din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2892 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

INTEGRAL: OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii


OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 2 iulie 2010
In vederea eficientizarii activitatii institutiilor din domeniul sanitar, in acord cu prioritatile Guvernului de reforma in administratia publica,
tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri economico-financiare la nivelul institutiilor finantate de la bugetul de stat din subordinea Ministerului Sanatatii, ca urmare a recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei, si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010,
in acest context, tinand cont de constrangerile bugetare, dar si pentru incadrarea in fondurile alocate, se impun regandirea intregului sistem institutional, reorganizarea si reformarea, in regim de urgenta, a institutiilor din domeniul sanatatii.
avand in vedere actualul context financiar mondiaL, asigurarea premiselor pentru constituirea de noi Institutii care sa se adapteze la situatia financiara existenta corespunzatoare realitatii economice necesita adoptarea in regim de urgenta a unor masuri care sa asigure o intarire in acest scop a cadrului legislativ existent.
Tinand seama de faptul ca neadoptarea unei masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor specifice si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatilor din domeniul sanitar,
intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la dificultati atat din punctul de vedere al Organizarii si functionarii, cat si din punct de vedere financiar, in ceea ce priveste incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in Temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, institutie publica de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatatii, se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii de catre Institutul National de Sanatate Publica."

2. La articolul 695, punctul 27 va avea urmatorul cuprins:
"27. autoritate competenta iæ½ Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumita in continuare ANMDM;".

3. In tot cuprinsul legii, sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului (ANM)" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale".

Art. II
Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Activitatile de evaluare prevazute la art. 3 alin. (3), precum si cele de control prevazute la art. 5 se realizeaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumita in continuare ANMDM.
(2) ANMDM se infiinteaza ca urmare a comasarii prin fuziune a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale."

2. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, ANMDM are urmatoarele atributii principale:".

3. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) elaboreaza proceduri tehnice specifice in domeniul dispozitivelor medicale, care se aproba prin decizie a presedintelui ANMDM;".

4. In tot cuprinsul legii, sintagma "Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale".

Art. III
Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
Articolul III din Legea nr. 434/2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004, se abroga.

Art. V
Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. VI
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile publice supuse reorganizarii incheie protocoale de predare-primire.
(2) Protocoalele de predare-primire prevazute la alin. (1) cuprind creditele bugetare ramase neutilizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent institutiilor care predau/fuzioneaza. v(3) Institutul National de Sanatate Publica preia patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii pe baza bilantului contabil de inchidere al acestuia, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-primire, incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale preia patrimoniul Agentiei Nationale a Medicamentului si al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale pe baza bilantului contabil de inchidere al acestora, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-primire, incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII
(1) Numarul maxim de posturi pentru unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, finantate integral de la bugetul de stat sau finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, ori aflate in coordonarea Ministerului Sanatatii, finantate integral din venituri proprii, se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit legii.
(2) Incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Incadrarea in numarul maxim de posturi se face in termenele si cu procedura stabilita de lege aplicabila fiecarei categorii de personal.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice