Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cerere pentru deschiderea procedurii reorganizarii judiciare in baza Legii 64/1995

Cerere pentru deschiderea procedurii reorganizarii judiciare in baza Legii 64/1995

  Publicat: 30 Sep 2012       2315 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Prin sentinta nr. 438 din 11 nov. 2004, s-a admis cererea DGFP Gorj si s-a deschis procedura reorganizarii judiciare in baza Legii 64/1995, in vigoare la acea data, fiind numit administrator judiciar firma SC . SRL ( actualmente . SPRL ) care a intocmit tabelul definitiv al creantelor, iar prin incheierea nr.403 din 12 mai 2006 s-a dispus trecerea debitoarei la procedura falimentului .

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, intreprinderile comune sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lucrare in care sunt expuse pe scurt notiunile principale dintr-un anumit domeniu.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;

Prin incheierea nr.836 din 27 octombrie 2006 s-a aprobat vanzarea bunurilor mobile pe loturi si a bunurilor imobile individual cu reducere de 25% fata de preturile din raportul de evaluare iar prin sentinta nr. 640 din 14 sept. 2007 s-a aprobat raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasare de creante precum si planul de distribuire din 18 iulie 2007 .
Prin incheierea 1081 din 9 noiembrie 2007 s-a dispus vanzarea bunurilor debitoarei conform hotararii adunarii creditorilor din 14 oct. 2007 iar prin incheierea 699 din 6 mai 2008, s-a aprobat raportul lichidatorului judiciar cu nr.2210 din 19 martie 2008 privind schimbarea modalitatii de vanzare a bunurilor debitoarei conform hotararii adunarii generale a creditorilor din 11 aprilie 2008 , dispunandu-se vanzarea bunurilor conform acesteia.
In adunarea generala a creditorilor din 11 aprilie 2008 s-a hotarat aprobarea vanzarii individuale a bunurilor imobile cu reducere de 65% fata de preturile stabilite in raportul de evaluare prin licitatie publica cu strigare si vanzarea bunurilor mobile pe loturi in functie de modul de utilizare si scopul destinatiei, pretul de pornire fiind cel mai bun pret oferit prin licitatie publica cu strigare .
Prin incheierea nr.1257 din 9 sept. 2008, s-a aprobat raportul 5019 din 01 iulie 2008 privind vanzarea bunurilor debitoarei si planul de distribuire a sumelor incasate , care-1 insoteste , nefiind contestate de creditori, aa..Bucuresti a primit 1.809 lei si aaaTg-Jiu 16.191 lei.
Prin incheierea nr.1858 din 2.12.2008, judecatorul sindic a respins cererea lichidatorului judiciar de reducere a pretului de vanzare a bunurilor debitoarei cu 75% fata de raportul de evaluare, creditorii opunandu-se la aceasta reducere, in special aaGorj. a carui creanta reprezinta 88,92 % din totalul creantelor .
Prin incheierea nr.273 din 24 februarie 2009, judecatorul sindic a luat act de depunerea raportului de activitate nr. 830 din 24.02.2009 de catre lichidatorul judiciar aaa SPRL si a aprobat vanzarea bunurilor debitoarei la pretul redus cu 75% fata de raportul de evaluare, creditorii exprimandu-si acordul in acest sens .
La data de 23.03.2010, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul nr. 1657 din 23.03.2010, raport asupra fondurilor obtinute din lichidare, insotit de copii dupa procesele verbale de licitatie si facturi fiscale.
In raport se mentioneaza ca , s-a obtinut din lichidare suma de 100.455 lei, exclusiv TVA, din chirii s-a obtinut suma de 3.000 lei, iar onorariul lichidatorului judiciar se ridica la suma de 28.346 lei, fiind neincasat pe perioada octombrie 2008- martie 2010.
Cheltuielile prevazute la art.123 pct.1, se ridica la suma de 45.130,06 lei .
A aratat ca, in urma achitarii cheltuielilor de procedura , soldul final al contului special este de 55.324,94 lei, suma ce nu poate fi distribuita pana la finalizarea operatiunilor privind documentatia cadastrala de dezmembrare , nu s-au incheiat actele definitive de vanzare-cumparare.
S-au atasat procese verbale de licitatie, facturi si chitante .
In sedinta publica din 6.04.2010, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul nr.1832 din 6.04.2010, insotit de dovada publicarii in BPI nr. 2558/2010, raport aprobat prin sentinta nr. 413/06.04.2010.
Prin incheierea nr. 938 din 07.09.2010 s-a aprobat planul de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunurilor debitoarei, intre creditori, cu nr. 3178 din 15 iunie 2010, intocmit de lichidatorul judiciar aa.. SPRL si s-a luat act de raportul de activitate nr. 3828 din 07.09.2010 intocmit si depus de lichidatorul judiciar .
La data de 14.06.2011, lichidatorul judiciar aaa.SPRL TG-JIU, desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului aaa.. SOCIETATE COOPERATIVA PE ACTIUNI aaa., a intocmit si depus la dosar raportul final al lichidarii si situatiile financiare finale.
In sedinta publica din 04.10.2011 reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosar raportul de activitate nr.2482 din 4.10.2011 si completari la raportul final nr.1859/14.06.2011, cu nr.2481 din 4.10.2011, completari intocmite intrucat la data de 06.09.2011 s-a depus raportul nr. 2223/06.09.2011 cu privire la fondurile obtinute din vanzarea unor bunuri ale debitoarei.
In sedinta publica din 29.11.2011, lichidatorul judiciar aaa SPRL TG-JIU, desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului aaaa. SOCIETATEA COOPERATIVA PE ACTIUNI aaa.., a depus la dosar raportul de activitate nr.2910 din 28.11.2011 , procesul verbal al adunarii creditorilor din data de 28.11.2011, dovezile de convocare a comitetului creditorilor si adresa nr.57973 din 28.11.2011, emisa de aa.. Gorj.
In raport, lichidatorul judiciar a aratat ca, creditorul aaa Gorj nu a fost de acord cu raportul final, solicitand completarea acestuia conform adresei nr.57973/28.11.2011, s-a acordat termen la data de 24 ianuarie 2012, pentru completarea raportului final , conform adresei nr.57973 din 28.11.2011, emisa de aa.. Gorj.
In sedinta publica din 24.01.2012, lichidatorul judiciar aaa. SPRL TG-JIU, desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului aaaa.. SOCIETATEA COOPERATIVA PE ACTIUNI aaa.. , a depus la dosar completare la raportul final, nr.151 din 24.01.2012.
Prin incheierea din 07.02.2012 judecatorul sindic, a luat act de depunerea incheierii nr.64959 data de OCPI aa., in dosarul nraaaaa., de faptul ca nu s-a comunicat raportul final, cu completarea ulterioara, creditorilor si a acordat termen la data de 6 martie 2012, pentru notificarea si publicarea in BPI. a completarii la raportul final.
La data de 23.02.2012 se depun la dosar din partea creditorului aaaa obiectiuni la raportul final cu completarea ulterioara intocmit de lichidatorul judiciar, care formeaza obiectul dosarului nr. aaaa.., obiectiuni care vizeaza faptul ca, in speta nu s-a intocmit un raport amanuntit cu privire la cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa, dar si faptul ca nu s-a formulat cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale in baza art. 138 din Legea 85/2006, creditorul sustinand ca lichidatorul judiciar nu si-a indeplinit obligatiile care ii reveneau potrivit art. 25 si art. 59 din Legea 85/2006..
In sedinta publica din 6.03.2012, lichidatorul judiciar aaa. SPRL TG-JIU, desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului aaa. SOCIETATEA COOPERATIVA PE ACTIUNI aaa, a depus la dosar raportul de activitate nr.559 din 6.03.2012, insotit de copie dupa dovada de publicare in BPI a raportului nr.287/2012 si dovezile de comunicare a completarii raportului final catre creditori, luand act de depunerea la dosar de catre creditorul aaa.. Bucuresti a obiectiunilor la raportul final. Lichidatorul judiciar a solicitat acordarea unui nou termen pentru a depune la dosar intampinare la obiectiunile formulate de aaa. Bucuresti.
In sedinta publica din 20.03.2012 lichidatorul judiciar depune la dosar prin practician in insolventa O. C. concluzii scrise prin care solicita respingerea ca nefondate a obiectiunilor, insotite de copie dupa raportul amanuntit depus pentru termenul din 30.03.2005, copie dupa procesul-verbal al adunarii creditorilor din 28.11.2011, din 19.03.2012, dupa adresa nr. Vp2/2699 din 15.03.2012 trimisa de aa.. lichidatorului judiciar , dupa adresa nr. 14853 din 16.03.2012 emisa de aaa. Gorj.
Judecatorul sindic, analizand actele si lucrarile dosarului, examinand obiectiunile formulate de creditorul aaa. Bucuresti, la raportul final, constata ca acestea sunt nefondate si le va respinge, cu urmatoarea motivare.
Creditorul majoritar este aaa Gorj, are o creanta reprezentand 89,95% din totalul creantelor iar adunarea generala a creditorilor a votat pentru raportul final asa cum a fost el completat, la data de 19.03.2012, asa cum rezulta din procesul verbal al adunarii creditorilor. aaa.Gorj a votat pentru raportul final, aaa a votat impotriva dar are 9,94% din creante .
Acest creditor a invocat in obiectiuni faptul ca in speta nu s-a intocmit raport amanuntit, motiv nereal , lichidatorul judiciar a depus la dosar o copie dupa acesta,intocmit pentru termenul din 30.03.2005.
Al doilea motiv vizeaza faptul ca nu s-a formulat cerere de antrenare de catre lichidatorul judiciar, dar acesta nu a identificat motive temeinice care sa justifice un astfel de demers. Nici creditorul majoritar, aa.. Gorj, nu a inteles sa introduca o astfel de cerere, desi, initial el este cel care a formulat primele obiectiuni la raportul final , cu care nu a fost de acord, asa cum rezulta din procesul verbal al adunarii creditorilor din 28.11.2011.
Lichidatorul judiciar a completat raportul final cu care creditorul majoritar, a..Gorj a fost de acord , dupa completare. Acesta si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege si cele stabilite de judecatorul sindic, intocmind rapoartele de activitate, rapoartele de vanzare, raportul amanuntit.
Raportul final in forma initiala a fost depus la data de 14.06.2011 la dosar, impreuna cu situatiile financiare finale, mentionandu-se ca totalul creantelor este de 743.779,32 lei, ca, s-au distribuit 223.000 lei, totalul cheltuielilor fiind de 179.065 lei. A fost publicat in BPI nr.7933/14.07.2011, asa cum s-a aratat in raportul de activitate din 6.09.2011, cu nr. 2222 si notificat creditorilor, conform dovezilor aflate la dosarul cauzei.
La data de 6.09.2011, lichidatorul judiciar depune la dosar un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor, aratandu-se ca s-a incasat suma de 17. 673,59 lei, destinata cheltuielilor de procedura, respectiv pentru acoperirea onorariului lichidatorului judiciar, acesta urmand sa completeze raportul final, completari depuse la 4.10.2011 la doar, publicate in BPI nr.11103/18.10.2011 si notificate fiecarui creditor .
Judecatorul sindic a dispus convocarea adunarii creditorilor la data de 28.11.2011, pentru a fi pus in discutie raportul final si completarea la acesta, asa cum rezulta din incheierea de sedinta din 1.11.2011, adunare in care nu s-a votat pentru raportul final, creditorul aaa Gorj nu a fost de acord cu raportul si a cerut completarea lui, conform procesului verbal al adunarii din 28.11. 2011, inregistrat la lichidator sub nr.2908/28.11.2011.
In adresa nr. 57973/28.11.2011, aa. Gorj, trimisa lichidatorului judiciar, acesta solicita sa se prezinte situatia tuturor bunurilor care au fost valorificate, incasarile si platile, un breviar al rapoartelor intocmite, prezentarea situatiilor financiare finale cu bilant si cont de profit si pierdere.
Judecatorul sindic a acordat un nou termen pentru completarea raportului la 24.01.2011, lichidatorul judiciar depunand lucrarea inregistrata cu nr.151/24.01.2012 n care se arata ca s-au vandut teren de 925 mp cu baraca metalica, teren curti si constructii de 410 mp, centrala termica cu terenul de 520 mp.
Incasarile au fost de 419.738,59 lei, sume distribuite de 223.000 lei, creante neacoperite in suma de 520.779,32 lei, total plati, 196.738,59 lei.
La data de 15.02.2012, lichidatorul judiciar depune la dosarul 206/95/2004, raportul lunar cu nr.287/7.02.2012, in care arata modul in care si-a indeplinit obligatiile legale si dificultatile intampinate in cadrul procedurii, legate de documentatia cadastrala a terenurilor, facand un istoric al evolutiei patrimoniului debitoarei, problemele aparute la OCPI Gorj, motivele care au dus la tergiversarea procedurii legate de documentatia cadastrala.
Raportul final asa cum a fost completat a fost votat de aaa. Gorj, in adunarea generala a a creditorilor din 19.03.2012, procesul verbal fiind depus in sedinta publica din 20.03.2012.
Fiind votat de creditorul ce detine aproape 90% din creante si avand in vedere considerentele expuse, disp. art. 129 si 130 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic va aproba raportul final, toate bunurile debitoarei au fost lichidate, urmand a se respinge obiectiunile aaa.. ca nefondate, motivele fiind analizate in considerentele expuse mai sus.
Instanta:
Respinge obiectiunile formulate de creditorul aaa. Bucuresti cu sediul ales in aaaaa.
Aproba raportul final intocmit de lichidatorul judiciar aa SPRL Tg-Jiu cu sediul in aaa. pentru debitoarea aaa SOCIETATEA COOPERATIVA PE ACTIUNI aaaa..cu sediul in aaaa..
Atasat la dosarul nr. aaa...
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 424 din data 20.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul    Administrator judiciar    Insolventa    Reorganizare judiciara    Legea 85/2006    Documentatie cadastrala de dezmembrare    Legea 64/1995    Tabel definitiv al creantelor    Debitori    Creditori    Faliment
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria veniturilor din alte surse si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de nevoia angajatorului de a se prezenta in mod neutru fata de clienti sau pentru a preveni conflicte sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro