Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune pentru prima oara in fata instantei de recurs

Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune pentru prima oara in fata instantei de recurs

  Publicat: 06 Apr 2013       10663 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune, invocata pentru prima data prin motivele de recurs, este posibila, fiind intrunite conditiile impuse de dispozitiile art. 162 C.proc.civ., intrucat este indiscutabil ca exceptia mentionata este una de ordine publica, ea vizand incalcarea unor norme cu caracter imperativ, cuprinse in art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1958.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acea modificare a cursului acestei prescriptii, care se concretizeaza in stergerea timpului scurs de la inceputul prescriptiei pana la ivirea uneia din imprejurarile prevazute de lege care intrerup aceasta prescriptie si in inceperea unei noi prescriptii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Denumire data monedei unice europene.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Cauza care apara de raspundere sau atenueaza raspunderea civila
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acea modificare a cursului acestei prescriptii, care se concretizeaza in stergerea timpului scurs de la inceputul prescriptiei pana la ivirea uneia din imprejurarile prevazute de lege care intrerup aceasta prescriptie si in inceperea unei noi prescriptii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In principiu, analizarea prescriptiei dreptului material la actiune presupune verificarea existentei dreptului supus prescriptiei, stabilirea datei de la care a inceput sa curga cursul prescriptiei si a datei la care acesta s-a implinit, eventualele cauze si conditii de suspendare ori de intrerupere a cursului prescriptiei .

Ca atare, sesizarea instantei de recurs cu o exceptie de ordine publica si pronuntarea unei hotarari in temeiul acestei exceptii, nu atrage o incalcare a dreptului de acces la o instanta in temeiul art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 16.03.2010, reclamantii I.C. si I.T. au chemat in judecata Ministerul Finantelor Publice si au solicitat obligarea paratului la plata valorii de piata a imobilului situat in Bucuresti, evaluat provizoriu la suma de 250.000 euro.

Prin sentinta civila nr. 162 din 01.02.2011, Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a civila a admis in parte cererea formulata de reclamanti si a obligat paratul Ministerul Finantelor Publice sa plateasca reclamantilor pretul achitat potrivit contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996, in cuantum de 12.982.208 lei, actualizat in functie de rata inflatiei aplicata la data platii.

Tribunalul a retinut ca, prin contractul de vanzare-cumparare incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti prin mandatar S.C. A. S.A., reclamantii au dobandit dreptul de proprietate asupra apartamentului in suprafata de 94,53 mp., situat in Bucuresti, in schimbul sumei de 12.982.208 lei vechi.

Prin decizia civila nr. 2194A din 22.10.2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a civila, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 355/2003 a Curtii de Apel Bucuresti, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996.

Desi reclamantii au solicitat restituirea valorii de piata a imobilului, cuantumul sumei la care acestia sunt indreptatiti este circumstantiat ipotezei prevazute de art. 50 alin.(2) din Legea nr.10/2001, avand in vedere considerentele deciziei civile nr. 2194A/2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, potrivit cu care fraudarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 a constat in folosirea prevederilor acesteia in alt scop decat cel pentru care a fost adoptata sau intr-o maniera care sa ocoleasca scopul principal al legii. Intrucat fostii proprietari formulasera cerere de restituire in natura a imobilului inainte de incheierea contractului de vanzare-cumparare, paratii ar fi trebuit sa faca minime diligente constand in solicitarea de informatii de la aceste institutii in vederea cunoasterii exacte a situatiei juridice a imobilului la momentul cumpararii.

Prin decizia nr. 672/A din 08.09.2011, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie a respins, ca nefondat, apelul declarat de paratul Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti impotriva sentintei civile a Tribunalului Bucuresti.

Raspunzand criticilor formulate prin motivele de apel, Curtea a apreciat ca, potrivit regulilor generale din materia contractului de vanzare-cumparare, obligatia de evictiune revine vanzatorului, care, in speta, este Primaria Municipiului Bucuresti. Insa, contractele de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995 au o situatie speciala, ele neconstituind pentru unitatea detinatoare o expresie a libertatii contractuale, ci executarea unei obligatii legale exprese, corelativa dreptului chiriasului de a cumpara.

Faptul ca unitatile detinatoare actionau ca mandatari fara reprezentare ai vanzatorului, rezulta si din imprejurarea ca sumele incasate din aceste vanzari nu intrau in patrimoniul lor, ci intr-un fond extrabugetar la dispozitia Ministerului Finantelor, constituit prin dispozitiile art. 13 alin. (6) din Legea nr. 112/1995.

Tocmai de aceea, prin art. 50 alin.(3) din Legea nr. 10/2001, s-a stabilit ca atat restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, cat si restituirea pretului de piata al imobilelor, privind contractele de vanzare-cumparare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, care au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, se face de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin.(6) din Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere imprejurarea ca dispozitiile legale evocate circumstantiaza, in mod expres, atat titularul raportului juridic, cat si persoana celui obligat in cadrul sau, rezulta ca, pe plan procesual, se vor regasi aceleasi persoane, prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/20001 reprezentand, din aceasta perspectiva, norme procesuale.

Impotriva acestei decizii, a declarat recurs paratul Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti.

Prin motivele de recurs s-au formulat urmatoarele critici de nelegalitate, intemeiate pe prevederile art. 304 pct. 9 C.p.c.:

In cauza dedusa judecatii, dreptul material la actiune al reclamantilor era prescris la data sesizarii instantei.

Dreptul reclamantilor de a cere restituirea pretului achitat pentru imobilului in cauza s-a nascut la data la care s-a pronuntat decizia civila nr. 2194A din 22.10.2002 a Tribunalului Bucuresti, acest drept fiind supus termenului general de prescriptie prevazut de Decretul nr. 167/1958.

Or, de la data la care s-a pronuntat hotararea mentionata - 22.10.2002 - si pana la data introducerii actiunii - 16.03.2010 - au trecut mai mult de 3 ani, iar reclamantii nu au facut dovada intervenirii vreuneia dintre situatiile prevazute de art. 13, respectiv de art. 16 din Decretul nr.167/1958, de natura a suspenda sau a intrerupe cursul prescriptiei, astfel incat, in cauza a operat prescriptia dreptului material la actiune al reclamantilor.

In subsidiar, s-a solicitat ca instanta de recurs sa cenzureze legalitatea deciziei recurate sub aspectul solutionarii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice.

S-a aratat ca, potrivit principiului relativitatii efectelor contractului, acesta produce efecte numai intre partile contractante, neputand nici profita si nici dauna unui tert . Or, Ministerul Finantelor Publice, nefiind parte la incheierea contractului dintre reclamanti si Primaria Municipiului Bucuresti, este tert fata de actul juridic intervenit, avand doar calitatea de depozitar al fondului extrabugetar in care se varsa sumele incasate de Primaria Municipiului Bucuresti.

In conformitate cu dispozitiile art. 1337, art. 1341 si urm. C.civ., trebuie instituita raspunderea vanzatorului, respectiv a Primariei Municipiului Bucuresti pentru evictiune totala sau partiala prin fapta unui tert .

Analizand decizia recurata in limita criticilor formulate prin motivele de recurs, Inalta Curte a constatat ca recursul este fondat sub urmatoarele aspecte:

Prin motivele de recurs se sustine nelegalitatea deciziei recurate sub aspectul prescriptiei dreptului material la actiune si al calitatii procesual pasive a recurentului in raportul juridic dedus judecatii.

Inalta Curte a analizat cu prioritate acele critici care vizeaza calitatea procesuala a recurentului, apreciind ca sustinerile vizand prescriptia extinctiva trebuie verificate prin raportare la persoana in favoarea careia se sustine ca termenul de prescriptie curge, ceea ce impune o stabilire prealabila a unui cadru procesual corect sub aspectul partilor atrase in litigiu.

1.Sub aspectul calitatii procesual pasive a recurentului in raportul juridic dedus judecatii:

Inalta Curte a retinut ca, asa cum rezulta din cuprinsul art. 50 alin.(2) din Legea nr.10/2001, chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, pot solicita in justitie restituirea pretului actualizat platit.

Conform alin. (3) al aceluiasi articol, restituirea pretului prevazut la alin. (2) se face de catre Ministerul Economiei si Finantelor din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.

Prin urmare, printr-o norma speciala cuprinsa in art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, aplicabila in concurs cu norma generala, legiuitorul a stabilit in sarcina Ministerului Finantelor Publice obligatia de a restitui pretul actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Constatand ca, in cauza, situatia de fapt se circumscrie ipotezei avute in vedere de prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, instanta de apel a facut o corecta aplicare a normei speciale cuprinsa in alin. (3) al aceluiasi articol si a stabilit in sarcina recurentului obligatia de plata a pretului actualizat al apartamentului.

2.In ceea ce priveste prescriptia dreptului material la actiune:

Dispozitiile art. 162 C.p.c. permit ridicarea unor exceptii inaintea instantei de recurs cu respectarea a doua conditii, si anume: exceptiile invocate sa fie de ordine publica (a) si solutionarea acestor exceptii sa nu implice o verificare a imprejurarilor de fapt in afara dosarului, incompatibila cu natura caii de atac a recursului (b).

Inalta Curte a apreciat ca, fata de prevederile legale mentionate, solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantilor, formulata de parat prin recursul declarat, este posibila, fiind intrunite ambele conditii impuse in acest sens de dispozitiile art. 162 C.p.c.

(a). Este indiscutabil ca exceptia mentionata este una de ordine publica, ea vizand incalcarea unor norme cu caracter imperativ, cuprinse in art. 3 si art. 7 din Decretul nr.167/1958.

(b). In principiu, analizarea prescriptiei dreptului material la actiune presupune verificarea existentei dreptului supus prescriptiei, stabilirea datei de la care a inceput sa curga cursul prescriptiei si a datei la care acesta s-a implinit, eventualele cauze si conditii de suspendare ori de intrerupere a cursului prescriptiei .

Insa, in cauza reclamantii nu au formulat sustineri in sensul existentei unor cauze de intrerupere ori de suspendare a termenului de prescriptie, care sa presupuna administrarea unor probe suplimentare pentru stabilirea unor anumite situatii de fapt .

Prin urmare, pronuntarea asupra prescriptiei dreptului la actiune este posibila pe baza lucrarilor dosarului, fara a fi necesare verificari ale imprejurarilor de fapt, fiind astfel indeplinita si cea de-a doua conditie impusa de art. 162 C.p.c.

Solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune in conditiile art.162 C.p.c. nu vatama drepturile procesuale ale reclamantilor. Asa cum rezulta din actele dosarului, recursul a fost declarat la data de 26.09.2011, motivele de recurs care cuprind aceasta exceptie au fost comunicate intimatilor-reclamanti la data de 23.11.2011, iar acestia nu au inteles sa formuleze intampinare si nici sa se prezinte in fata instantei de recurs pentru a raspunde criticilor sustinute de parat prin motivele de recurs.

In solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune, Inalta Curte a retinut urmatoarele:

Este necontestat in cauza ca, in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996 incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti, reclamantii au dobandit dreptul de proprietate asupra apartamentului in suprafata de 94,53 mp., situat in Bucuresti, compus din 3 camere, hol, veranda, baie, bucatarie, vestibul, pivnita, precum si cota indiviza de 42,39% din imobil in schimbul sumei de 12.982,208 lei vechi.

Prin decizia civila nr. 2194A din 22.10.2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a civila, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 355/2003 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996.

Prin cererea care a investit instantele in prezentul litigiu, inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 16.03.2010, reclamantii au solicitat obligarea Ministerul Finantelor Publice la plata pretului de piata al apartamentului ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996, a carui nulitate a fost constatata prin hotararea judecatoreasca mentionata.

Este adevarat ca Legea nr. 1/2009 a deschis proprietarilor ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, posibilitatea formularii unei cereri de chemare in judecata prin care sa solicite instantelor acordarea pretului de piata al imobilelor.

Legea nr.1/2009 a intrat in vigoare la data de 06.02.2009, si cum o asemenea posibilitate de despagubire nu era reglementata de nici o norma juridica anterioara, actul normativ creand un drept subiectiv cu un continut nou, rezulta ca, la data intrarii in vigoare a acestei legi, s-a nascut dreptul material la actiunea avand ca obiect restituirea pretului de piata si tot atunci a inceput sa curga si termenul de prescriptie a acestui drept .

Insa, in cauza, prin decizia recurata, instanta de apel a confirmat hotararea primei instante in sensul ca, desi reclamantii au solicitat restituirea valorii de piata a imobilului, cuantumul sumei la care acestia sunt indreptatiti este circumstantiat ipotezei prevazute de art. 50 alin.(2) din Legea nr.10/2001 si reprezinta pretului achitat potrivit contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996, in cuantum de 12.982,208 lei, actualizat in functie de rata inflatiei aplicata la data platii.

Or, daca pentru considerentele expuse anterioare, dreptul reclamantilor de a solicita restituirea pretului de piata al imobilului nu era prescris la data formularii cererii de chemare in judecata - 16.03.2010 - dreptul material la actiunea privind restituirea pretului actualizat, era la acea data stins, ca efect al prescriptiei extinctive.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decretul nr.167/1958: ``Dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege``. Termenul de prescriptie extinctiva, aplicabil raporturilor civile obligationale este instituit de art. 3 alin. (1) din acelasi act normativ: ``Termenul prescriptiei este de 3 ani``.

Intrucat premisa aplicarii efectului sanctionator al prescriptiei consta tocmai in existenta posibilitatii de a actiona pentru ocrotirea unui drept sau pentru realizarea unui interes legitim, regula generala privind inceputul prescriptiei extinctive avand ca obiect dreptul material la actiune este aceea ca prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune . Aceasta regula este reglementata prin art. 7 alin. (1) din Decretul nr.167/1958: ``Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune``.

Data nasterii dreptului la actiune este data la care dreptul la actiune trebuie exercitat.

Or, dreptul material al reclamantilor la actiunea prin care sa pretinda in justitie restituirea pretului achitat, actualizat cu rata inflatiei s-a nascut la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a constatat nulitatea contractului lor de vanzare-cumparare.

Masura dispusa de instanta prin acea hotarare - decizia civila nr. 2194A din 22.10.2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a civila, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 355/2003 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila - de repunere a partilor in situatia anterioara incheierii contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996, dadea vocatia reclamantilor de a pretinde pe calea unei actiuni in justitie restituirea pretului achitat, actualizat cu rata inflatiei.

Chiar daca s-ar putea admite ca, in aceea perioada practica instantelor de judecata era oscilanta in a recunoaste dreptul de a obtine o actualizare a pretului achitat si intinderea unui asemenea drept ca fiind data de rata inflatiei, incertitudinea reclamantilor in ceea ce priveste obtinerea pretului de piata actualizat cu rata inflatiei, rezultata din divergentele de jurisprudenta, nu ar mai putea fi invocata ca argument al pasivitatii lor, dupa data de 12.12.2002.

Aceasta deoarece, dreptul de a pretinde pe calea unei actiuni in justitie restituirea pretului achitat, actualizat cu rata inflatiei pentru chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile a fost consacrat legislativ prin O.U.G. nr. 184/2002, aprobata prin Legea nr. 48/2004.

Prin acest act normativ au fost introduse alin. (2) si (3) ale art. 51 din Legea 10/2001 in conformitate cu care:

``(2) Cererile sau actiunile in justitie privind restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sunt scutite de taxe de timbru.

(3) Restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile se face de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare``.

Prin urmare, dreptul reclamantilor de a cere pretinde pe calea unei actiuni in justitie restituirea pretului achitat, actualizat cu rata inflatiei s-a nascut cel tarziu la data de 12.12.2002, data la care a fost un astfel de drept a fost reglementat legislativ.

Acest drept material la actiune al reclamantilor avand ca obiect restituirea pretului actualizat cu rata inflatiei pentru apartamentul dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 5xx/1996 este supus termenului general de prescriptie de 3 ani, aplicabil, in lipsa unor reglementari speciale, derogatorii, oricaror raporturi obligationale.

La data sesizarii instantelor in prezentul litigiu - 16.03.2010 - el era stins prin efectul sanctionator al prescriptiei extinctive, astfel incat, este nelegala hotararea instantei de apel de a stabili in sarcina recurentului o obligatie corelativa unui astfel de drept .

Nu s-ar putea sustine ca sesizarea instantei de recurs cu o exceptie de ordine publica si pronuntarea unei hotarari in temeiul acestei exceptii ar atrage o incalcare a dreptului de acces la o instanta in temeiul art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

In jurisprudenta sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului nu a constatat ca o astfel de incalcare ar exista in cazul admiterii de catre instanta de recurs a exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune invocata in aceasta faza procesuala, ci a retinut ca dreptul de acces la o instanta este incalcat in situatia in care aceasta exceptie este solutionata de instanta de recurs prin raportare la o norma de drept substantial care nu era in vigoare la data promovarii cererii de chemare in judecata si care atrage un regim mai restrictiv in privinta termenului de prescriptie (Cauza Visan contra Romaniei din 24.12.2008).

Or, norma juridica aplicabila situatiei de fapt retinute de prima instanta era incidenta la data sesizarii instantelor in prezentul litigiu, prescriptia dreptului material la actiune fiind raportata la aceasta norma, iar nu la o modificare legislativa intervenita pe parcursul solutionarii cauzei.

Pe de alta parte, oricum, reclamantii nu ar fi putut obtine plata pretului de piata al apartamentului, astfel cum au solicitat prin cerea de recurs.

Instanta de apel a facut o corecta identificare a normei juridice careia i se circumscriu datele cauzei, atunci cand a retinut ca, in conditiile art. 50 alin. (2) din Legea nr.10/2001, reclamantii ar fi fost indreptatiti numai la restituirea pretului actualizat al imobilului.

Insa, apreciind pentru considerentele expuse anterior ca dreptul de pretinde pe calea unei actiuni in justitie restituirea pretului achitat, actualizat cu rata inflatiei era stins prin prescriptie la data sesizarii instantei, in temeiul art. 312 alin. (1) C.p.c., Inalta Curte a admis recursul declarat de paratul Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti si, in baza art. 304 pct. 9 C.p.c. raportat la art. 1, art. 3 si art. 7 din Decretul nr.167/1958, a modifica in tot decizia recurata. Potrivit art. 296 C.p.c., s-a admis apelul declarat de parat impotriva sentintei civile nr. 162 din 01 februarie 2011 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a V-a civila, care a fost schimbata in tot in sensul ca a fost respinsa cererea de chemare in judecata ca prescrisa.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 5529 din 20 septembrie 2012


Citeşte mai multe despre:    Decretul 167/1958    Tribunalul Bucuresti    Prescriptie    Legea 112/1995    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Raspundere civila delictuala. Actiune in despagubiri. Invocarea unui prejudiciu moral cu caracter continuu
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2263 din 11 noiembrie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 9 din data de 04 Februarie 2019

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati