Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Dovada indeplinirii obligatiei de a comunica actul administrativ impus prin hotararea judecatoreasca. Sanctiunea penalitatilor

Dovada indeplinirii obligatiei de a comunica actul administrativ impus prin hotararea judecatoreasca. Sanctiunea penalitatilor

  Publicat: 14 Nov 2012       2367 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prin sentinta civila nr.1510/12.04.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX a de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.47421/3/2010, instanta a dispus: "Admite actiunea formulata de catre reclamanta P. E., in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI - COMISIA MUNICIPIULUI BCUURESTI PENTRU APLICAREA LEGII NR.9/1998. Obliga parata sa emita o hotarare prin care sa solutioneze cererea reclamantului de acordare de despagubiri inregistrata in dosarul nr.4769/2006, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii, sub sanctiunea unor penalitati de 100 lei pe zi de intarziere".

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivare s-a retinut ca: " Art.7 din Legea nr.9/1998 prevede obligatia comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de a primi, verifica si rezolva cererile de acordare a compensatiilor, legiuitorul prevazand totodata un termen maxim de 6 luni pentru emiterea hotararilor privind acordarea compensatiilor.


In speta, asa cum reiese din inscrisurile depuse la dosar, reclamanta nu a primit pana in prezent hotararea de solutionare a cererii depuse la parata.


Desi cererea reclamantei a fost introdusa inca din anul 2006, reclamanta adresand ulterior in repetate randuri paratei solicitarea de a urgenta solutionarea cererii de acordare a despagubirilor, nici pana in prezent nu s-a procedat la emiterea unei hotarari in acest sens.


Autoritatea nu si-a indeplinit obligatia stabilita prin art.7 din Legea nr.9/1998 in termenul legal, astfel incat instanta va obliga parata la emiterea unei hotarari de solutionare a cererii inregistrate in dosarul cu nr.4769/2006, avand in vedere si art.1 si 8 din Legea nr.554/2004.


Totodata, in raport de prevederile art. 18 alin. 5 si art. 24 alin. 1 din Legea 554/2004, obligatia de mai sus se va dispune sub sanctiunea platii unei penalitati de intarziere in cuantum de 100 lei pe fiecare zi de intarziere, pana la data indeplinirii obligatiei, termenul de indeplinire fiind de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari".


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, cu motivarea, in esenta, ca:


1. Sub un prim aspect, invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti:


Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti nu are atributii de solutionare a cererilor formulate de cetateni in temeiul Legii nr.290/2003.


Astfel, avand in vedere dispozitiile art.8 alin.2 din Legea nr.290/2003, cu modificarile ulterioare, potrivit carora "Comisiile judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.290/2003 primesc, verifica si rezolva cererile de atribuire in natura sau pentru acordarea de despagubiri sau compensatii dupa caz", rezulta ca Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti nu are calitate procesuala pasiva, cea obligata in raportul juridic dedus judecatii de reclamanta fiind Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.290/2003.


In concluzie, actele comisiei sunt supuse procedurii de aprobare prin vot de catre membrii comisiei si ca o consecinta a acestei proceduri, cu privire la angajarea raspunderii, aceasta incumba exclusiv membrilor comisiei, neputand fi angajata individual, nici fata de un singur membru al comisiei, nici chiar fata de presedintele comisiei si cu atat mai putin fata de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, care este doar institutia pe langa care functioneaza comisia, institutie ale carei atributii sunt net distincte de cele ale comisiei.


Chiar daca Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti asigura secretariatul comisiei, iar presedintele acesteia este prefectul, aceste aspecte nu sunt de natura sa-i confere calitate procesuala pasiva.


Invedereaza instantei ca activitatea Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti este reglementata strict de dispozitiile Legii nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, precum si de Hotararea de Guvern nr.460/2006, modificata, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului.


De altfel, calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana obligata in cadrul raportului juridic dedus judecatii si persoana paratului, iar in speta de fata nu este respectat acest raport, intrucat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul, in calitate de reprezentant al Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti emite ordine cu caracter individual sau normativ, in conditiile legii, conform art.26 (1) al Legii nr.340/2004, asadar nu solutioneaza cererile depuse in temeiul Legii nr.290/2003.


2.Sub un alt aspect, in ceea ce priveste obligarea Comisiei Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.290/2003 la emiterea hotararii de solutionarea a cererii reclamantilor sub sanctiunea platii de penalitati in cuantum de 100 lei/zi de intarziere, de la data ramanerii irevocabile a Sentintei Civile nr.989/09.03.2011 si pana la momentul emiterii.


In ceea ce priveste obligarea la plata catre reclamanti a despagubirilor de 100 lei/zi pentru intarziere, de la data de ramanerii irevocabile a hotararii si pana la data cand autoritatea va face dovada indeplinirii obligatiei de a comunica actul administrativ impus prin hotararea judecatoreasca, solicitam sa constatati ca este neintemeiata.


Solicita instantei sa aiba in vedere faptul ca aceste despagubiri reglementate de dispozitiile art.24 si 25 din Legea nr.554/2004, chiar daca sunt concepute drept mijloc de constrangere pentru obtinerea executarii hotararii judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ, au fost prevazute de lege pentru a acoperi prejudiciul cauzat de neexecutarea in termenul legal a unei hotararii, partea reclamanta avand a dovedi si evalua prejudiciul cauzat prin atitudinea autoritatii parate.


Or reclamantul nu detine o hotarare anterioara care sa nu fi fost pusa in aplicare si deci, in consecinta nu a dovedit suportarea unui prejudiciu provocat de intarzierea in executarea dispozitivului vreunei sentinte.


In aceste conditii, reclamantul nu poate face nici o proba din care sa rezulte pagube suportate, acestea neputand fi prezumate-in sustinere atasam practica judiciara in acest sens.


Pentru aceste motive solicita admiterea recursului si respingerea platii catre reclamanti a penalitatilor de 100 lei/zi pentru intarziere, de la data de ramanerii irevocabile a hotararii si pana la data cand autoritatea va face dovada indeplinirii obligatiei de a comunica actul administrativ impus prin hotararea judecatoreasca.


In drept: Dispozitiile art. 3041 si urm. Cod Procedura civila.


Nu s-a depus intampinare.


Analizand recursul formulat, prin prisma dispozitiilor art.304 Cod procedura civila si a motivelor invocate, Curtea retine:


Recursul formulat nu este intemeiat.


In ceea ce priveste lipsa calitatii procesuale pasive a Institutiei Prefectului invocata ca motiv de recurs, aceasta este neintemeiata avand in vedere faptul ca parata COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU APLICAREA LEGII NR.290/2003 este constituita in subordinea Institutiei Prefectului, conform Normei de aplicare a Legii nr.290/2003 (art.14 alin.1) care prevede ca aplicarea dispozitiilor Legii nr.290/2003 si a Normei metodologice se face de catre comisiile prevazute de legea in cauza, precum si faptul ca respectivele comisii sunt constituite la institutia prefectului judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti.


Pe fondul cererii de recurs, Curtea retine: critica recurentei vizeaza obligarea la plata catre reclamanti a despagubirilor de 100 lei/zi pentru intarziere, de la data de ramanerii irevocabile a hotararii si pana la data cand autoritatea va face dovada indeplinirii obligatiei de a comunica actul administrativ impus prin hotararea judecatoreasca. Curtea retine ca, in mod neintemeiat invoca recurenta ca sanctiunea penalitatilor nu poate fi dispusa decat pe calea dispozitiilor art.24 si 25 din Legea nr.554/2004, avand in vedere ca, inca de la momentul pronuntarii sentintei poate fi obligata parata recurenta la penalitati (iar nu exclusiv pe calea aplicarii sanctiunii amenzii pentru neexecutarea hotararii judecatoresti titlu executoriu) avand in vedere ca aceasta dintai posibilitate este prevazuta de legiuitor la art.18 alin.5 din Legea nr.554/2004, dupa cum in mod corect a retinut prima instanta. Acest text de lege prevede in mod expres ca solutiile instantei pot fi stabilite sub sanctiunea unei penalitati aplicabile partii obligate, pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in mod temeinic a fost obligata parata la penalitati, acestea constituind un mijloc de constrangere a acesteia in vederea indeplinirii obligatiei stabilite prin dispozitivul sentintei pronuntate de instanta de fond, aspect pe care, recurenta il si recunoaste in cuprinsul cererii sale de recurs.


Pentru aceste considerente, in temeiul art.312 Cod procedura civila, Curtea urmeaza sa respinga recursul ca nefondat.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.947 din data 05.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Legea 9/1998    Legea 290/2003    Compensatie    Legea 340/2004    Despagubiri    Legea 554/2004    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fondului, ci se verifica exclusiv legalitatea hotararii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Nu constituie o conduita abuziva a autoritatii contractante solicitarea prezentarii de catre ofertanti a certificatului ISO din partea producatorilor dispozitivelor medicale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019Articole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu