Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Acordare compensatii pentru bunuri in teritoriile cedate

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Acordare compensatii pentru bunuri in teritoriile cedate

  Publicat: 27 Nov 2012       2727 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Prin sentinta civila nr. 1726/27.05.2010, Tribunalul Bucuresti Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a admis actiunea formulata de reclamanta Culcearu Chirata in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, a obligat parata catre reclamanta la plata sumei de 97.594,86 lei reprezentand cea de-a doua transa din suma stabilita drept despagubire prin Hotararea nr. 175/2005 emisa de Comisia Judeteana Calarasi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, validata prin Ordinul nr. 5765/2006, suma ce urmeaza a fi actualizata.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca prin Hotararea nr. 175/2005 data de Comisia Judeteana Calarasi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 reclamanta in calitate de mostenitoare a defunctului LSa obtinut compensatii in cuantum de 162.658,10 lei pentru bunurile acestuia in teritoriile cedate.


Conform art. 8 din Legea nr.9/1998 parata avea obligatia sa dispuna plata celei de-a doua transe a despagubirilor in termen de doi ani consecutivi, obligatie pe care parata nu a indeplinit-o iar aceasta reprezinta un refuz nejustificat de a rezolva o cerere privitoare la un drept conferit de Legea nr. 9/1998 .


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs autoritatea parata criticand-o ca nelegala si netemeinica in baza art. 3041 cod procedura civila .


In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta parata a aratat ca in mod gresit instanta de fond a obligat autoritatea la plata, intrucat plata compensatiilor in cazul intimatei parate s-a facut conform art. 5 din HG nr. 286/2004, respectiv 40% din totalul compensatiilor in cursul anului 2006, iar restul sumei urmand sa fie platita in cursul anului 2007, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.


Sustine ca instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca obligatia de plata este afectata de o conditie, iar nerealizarea conditiei de alocare a sumelor pentru plata despagubirilor conduce la prelungirea perioadei de plata peste termenul prevazut de art. 5 din HG nr. 286/2004.


In raport de obligarea la plata sumelor in cuantum actualizat sustine ca potrivit art.34 lit.h) din HG nr. 753/1998 prin Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, despagubirile propuse de Comisia Judeteana au devenit certe, lichide si exigibile la momentul validarii lor de catre Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.


Art.8 (2) din Legea nr.9/1998 si art. 5 din HG nr.286/2004 prevede actualizarea doar daca se achita in anul urmator.


Examinand motivele de recurs in raport de art. 3041 cod procedura civila Curtea retine urmatoarele:


Criticile recurentei parate in sensul ca sentinta atacata este netemeinica si nelegala pe motiv ca instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca obligatia autoritatii de plata a despagubirilor catre reclamanta este afectata de conditie, iar conditia de achitare a compensatiilor "in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul de stat" nu s-a realizat deoarece nu ar fi fost alocate fonduri bugetare, se constata ca este neintemeiata.


In bugetul de stat sunt alocate anual sume cu aceasta destinatie, dar modalitatea in care parata intelege sa faca plata compensatiilor catre destinatarii Legii nr.9/1998 nu este cuprinsa intr-o procedura transparenta, verificabila de catre instanta de contencios administrativ, cu aducerea la cunostinta beneficiarilor de locul pe care il ocupa in ordinea stabilita, a datei la care urmeaza sa primeasca despagubirile, cu reglementarea unei proceduri de contestate in cazul in care se incalca prevederile normative sau daca platile se fac fara respectarea ordinii stabilite prin abuz de drept din partea autoritatii publice.


Neexistand o asemenea procedura transparenta, prin constatarea de catre instanta ca autoritatea parata a achitat in primul an de la validarea Hotararii nr. 175/2005, prin Ordinul nr. 5765/2006, 40% din cuantumul despagubirilor, iar pana la data pronuntarii hotararii dupa 4 ani, nu s-a achitat si cea de-a doua transa din despagubiri, in mod corect instanta a apreciat ca parata refuza nejustificat sa rezolve cererea reclamantei de despagubiri si a obligat-o sa achite cea de a doua transa in cuantum actualizat.


Recurenta parata nu a dovedit ca nu a primit fonduri bugetare cu destinatia de despagubiri in intervalul 2007-2010.


Criticile recurentei in sensul ca intimata reclamanta avea dreptul sa primeasca in cuantum actualizat transa a doua numai daca plata se facea in anul 2007 si nu in anii urmatori sunt evident nefondate.


Prin "an urmator" in sensul Legii nr. 9/1998 si art. 5 din HG nr. 286/2004 se intelege atat anul care urmeaza celui in care s-a efectuat plata primei transe (in speta anul 2006) cat si anii urmatori acestuia, (2007- 2011) singularul expresiei particularizand acel an in care se va face plata celei de a doua transe.


Invocarea de catre recurenta a art. 34 lit.h) din HG nr. 753/1998 in recurs se constata ca este neintemeiata. Aceste prevederi legale se refera la perioada anterioara validarii compensatiilor iar in speta nu a fost vorba despre aceasta etapa.


In consecinta, pentru considerentele anterior expuse, constatand ca nu sunt motive de casare ori modificare analizate si din oficiu, in baza art.312 cod procedura civila, Curtea va respinge recursul ca nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 396 din data 24.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    HG 753/1998    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila    Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor    HG 286/2004    Legea 9/1998    Mostenitor    Mostenitoare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati