Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Acord de mediere. Reziliere contracte de executie de lucrari

Acord de mediere. Reziliere contracte de executie de lucrari

  Publicat: 26 Mar 2013       3345 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Pe rol judecarea actiunii in contencios administrativ si fiscal formulata de reclamanta SC P.C. SRL, in contradictoriu cu parata DGASPC si chematii in garantie Consiliul judetean Mures si SC C. SRL, avand ca obiect anulare act administrativ.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei dupa care:
Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea la sedinta din 23 iunie 2010, cand s-a amanat pronuntarea pe data de azi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare .
TRIBUNALUL,
Prin cererea de suspendare inregistrata la Judecatoria Tg-Mures la data de 30.05.2008, sub nr.4716/320/2008, reclamanta S.C. P.C. S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu parata DGASPC Mures constatarea rezilierii din culpa exclusiva a paratei a unui numar de 5 contracte de executie lucrari.
In motivare, reclamanta a aratat in esenta ca a incheiat cu parata un numar de 5 contracte de executie lucrari si ca in prezent beneficiarul lucrarilor ii datoreaza suma restanta de 83.966,36 lei, conform Fisei client si facturilor anexate la dosar.
Toate facturile sunt semnate /stampilate de catre debitoare iar aceasta a achitat partial aceste facturi.
Intrucat societatea nu a incasat facturile emise de mai mult de 90 de zile, se considera indreptatita sa rezilieze contractele in cauza.
In drept, a invocat art. 111 C.proc.civ., art. 43,50,62 din contractele de executie lucrari in cauza.
Parata DGASPC Mures prin intampinare a solicitat respingerea cererii reclamantei.
In motivare, parata a aratat ca nu pot fi achitate o parte din contravaloarea facturilor emise de reclamanta pentru existenta unor lipsuri cantitative a lucrarilor ce trebuiau efectuate de reclamanta si deficiente calitative neremediate nici la aceasta data .
La data de 19.06.20008, parata a chemat in garantie Consiliul judetean Mures si S.C. C. S.R.L. solicitand obligarea lor la plata in favoarea ei a sumelor la care vor fi eventual obligata.
Chematii in garantie prin intampinare au solicitat in esenta respingerea atat a cererii principale cat si a cererilor de chemare in garantie .
Prin sentinta civila nr. 773/02.02.2009, Judecatoria Tg-Mures a declinat competenta de solutionare a cererii formulate de reclamanta in favoarea Tribunalulu Mures, Sectia contencios administrativ si fiscal.
La data de 18.12.2009, instanta, la cererea reclamantei, a dispus in baza art 242 alin. 1 C.proc.civ. suspendarea judecarii cauzei.
La data de 11.05.2010, s-a depus la dosar o cerere din care rezulta ca, in urma incheierii procedurii de mediere derulata in baza contractului de mediere nr. 107/03.11.2009, partile au ajuns la o intelegere totala, conform prevederilor art. 56 alin. 1 lit. a din Legea nr. 192/2006 si se solicita repunerea cauzei pe rol si solutionarea acesteia, conform art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 si a art. 271 din C.proc.civ.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine, ca:
La data de 11.05.2010, s-au depus la dosar Procesul verbal de inchidere a medierii incheiat la data de 04.05.2010 si Acordul de mediere incheiat la data de 10.05.2010 in baza contractului de mediere nr. 107/03.11.2009 (f.53-55).
Potrivit art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.
Asadar, instanta in lumina dispozitiilor legale mai inainte mentionate, va lua act si va consfinti Acordul de mediere incheiat intre reclamanta S.C. P.C. S.R.L. si DGASPC Mures la data de 10.05.2010 in baza contractului de mediere nr. 107/ 03.11.2009 (f.54-55).
Cu privire la cererea de chemare in garantie formulata de parata, instanta retine urmatoarele:
Intrucat intre cererea principala si cererea de chemare in garantie exista o legatura de dependenta si de subordonare, solutia ce se da cu privire la cererea principala influenteaza solutia ce se pronunta asupra cererii de chemare in garantie .
Totodata, avand in vedere raportul de dependenta si subordonare intre cele doua cereri mai sus mentionate, in prezenta cauza, cererea principala fiind solutionata in baza prevederilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, cererile de chemare in garantie formulate de parata DGASPC Mures care nu a pierdut procesul, va fi respinsa ca ramasa fara obiect .
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
la act si consfinteste acordul de mediere, incheiat intre reclamant S.C. P.C. S.R.L., si DGASPC Mures, cu urmatorul cuprins:
``ACORD DE MEDIERE incheiat la data de 10.05.2010 in baza contractului de Mediere Nr. 107 din 03.11.2009
Noi,
S.C. P.C. S.R.L, si
DGASPC Mures,
in baza contractului de mediere nr. 107 din 03.11.2009, avand ca obiect medierea conflictului ca e face obiectul dosarului din instanta cu nr. 6/320/2008 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare
, am consimtit ia incheierea prezentului acord, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:
Conform dosarului cu nr. 4716/320/08 aflat pe rolul Tribunalului Mures S.C. P.C. S.R.L. solicita instantei sa dispuna rezilierea din culpa exclusiva a DGASPC Mures a unui numar de cinci contracte de executie de lucrari dupa cum urmeaza:
1. contractul nr. 2051/25.01.2007 - obiect, construirea unui Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica in satul Calugareni, comuna Eremitu; termen de finalizare 30.09.2007;
2. contractul nr. 2049/25.01.2007 - Obiect construirea unui Centru de Recuperare si Asistenta in municipiul Reghin - termen de finalizare 30.09.2007;
3. contractul nr. 2048/25.01.2007 - Obiect, construirea unui Centru de are prin Terapie Ocupationala, in comuna Glodeni - termen de finalizare 2007;
4. contractul nr. 2047/25.01.2007 - Obiect, construirea unei Locuinte Protejate, satul Capusul de Campie, comuna Iclanzel, termen de finalizare 30.09.2007;
5. contractul nr. 2046/25.01.2007 - Obiect, construirea unui Centru de integrare prin Terapie Ocupationala in satul Capusul de Campie, comuna Iclanzel - termen de finalizare 30.09.2007.
In urma analizei modului de derulare a contractelor si a clauzelor acestora partile au constatat de comun acord ca respectivele contracte sunt reziliate, iar nici una dintre parti nu revendica nici un fel de pretentii cu privire la cauzele privind rezilierea acestora, litigiul urmand sa se solutioneze in acest sens, fara cheltuieli de judecata .
Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si nu tine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice si va fi supus incuviintarii instantei de judecata in conditiile prevederilor art. 59 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare.
Incheiat si redactat azi, 10.05.2010 la Biroul de mediator - W in 4 (patru) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si pentru Biroul de mediator si un exemplar pentru instanta.
S.C. P.C. S.R.L D.GAS.P.C
Director general M / s.s indescifrabil
Director general N./ s.s indescifrabil
Avocat delegat P /s.s indescifrabil
Consilier juridic/ s.s indescifrabil ``
Respinge cererea de chemare in garantie formulata de parata I.S.P.C. Mures, in contradictoriu cu Consiliul Judetean Mures, si S.C. C. S.R.L. ca fiind ramasa fara obiect .
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi 30 Iunie 2010.
Pronuntata de: Tribunalul Mures, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 776 din 30.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mures    Mediator    Mediere    Legea 192/2006    Acord de mediere    Contract de mediere    Reziliere    Chemare in garantie    Proces-verbal de inchidere a medierii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Raspundere civila delictuala. Despagubiri solicitate de catre victima unui accident rutier
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 202 din 29 ianuarie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 5/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 7/1996
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Actiune in anularea contractului de munca formulata de Agentia Nationala de Integritate. Competenta materiala a instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1327 din 9 iunie 2016

Conflict negativ de competenta ivit in cazul competentei facultative
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 271 din 29 ianuarie 2015

Recurs in casatie intemeiat pe motivul ca inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 76/RC din 26 februarie 2015Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati