Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Termenul de prescriptie in cazul raspunderii disciplinare a functionarului public

Termenul de prescriptie in cazul raspunderii disciplinare a functionarului public

  Publicat: 06 Apr 2013       10061 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999, republicata „Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare”.

Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Din interpretarea textului legal citat, rezulta faptul ca cele doua termene nu sunt alternative, fiind obligatoriu ca aplicarea sanctiunii disciplinare sa se circumscrie ambelor termene, astfel incat nerespectarea oricaruia dintre ele, constituie un viciu de nelegalitate.

Nota: Instanta a avut in vedere dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, in forma republicata in M.Of. nr. 365 din 29.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Timisoara reclamantul BE a solicitat ca, in contradictoriu cu paratii Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala a Vamilor si Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara, sa se constate nulitatea absoluta a Ordinului nr.2111/ 19.05.2011, emis de paratul Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar in subsidiar sa se dispuna anularea acestuia si suspendarea executarii sale pana la solutionare irevocabila a contestatiei, cu cheltuieli de judecata .

In motivare s-a aratat ca prin Ordinul nr. 2111 din 19.05.2011 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, comunicat reclamantului la 20.05.2011, acesta a fost sanctionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioada de doua luni, in baza art. 75, art. 77 alin.(1), alin.(2) lit.j, alin.(3) lit.b, alin.(4), alin.(5), art.78 alin.(3) si art.79 alin.(1) din Legea nr.188/1999, coroborat cu art. 50 alin.(1), alin.(3) si 4 din H.G. nr.1344/2007.

In cuprinsul actului sanctionator s-a retinut ca reclamantul se face vinovat de incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici, abatere reglementata de art.77 alin.(1) lit.i) din Legea nr.188/1999, intrucat ar fi permis ca pe calculatorul din biroul sau sa fie redactata o cerere in numele S.C. ``P`` S.R.L., pentru desigilarea instalatiei de productie si a cailor de acces din cadrul antrepozitului fiscal detinut, in legatura cu o actiune in contencios administrativ indreptata impotriva DJAOV Arad, utilizand astfel bunurile apartinand autoritatii vamale pentru desfasurarea altor activitati decat cele aferente functiei publice detinute.

Reclamantul a sustinut ca ordinul atacat este nul absolut, intrucat nu cuprinde mentiunile obligatorii impuse de artr.50 alin.3 din H.G. nr.1344/ 31.10.2007, respectiv nu mentioneaza termenul in care poate fi contestata sanctiunea disciplinara, instanta la care poate fi indreptata contestatia si nici motivele pentru care au fost inlaturate apararile sale, formulate prin intampinarea comunicata Comisiei de disciplina, urmare a citatiei emisa la 21.09.2010, care vizau nulitatea procedurii de cercetare disciplinara prealabila, urmare a neregulatei citari, raportat la dispozitiile art. 35 alin.2 din H.G. nr.1344/2007.

De asemenea, s-a sustinut ca ordinul atacat ar fi nul ca urmare a faptului ca a fost emis dupa parcurgerea procedurii de cercetare disciplinara prealabila de catre o comisie de disciplina necompetenta, acesta apreciind ca cercetarea sa trebuia efectuata de catre Comisia de disciplina din cadrul ANAP, conform art.10 alin.(2) si art. 29 alin.(3) din H.G. nr.1344/2007, dat fiind faptul ca, la data derularii acestei proceduri, detinea functia publica de director administrativ, numit prin ordin al Presedintelui ANAF.

Sub un alt aspect, s-a aratat ca au fost incalcate prevederile art. 77 alin.(5) din Legea nr.188/1999, in sensul ca sanctiunea disciplinara a fost aplicata dupa expirarea termenului de un an de la data sesizarii Comisiei de disciplina cu privire la savarsirea pretinsei abateri disciplinare

Prin cererea depusa la dosar la 20.09.2011, reclamantul a precizat ca nu a inteles sa cheme in judecata Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ci insasi Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de emitent al actului contestat.

Prin intampinarile depuse la dosar, autoritatile parate au solicitat respingerea actiunii, sustinand ca reclamantul se face vinovat de savarsirea abaterii disciplinare retinute in sarcina sa, iar Ordinul nr. 2111/19.05.2011 cuprinde toate elementele impuse de art. 50 alin.(3) din H.G. nr. 1344/2007, iar probele administrate in cursul cercetarii disciplinare au relevat vinovatia sa.

Prin incheierea de sedinta din data de 20.09.2011 a fost admisa cererea de suspendare a executarii Ordinului nr. 2111/19.05.2011, pentru motivele expuse in cuprinsul acelei hotarari.

Prin Sentinta civila nr.433 din 5 octombrie 2011, Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal a admis in parte actiunea si a dispus anularea Ordinului nr.2111 din 19.05.2011, respingand, in rest, cererea .

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

- Prin Ordinul nr.2111 din 19.05.2011 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, comunicat reclamantului la 20.05.2011, acesta a fost sanctionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioada de doua luni, in baza art. 75, art. 77 alin.1, alin.2 lit.j, alin.(3) lit.b, alin.(4), alin.(5), art.78 alin.(3) si art.79 alin.(1) din Legea nr.188/ 1999, coroborat cu art. 50 alin.(1), alin.3 si 4 din H.G. nr. 1344/2007;

- In speta nu se verifica sustinerile privind nulitatea absoluta a Ordinului nr. 2111/19.05.2011 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, referitoare la neprecizarea instantei competente la care poate fi contestat actul astfel emis si nici termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata, la faptul ca acesta a fost emis de catre un organ necompetent, raportat la functia publica pe care o ocupa la data emiterii sale.

- Dat fiind ca la data sesizarii comisiei de disciplina din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor Bucuresti reclamantul nu detinea functia prevazuta de art.1 lit.g) din Ordinul emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.71 din 14 ianuarie 2008, privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, instanta de fond a concluzionat ca, nu se poate constata nelegalitatea actului sanctionator atacat pentru nerespectarea normelor de competenta in efectuarea cercetarii disciplinare.

Nu se verifica nici sustinerile reclamantului referitoare la incalcarea conditiilor de forma legal impuse pentru emiterea sa, caci in art. 3 din dispozitivul sau au fost reproduse fidel prevederile art.80 din Legea nr.188/1999, respectiv, art.51 din H.G. nr.1344/2007, rezultand astfel ca emitentul actului a inteles astfel sa faca trimitere la reglementarile legale in vigoare, a caror continut se prezuma a fi cunoscut de catre reclamant.

Raportat la starea de fapt retinuta anterior, curtea de apel a constatat ca cererea reclamantului de anulare a ordinului apare partial intemeiata, verificandu-se, in cauza, sustinerile reclamantului referitoare la aplicarea sanctiunii disciplinare cu depasirea termenului de prescriptie de 1 an, reglementat de art. 77 alin.(5) din Legea nr. 188/1999. S-a retinut ca rezulta atat din cuprinsul Ordinului nr.2111 din 19.05.2011 (fila 11), cat si din copia sesizarii adresate de catre Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara, Autoritatii Nationale a Vamilor Bucuresti, sub nr. 12574/ 23.04.2010, ca la 28.04.2010 a fost inregistrata la comisia de disciplina din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor Bucuresti (competenta, potrivit argumentelor mai sus expuse, sa efectueze cercetarea disciplinara), sesizarea pentru declansarea cercetarii disciplinare a reclamantului, insotita de nota de constatare prin care era expusa starea de fapt considerata a releva savarsirea abaterii disciplinare.

Ca atare, in data de 28.04.2010 a inceput sa curga termenul de 1 an in interiorul caruia trebuia aplicata sanctiunea disciplinara reclamantului, iar ordinul de aplicare a sanctiunii disciplinare a fost emis dupa expirarea acestuia, la data de 19.05.2011.

S-a concluzionat in sensul ca avand in vedere ca prin intampinarile depuse la dosar, ori in cadrul concluziilor orale puse la dezbaterea in fond a cauzei, paratele nu au formulat aparari cu privire la aceste sustineri si nu au relevat motive de suspendare ori intrerupere a termenului de prescriptie mentionat, termenul mai sus mentionat, reglementat de art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 a expirat anterior emiterii ordinului sanctionator.

2.1. Impotriva acestei sentinte au declarat recurs Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care au invocat motivul de recurs prevazut la art.304 pct.9, in conditiile art.3041 din Codul de procedura civila, fiind sustinute, in esenta, urmatoarele critici:

- potrivit art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 republicata, ``sanctiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare``;
- instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile legale citate, ignorand ca sanctiunea disciplinara a fost aplicata la data de 19.05.2011, deci in cadrul termenului de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare - 19.11.2009.

In concluzie, cele doua autoritati au solicitat admiterea recursurilor, desfiintarea solutiei pronuntate si trimiterea cauzei pentru rejudecare.

2.2. Reclamantul a depus intampinare prin care a raspuns criticilor formulate, sustinand ca solutia instantei de fond este legala si temeinica si solicitand respingerea recursurilor ca nefondate.

Recursurile sunt nefondate pentru considerentele care vor fi prezentate in continuare.

Asa cum s-a aratat in expunerea rezumativa prezentata mai sus, prin Ordinul nr.2111 emis la data de 19.05.2011, intimatul-reclamant a fost sanctionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioada de 2 luni, conform prevederilor art.75, art.77 alin.(1), alin.(2) lit.j), alin.(3) lit.b), alin.(4), alin.(5), art.78 alin.(3) si art.79 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicata.

Din actele si lucrarile cauzei rezulta ca, asa cum in mod judicios a retinut instanta de fond, Comisia de disciplina competenta a fost sesizata la data de 28.04.2010, iar sanctiunea a fost aplicata prin Ordinul nr.2111 din 19.05.2011, ceea ce inseamna incalcarea termenului de 1 an, prevazut de lege.

Astfel, potrivit art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999, republicata ``Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare``.

Din interpretarea textului legal citat, instanta de recurs retine ca cele doua termene nu sunt alternative, fiind obligatoriu ca aplicarea sanctiunii disciplinare sa se circumscrie ambelor termene, astfel incat nerespectarea oricaruia dintre ele, constituie un viciu de nelegalitate.

Or, in cauza, este necontestat ca sanctiunea a fost aplicata prin Ordinul nr.2111 emis la data de 19.05.2011, in timp ce Comisia de disciplina competenta fusese sesizata la data de 28.04.2010, ceea ce reprezinta incalcarea termenului de 1 an prevazut la art.77 alin.(5) din Legea nr.188/ 1999, republicata.

Solutia instantei de fond este legala si temeinica, recursurile fiind in consecinta, respinse ca nefondate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1107 din 1 martie 2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Timisoara    Prescriptie    Raspundere disciplinara    Legea 188/2009    HG 1344/2007
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 342/1.07.2020

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Marturie mincinoasa. Subiect activ
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 114/RC din 7 aprilie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei juridice
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1828 din 6 octombrie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Actiune in constatare. Uzucapiune de lunga durata. Teren afectat de constructii de interes public. Neindeplinirea conditiei posesiei utile
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 35 din 15 ianuarie 2020Articole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Un medicament care se elibereaza fara prescriptie medicala intr-un stat membru nu poate fi comercializat in alt stat membru decat daca acesta din urma a autorizat la randul sau introducerea sa pe piata
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene