Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Recunoastere a doua situatii de persecutie din motive politice. Acordarea unei singure indemnizatii

Recunoastere a doua situatii de persecutie din motive politice. Acordarea unei singure indemnizatii

  Publicat: 27 Nov 2012       2535 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prin cererea inregistrata la data de 17.02.2010 sub nr. 8854/3/2010 reclamanta Stere Chirata a chemat in judecata parata Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti- Comisia de aplicare a Decretului- Lege nr.118/1990, solicitand obligarea paratei sa emita decizie prin care sa i se acorde calitatea de persoana stramutata conform art.1 lit.e si acordarea drepturilor prevazute de art.3 din Decretul- Lege nr.118/1990 si pentru calitatea de persoana stramutata, retroactiv de la data formularii cererii, 06.04.2009.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
In materie civila, institutia stramutarii este reglementata de Codul de procedura civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin hotarirea nr.2996/31.04.1991 a Comisiei pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice conform Decretului- Lege nr.118/1990 i s-a stabilit calitate de persoana din motive politice pentru perioada 18.06.1951-26.08.1955 si a fost incadrata la art.1 lit.d privind domiciliul obligatoriu, insa prin adresa nr.76900/26.04.1991 a Ministerului de Interne se mentioneaza ca fost stramutata cu familia din localitatea de domiciliu si i s-a stabilit domiciliul obligatoriu in comuna Mazareni, raionul Galati, urmare a aplicarii deciziei MAI nr.200/1951. Reclamanta a mentionat ca prin decizia nr.1254/2008 a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista s-a stabilit ca se incadreaza in art.3 lit.c si d, motiv pentru care a formulat o noua cerere la Comisia de aplicare a Decretului- Lege nr.118/1990 care a comunicat-o insa la Casa de Pensii, contrar dispozitiilor art.11 din lege. De asemenea, reclamanta a mentionat ca atita timp cit legea nu interzice ca o persoana sa beneficieze de doua sau mai multe drepturi, cererea sa este intemeiata. In acest sens s-a pronuntat si Curtea de Apel Bucuresti in dosarele nr.2817/98/2008 si nr.1364/98/2009.


In drept au fost invocate dispozitiile Decretului- Lege nr.118/1990, art.7 lit.b din OUG nr.214/1999, art.1075 Cciv, art.1, 10 si 18 din Legea nr.554/2004.


Parata Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti (fosta Directie de Munca si Protectie Sociala Bucuresti) a depus intampinare prin care a invocat exceptiile inadmisibilitatii, tardivitatii cererii si lipsei calitatii sale procesuale pasive, motivate de lipsa plangerii prealabile fata de dispozitiile art. 8 alin. 5 din Decretul - Lege nr. 118/1990, art. 7 din Legea nr. 554/2004 si art. 109 alin. 2 Cpc si fata de imprejurarea ca reclamanta trebuia ca in termenul de 30 de zile de la comunicarea deciziei sa depuna contestatie la D.G.M.P.S. Bucuresti si nu dupa 19 ani actiune direct la instanta. Parata a mentionat ca rolul sau este doar de incadrare in prevederile art.1, 5 si 11 si nu de acordare a indemnizatiei prevazute in art.4 si a facilitatilor prevazute de art.8, iar prejudiciul invocat de reclamanta nu a fost creat in mod direct de D.M.P.S. Bucuresti si nici nu poate fi pus in sarcina acesteia, care nu are calitatea de a plati indemnizatiile si nici de a revizui hotararile emise inainte de 1998. De asemenea, s-a mentionat faptul ca reclamanta are dA©jA• calitatea de beneficiar al prevederilor Decretului - Lege nr. 118/1990 potrivit hotararii nr.2996/31.04.1991, ca Legea nr.232/09.06.2009 a modificat numai cuantumul indemnizatiilor fara a contine dispozitii exprese referitoare la acordarea pentru aceeasi perioada a doua indemnizatii diferite, iar OUG nr.214/1999 nu reglementeaza in mod expres acordarea de indemnizatii persoanelor care au dobandit calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, ci face trimitere la stabilirea drepturilor prevazute de Decretul - Lege nr. 118/1990, drepturi de care reclamanta beneficiaza dA©jA•.


In drept au fost invocate prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990, art. 11 din Legea nr. 554/2004, art. 115 si urm. Cpc, Legea nr.19/2000.


Prin sentinta civila nr. 1806/3.06.2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia contencios administrativ si fiscal a respins ca neintemeiate exceptiile tardivitatii, inadmisibilitatii si lipsei calitatii procesuale pasive.


A fost respinsa cererea reclamantei ca neintemeiata, retinandu-se ca stramutarea si domiciliul obligatoriu nu sunt doua masuri distincte, care pot coexista in acelasi timp fata de aceeasi persoana . Prin reglementarea diferita a celor doua situatii (stramutarea diferita si domiciliul obligatoriu). Decretul-lege nr. 118/1990 a avut in vedere pe de o parte situatia persoanelor care au fost numai stramutata, fara a li se institui si masura domiciliului obligatoriu, iar pe de alta pateu situatia persoanelor carora li s-a stabilit domiciliul obligatoriu, fara a dispune stramutarea .


Impotriva sentintei, in termen legal, a formulat recurs reclamanta criticand-o pentru urmatoarele motive:


-este evident ca legea vizeaza doua situatii diferite ce nu se cumuleaza si nici nu se pot asimila deoarece pentru fiecare situatie prevazuta de art. 1 se acorda indemnizatii diferite reglementate in art. 3 din acelasi act normativ;


-prin interpretarea legii facuta de prima instanta s-a incalcat principiul nediscriminarii, avand in vedere disp.art. 16 al. 1 Constitutia Romaniei. Instantele, in cauze diferite, au dat solutii diferite.


Examinand sentinta prin prisma motivelor invocate ce se incadreaza in disp.art. 304 pct. 9 si sub toate aspectele conf.art. 3041 Cod proc.civ., Curtea retine urmatoarele:


Prin hotararea nr. 2996/31.04.1991 emisa de Comisia de aplicare a prev.Decretului-lege nr.118/1990 s-a admis cererea reclamantei si s-a constatat ca in perioada 18.06.1951 - 26.08.1955 a avut domiciliu obligatoriu in baza art. 1 lit. d. Decretul-lege nr. 118/1990.-


Urmare a emiterii deciziei nr. 1254/2008, Comisia pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista a constatat calitatea reclamantei de luptator in rezistenta anticomunista. Justificat de obtinerea acestei calitati, reclamanta a formulat actiune, solicitand obligarea paratei sa-i acorde calitatea de persoana stramutata conf.art. 1 lit. c) si drepturile prev. de art. 3 Decretul-lege nr. 118/1990 cuvenite si pentru calitatea de persoana stramutata, retroactiv de la data formularii cererii, 6.04.2009.


Prin adresa 2034/1895/24.08.2009 parata i-a comunicat reclamantei ca nu poate beneficia pentru aceeasi perioada de doua indemnizatii pentru doua masuri de persecutie din motive politice.


Curtea apreciaza ca o cumulare a celor doua calitati nu conduce automat la acordarea a doua indemnizatii pentru persoana respectiva, intrucat dispozitiile Decretului-lege nr. 118/1990 nu prevad in mod expres acordarea a doua indemnizatii pentru aceeasi perioada de persecutie din motive politice, pentru cele doua situatii de "stramutare" si "domiciliu obligatoriu".


Sintagmele "intr-una din situatiile prev.de al. 1", "persoanele aflate in una din situatiile reglementate de art. 1" utilizate in Decretul-lege nr. 118/1990 conduc la concluzia ca o persoana se poate afla numai in una din situatiile reglementate de art. 1 si nu in mai multe, astfel ca nu poate primi decat o indemnizatie conform situatiei in care s-a aflat.


-art. I din OUG nr. 59/2008 aprobata prin Legea nr. 271/2008 - care modifica art. 3 al. 1 si al. 2 din Decretul-lege nr. 118/1990 nu prevede acordarea cumulativa a celor doua indemnizatii, ci majorarea (dublarea) cuantumului indemnizatiilor corespunzatoare tuturor categoriilor de persecutati politici, luandu-se in considerare faptul ca de la anterioara actualizare din iunie 2005, stabilita prin Legea nr. 232/2006, cresterea inflatiei si a indicelui preturilor de consum au condus la scaderea puterii de cumparare a acestei categorii sociale. Ori, acordarea cumulata a celor doua indemnizatii, neprevazuta de vreo lege in vigoare ori abrogata, duce la discriminarea celorlalte categorii de beneficiari de indemnizatii de la stat, inclusiv a celorlalte categorii de beneficiari ai acestui decret, intrucat ar implica inca o majorare a cuantumului, de aceasta data nejustificata fata de scopul si vointa reala a legiuitorului exprimata in OUG nr. 59/2008.


In consecinta, o persoana cu privire la care au fost recunoscute doua situatii de persecutie din motive politice, nu poate beneficia pentru aceeasi perioada decat de o singura indemnizatie cu caracter reparatoriu.


Astfel, in temeiul disp.art. 312 al. 1 Cod proc.civ. Curtea va respinge recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 310 din data 11.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Decretul-Lege 118/1990    Persoana stramutata    OUG 214/1999    Legea 554/2004    Exceptia inadmisibilitatii    Exceptia tardivitatii cererii    Exceptia lipsei calitatii procesual pasiva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu