Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Act sexual cu un minor.Infractor primar

Act sexual cu un minor.Infractor primar

  Publicat: 14 Nov 2012       3491 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Prin Sentinta penala nr. 1.616/6.X.2011, din Dosarul nr.8116/236/2011, Judecatoria Giurgiu:
in temeiul art.198, alin. 1, Cod penal, cu aplicarea art.41, alin. 2, Cod penal, art. 320/1, alin. 7 , Cod procedura penala, l-a condamnat pe inculpatul D.M.A. la pedeapsa de 2 ani inchisoare, cu pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64, alin. 1, litera a, teza a II-a si litera b, Cod penal, pe o perioada de 2 ani, pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor,
a facut aplicarea art.71-art.64,. alin. 1, litera a, teza a II-a si litera b, Cod penal,
in temeiul art.81, Cod penal si al art.71, alin. 5, Cod penal, a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepselor principala si accesorie, pe durata termenului de incercare de 4 ani, potrivit art.82, Cod penal,
a atras atentia inculpatului asupra disp. art.83, Cod penal,
a luat act ca partea vatamata S.A.C. nu s-a constituit parte civila,
in temeiul art.191, Cod procedura penala, l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare catre stat .

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Viciu al unei hotarari,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Viciu al unei hotarari,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Denumire generica,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprejurare sau situatie de natura sa puna in lumina pericolul social mai redus al unei fapte ilicite
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.


Instanta de fond a avut in vedere situatia de fapt retinuta prin rechizitoriu, potrivit careia, dupa ce partile s-au cunoscut, pe data de 13.IX.2008, la o discoteca din comuna T., judetul G., inculpatul, pe data de 2/3.X.2008, intr-o camera din locuinta martorului B.G., in care se mai aflau martorii C.C.E. si L.C.M., a intretinut de doua ori, la intervale de timp diferite, relatii sexuale normale consfintite cu partea vatamata, nascuta pe data de 23.XII.1993, despre care cunostea ca are varsta de 14 ani, cu efectul deflorarii complete.


In motivare, instanta de fond a aratat ca exista probe de vinovatie, iar, la primul termen de judecata din data de 6.X.2011, inculpatul a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 320/1, alin. 1 si alin. 7 , Cod procedura penala.


La individualizarea judiciara a pedepsei inchisorii, a avut in vedere criteriile generale prevazute de art. 72, Cod penal, si anume limitele speciale prevazute de legea penala, gradul ridicat de pericol social concret al faptei penale, persoana inculpatului, care este tanar, nu are antecedente penale si a avut o conduita procesuala sincera, prezentandu-se in fata instantei de judecata si manifestand interes in solutionarea eficienta a cauzei. Sub aspectul executarii, avand in vedere aceleasi elemente, a apreciat ca scopul pedepsei inchisorii poate fi atins fara executare in regim de detentie .


In termen legal, Ministerul Public a declarat recurs, pentru netemeinicie.


In motivarea in scris si orala a recursului, s-a aratat ca sentinta penala este netemeinica, prin gresita individualizare atat a pedepsei principale a inchisorii, in raport cu natura si gravitatea faptei penale, cu forma continuata a infractiunii, precum si cu atitudinea procesuala oscilanta, deci nesincera, a inculpatului, care a recunoscut formal comiterea infractiunii, doar pentru a beneficia de disp. art. 320/1, Cod procedura penala, astfel ca a solicitat majorarea cuantumului pedepsei inchisorii, a carei executare sa fie suspendata sub supraveghere, potrivit art. 86/1, Cod penal, cat si a pedepsei accesorii, prin omisiunea interzicerii dreptului prevazut de art. 64, alin. 1, lit. e, Cod penal.


Analizand actele si lucrarile dosarelor, precum si sentinta penala, atat din punct de vedere al motivelor de netemeinicie invocate, cat si din oficiu, potrivit art.385/6, alin. 3, Cod procedura penala, Curtea apreciaza ca recursul nu este fondat.


Astfel, Curtea constata ca, in mod corect, instanta de fond a facut aplicarea procedurii simplificate, prevazuta de art. 320/1, alin. 1 si alin. 7 , Cod procedura penala.


Cat priveste individualizarea judiciara a cuantumului pedepsei inchisorii, Curtea, avand in vedere criteriile generale de individualizare prevazute de art. 72, alin. 1, Cod penal, retine limitele speciale ale pedepsei inchisorii prevazute de legea penala, cuprinse intre 2 ani inchisoare si 7 ani si 6 luni inchisoare, gradul mediu de pericol social al faptei penale, si, nicidecum, ridicat, dupa cum a apreciat instanta de fond, in raport cu imprejurarile de comitere, respectiv partile s-au culcat jos, pe o plapuma, intr-o camera in care se mai aflau 3 martori, intretinand relatii sexuale normale, apoi, a doua zi, au mai intretinut un raport sexual normal, in aceeasi locuinta a martorului B.G., in care, pe timpul noptii, s-au aflat, in camera alaturata, parintii acestui martor, insa gravitatea faptei penale este sporita de efectul deflorarii, persoana inculpatului, in varsta de 20 de ani la data comiterii faptei penale, are un nivel redus de instruire scolara, absolvind 8 clase primare, este necasatorit, lucreaza, ca incarcator-descarcator, la S.C. "M.C." S.R.L., dupa cum dovedesc adeverinta nr. 1.277/4.X.2011 (fila 11, dosar de fond) si contractul individual de munca nr. 444/6.IV.2011, cu actele aditionale nr.678/6.V.2011 si nr. 1.067/5.VIII.2011 (filele 12-15, dosar de fond), nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine procesuala oscilanta, starea de agravare a raspunderii penale a formei continuate a infractiunii.


Avand in vedere toate aceste elemente de natura a caracteriza atat fapta penala, cat si pe inculpat, care este infractor primar, Curtea apreciaza ca pedeapsa de 2 ani inchisoare, reprezentand minimul special, ca efect al reducerii cu o treime a limitelor speciale, este in masura sa asigure indeplinirea scopurilor punitiv si educativ ale pedepsei inchisorii. Asadar, conduita procesuala nesincera si formala, invocata de Ministerul Public, a fost suficient evaluata de catre instanta de fond, care nu a retinut in favoarea inculpatului circumstanta atenuanta judiciara prevazuta de art. 74, alin. 1, litera c, Cod penal. Totodata, atitudinea procesuala nesincera nu exclude aplicarea procedurii simplificate prevazuta de art. 320/1, alin. 1 si alin. 7, Cod procedura penala, intrucat institutia de drept material a cauzei de atenuare a raspunderii penale si institutia procedurala reglementata de art. 320/1, alin. 1 si alin. 7 , Cod procedura penala sunt de natura diferita. Ca atare, imprejurarea ca inculpatul, pe parcursul urmaririi penale, a fost nesincer nu inlatura posibilitatea aplicarii dispozitiilor art. 320/1, alin. 1 si alin. 7 , Cod procedura penala, care presupun insusirea situatiei de fapt din actul de sesizare si a probatoriului administrat in faza de urmarire penala.


Sub aspectul executarii, Curtea, avand in vedere persoana inculpatului, care este integrat in societate si care s-a prezentat de fiecare data in fata instantelor de judecata, apreciaza ca suspendarea conditionata este apta sa asigure scopul de reeducare al pedepsei inchisorii, astfel ca nu se impune o supraveghere atenta a inculpatului, atata timp cat riscul ca acesta sa repete conduita infractionala este destul de redus.


Cat priveste aplicarea, ca pedeapsa accesorie, a disp. art. 64, alin. 1, litera e, Cod penal, solicitata de Ministerul Public, Curtea apreciaza ca simplul fapt de a fi intretinut un act sexual cu o minora nu atrage, in mod automat, doar prin natura infractiunii, nedemnitatea inculpatului de a fi tutore sau curator. Pentru a constata aceasta nedemnitate, este necesar sa fie avute in vedere o serie de elemente, precum imprejurarile de comitere a faptei penale, in speta nu atat de grave, respectiv inculpatul, dupa mai multe intalniri cu partea vatamata, la un moment dat si intr-o anumita conjunctura, a intretinut, cu acordul acesteia, relatii sexuale normale, si datele personale ale inculpatului, care nu manifesta tendinte infractionale sau patologice. Ca atare, nici un element real sau personal nu justifica interzicerea, ca pedeapsa accesorie, a dreptului de a fi tutore sau curator.


In consecinta, Curtea, in temeiul art. 385/15, punctul 1, litera b, Cod procedura penala, va respinge, ca nefondat, recursul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu impotriva Sentintei penale nr. 1.616/6.X.2011 a Judecatoriei Giurgiu, din Dosarul nr.8116/236/2011, iar, in temeiul art.192, alin. 3, Cod procedura penala, va constata ca raman in sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de acesta.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.215 din data 03.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Giurgiu    Minor    Act sexual cu un minor    Relatii sexuale    Antecedente penale    Infractor primar    Tutore    Curator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu