Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Dizolvare societate. Mentinere calitate de lichidator judiciar

Dizolvare societate. Mentinere calitate de lichidator judiciar

  Publicat: 31 Oct 2012       2054 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Prin sentinta nr. 326/06.05.2009, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 4489/91/2008 al Tribunalului Vrancea, s-a admis cererea formulata de lichidatorul judiciar K. IPURL Focsani si, in temeiul art. 107 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, s-a dispus inceperea procedurii falimentului impotriva debitoarei S.C. F. S.R.L. Focsani.

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.

In baza art. 107 alin. 2, s-a dispus dizolvarea debitoarei si a fost mentinut in calitate de lichidator fostul administrator judiciar, cu o indemnizatie de 900 lei pe luna si atributiile prev. de art. 25 si 109 din lege.
A fixat termenele de predare a gestiunii catre lichidator, precum si termenele de inregistrare si verificare a creantelor nascute dupa deschiderea procedurii pentru depunerea contestatiilor si intocmirea tabelului definitiv al creantelor.
Pentru a hotari astfel, a retinut ca impotriva debitoarei s-a deschis procedura insolventei, prin sentinta nr. 5/14.01.2008.
A mai constatat ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 107 lit. d pentru deschiderea procedurii falimentului.
Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. Vrancea, inregistrat sub nr. 4489/91/2008 pe rolul Curtii de Apel Galati - sectia comerciala, maritima si fluviala.
Sentinta recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:
Solutia pronuntata este nelegala, in ce priveste stabilirea remuneratiei lichidatorului judiciar.
Astfel, au fost incalcate prevederile art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 coroborat cu dispozitiile art. 17 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006. Desi legea reglementeaza atributia judecatorului sindic de a stabili motivat lichidatorul provizoriu, acesta a desemnat practicianul si retributia acestuia, fara a arata ca desemnarea acestuia este provizorie si fara a-i pune in vedere obligatia convocarii adunarii creditorilor, in vederea confirmarii sau inlocuirii sale.
O alta critica vizeaza incalcarea prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.
Astfel, judecatorul-sindic a stabilit o remuneratie de 900 lei pe luna, fara a arata ca onorariul este provizoriu si ca se va suporta din fondul de lichidare, daca nu este confirmat de adunarea creditorilor.
Asa fiind, recurenta apreciaza ca judecatorul sindic si-a depasit atributiile stabilite de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, iar suma stabilita este exagerata.
In drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 85/2006, Codul de procedura civila, Codul de procedura fiscala, Ordinul A.N.A.F. nr. 1009/2007.
Curtea de Apel Galati, prin decizia nr. 438/ 24 august 2009, a respins recursul declarat de creditoare, ca nefondat.
Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:
Judecatorul sindic nu a incalcat, sentinta recurata, prevederile art. 11 alin. 1 lit. c coroborate cu disp. art. 17 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006.
Astfel, judecatorul sindic a dispus, prin sentinta de trecere la procedura falimentului, in conditiile art. 24 alin. 1 raportat la art. 19, desemnarea unui lichidator. In mod evident, desi nu a stipulat expresis verbis ca desemnarea este provizorie, practicianul in insolventa astfel numit administreaza procedura pana la confirmarea, sau, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau potrivit modificarilor introduse prin O.U.G. nr. 173/2008 de catre creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor. In acest sens, nu este necesar ca judecatorul sindic ``sa puna in vedere`` lichidatorului provizoriu sa convoace adunarea creditorilor, prin sentinta de trecere la faliment, intrucat obligatia convocarii primei sedinte a adunarii creditorilor de catre lichidator si dreptul corelativ al acestui participant la procedura de a decide desemnarea unui lichidator si de a-i fixa remuneratie (sau, dupa caz, dreptul creditorului ce detine 50% din valoarea creantelor), potrivit art. 24 raportat la art. 19 alin. 2, rezulta din lege, nefiind, prin urmare, un drept stabilit pe cale judecatoreasca.
In mod asemanator, si onorariul stabilit prin sentinta de trecere la faliment de catre judecatorul sindic este provizoriu, urmand ca acesta, ulterior, sa confirme, prin incheiere, onorariul negociat cu adunarea creditorilor, in conditiile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 sau cu creditorul majoritar, dupa caz. De altfel, este prematur ca, la data intrarii in faliment, judecatorul sindic sa cunoasca imprejurarea referitoare la sursa platii onorariului (din fondul prev. de art. 4 din lege sau din averea debitoarei). Prin sentinta recurata, judecatorul sindic nu a incalcat dreptul adunarii creditorilor de a stabili remuneratia lichidatorului desemnat de acest participant la procedura .
De altfel, creditoarea recurenta are dreptul, prin votul exprimat in adunarea creditorilor sau, in cazul in care se va dovedi ca detine cel putin 50% din valoarea creantelor, sa stabileasca fara consultarea adunarii creditorilor, remuneratia cuvenita lichidatorului, in modalitatea ce o va prefera (suma bruta sau neta). Onorariul se stabileste pe baza de negociere, luand in considerare si oferta practicianului in insolventa, care are dreptul sa refuze numirea cu conditia notificarii instantei (art. 22 alin. 1 din lege).
Fata de considerentele ce preced, potrivit art. 312 alin. 1 raportat la art. 3041 C.pr.civ., a respins prezentul recurs, ca fiind nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.438 din data 24.08.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Debitor    Creditor    Legea 85/2006    Insolventa    Faliment    Administrator judiciar    OUG 173/2008    Tribunalul Vrancea
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prezentarea unui act de identitate valabil pentru executarea unei hotarari judecatoresti regula de conduita necesara ci nu limitare a liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu