Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Concurenta neloiala. Contract de prestari servicii publicitare

Concurenta neloiala. Contract de prestari servicii publicitare

  Publicat: 27 Nov 2012       4349 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta comerciala nr.11993 din data de 30.11.2010, pronuntata de Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti in dosarul nr.42572/3/2007 s-a respins ca neintemeiata actiunea formulata de reclamanta SC T.S. SRL in contradictoriu cu paratele SC M.C. & C.R. SRL si SC M.M.G.A.R. SRL.

Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al dreptului civil, o fapta ilicita savarsita cu intentie, prin care se cauzeaza un prejudiciu altei persoane si care obliga pe autorul sau la reparatie (art.998 Cod Civil).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Depasire a legalitatii,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,


Pentru a hotari astfel s-a retinut ca reclamanta a chemat in judecata paratele pentru a se dispune obligarea lor la plata sumei de 2.000.000 lei reprezentand daune interese compensatorii materiale si morale, evaluate estimativ si provizoriu, cu motivarea ca desi a incheiat cu parata 1 un contract de prestari servicii publicitare nr.15/1997 (prelungit consensual pana la 31.12.2009) datorita cesiunii ulterioare a contractului catre parata 2 au incetat si comenzile din partea partenerului initial.


S-a mai retinut ca reclamanta si-a intemeiat actiunea pe raspunderea civila delictuala deoarece activitatea de monopol pe care o subliniaza este prohibita de lege si deci, reprezinta un delict civil si ca aceasta a specificat si ca firmele agreate in M.G. incearca sa monopolizeze un anumit segment al pietii publicitare din Romania prin eliminarea firmelor romanesti de profil. In continuare s-a considerat ca reclamanta nu a facut dovada ca prin activitatea desfasurata de parate s-ar fi creat riscul de confuzie asupra identitatii intreprinderii produselor sau serviciilor prestate, ca aceasta a fost de acord cu cesiunea contractelor incheiate cu SC M.C. & C.R. SRL si SC R.H.R. catre SC M.M.G.A.R. SRL si ca ultima societate nu a dorit sa mai preia contractul nr.15/1997 pentru ca avea inserata o clauza de exclusivitate apreciata drept contrara dispozitiilor Legii nr.21/1996. S-a mai retinut ca reclamanta a pretins 2.000.000 lei datorita incalcarii clauzei de exclusivitate cuprinsa in contractul nr.15/1997, astfel cum reiese din procesul-verbal din 24.10.2007, si ca pretentiile sale ar trebui analizate in temeiul raspunderii civile contractuale. In final s-a retinut ca nu s-a facut dovada intrunirii elementelor raspunderii civile delictuale a paratelor acuzate de savarsirea unor fapte de concurenta neloiala si ca reclamanta nu a facut nici dovada ca s-ar fi adresat Consiliului Concurentei pentru a se investiga incalcarea de catre parata a prevederilor Legii nr.21/1996.


Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta care solicita admiterea apelului, schimbarea sentintei atacate si pe fond admiterea cererii de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata.


In motivarea apelului se arata ca din actele dosarului a putut reiesi valabilitate contractului nr.15/1997 incheiat intre reclamanta si SC M.C. & C.R. SRL, aspect retinut si de prima instanta si chiar de intimate - care prin aparator ales recunosc ca acest contract este inca in vigoare. Se mai arata ca, ulterior cesiunii conventiei, SC M.M.G.A.R. SRL a refuzat sa mai emita comenzi catre reclamanta si ca a eliminat-o pe aceasta intr-un mod concurential neloial de pe piata, paratele incalcand principiul bunei-credinte stipulat in articolul 1 din Legea nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale. In continuare se sustine ca paratele urmaresc ruperea relatiilor contractuale cu reclamanta si ca expertiza efectuata in dosar nu reflecta decat partial prejudiciul material suferit de catre apelanta. In final se subliniaza practicile abuzive practicate de catre intimate care au dus la conditii inegale de prestatii echivalente.


Intimatele au formulat intampinare prin care se apara in fapt si in drept impotriva pretentiilor apelantei.


S-a depus la dosar note cu concluzii scrise de catre apelanta.


Analizand actele si lucrarile dosarului in raport cu sentinta atacata si motivele de apel invocate, Curtea a apreciat ca apelul este nefondat si in temeiul articolului 296 Cod procedura civila l-a respins pentru urmatoarele considerente:


Reclamanta a invocat in justificarea actiunii sale in despagubiri civile, indreptata impotriva celor doua parate, aspectul perfectei valabilitati a contractului nr.15/1997 de prestari de servicii publicitare incheiat cu SC M.C. & C.R. SRL) care s-ar fi prelungit consensual pana la 31.12.2009. S-a sustinut in esenta ca, dupa cesiunea acestui contract catre SC M.M.G.A.R. SRL, cele doua parate ar fi monopolizat un segment important din piata publicitara, ca ar fi eliminat reclamanta din raporturile contractuale cu parata (SC M.C. & C.R. SRL) si ca ar mai fi eliminat-o pe aceasta si din raporturile cu alti furnizori de publicitate.


In contextul amintit s-a solicitat obligarea paratelor la plata unor daune compensatorii de 1.700.000 lei si la plata de daune morale de 300.000 lei, cererea de chemare in judecata fundamentandu-se ca atare pe raspunderea civila delictuala iar nu pe cea contractuala, cum reiese din chiar precizarile reclamantei aflate la fila 44, dosar fond .


Plecand de la drepturile si obligatiile partilor consfintite prin contractul de prestari servicii nr.15/1997 si de la faptul ca reclamanta nu a mai primit comenzi de la parata 2 dupa cesionarea acestui contract si nici de la alti colaboratori (fila 87 dosar fond), instanta a analizat pretentiile deduse judecatii din perspectiva invocata a recurgerii paratelor la practici monopoliste (sau a exercitarii excesive a unor drepturi sau libertati de catre acestea).


Desi reclamanta a omis sa precizeze in concret faptele de a caror savarsire s-ar face vinovate paratele (pentru a putea fi incadrate in articolul 4 sau 5 din Legea nr.11/1991 modificata si completata prin Legea nr.298/2001 privind combaterea concurentei neloiale), iar precizarile sale de la fila 105 dosar fond, referitoare la practicile abuzive pe care le-ar practica paratele, au fost de ordin general, instanta trebuia sa verifice daca in speta a fost savarsit un act de concurenta neloiala in legatura cu activitatea partilor.


Aceasta verificare s-a realizat in considerarea tuturor conditiilor generale ale raspunderii pentru concurenta neloiala: raportul de concurenta, prejudiciul (constand de regula in pierderea clientelei si deci in scaderea vanzarilor si a cifrei de afaceri), fapta reprobabila prin care se incalca anumite obligatii (actiunea in concurenta neloiala sanctionand incalcarea unei obligatii si nu a unui drept - articolul 1 din Legea nr.298/2001), culpa si legatura de cauzalitate dintre prejudiciu si faptele apreciate de lege ca manifestari ale concurentei neloiale.


Sustinerile reclamantei in sensul ca paratele s-ar fi facut vinovate de savarsirea unor fapte reprobabile in lumina dispozitiilor Legii nr.298/2001 au aparut insa ca neintemeiate cata vreme cesiunea contractului nr.15/1997 a fost acceptata de catre reclamanta, iar paratele au decis sa achizitioneze, contracteze servicii de publicitate de la diversi alti furnizori de publicitate in acord cu initiativa privata individuala, fara a urmari deturnarea clientelei reclamantei ori vatamarea in vreun fel a activitatii celei din urma.


De altfel, criticile referitoare la incetarea emiterii de comenzi de catre parata 2, desi in opinia reclamantei contractul partilor cu nr.15/1997 s-ar mai afla inca in fiinta, se indeparteaza de notiunile de abuz si respectiv de libera concurenta avute in vedere de Legea nr.298/2001.


Din probele administrate in fata primei instante si a instantei de apel nu a putut reiesi, asa cum s-a sustinut, inlaturarea apelantei de pe piata publicitatii si nici ca intimatele i-ar fi provocat acesteia un prejudiciu material de 1.700.000 lei ca efect al nesocotirii obligatiilor ce le reveneau de a-si exercita pe piata publicitatii activitatea cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite.


Simplele afirmatii ale SC T.S. SRL in legatura cu monopolizarea pietei (de publicitate) si acapararea a cat mai multor clienti de catre intimate nu puteau conduce la admiterea actiunii in concurenta neloiala.


Fata de cele expuse, vazand si dispozitiile legale invocate, Curtea in temeiul articolului 296 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 398 din data 01.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Daune interese    Legea 11/1991    Daune materiale    Daune morale    Contract de prestari servicii publicitare    Cesiune    Legea 21/1996    Raspundere civila contractuala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati