Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Radierea dreptului de superficie din cartea funciara

Radierea dreptului de superficie din cartea funciara

  Publicat: 15 Feb 2013       5726 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prin sent. civ. nr. 7/2011 a Jud. SIBIU a fost admisa actiunea civila formulata de reclamantul F. F. in contradictoriu cu paratii S. GH. si G. T. A. si s-a dispus rectificarea inscrierii din CF Sibiu nr 100551( 551775) top 100551 si radierea notarii dreptului de superficie de sub C2 din cartea funciara, drept notat in favoarea paratilor. Au fost obligati paratii la plata sumei de 23 lei cheltuieli de judecata catre reclamant.

Act adoptat de organele de stat,
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Acel mod de stingere a obligatiilor care consta in intrunirea in aceeasi persoana, deopotriva, a calitatii de creditor si de debitor al aceleiasi obligatii.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel


Pentru a se pronunta aceasta hotarare s-au retinut urmatoarele:


Intre partile litigante s-a incheiat la data de 22.04.2008 un antecontract de vanzare cumparare prin care promitentul vanzator F. F. se obliga sa vanda promitentilor cumparatori S. Gh. si G. T. , terenul arabil in suprafata de 6900 mp situat in Sibiu , aflat in proprietatea bunicului sau. Totodata, reclamantul se obliga sa dobandeasca in proprietate, evident la o data posterioara antecontractului, de la dl F. F. imobilul in discutie.


La data de 23.04.2008, reclamantul isi dadea acordul prin inscrisul intitulat ``declaratie`` ca paratii sa construiasca un complex de locuinte colective pe terenul sau si sa le inscrie in cartea funciara si la organele fiscale.


Solutionarea cauzei este dependenta de clarificarea aspectelor divergente privind modul de constituire a dreptului de superficie si a momentului nasterii acestuia, cu consecinte in planul inscrierii acestui drept in cartea funciara.


Independent de sistemul legal aplicabil intabularii la data de 08.09.2010, respectiv l. 7/1996 sau DL 115/1938 cu efecte juridice diferite, lipsa inscrierii este de natura sa afecteze raporturile dintre parti, cel putin in cazul drepturilor reale (ca cel de superficie) supuse sistemului de carte funciara, deoarece antecesorul tabular ramane titularul dreptului inscris in folosul sau (art. 30 din L. 7/1996) si poate dispune in continuare de el, ceea ce inseamna ca, si in aceste cazuri, inscrierea are caracter constitutiv sau cel putin cvasi-constitutiv, fiind un element esential al producerii transferului sau stingerii efective a dreptului real imobiliar inscris in cartea funciara.


Or este evident, ca dreptul de superficie, indiferent de motivatia registratorului OCPI , din preambulul incheierii 48311, nu a fost inscris in cartea funciara, ci a fost notat in foaia C, probabil pentru opozabilitate fata de terti.


Actul incheiat intre parti la data de 23.04.2008, intitulat ``declaratie``, a avut ca efect permisiunea paratilor de a construi pe terenul in litigiu, fiind limitata doar la faptul edificarii locuintelor colective, cu consecinta recunoasterii calitatii de constructori de buna - credinta.


Fata de modalitatea in care paratii concep configurarea dreptului de superficie, instanta constata ca in forma sa deplina este dreptul real principal imobiliar care reuneste, in continutul sau juridic, dreptul de proprietate asupra unei constructii sau plantatii, precum si un dezmembramant al dreptului de proprietate asupra unui teren apartinand altei persoane decat titularul dreptului de superficie, dezmembramant care reuneste folosinta si, in mod limitat, posesia si dispozitia asupra terenului sau a unei parti din acesta. Exercitarea dreptului de superficie va fi carmuita nu numai de limitele materiale si juridice ale dreptului de proprietate asupra constructiei sau plantatiei, ci si de cele ale dreptului de proprietate asupra terenului care au legatura cu exercitarea dreptului de servitute.


Din interpretarea clauzelor antecontractului de vanzare cumparare si din analiza continutului declaratiei, nu rezulta ca la vreuna din datele redactarii lor, 22.04.2008 si respectiv 23.04.2008, s-ar fi nascut dreptul de superficie deoarece nu s-a exprimat un acord de vointa intre proprietarul terenului si constructorii supraedificatelor.


De altfel, la data de 23.04.2008, reclamantul nu era proprietar al terenului pentru a putea consimti la construirea unui drept de superficie, stiut fiind ca dreptul de superficie dezmembreaza dreptul de proprietate asupra terenului transmitand persoanei respective folosinta si in mod limitat, posesia si dispozitia.


Asadar, la data permisiunii de a se ridica imobilul pe terenul de 6.900 mp. reclamantul nu avea cele trei atribute ale dreptului de proprietate pentru a putea dezmembra folosinta si a constitui dreptul de superficie la 23.04.2008.


Este adevarat ca la 24.04.2008, reclamantul, in calitate de vanzator promitent convine ca prin antecontract sa instraineze prin act autentic, la o data ulterioara proprietatea asupra imobilului teren, in integralitatea lui (f. 30). Dar nici acest moment nu poate fi considerat generator al unui drept real, ca cel de superficie in favoarea paratilor de vreme ce nici la aceasta data F. F. nu era proprietar, ci isi asumase doar obligatia de a-l achizitiona de la antecesorul sau.


Nici mentiunea din declaratia datata 23.04.2008, potrivit careia reclamantul este de acord ca noile constructii sa fie inscrise in cartea funciara si la organele fiscale, pe numele S. GH. si G. T., nu valoreaza ca acord .


Toate acestea certifica un anumit statut al paratilor, de constructori de buna credinta, prin prisma disp. art. 494 C. civ. dar nu reprezinta acorduri privind constituirea dreptului de superficie.


Aceasta deoarece nu este suficient pentru constituirea superficiei sa existe doi proprietari diferiti, unul al terenului, celalalt al constructiei, in absenta unui acord exprimat explicit si in calitate de proprietar al fondului pentru ca izvorul dreptului, in acest caz este conventional si el nu se naste ope legis, prin simplul fapt al edificarii constructiilor.


Nasterea prin conventia partilor a unui drept de superficie presupune existenta neechivoca a unui act juridic care, in mod ferm, sa ii ofere superficiarului prerogativa folosintei terenului construit, conjugata cu pastrarea acestei prerogative pe toata durata existentei constructiei. Aceasta, cu atat mai mult cu cat dupa aparitia L. 247/2005 si conventiile prin care se constituie un drept de superficie . trebuie incheiate in forma autentica.


Or pentru incheierea in forma autentica, a unui dezmembramant al dreptului de proprietate, prin prisma legislatiei in vigoare la acel moment ,reclamantul trebuia sa fie proprietar al imobilului teren si sa indeplineasca formalitatile prescrise de lege, prin prezentarea in fata notarului public.


In cauza Bock si Palade contra Romaniei , CEDO a statuat ca simplul fapt de a ridica o constructie pe terenul altuia , cu toata buna credinta, nu ar putea constitui un drept de superficie in beneficiul constructorului , in lipsa unuia din cele patru elemente mentionate anterior( conventia partilor, legatul, uzucapiunea , legea), starea de pasivitate neputand fi asimilata cu o conventie tacita, implicita.


Un alt indiciu ca declaratia din 23.04.2008 nu echivaleaza cu o conventie de constituire a superficiei, este modul in care partile au inteles sa redacteze actul in fata notarului, fara sa stabileasca bilateral clauze privind durata si obiectul dreptului dezmembrat in favoarea paratilor, fara sa clarifice aspectul indemnizarii sau despagubirii pentru folosinta terenului.


Or este putin probabil ca intentia reclamantului sa fie aceea de constituire a dreptului de superficie asupra unei suprafete de 6900 mp, in mod tacit, prin semnarea declaratiei de acceptare a faptului construirii si in absenta unei indemnizari periodice.


Ca atare, partile trebuiau sa stipuleze expres in conventia lor obiectul dreptului, respectiv care este suprafata precis determinata din teren afectata superficiei, termenul, daca dreptul este in acceptiunea lor perpetuu sau temporar si daca in aceasta ultima varianta, superficia se va stinge prin confuziune in urma vanzarii terenului prin perfectarea antecontractului. De asemenea trebuiau sa clarifice aspectul indemnizarii nudului proprietar,or nici unul din aceste aspecte nu au format obiectul conventiei partilor, ca mod de constituire a dreptului de superficie si ca atare, ea nu poate fi confundata cu declaratia din 23.04.


Declaratia asumata de partile litigante nu a fost un act de recunoastere a vreunui drept de superficie in favoarea paratilor, ci doar un acord la edificarea si intabularea constructiilor. Atata timp cat in dreptul romanesc nu exista institutia juridica a conventiei implicite, nu poate fi acreditata ideea ca prin declaratie s-a dat nastere la un dezmembramant al dreptului de proprietate


Ca atare, registratorul era obligat sa sesizeze anterior notarii dreptului, nu nevalabilitatea titlului ci lipsa totala a titlului apt sa duca la nasterea dreptului de superficie. Ceea ce se pune in discutie de catre reclamant este suprimarea neregularitatii inscrierii facuta abuziv, in absenta acordului de constituire a superficiei si care are semnificatia nevalabilitatii inscrierii si nicidecum a nevalabilitatii unui titlu .


Cu privire la inscrierea dreptului de superficie, in mod evident, fata de natura acestuia, drept real imobiliar si dis part 80, 81, 106 din Regulamentul de punere in aplicare a legii 7/1996, superficia se inscrie ca sarcina in partea a treia a cartii funciare a terenului asupra caruia s-a constituit. Potrivit art. 106 din Regulament, dreptul de superficie se va inscrie in partea a treia a cartii funciare , mentionandu-se totodata, cartea funciara in care este inscris dreptul de superficie ca un dezmembramant de sine statator.


Notarea dreptului de superficie nu se incadreaza in cazurile limitative prevazute de lege asa incat si felul inscrierii a fost eronat facut de catre registrator.


Impotriva acestei hotarari au formulat apel paratii S. GH. si G. T. A. solicitand schimbarea ei in sensul respingerii actiunii.


In motivarea apelului, dupa ce prezinta istoricul cauzei, arata in esenta ca notarea dreptului de superficie in favoarea apelantilor este corespunzatoare situatiei juridice a imobilului, ca a existat o conventie pentru constituirea dreptului de superficie si aceasta este actul intitulat Declaratie, autentificat sub nr. 1095/2008 de BNP R. M., ca acest act indeplineste conditiile necesare fiind un act autentic. Arata ca instanta nu a inteles contextul faptic al spetei, respectiv nu a inteles ca intre parti a existat un antecontract cu privire la terenul respectiv, ca s-a incasat pretul , ca ulterior, prin hotarare judecatoreasca s-a perfectat contractul de vanzare-cumparare precum si faptul ca ei sunt in prezenti proprietari ai terenului.


Apelul este neintemeiat.


Sunt de necontestat cele sustinute in apel referitor la faptul ca intre parti a existat un antecontract de vanzare-cumparare cu privire la terenul in litigiu, ca terenul a fost predat apelantilor in posesie, ca ulterior prin hotarare judecatoreasca au fost obligati la incheierea contractului in forma autentica si ca in raporturile cu intimatul apelantii sunt proprietari ai terenului. Nu rezulta ca pretul a fost platit in totalitate, cum se sustine, dar aspectul este oricum irelevant pentru solutionarea apelului. Acest context invocat chiar de catre apelanti a fost retinut pentru ca el releva un aspect semnificativ si anume staruinta apelantilor de a nu se radia din cartea funciara dreptul de superficie in conditiile in care ei, la acest moment, invoca faptul ca sunt proprietari atat pe teren cat si pe constructii, ceea ce inseamna ca pentru ei, existenta notarii cu privire la dreptul de superficie prezinta o semnificatie minora.


Prima instanta a analizat detaliat si in mod corect atat continutul dreptului de superficie cat si modul in care poate lua nastere un astfel de drept si a ajuns la concluzia justa ca intimatul nu si-a dat acordul pentru constituirea unui astfel de drept . Apelantii invoca faptul ca actul intitulat Declaratie autentificat sub nr. 1095/2008 de BNP R. M. constituie contractul prin care intimatul si-a dat acordul la constituirea dreptului de superficie. Acest act, asa cum a retinut si prima instanta, este incheiat atunci cand intimatul nu era inca proprietar al terenului pentru a putea exprima un acord valabil la constituirea dreptului de superficie. In plus, chiar daca ar fi fost proprietar, intimatul ca promitent vanzator al terenului chiar daca a exprimat un acord pentru edificarea unor constructii, nu a exprimat automat un acord pentru constituirea unui drept de superficie. Acest fapt este evident cata vreme antecontractul de vanzare-cumparare dovedeste intentia intimatului de a le transmite apelantilor dreptul de proprietate prin vanzare si nu doar un drept de folosinta asupra terenului si dreptul de a deveni proprietari pe constructiile ce le vor edifica. Cu alte cuvinte,manifestarea de vointa din Declaratia referitoare la acceptul pentru edificarea constructiilor, este exclus a fi calificata un acord pentru constituirea dreptului de superficie cata vreme intimatul isi asumase obligatia de a transmite dreptul de proprietate asupra terenului si atata timp cat apelantii aveau deja posesia terenului, posesie transmisa odata cu incheierea antecontractului. Intimatul nu a exprimat deci, un acord pentru constituirea unui drept de superficie, el a permis apelantilor sa construiasca in ideea ca le-a transmis posesia si ca vor deveni proprietari ai terenului in urma perfectarii contractului de vanzare-cumparare. Ca urmare, in mod corect a fost radiat dreptul de superficie din cartea funciara.


Fata de cele de mai sus, in baza art. 296 Cod proc. civ. si 969 C.civ., apelul urmeaza a fi respins. In baza art. 274 Cod proc. civ., urmare a respingerii apelului, apelantii vor fi obligati la plata cheltuielilor de judecata din apel.

Pronuntata de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 50 din 02.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sibiu    Legea 7/1996    Decretul-lege 115/1938    Carte funciara    Superficie    CEDO    Radiere din cartea funciara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU – Sentinta nr. 462/21.09.2020

Anuntarea angajatorului despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere.Neincidenta interdictiei concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 201 din data de 06 Martie 2019

Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 201/06.03.2019 – Tribunalul Ilfov

Atitudinea necorespunzatoare si jignitoare a salariatului poate atrage concedierea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43 din 05.02.2019

Atitudinea necorespunzatoare a salariatului in relatiile de munca poate atrage sanctiunea concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43/05.02.2019

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate in strainatate nu poate fi refuzata din lipsa a materialelor medicale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Taxa pe poluare instituita prin reglementarea romana si care se aplica vehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru este contrara dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro