. 125 litera a) ;


e) - Art. 136, litera E. din capitolul X a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 63/2006


f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8) ;


g) Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g) ;


h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130.


Art. 137


- Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


*


Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala urmatoarele prevederi:


1. - art. 4 alin. (1) teza finala, alin. (4) paragrafele 1 si 2, alin. (7) , art. 6 alin. (2) lit. f) , art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b) , art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata) , publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2009/113/CE si a Comisiei din 25 august 2009, Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011, Directiva 2012/36/UE a Comisiei, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, Directiva 2013/47/UE a Comisiei, Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014, Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015, Directiva (UE) 2016/1. 106 a Comisiei din 7 iulie 2016, Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 aprilie 2018;


2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014;


3. precum si ale art. 2 lit. e) , art. 3 alin. (4) , art. 3 alin. (3) si art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 si prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014;


4. ale art. 2 pct. 1 lit. b) din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de persoane, precum si a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 112 din 2 mai 2018.


-****-


NOTA:


Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care nu a fost inclus in forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002:


" - Art. II


Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. "


__________


*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 si ulterior adoptarii a mai fost modificata si completata prin:


- Hotararea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 520/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1. 153 din 7 decembrie 2004.


**) In prezent, potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national a activitatilor privind imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere.


***) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.


ANEXA Nr. 1: Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere


Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere, prevazute la art. 20 alin. (2) , se definesc astfel:


a) categoria AM: mopede a caror viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h;


b) categoria A1:


1. motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;


2. tricicluri cu motor cu puterea maxima de 15 kW;


c) categoria A2: motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale;


d) categoria A: motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;


e) categoria B1: cvadricicluri a caror masa in ordine de mers nu depaseste 450 kg (600 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri) si care sunt echipate cu motor cu ardere interna a carui putere neta continua maxima nu depaseste 15 kW sau cu motor electric a carui putere nominala nu depaseste 15 kW;


f) categoria B:


1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3. 500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;


2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


3. ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 4. 250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg;


g) categoria BE: ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 4. 250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3. 500 kg;


h) categoria C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata depaseste 3. 500 kg, dar nu mai mare de 7. 500 kg, si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara de conducatorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


i) categoria C1E:


1. ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C1 si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12. 000 kg;


2. ansamblurile de vehicule in care vehiculul tragator face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masa totala maxima autorizata de peste 3. 500 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12. 000 kg;


j) categoria C:


1. autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3. 500 kg si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara conducatorului auto;


2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


k) categoria CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;


l) categoria D1:


1. autovehiculul proiectat si construit pentru transportul a maximum 16 pasageri in afara de conducatorul auto si a carui lungime maxima nu depaseste 8 m;


2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;


n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


o) categoria DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;


p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.


r) categoria Tb: troleibuz;


s) categoria Tv: tramvai.


ANEXA Nr. 2: INDICATOARE RUTIERE


[POZE


Conform art. 2, anexa la Ordonanta de urgenta se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la Hotararea nr. 1391/2006. Pentru a vedea indicatoarele rutiere modificate este necesara consultarea respectivei anexe.


SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCATORUL DE AUTOVEHICUL CU DIZABILITATI DE AUZ


[POZA - A se vedea actul modificator


Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 670 din data de 3 august 2006


*) In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma "subcategorii de vehicule" se inlocuieste cu sintagma "categorii de vehicule".


*) In cuprinsul ordonantei de urgenta, urmatoarele expresii si termeni se inlocuiesc dupa cum urmeaza:


termenul "tractor" se inlocuieste cu expresia "tractor agricol sau forestier", iar expresia "substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" se inlocuieste cu expresia "substante psihoactive";


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice