Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotriva deciziei de concediere. Reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii. Desfiintarea locului de munca. Plata salariilor indexate

Contestatie impotriva deciziei de concediere. Reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii. Desfiintarea locului de munca. Plata salariilor indexate

  Publicat: 26 Sep 2012       3388 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.04.2009,
contestatoarea N.G. a formulat contestatie impotriva deciziei nr.1686/03.12.2008
emisa de intimata SC PETROM SA, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce
se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de concediere, reintegrarea in
functia detinuta anterior concedierii, cu obligarea intimatei la plata unei
despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si actualizate, precum si cu
celelalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat ca salariat, de la data concedierii si
pana la reintegrarea efectiva, cu cheltuieli de judecata .

Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii contestatoarea arata ca a desfasurat activitate in cadrulCombinatului Petrochimic ARPECHIM Pitesti timp de 27 ani, ocupand postul delacatus mecanic in cadrul Sectiei Utilitati, respectiv la Statia de pompe stingereincendii, obiectiv strategic in cadrul combinatului.Contestatoarea apreciaza ca decizia de incetare a contractului de munca estelovita de nulitate, atat din punct de vedere al conditiilor de forma cat si de fond,
astfel:
- nu s-au respectat criteriile aplicate la stabilirea ordinii de prioritate laconcediere prev.de art.51 din contractul colectiv de munca;
- nu a avut loc o desfiintare reala si efectiva a postului si nu a fostcomunicata lista locurilor de munca vacante in unitate .
- au fost incalcate disp.art.59 Codul muncii, intrucat contestatoarea estesingurul intretinator de familie, neavand alte resurse materiale si financiare de trai.
Prin intampinarea formulata intimata a solicitat respingerea actiunii caneintemeiata, deoarece a respectat in totalitate procedura concedierii colectiveprev.de art.68 si urm.Codul muncii, desfiintarea locului de munca ocupat decontestatoare fiind efectiva si a avut la baza o cauza reala si serioasa.
La data de 30.09.2009, intimata a depus la dosarul cauzei cererereconventionala solicitand obligarea contestatoarei la restituirea sumei de 30.832 leireprezentand indemnizatia de concediere incasata de contestatoare in baza decizieinr.1686/03.11.2008, ce formeaza obiectul prezentei contestatii.
In motivarea cererii, intimata arata ca, prin decizia nr.1686/03.11.2008,contestatoarea N.G. a fost disponibilizata din cadrul ARPECHIM Pitesti, fiindu-i
acordate cu aceasta ocazie plati compensatorii de 30.832 lei ,in functie de vechimeain PETROM (15 salarii medii brute pe PETROM).Intimata solicita admiterea cererii reconventionale, respectiv obligareacontestatoarei la restituirea sumei de 30.832 lei, numai in cazul in care se va admitecontestatia si se va dispune reintegrarea contestatoarei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin decizia nr.1686/03.12.2008, s-a dispus incetarea con6tractuluiindividual de munca al contestatoarei N.G. in temeiul art.65 si art.66 Codul muncii,
motivul concedierii fiind desfiintarea postului de lacatus mecanic.
In cuprinsul deciziei la art.5 se mentioneaza ca salariata a fost instiintata delipsa posturilor vacante compatibile cu pregatirea sa profesionala si, prin urmare,
nu poate sa-i ofere acesteia un alt loc de munca in cadrul societatii.Ca atare, pentru a atenua efectele concedierii , contestatoarea a beneficiat de
suplimentul financiar in conditiile Planului social in suma de 30.832 lei RON,conform art.6 din decizia de concediere, la care s-a adaugat si compensarea in bani
a concediului de odihna neefectuat pe anul 2009.Potrivit art.3 din decizia de concediere, contestatoarea a beneficiat de preavizde 60 de zile calendaristice, in conformitate cu prevederile art.48 din contractulcolectiv de munca incheiat la nivel de PETROM.
Inainte de expirarea celor 60 de zile calendaristice ale preavizului, acordat deangajatorul PETROM, la data de 25.05.2009, contestatoarea a formulat cerere prin
care a solicitat intreruperea termenului de preaviz, aratand ca este de acord cudecizia de incetare a contractului individual de munca incepand cu data de
25.05.2009 (f.83).Potrivit disp.art.65 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin depersoana salariatului, poate fi determinata de desfiintarea locului de munca ocupatde salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau areorganizarii activitatii, cu conditia ca desfiintarea locului de munca sa fie efectivasi sa aiba o cauza reala si serioasa.Fata de dispozitiile exprese ale textului mai sus mentionat, instanta apreciaza
ca desfiintarea locului de munca ocupat de contestatoare este justificata de masurilede eficientizarea activitatii si reducerea cheltuielilor de personal, fiind in acelasi timpreala si serioasa, avand ca temei analiza obiectiva a motivelor pentru care seefectueaza.Astfel, prin hotararile Consiliului de administratie PETROM din 05.06.2005si 09.08.2005, s-a decis reorganizarea activitatii PETROM si dimensionarea optimaa personalului, atat ca structura cat si numeric si in acelasi timp externalizarea unoractivitati si servicii, masurile dispuse fiind cuprinse in Proiectul de ConcediereColectiva nr.349/23.04.2008.
Avand in vedere prevederile Planului Social semnat la data de 21.04.2005intre PETROM si FSLI, partile au agreat faptul ca pentru a creste competitivitatea
PETROM pe plan international si a sustine o dezvoltare pe termen lung, estenecesara reorganizarea activitatii societatii. O consecinta necesara a acestui proces
fiind reducerea unui numar de posturi si incetarea unor contracte individuale demunca.
Conform etapei de restructurare pe 2008, s-a incheiat Proiectul deConcediere Colectiva nr.349/23.04.2008 care prevede la pct.C reducerea a 300posturi din cadrul Diviziei Rafinare (f.48).In anul 2009, conform etapei urmatoare din Proiectul de ConcediereColectiva nr.322/23.04.2009 la pct.c s-a prevazut pentru Divizia Rafinarereducerea a 1000 de posturi (f.56).In perioada 2007 - 2008, contestatoarea N.G., de profesie lacatus mecanic,si-a desfasurat activitatea in cadrul Sectiei Utilitati - Divizia Rafinarie, pe postul deoperator retele la Statia PSI 2 din cadrul instalatiei Ape - punct de lucru - Turnuri ,
PSI si retele subterane conform fisei postului.La acest loc de munca isi desfasurau activitatea 5 operatori retele printre caresi contestatoarea potrivit Schemei Om - utilaj valabila cu data de 01.10.2007.Odata cu reorganizarea si externalizarea activitatilor desfasurate de lacatusiimecanici catre firme terte, s-au desfiintat si posturile de operatori retele/lacatusimecanici , respectiv cele 5 posturi operatori retele din 22 posturi existente la acestpunct de lucru conform schemei om - utilaj a Sectiei Utilitati valabila cu data de01.02.2009.Prin reorganizarea acestui punct de lucru ca urmare a restructurarii,personalul ramas a preluat si operarea tuturor statiilor de pompare din sectie (deapa recirculabila, apa potabila, de condens, distributie apa si canalizari pe langa apade incendiu PSI).
In consecinta, desfiintarea locului de munca al contestatoarei a fost efectivasi a avut la baza o cauza reala si serioasa, fiind impusa de dificultati economice,
transformari tehnologice, restrangere de activitate, masuri ce au fost luate de comunacord cu Sindicatul prin FSLI.De asemenea, angajatorul a respectat si obligatiile prevazute in cadrulprocedurii concedierii colective la art.68-72 din Codul muncii, respectiv a initiatanterior dispunerii concedierii salariatilor consultari cu sindicatul referitoare lametodele si mijloacele de reducere si evitare a concedierii colective si a notificat inscris sindicatului si Agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca intentia sade concediere .
Fata de considerentele de fapt si de drept, aratate, instanta constata ca deciziacontestata este legala si temeinica, motiv pentru care se va respinge contestatia caneintemeiata.Pe cale de consecinta, instanta va respinge si cererea reconventionala caramasa fara obiect .
Instanta:
Respinge actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu parata
OMV- PETROM SA.
Respinge cererea reconventionala.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 947/CM din data 29.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arges    Salariu    Angajat    Angajator    Concediere    Lacatus mecanic    Contract colectiv de munca    Concediere colectiva    Contract individual de munca    Concediu de odihna    Preaviz de concediere    Desfiintarea locului de munca    Salariat    Reorganizare activitate    Restructurare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Plata drepturilor salariale neacordate de catre angajator. Plata orelor de noapte si a sporului pentru activitatea desfasurata in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - SENTINtA CIVILa Nr. 4006 din 29 Octombrie 2019

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 271/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 461/2017, in sedinta publica din 8 februarie 2017

Cuantumul drepturilor salariale pe care angajatul le-ar fi obtinut in situatia in care contractul sau individual de munca nu ar fi fost suspendat reprezinta criteriul de cuantificare a intinderii despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1847/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017Articole Juridice

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu