Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de vanzare-cumparare actiuni incheiat cu Agentia Domeniilor Statului. Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrarii in vigoare a O.U.G nr. 64/2005

Contract de vanzare-cumparare actiuni incheiat cu Agentia Domeniilor Statului. Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrarii in vigoare a O.U.G nr. 64/2005

  Publicat: 18 Sep 2012       2292 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Contractul de vanzare-cumparare actiuni incheiat in cadrul procesului de privatizare - contract aflat in derulare la data adoptarii O.U.G. nr. 64/2005 - constituie titlu executoriu pentru sumele datorate de cumparator cu titlu de pret, scadente dupa data intrarii in vigoare a ordonantei.

Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Astfel, de la data la care contractul de vanzare-cumparare actiuni a devenit titlu executoriu nu se mai pune problema incidentei prescriptiei dreptului material la actiune, ci a prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, executare supusa dispozitiilor O.U.G. nr. 51/1998.

______________

Prin actiunea introductiva de instanta, inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta A.D.S. a solicitat obligarea paratei Asociatia Salariatilor R.S. la plata sumei de 1.359.648,78 lei actualizata reprezentand pretul actiunilor plus penalitatile datorate platii cu intarziere a actiunilor ce au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 43/2000 incheiat intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in calitate de vanzator si Asociatia Salariatilor R.S., in calitate de cumparator.

Potrivit sustinerilor reclamantei, prin contractul de vanzare-cumparare nr. 43/2000, incheiat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale care detin in administrare terenuri agricole, s-a transmis cumparatoarei proprietatea asupra unui numar de 135.771 actiuni libere de sarcini, cu o valoare nominala de 25.000 lei vechi fiecare, reprezentand 81,9280% din capitalul social subscris al SC R.S., judet Buzau.

Cu privire la pretul actiunilor instrainate, reclamanta a aratat ca din pretul total convenit de 3.407.852.100 lei vechi, parata a achitat 20% cu titlu de avans la 27 septembrie 2000, diferenta de 80% respectiv 2.726.281.680 lei vechi urmand sa fie achitata in cinci rate in perioada 2001-2005 conform graficului prevazut la art. 5.2 din contract .

A sustinut reclamanta ca parata nu si-a respectat obligatia contractuala de plata a ratelor la termenele scadente convenite, acumuland o datorie de 1.359.648,76 lei noi reprezentand pret si penalitati de intarziere calculate conform art. 5.5 din contract .

Prin sentinta comerciala nr. 8819/2010, Tribunalul Bucuresti, Sectia comerciala, a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, exceptie invocata de parata prin intampinare si, in consecinta, a respins actiunea introductiva formulata de reclamanta A.D.S. ca prescrisa.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a apreciat ca in raport de data introducerii actiunii, 28 decembrie 2009, termenul general de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, aplicabil in cauza, a fost depasit prin raportare la data scadentei fiecareia din cele 5 rate convenite pentru plata diferentei de 80% din pretul actiunilor.

Totodata, instanta a retinut ca nu exista motive de intrerupere sau suspendare a cursului prescriptiei extinctive, nefiind indeplinite niciuna din conditiile prevazute in art. 13 si 16 din Decretul nr. 167/1958.

Prin decizia comerciala nr. 183/2011, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a comerciala, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta.

Verificand hotararea primei instante sub aspectul aplicarii dispozitiilor art. 3 si 12 din Decretul nr. 167/1958, in raport de criticile formulate prin cererea de apel, instanta de control judiciar a constatat ca in cauza se aplica dispozitiile de drept comun in materia prescriptiei dreptului material la actiune .

Sustinerea reclamantei cu privire la aplicarea termenului special de prescriptie de cinci ani aplicabil creantelor bugetare conform art. 121 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 a fost inlaturata, instanta apreciind ca raporturile dintre parti isi au izvorul intr-un contract de vanzare-cumparare, contract comercial supus dispozitiilor dreptului comun.

Referitor la actele de executare pornite de reclamanta A.D.S. in temeiul O.U.G. nr. 51/1998, instanta de control judiciar a apreciat ca ele nu pot produce efecte juridice deoarece la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare actiuni prevederile speciale ale O.U.G. nr. 51/1998 nu se aplicau A.D.S.

Impotriva acestei decizii, reclamanta A.D.S. a declarat recurs, solicitand modificarea in tot a hotararii atacate in sensul respingerii exceptiei prescriptiei si, pe fond, admiterea actiunii introductive astfel cum a fost formulata.

Recurenta si-a intemeiat recursul pe motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. vizand aplicarea gresita a legii, sub urmatoarele aspecte:

Sub un prim aspect, recurenta a sustinut ca in cauza este aplicabil termenul de prescriptie de 5 ani prevazut de art. 121 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, deoarece veniturile incasate de institutia publica se fac venituri la bugetul de stat, iar la data intrarii in vigoare a actului normativ, 1 ianuarie 2004, creanta A.D.S. impotriva cumparatoarei, parata din cauza, nu era prescrisa.

Sub un al doilea aspect, recurenta a criticat aplicarea gresita a dispozitiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privind intreruperea prescriptiei printr-un act incepator de executare .

In acest sens, recurenta a aratat ca procedura de executare silita impotriva paratei a fost inceputa conform art. 42 si 58 din O.U.G. nr. 51/1958 la data de 8 mai 2006 cu adresa nr. 75076 de comunicare a titlului executoriu reprezentat de contractul de vanzare-cumparare actiuni si de infiintare a popririi pe conturile paratei pentru suma de 877.785,50 lei.

Ulterior, respectiv la data de 27 noiembrie 2008, a fost transmisa notificare de plata pentru suma ce formeaza obiectul prezentei actiuni, notificare urmata de ordinul de poprire nr. 11.4763 din 24 martie 2009.

Concluzionand, recurenta a sustinut ca dreptul sau material la actiune nu este prescris urmare intreruperii cursului prescriptiei prin actele de executare mentionate, acte de executare care nu au fost anulate.

Inalta Curte, exercitand controlul de legalitate asupra deciziei atacate, in raport de criticile formulate, a constatat ca recursul este fondat in limitele si pentru ratiunile ce urmeaza:

Ca o premisa a analizei raporturilor dintre parti si, pe cale de consecinta, a dispozitiilor legale incidente, Inalta Curte a constatat ca creanta, pe care reclamanta recurenta A.D.S. o invoca prin actiunea introductiva, reprezinta plata contravalorii actiunilor ce au facut obiectul contractului de vanzare-actiuni incheiat la 9 octombrie 2000 intre Ministerul Agriculturii si parata din cauza, contract incheiat in cadrul procesului de privatizare a SC R.S. potrivit O.U.G. nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa.

Ulterior, prin Protocolul incheiat in temeiul art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statutului cu destinatie agricola, A.D.S. s-a subrogat in drepturile si obligatiile Ministerului Agriculturii si Alimentatiei in contractul nr. 43/2000 urmarind executarea clauzelor asumate.

Prin O.U.G. nr. 64/2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 4 iulie 2005, adoptata de Guvernul Romaniei in vederea accelerarii recuperarii creantelor datorate A.D.S. de catre partenerii contractuali, s-a prevazut ca dispozitiile O.G. nr. 25/2002 privind unele masuri si urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare, precum si dispozitiile Cap.VIII, IX si X din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului se aplica si A.D.S. in calitate de institutie implicata in procesul de privatizare, contractele de vanzare-cumparare incheiate de A.D.S. constituind titluri executorii.

Contractul nr. 43/2000, pe care reclamanta recurenta isi intemeiaza pretentiile deduse judecatii in prezenta cauza, era in derulare la data adoptarii O.U.G. nr. 64/2005, asa incat, pentru efectele produse de acesta dupa intrarea in vigoare a ordonantei, dispozitiile prevazute de art. 1 si 2 din actul normativ devin pe deplin aplicabile.

Cu alte cuvinte, pentru sumele datorate de cumparator cu titlu de pret, scadente dupa data intrarii in vigoare a ordonantei, contractul de vanzare-cumparare nr. 43/2000 constituie titlu executoriu.

Chestiunea prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantei recurente, in raport de dispozitiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, se circumscrie numai ratelor scadente inainte de intrarea in vigoare a ordonantei, in ipoteza in care termenul de prescriptie de 3 ani a expirat.

Asa fiind, Inalta Curte a constatat ca, in cauza, ambele instante de fond au solutionat litigiul cu ignorarea dispozitiilor legale susmentionate, pronuntand o solutie nelegala.

In alte cuvinte, de la data la care contractul de vanzare-cumparare actiuni a devenit titlu executoriu nu se mai pune problema incidentei prescriptiei dreptului material la actiune, ci a prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, executare supusa dispozitiilor O.U.G. nr. 51/1998.

Curtea aminteste, totodata, ca incidenta dispozitiilor O.U.G. nr. 64/2005 raporturilor contractuale dintre parti, in circumstantele cauzei, respecta intrutotul atat principiul neretroactivitatii legii noi, cat si principiul aplicarii imediate a legii noi.

Pentru considerentele mai sus infatisate, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin. (2) si (5) C. proc. civ., a admis recursul si a casat decizia si sentinta pronuntata in cauza cu trimiterea spre rejudecare in prima instanta Tribunalului Bucuresti.

Cu ocazia rejudecarii, se vor avea in vedere dispozitiile speciale incidente in cauza, in raport de care reclamanta trebuie sa ofere lamuriri si precizari sub aspectul interesului promovarii actiuni in conditiile in care detine un titlu executoriu, aceasta chestiune neputand fi solutionata pentru prima data in recurs in conditiile in care dezlegarea data in primul ciclu procesual s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale incidente.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1524 din 20 martie 2012


Citeşte mai multe despre:    Contract de vanzare-cumparare    Agentia Domeniilor Statului    Titlu executoriu    OUG 64/2005    Prescriptia dreptului de a cere executarea silita    Decretul 167/1958    OUG 198/1999    OUG 51/1998    Privatizare    Tribunalul Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proprietatea periodica (Art. 687 - 692 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro