Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Dizolvare societate. Mentinere calitate de lichidator judiciar

Dizolvare societate. Mentinere calitate de lichidator judiciar

  Publicat: 31 Oct 2012       2525 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Prin sentinta nr. 326/06.05.2009, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 4489/91/2008 al Tribunalului Vrancea, s-a admis cererea formulata de lichidatorul judiciar K. IPURL Focsani si, in temeiul art. 107 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, s-a dispus inceperea procedurii falimentului impotriva debitoarei S.C. “F.” S.R.L. Focsani.

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.

In baza art. 107 alin. 2, s-a dispus dizolvarea debitoarei si a fost mentinut in calitate de lichidator fostul administrator judiciar, cu o indemnizatie de 900 lei pe luna si atributiile prev. de art. 25 si 109 din lege.
A fixat termenele de predare a gestiunii catre lichidator, precum si termenele de inregistrare si verificare a creantelor nascute dupa deschiderea procedurii pentru depunerea contestatiilor si intocmirea tabelului definitiv al creantelor.
Pentru a hotari astfel, a retinut ca impotriva debitoarei s-a deschis procedura insolventei, prin sentinta nr. 5/14.01.2008.
A mai constatat ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 107 lit. d pentru deschiderea procedurii falimentului.
Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. Vrancea, inregistrat sub nr. 4489/91/2008 pe rolul Curtii de Apel Galati - sectia comerciala, maritima si fluviala.
Sentinta recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:
Solutia pronuntata este nelegala, in ce priveste stabilirea remuneratiei lichidatorului judiciar.
Astfel, au fost incalcate prevederile art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 coroborat cu dispozitiile art. 17 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006. Desi legea reglementeaza atributia judecatorului sindic de a stabili motivat lichidatorul provizoriu, acesta a desemnat practicianul si retributia acestuia, fara a arata ca desemnarea acestuia este provizorie si fara a-i pune in vedere obligatia convocarii adunarii creditorilor, in vederea confirmarii sau inlocuirii sale.
O alta critica vizeaza incalcarea prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.
Astfel, judecatorul-sindic a stabilit o remuneratie de 900 lei pe luna, fara a arata ca onorariul este provizoriu si ca se va suporta din fondul de lichidare, daca nu este confirmat de adunarea creditorilor.
Asa fiind, recurenta apreciaza ca judecatorul sindic si-a depasit atributiile stabilite de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, iar suma stabilita este exagerata.
In drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 85/2006, Codul de procedura civila, Codul de procedura fiscala, Ordinul A.N.A.F. nr. 1009/2007.
Curtea de Apel Galati, prin decizia nr. 438/ 24 august 2009, a respins recursul declarat de creditoare, ca nefondat.
Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:
Judecatorul sindic nu a incalcat, sentinta recurata, prevederile art. 11 alin. 1 lit. c coroborate cu disp. art. 17 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006.
Astfel, judecatorul sindic a dispus, prin sentinta de trecere la procedura falimentului, in conditiile art. 24 alin. 1 raportat la art. 19, desemnarea unui lichidator. In mod evident, desi nu a stipulat expresis verbis ca desemnarea este provizorie, practicianul in insolventa astfel numit administreaza procedura pana la confirmarea, sau, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau potrivit modificarilor introduse prin O.U.G. nr. 173/2008 de catre creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor. In acest sens, nu este necesar ca judecatorul sindic ``sa puna in vedere`` lichidatorului provizoriu sa convoace adunarea creditorilor, prin sentinta de trecere la faliment, intrucat obligatia convocarii primei sedinte a adunarii creditorilor de catre lichidator si dreptul corelativ al acestui participant la procedura de a decide desemnarea unui lichidator si de a-i fixa remuneratie (sau, dupa caz, dreptul creditorului ce detine 50% din valoarea creantelor), potrivit art. 24 raportat la art. 19 alin. 2, rezulta din lege, nefiind, prin urmare, un drept stabilit pe cale judecatoreasca.
In mod asemanator, si onorariul stabilit prin sentinta de trecere la faliment de catre judecatorul sindic este provizoriu, urmand ca acesta, ulterior, sa confirme, prin incheiere, onorariul negociat cu adunarea creditorilor, in conditiile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 sau cu creditorul majoritar, dupa caz. De altfel, este prematur ca, la data intrarii in faliment, judecatorul sindic sa cunoasca imprejurarea referitoare la sursa platii onorariului (din fondul prev. de art. 4 din lege sau din averea debitoarei). Prin sentinta recurata, judecatorul sindic nu a incalcat dreptul adunarii creditorilor de a stabili remuneratia lichidatorului desemnat de acest participant la procedura .
De altfel, creditoarea recurenta are dreptul, prin votul exprimat in adunarea creditorilor sau, in cazul in care se va dovedi ca detine cel putin 50% din valoarea creantelor, sa stabileasca fara consultarea adunarii creditorilor, remuneratia cuvenita lichidatorului, in modalitatea ce o va prefera (suma bruta sau neta). Onorariul se stabileste pe baza de negociere, luand in considerare si oferta practicianului in insolventa, care are dreptul sa refuze numirea cu conditia notificarii instantei (art. 22 alin. 1 din lege).
Fata de considerentele ce preced, potrivit art. 312 alin. 1 raportat la art. 3041 C.pr.civ., a respins prezentul recurs, ca fiind nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.438 din data 24.08.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Debitor    Creditor    Legea 85/2006    Insolventa    Faliment    Administrator judiciar    OUG 173/2008    Tribunalul Vrancea
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati