Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Desfacerea contractului individual de munca

Desfacerea contractului individual de munca

  Publicat: 24 Jul 2012       2767 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea formulata la data de 24.10.2008 si inregistrata sub nr. 3394/89/2008 pe rolul Tribunalului Vaslui, contestatoarea DM a solicitat anularea deciziei nedatate si nenumerotate emisa de catre intimata S.C”XX”S.R.L, prin care i s-a desfacut disciplinar contractul individual de munca incepand cu data de 10.10.2008.

Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.


In motivare, s-a aratat de catre contestatoare faptul ca i s-a desfacut contractul individual de munca desi se afla in incapacitate temporara de munca, respectiv se afla in concediu medical.


La termenul de judecata din data de 20.11.2008, contestatoarea si-a completat actiunea, in temeiul prevederilor art. 132 Cpc, in sensul ca a solicitat, pe langa anularea deciziei prin care i s-a desfacut contractul individual de munca, si plata indemnizatiei corespunzatoare concediului medical efectuat in perioada 4.10.2008- 31.10.2008, precum si compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat in perioada 15.03.2008.- 4.10.2008, cat a lucrat la societatea intimata.


In sustinerea cererii sale, contestatoarea a depus certificatele de concediu medical nr. 3311313 si 1793087.


Cererea de chemare in judecata nu a fost motivata in drept .


Legal citata, intimata nu a depus intampinare. La ultimul termen de judecata, s-a prezentat reprezentantul legal al intimatei, care a invederat faptul ca i-a desfacut contractul individual de munca al contestatoarei deoarece a constatat o lipsa in gestiunea acesteia , dar cu prilejul desfacerii contractului de munca nu a fost efectuata o cercetare disciplinara prealabila.


Totodata, reprezentantul legal al intimatei a depus decizia de desfacere a contractului individual de munca contestata, precum si un inscris emis de catre ITM Vaslui.


Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. Codul Muncii coroborate cu prevederile art. 15 al.1 lit.a din Legea nr. 1146 din 1997 republicata., cit si de plata timbrului judiciar .


Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:


Contestatoarea DM a fost salariata, ocupand postul de gestionar, in cadrul intimatei S.C``XX``S.R.L incepand cu data de 15.03.2008, dupa cum reiese din contractul individual de munca nr. 1026350( fila 3).


Contestatoarei DM, in temeiul prevederilor art. 61 lit.a din Codul Muncii, i s-a desfacut disciplinar contractul individual de munca incepand cu data de 10.10.2008 pe considerentul ca aceasta a lipsit nemotivat de la serviciu incepand cu data de 1.10.2008.


Din cuprinsul celor doua certificate medicale depuse de catre intimata, respectiv certificatele avand seria CCMAB, nr. 3911313, seria CCMAB, nr. 179307, rezulta faptul ca contestatoarea in perioada 4.10.2008- 31.10.2008, deci si la data desfacerii contractului individual de munca, 10.10.2008, s-a aflat in concediu medical, adica in incapacitate


Astfel, este evident ca decizia de desfacere a contractului de munca a fost emisa in perioada in care angajatul se afla in concediu medical , cu incalcarea prevederilor art. 60 al.1 lit.a din Codul Muncii potrivit carora concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificate medical potrivit legii, fiind, asadar, nelegala.


Pe de alta parte, din cuprinsul deciziei contestate, aspect care a fost recunoscut si de catre reprezentantul legal al intimatei la ultimul termen de judecata, rezulta faptul ca, concedierea disciplinara a contestatoarei s-a dispus fara a se efectua in prealabil o cercetare disciplinara, dupa cum impun prevederile art. 267 din Codul Muncii coroborate cu prevederile art. 63 al. 1 din acelasi act normativ.


Astfel, potrivit prevederilor art. 63 al.1 din Codul Muncii concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare grave sau a mai multor abateri repetate poate fi dispusa numai dupa efectuarea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile.


Totodata, conform prevederilor art. 267 din Codul Muncii , este lovita de nulitate absoluta masura desfacerii disciplinare a contractului individual de munca daca in prealabil nu a fost efectuata cercetarea prealabila.


In atare conditii, raportat la cele expuse , instanta retine faptul ca decizia contestata a fost emisa cu incalcarea prevederilor art. 60 al.1 lit.a , 63 al.1 si art. 267 al.1 din Codul muncii, fiind in atare conditii lovita de nulitate absoluta, drept pentru care, contestatia formulata de catre contestatoarea Durcan Mirela va fi admisa si, in temeiul prevederilor art. 78 din Codul Muncii, decizia contestata va fi anulata.


Referitor la capatul de cerere privind obligarea intimatei la plata indemnizatiei de concediu medical corespunzatoare perioadei 4.10.2008-31.10.2008, instanta retine ca aceasta este intemeiat raportat la imprejurarea ca din cuprinsul celor doua certificate medicale depuse la dosarul prezentei cauze, respectiv seria CCMAB, nr. 3911313, seria CCMAB, nr. 179307, reiese faptul ca in perioada mai sus aratata contestatoarea s-a aflat in incapacitate temporara de munca, cererea sa de plata a indemnizatiei de concediu medical fiind intemeiata raportat la imprejurarea ca decizia de desfacere a concediului medical va fi anulata pentru considerentele invederate mai sus.


In fine, si capatul de cerere referitor la compensarea de bani a concediului de odihna neefectuat incepand din data de 15.03.2008, corespunzator perioadei efectiv lucrate este intemeiat deoarece, dupa cum reiese si din adresa nr. 12.255/24.11.2008 emisa de ITM Vaslui, contestatoarea in anul 2008 nu a beneficiat de concediu de odihna, fiind in drept a i se achita compensarea in bani a acestuia.


Fata de toate cele expuse anterior, instanta de judecata va admite contestatia formulata de catre contestatoarea DM, va anula decizia prin care acesteia i s-a desfacut contractul individual de munca incepand din data de 10.10.2008 de catre intimata S.C`` XX``S.R.L si va obliga intimata sa-i plateasca drepturile salariale constand in compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat in anul 2008, precum si indemnizatia corespunzatoare concediului medical aferenta perioadei 4.10.2008- 30.10.2008.


Fata de toate acestea, instanta :


Admite contestatia formulata de catre contestatoarea DM, in contradictoriu cu intimata ``SC XX`` S.R.L, si in consecinta:


Anuleaza decizia de desfacere a contractului de munca emisa la data de 10.10.2008 de catre intimata SC ``XX`` SRL.


Obliga intimata la plata catre contestatoare a drepturilor salariale constand in compensarea in bani a concediului de odihna corespunzator anului 2008, aferent perioadei lucrate, precum si la plata indemnizatiei de concediu medical, aferenta perioadei 4.10.2008 - 31.10.2008.

Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 108 din 22.01.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Contract individual de munca    Desfacere contract individual de munca    Concediu medical    Concediu de odihna    Incapacitate temporara de munca    Salariati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati