Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Nulitate hotarare AGA. Cerere de interventie in interes propriu

Nulitate hotarare AGA. Cerere de interventie in interes propriu

  Publicat: 14 Nov 2012       3525 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala la data de 25.11.2010, sub nr.56461/3/2010, reclamanta CEERES a chemat in judecata pe parata SC CPC SRL, solicitand constatarea nulitatii hotararii C CPC din data de 25.10.2010, constatarea nulitatii actului constitutiv actualizat al CPC din data de 25.10.2010, suspendarea executarii hotararii mentionate pana la solutionarea cauzei, cu cheltuieli de judecata .
In sedinta publica de la 27.09.2011 s-a formulat o cerere de interventie in interesul paratei, precizata ulterior ca fiind o cerere de interventie in interes propriu, de catre T C, in calitate de creditor al unuia dintre asociatii cooptati in societatea parata prin hotararea ce face obiectul cauzei, respectiv A H.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


La termenul de judecata din data de 11.10.2011 tribunalul a pus in discutie admisibilitatea in principiu a cererii de interventie si la acelasi termen a respins-o ca inadmisibila, apreciind ca nu sunt intrunite cerintele impuse de art. 49 alin.2 Codul de procedura civila, intrucat tertul nu pretinde un drept propriu in legatura cu obiectul procesului.


Prin sentinta nr. 17443/11.10.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala in dosarul nr. 56461/3/2010, s-a admis in parte cererea formulata de reclamanta CEERES, in contradictoriu cu parata CPC, s-a constatat nulitatea hotararii Adunarii Generale a Asociatilor S.C CPC S.R.L. din data de 25.10.2010, s-a respins capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii actului constitutiv actualizat ca neintemeiat si s-a respins capatul de cerere avand ca obiect suspendarea executarii hotararii Adunarii Generale a Asociatilor S.C CPC S.R.L. din data de 25.10.2010, ca ramas fara obiect .


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen recurentul intervenient T.C.


Recurentul intervenient considera ca instanta de fond in mod nelegal a respins ca inadmisibila cererea de interventie in interes propriu, avand in vedere ca in cadrul cercetarii penale a fost instituita o masura asiguratorie fata de partile sociale detinute de catre H A la mai multe societati comerciale printre care si SC CPC SRL.


Intrucat aceasta masura asiguratorie nu a putut fi ridicata in cadrul dosarului penal mentionat mai sus, singura solutie a fost sa se promoveze prezenta actiune prin intermediul careia sa se ridice implicit aceasta masura asiguratorie intrucat partile ar fi puse in situatia anterioara incheierii AGA din data de 25.10.2010 si ca atare H A nemaifiind asociat al paratei SC CPC SRL.


Ca atare recurentul intervenient considera ca are un interes in promovarea cererii de interventie prin care a solicitat sa se constate legalitatea hotararii adunarii generale din data de 25.10.2010 si a actului constitutiv.


In drept au fost invocate dispozitiile art. 282 Cod procedura civila si celelalte dispozitii mentionate.


Intimata parata SC CPC SRL a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului formulat de recurentul T C ca nefondat, mentinerea ca temeinica si legala a sentintei nr. 17443 pronuntate de Tribunalul Bucuresti la 11.10.2011 si obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.


La termenul de astazi intimata-parata a invocat si exceptia nulitatii recursului pentru nemotivare.


Deliberand cu prioritate, fata de dispozitiile art. 137 alin. 1 C.proc.civ., asupra exceptiei nulitatii recursului, Curtea a apreciat ca aceasta nu este intemeiata si a respins-o.


Se are in vedere ca fata de obiectul cauzei solutionate prin sentinta recurata in speta sunt aplicabile prevederile art. 3041 C.proc.civ., potrivit cu care recursul declarat impotriva unei hotarari care nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute de art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele.


Pe de alta parte se constata ca in cauza prin recursul formulat recurentul a expus criticile sale fata de hotararea pronuntata de prima instanta, in solutionarea prezentului recurs Curtea urmand sa se raporteze la criticile formulate de acesta.


Analizand cererea de recurs prin prisma motivelor invocate de recurent, Curtea apreciaza ca recursul nu este fondat si in temeiul art. 312 alin. 1 C.proc.civ. il va respinge.


Se are in vedere ca in cauza recurentul a formulat o cerere de interventie pe care a precizat-o ca fiind cerere de interventie principala (filele 77-79 dosar fond), prin care a solicitat sa se constate temeinicia si legalitatea Hotararii AGA a paratei SC CPC SRL din data de 25.10.2010, a carei nulitate s-a cerut a se constata prin cererea de chemare in judecata .


Curtea retine ca fata de dispozitiile art. 49 alin. 2 C.proc.civ. interventia principala (impropriu denumita si interventie in interes propriu) este cea prin care tertul urmareste sa intre intr-un proces pornit de alte parti pentru a castiga, cel putin in parte, obiectul procesului. Prin intermediul sau tertul urmareste realizarea sau conservarea unui drept al sau si este indreptata impotriva ambelor parti din proces.


Fata de cele de mai sus, reiese ca criticile recurentului, prin care sustine ca are un interes in promovarea cererii de interventie, printre altele deoarece a fost instituita in cadrul unui dosar penal o masura asiguratorie fata de partile sociale detinute de H A, nu sunt fondate.


Aceasta deoarece, separat de cerinta interesului (care trebuie indeplinita in cazul ambelor forme ale interventiei voluntare) prin cererea de interventie formulata in cauza recurentul nu solicita (si raportat la obiectul concret al cererii nici nu ar putea) sa castige pentru sine obiectul procesului, interventia formulata in cauza neavand caracterul unei cereri de chemare in judecata prin care sa se apere un drept propriu, reiesind astfel ca in mod legal si temeinic prima instanta a respins-o ca inadmisibila.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.402 din data 14.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bucuresti    Societate Comerciala    Cerere de interventie principala    Adunarea Generala a Asociatilor    AGA    Act constitutiv    Cerere de interventie in interes propriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lipsa resurselor financiare nu poate constitui o cauza exoneratoare de la plata salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 575 din data de 04 Februarie 2019

Obligativitatea executarii clauzelor din contractele colective de munca. Instanta de judecata nu se poate abate de la vointa partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5551/2019

Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Decizia civila nr. 2731/10.09.2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro