Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Stabilirea dreptului de proprietate

Stabilirea dreptului de proprietate

  Publicat: 08 Aug 2012       2244 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Reghin la data de 1 iulie 2008 sub nr. dosar reclamantul M. M.domiciliat in com. C. S. jud. Mures a solicitat instantei sa dispuna stabilirea dreptului sau de proprietate asupra terenului intravilan inscris in CF 960 C. S., proprietate tabulara a paratului, fara cheltuieli de judecata, drept dobandit prin uzucapiune.

Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Dovada scrisa prin care
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca a dobandit posesia utila asupra parcelei de teren ce face obiectul cauzei in anul, an in care a cumparat imobilul printr-un contract sub semnatura privata. Terenul era proprietatea tabulara a paratului T. T., decedat la data de. Din anul reclamantul a posedat si continua sa posede terenul sub nume de proprietar, platind totodata impozit pentru acest teren, fiind inregistrat in rolul fiscal al Primariei C. S.. Considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1895 si urm. Cod civil.
Cererea a fost legal timbrata.
La termenul de judecata din data de reclamantul prin aparator precizeaza actiunea in sensul indicarii ca temei de drept al actiunii a disp. art. 130 din Decretul Lege nr. 115 / 1938.
In dovedirea actiunii reclamantul a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, proba testimoniala -respectiv audierea martorului L. V., instanta punindu-i in vedere sa efectueze si o expertiza extrajudiciara pentru a se identifica suprafata de teren ce se solicita a fi uzucapata.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorul L. V., depozitia sa fiind consemnata la dosarul cauzei. La termenul de judecata din reclamantul depune Adeverinta nr. emisa de Primaria C. J. prin care se atesta ca reclamantul figureaza inscris in evidentele acesteia cu suprafata de 0,1200 ha in sat C. S., precum si Plan de incadrare in zona si Plan de situatie privind terenul in cauza intocmite de ANCPI. Fata de continutul acestor acte si extrasul de carte funciara aflat la dosar instanta considera probele suficiente, nemaiinsistand in efectuarea expertizei extrajudiciare.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Imobilul inscris in CF nr. 960 C. S. are ca proprietar tabular pe T. T., decedat la data de (fila 20).
Potrivit art. 130 din DL 115/1938, cererea de inscriere a drepturilor dobandite prin uzucapiune se va indrepta la judecatoria in circumscriptia careia este asezat imobilul. Judecatoria, prin incheiere, va emite o somatie care se va afisa la judecatorie, la primaria comunei unde se afla asezat imobilul si se va publica intr-unul din ziarele centrale. Prin somatie cei interesati vor fi invitati sa faca opozitie la cerere in termen de 1 luna de la data publicarii si respectiv afisarii somatiei, in lipsa opozitiei instanta trecand la judecarea cererii.
In cauza instanta constata ca au fost respectate dispozitiile legale sus mentionate, neexistand nici o opozitie la cererea petentilor.
Din probele administrate in cauza rezulta ca reclamantul a dobandit posesia asupra imobilului prin act de vanzare cumparare sub semnatura privata
De la aceasta data, reclamantul a folosit aceasta parcela de teren si o foloseste si in prezent in mod public, pasnic, netulburat, neintrerupt si sub nume de proprietara.
Conditiile posesiunii cerute de art. 1847 Cod civil referitoare la prescriptia achizitiva sunt indeplinite in cauza, posesia fiind una continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
De asemenea, sunt indeplinite cerintele art. 28 din D.L. nr. care prevad ca posesia sa fi fost exercitata 20 de ani de la decesul proprietarului inscris in cartea funciara, posesia petentilor datand din anul iar decesul proprietarului de carte funciara fiind in anul.
Totodata, din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca imobilul folosit de reclamant este cel identificat cu datele de carte funciara indicate in cererea introductiva.
In aceste conditii instanta va admite cererea reclamantului astfel cum aceasta a fost formulata constatand ca acesta a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului in suprafata de 1200 mp inscris in CF 960 C. S. si va dispune inscrierea in cartea funciara pe numele reclamantului a dreptului de proprietate asupra terenului cu titlu de uzucapiune.
Instanta:
Admite actiunea formulata si precizata de reclamantul M. M. cu domiciliul in com. C. S. nr. jud. M.
Constata ca reclamantul a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului in suprafata de 1200 mp inscris in CF nr. 960 C. S. si dispune inscrierea in cartea funciara pe numele reclamantului a dreptului de proprietate asupra terenului cu titlu de uzucapiune.
Pronuntata de: Judecatoria Reghin - Hotarare nr, 1549 din data 28.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Reghin    Drept de proprietate    Uzucapiune    Prescriptie achizitiva    Posesie utila    Decretul Lege 115 / 1938    Expertiza extrajudiciara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 12 din 5 ianuarie 2006.

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.Articole Juridice

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro