Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate

Plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate

  Publicat: 19 Sep 2012       7880 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
La data de 25.08.2009 s-a inregistrat adresa emisa de Tribunalul Sibiu prin care se inainta dosarul nr. … privind actiunea formulata de reclamanta MM
Acest dosar s-a inregistrat pe rolul instantei la data de 31.08.2009.
Prin sentinta civila nr. … Tribunalul Sibiu a declinat competenta de solutionare a cauzei formulate de reclamanta … in contradictoriu cu parata S.C. … in favoarea Tribunalului Iasi.
Prin aceasta cerere reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate si a cheltuielilor de judecata .

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Procedura legala aplicabila de instanta de judecata in cazurile in care partea careia i se opune un inscris sub semnatura privata tagaduieste scrisul
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Denumire data monedei unice europene.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,

In motivarea actiunii reclamanta a aratat faptul ca a fost angajata paratei din anul 2004 pana la 5.02.2007 pe functia de agent turism. Conform contractului de munca, a actelor aditionale, a contractului colectiv de munca la nivel de unitate parata se angaja sa-i plateasca o diurna de 13 euro pe zi sau 400 euro lunar. Parata nu i-a achitat toate diurnele cuvenite. A retinut cu titlu de garantie suma de 487 euro fara nici o justificare. Conform HG 518/1995 diurna ce i se cuvenea pentru deplasarile in Italia si Germania efectuate in perioada anilor 2004-2006 era de 35 euro/zi.
S-au anexat o serie de acte in copie .
In prezentul dosar parata a depus intampinare prin care a aratat faptul ca HG 518/1995 priveste misiunile cu caracter temporar si institutiile fata de care se acorda drepturile prevazute de art. 5 si 7 iar norma cuprinsa in art. 17 are doar caracter de recomandare pentru ceilalti agenti economici. In cauza sunt aplicabile dispozitiile HG 543/1995 si HG 1860/2006. S-a mai invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune .
La 18.11.2009 instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu acte si cu puncte de interogatoriu.
La 25.11.2009 reclamanta a depus la dosar precizari cu privire la obiectul actiunii, precizand faptul ca solicita plata diurnelor pentru perioada ianuarie 2006-ianuarie 2007 (momentul incetarii raporturilor de munca).
La data de 2.12.2009 reclamanta a precizat, la interpelarea instantei, faptul ca nu solicita plata garantiei de 487 euro. Tot la acest termen s-a incuviintat proba cu expertiza contabila. La filele 207-226 s-a depus raportul de expertiza iar la filele 257-277 suplimentul la raportul de expertiza. La 12.05.2010 reclamanta a solicitat o verificare de scripte cu privire la semnatura de pe cei sase fluturasi depusi in anexa 1. Instanta a dispus efectuare, in cauza, a unui raport de expertiza criminalistica de catre Institutul National de Expertize Criminalistice, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi, lucrare efectuata si depusa in cauza.
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de parata, instanta retine precizarile la actiune formulate de reclamanta, momentul introducerii actiunii - 6.02.2009 - , motiv pentru care va respinge exceptia prescriptiei, fiind introdusa in termenul de 3 ani de zile prevazut de legiuitor.
Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
In baza contractului individual de munca depus la filele 85-88 reclamanta a fost angajata paratei. Contractul este incheiat pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 12.01.2004, reclamanta ocupand functia de agent turism.
Prin actiunea introductiva, reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata diurnei pentru deplasarile efectuate in strainatate in intervalul ianuarie 2006-ianuarie 2007 (momentul incetarii raporturilor de munca).
Potrivit dispozitiilor art. 43 Codul muncii, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din initiativa angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca . Potrivit dispozitiilor art. 44 alin. 2 Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Prin esenta, ``diurna`` reprezinta o indemnizatie platita in perioada detasarii, zilnic, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere suplimentare; este fixa, stabilita zilnic si face parte din cheltuielile de detasare care, alaturi de cheltuielile de transport si cazare, nu intra in notiunea de salariu .
La nivelul paratei au fost incheiate doua contracte colective de munca: contractul colectiv de munca inregistrat sub nr. 1651/2003 pe anii 2003 - 2008 si contractul colectiv de munca inregistrat sub nr. 1890/05.05.2008, pe anii 2008 - 2011.
In ceea ce priveste contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate pe anii 2003 - 2008, inregistrat sub nr. 1651/2003, instanta retine ca in cuprinsul acestui contract nu exista nici o prevedere referitoare la cuantumul diurnei acordata salariatilor delegati in strainatate. In aceste conditii, sunt implicit aplicabile prevederile art. 45 lit. b din contractul colectiv de munca unica la nivel national pe anii 2007 - 2010.
Potrivit dispozitiilor art. 40 lit. c din contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2008 - 2011, inregistrat sub nr. 1890/05.05.2008, salariatii unitatii trimisi in delegatie in strainatate beneficiaza de diurna in valuta, in conformitate cu anexa la contract . Ulterior, prin acte aditionale la contractul colectiv de munca, inregistrate la D.M.P.S. Sibiu a fost modificata anexa 2 tabel diurna, fiind stabilita prin aceste acte aditionale o valoare lunara a diurnei pentru delegarea in diferite tari .
Potrivit disp. art. 45 alin. 1 lit. b din contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 - 2010, salariatii unitatilor trimisi in delegatie in strainatate beneficiaza de o diurna de deplasare al carei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate . De asemenea, in acelasi articol se prevede faptul ca ``nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice``. Prin H.G. nr. 518/1995 sunt reglementate drepturile si obligatiile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, dispozitiile acestui act normativ aplicandu-se ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si altor institutii publice, care trimit personal in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaza temporar in strainatate.
In ceea ce priveste actul in baza caruia este stabilita diurna cuvenita reclamantei, instanta mai retine faptul ca - asa cum se prevede in contractul de munca, litera J - reclamanta are dreptul la o diurna negociabila in limitele legale.
Intr-adevar, conform contractului colectiv de munca la nivel national, nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice, in speta, H.G. nr. 518/1995. Textul din contractul colectiv de munca la nivel national are caracterul unei norme de trimitere la actul normativ mentionat mai sus, pe deplin aplicabil in cauza (in acest sens: decizia Curtii de Apel Brasov, s. confl. Mun. Si asig. Soc., nr. 968/2008, deciziile Curtii de Apel Bucuresti, s. a VII-a civ., confl. Mun si asig. soc. Nr. 7918/R din 10.02.2009 si nr. 5060/R din 08.07.2009).
Insa, conform art. 17 alin. din Hotararea de Guvern se precizeaza ca se recomanda agentilor economici, altii decat cei prevazuti la art. 16 alin. (1), precum si fundatiilor, asociatiilor si altora asemenea, sa aplice in mod corespunzator prevederile prezentei hotarari.
Deci, norma este facultativa si nu imperativa astfel ca, in mod corect parata a platit reclamantei parte drepturile de diurna la nivel negociat din contractul colectiv de munca la nivel de unitate, sustinerile acesteia fiind astfel corecte.
Practica altor instante depusa la dosar de nu poate obliga instanta a da o solutie identica intrucat nu reprezinta izvor de drept iar Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin hotararea pronuntata la data de 6 decembrie 2007 in cauza Beian impotriva Romaniei, a precizat faptul ca, divergentele de jurisprudenta constituie, prin natura, consecinta inerenta a oricarui sistem judiciar care se bazeaza pe un ansamblu de instante de fond avand autoritate supra competentei lor teritoriale iar rolul de a reglementa aceste contradictii ale jurisprudentei revine instantei supreme.
In consecinta, instanta are in vedere in cauza de fata diurna astfel cum a fost negociata cu angajatorul - societatea parata - prin contractul colectiv de munca .
Din raspunsul la interogatoriu depus de parata la fila 96 dosar reiese faptul ca reclamanta a efectuat delegari si a fost remunerata : pentru ianuarie 2006 2 curse promo - 160 euro, februarie 2006 - 2 curse promo - 120 euro, martie 2006 - 2 curse promo - 120 euro, mai 2006 - 27 zile delegare Germania - 351 euro, iunie 2006 - 30 zile delegare Germania - 290 euro, iulie 2006 - 11 zile delegare Germania - 143 euro, septembrie 2006 - 26 zile delegare Germania - 338 euro, octombrie 2006 - 31 zile delegare Germania - 322 euro, noiembrie 2006 - 4 zile delegare Germania - 52 euro. Diurna, arata parata, a fost acordata conform graficelor de delegare la CCM la nivel de unitate .
Din expertiza efectuata se retine faptul ca reclamanta a efectuat 27 zile de deplasare in Italia si 138 zile de deplasare in Germania, total 165 zile . Suma lunara cuvenita reclamantei cu titlu de diurne pentru deplasarile in strainatate tinand cont de valoarea minima a diurnei zilnice prevazute de HG 518/1995 pentru perioada ianuarie 2006-ianuarie 2007 este de 5.775 euro. Din suplimentul efectuat reiese faptul ca suma cuvenita este de 3.616 euro. In schimb, daca se are in vedere CCM la nivel de unitate si normele interne, anexele la contract, reclamanta are dreptul la 385 euro. Suma primita de reclamanta cu titlu de diurna pentru deplasarile in strainatate efectuate in perioada ianuarie 2006-ianuarie 2007 este de 1.996 euro. Ulterior, din suplimentul efectuat reiese faptul ca aceasta suma este de 1.809 euro.
Pentru stabilirea sumei primite de reclamanta expertul a avut in vedere originalele dupa fluturasii de salariu cu semnatura reclamantei (anexa 1), asupra acestei semnaturi reclamanta solicitand verificarea de scripte prevazuta de art. 177 C.pr.civ. A mai aratat expertul faptul ca la calcularea diurnei s-au avut in vedere toate vizele de iesire si de intrare pe teritoriul Romaniei din pasaportul reclamantei.
Din raportul de expertiza criminalistica efectuat de catre Institutul National de Expertize Criminalistice, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi reiese faptul ca semnaturile corespunzatoare pozitiei ``Primit`` de pe fluturasii de salariu emisi de parata din lunile ianuarie, februarie, martie, mai, iunie, iulie 2006 nu apartin reclamantei.
In consecinta instanta retine faptul ca diurna cuvenita conform contractului colectiv de munca este de 2.194 euro iar diurna primita efectiv de reclamanta este de 1.809 euro. Din suma de 1809 euro urmeaza a se scade suma din fluturasii depusi la anexa 1 avand in vedere concluzia expertizei criminalistice; astfel, retine instanta, reclamanta a primit - cu titlu de diurna - 1809 euro-525 euro. Suma ce rezulta urmeaza a se scade din suma cuvenita cu titlu de diurna (2.194 euro), rezultand suma pe care societatea parata va trebui sa o achite reclamantei cu titlu de diferenta diurna pentru perioada ianuarie 2006 - ianuarie 2007.
In ceea ce priveste cererea de cenzurare a onorariului solicitat de expert instanta urmeaza a o respinge raportat la fisa de decont depusa la filele 324-325 dosar, complexitatea lucrarii efectuate, sediul paratei, dispozitiile art. 213 C.pr.civ.art. 23 din OG 2/2000 si conform Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor cuvenite expertilor contabili autorizati.
Avand in vedere faptul ca reclamanta nu a achitat onorariul de expert in intregime instanta va obliga reclamanta sa achite, cu titlu de diferenta onorariu expert, suma de 812 lei in contul d-nei expert FI.
Fata de dispozitiile art. 274 C.pr.civ., de solutia data, de cheltuielile dovedite de reclamanta (onorariu expert, onorariu avocat partial suma totala fiind de 6500 lei), instanta va dispune obligarea paratei sa achite reclamantei suma de 5915,4 lei cu titlu de cheltuieli de judecata; instanta are in vedere la neacordarea onorariului de avocat in intregime faptul ca reclamantei nu i s-a acordat diurna conform actelor normative solicitate.
Pronuntata de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 202 din data 21.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Iasi    Tribunalul Sibiu    Diurne    Cheltuieli de judecata    Indemnizatie de delegare    Delegare    Raporturi de munca    Institutul National de Expertize Criminalistice    Expertiza contabila    Agent de turism    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune    Contract colectiv de munca    Contract individual de munca    Contract de munca pe perioada nedeterminata    HG 1860/2006    HG 518/1995    HG 543/1995    CEDO    Agenti economici
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecata. Conditiile pentru reducerea cheltuitelor de judecata reprezentand onorariu expert
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 111/11.03.2020

Rolul activ al judecatorului. Respectarea de catre instanta a principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 177/17.03.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 297/23.06.2020Articole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate in strainatate nu poate fi refuzata din lipsa a materialelor medicale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Taxa pe poluare instituita prin reglementarea romana si care se aplica vehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru este contrara dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarea CIM - Forta majora. Conditii
Sursa: Articol preluat din nr. 3/2008 al Revistei de dreptul muncii si dreptul securitatii sociale