Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anularea deciziei de sanctionare. Inexistenta unei decizii de numire a Comisiei de disciplina si neefectuarea convocarii salariatului.

Anularea deciziei de sanctionare. Inexistenta unei decizii de numire a Comisiei de disciplina si neefectuarea convocarii salariatului.

  Publicat: 27 May 2013       3396 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin contestatia inregistrata sub nr. 1600/105/2009, contestatorul I.N.I a chemat in judecata pe intimata SC Hidro Prahova SA, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 146/25.03.2009 emisa de intimata, inlaturarea sanctiunii reducerii salariului de baza, pe o durata de 3 luni si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .

Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana de conducere care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de conceptie, de productie si este membru al structurilor de conducere.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

In motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca in mod nelegal a fost emisa decizia sus-mentionata, atat timp cat nu s-a procedat la cercetarea sa prealabila, disciplinara, nu a savarsit nicio abatere disciplinara, in conditiile in care a respectat dispozitiile notei interne nr. 146/25.03.2009, iar sanctiunea aplicata a fost tardiva in conditiile in care desi contractul sau de munca a fost modificat la 05.01.2009, a fost sanctionat la 25.03.2009, deci dupa expirarea termenului de 30 de zile prevazut de lege.
Dupa examinarea actelor si lucrarilor dosarului, prin sentinta nr. 110 din 02 februarie 2010 Tribunalul Prahova a respins contestatia ca neintemeiata.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs contestatorul Iosifescu Nicolae Ion, sustinand ca solutia primei instante este rezultatul interpretarii si aplicarii eronate a dispozitiilor legale, ceea ce atrage nulitatea acesteia, avand in vedere dispozitiile art. 267 alin.1 si 2 din Codul muncii.
Arata ca, recurentului nu i s-a adus la cunostinta declansarea cercetarii disciplinare prealabile, astfel incat nu i s-a recunoscut nici dreptul reglementat de alin.4 al art. 267 din Codul muncii. Precizeaza ca, desi este adevarat faptul ca prin Nota interna toti coordonatorii de sucursale au fost convocati la o sedinta la sediul societatii la data de 24.03.2009, insa, aceasta nu poate fi considerata o convocare in vederea realizarii cercetarii prealabile, nota adresandu-se doar coordonatorilor de sucursale, iar recurentul nu mai detinea aceasta functie din 7.01.2009, considerand, astfel, ca nu au fost indeplinite cerintele reglementate de dispozitiile art. 267.
In continuare, arata ca prima instanta a apreciat ca recurentul a fost sanctionat intrucat nu a respectat dispozitiile Notei interne, atat in perioada cat a functionat ca sef de sucursala, cat si ulterior in calitate de inginer sef, insa mentioneaza ca nu se poate lua masura sanctionarii impotriva sa pentru neregulile din perioada cat a avut functia de sef de sucursala dupa ce nu mai detine acea functie.
Totodata, mentioneaza ca motivele cuprinse in decizie sunt nereale, iar sanctiunea aplicata este nelegala, fata de imprejurarea ca, din motivarea actului supus controlului judiciar, rezulta ca, in perioada cat a fost sef al Sucursalei Sinaia, nu a respectat dispozitiile continute in Nota interna nr. 378/2008, situatie care nu este conforma cu realitatea, intrucat pana la data de 5.01.2009 a luat toate masurile necesare pentru a aduce la indeplinire dispozitiile notei, iar eventualele nereguli nu pot sa-i fie imputate.
Prin decizia civila 1815 din 11 noiembrie 2010, Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul, a modificat in tot sentinta in sensul ca a admis contestatia si a anulat decizia nr. 146/2009, cu consecinta inlaturarii sanctiunii aplicate, retinand ca contestatorul este salariatul intimatei indeplinind, incepand cu 05.01.2009, functia de inginer sef sistem de exploatare zonal Valea Prahovei, functie in baza careia avea obligatia, printre altele, sa intocmeasca condici de prezenta privind activitatea salariatilor, raportarea prezentei acestora din cadrul echipei de interventie, in baza unui model actualizat, in caz de nevoie, pe parcursul zilei, intocmirea unor procese verbale pentru restul salariatilor in care se vor consemna obligatoriu orele de predare-preluare a schimbului, comunicarea foilor zilnice de prezenta pe adresa de e-mail.
Totodata, potrivit actelor sus-mentionate, contestatorul a refuzat punerea in aplicare a notelor interne, note pe care le-a contestat, motiv pentru care intimata a procedat la declansarea procedurii de cercetare prealabila in vederea sanctionarii contestatorului, ocazie cu care acesta a fost convocat de catre intimata si a dat o declaratie in cadrul careia a recunoscut ca nu a respectat dispozitiile notei interne nr. 378/2008.
Prin decizia nr. 146/25.03.2009 emisa de catre intimata s-a procedat la sanctionarea disciplinara a contestatorului cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni, cu 10 %, motivandu-se ca nu a respectat dispozitiile notei interne nr. 378/1.10.2008, nu a verificat activitatea sucursalelor din subordine creand prejudicii societatii prin lipsa documentelor de prezenta la locul de munca necesare completarii unui dosar de cercetare la ITM, in urma unui accident suferit de un salariat la Sucursala din Busteni.
In speta, Curtea a constatat ca nu exista o decizie de numire a Comisiei de disciplina si contestatorul nu a fost convocat in scris in fata Comisiei pentru a da nota explicativa.
La fila 33 dosar fond exista numai o convocare care face trimitere la un email din data de 17 martie si fax din 18 martie 2009, acestea din urma nefiind la dosar, prin care recurentul este convocat la o sedinta operativa in data de 24.03.2009, aceasta nota interna nefiind adresata numai contestatorului, ci tuturor coordonatorilor de sucursale. Aceasta convocare nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de art. 267 C.muncii, respectiv ora, precizarea obiectului cercetarii disciplinare (se foloseste expresia ``modul de aplicare al Notei Interne 378/01.10.2008``, exprimare care nu face trimitere la abaterile imputate si articolele incalcate).
Pronuntata de: Curtea de Apel Ploiesti, Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1815 din 11 noiembrie 2010


Citeşte mai multe despre:    Cercetare disciplinara    Decizie de concediere    Convocare    Sanctiune disciplinara    Curtea de Apel Ploiesti    Comisie de disciplina
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Odata dovedita fapta ilicita si vinovatia, rezultatul daunator si legatura de cauzalitate se prezuma. Raspundere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1399/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Convocarea la cercetare disciplinara din cuprinsul careia nu se poate cunoaste in mod obiectiv obiectul cercetarii, atrage anularea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 428/2017, in sedinta publica din 6 februarie 2017

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru neindeplinirea atributiilor. Ocol silvic.
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 107/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Sanctiunea disciplinara a retrogradarii. Conditii si perioada
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea felului muncii fara consimtamantul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a unei fapte ce poate constitui infractiune
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neinlaturarea raspunderii disciplinare de o hotarare penala de achitare
Sursa: MCP Cabinet avocati