Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Expunere partiala a faptelor ce au constituit abatere disciplinara

Expunere partiala a faptelor ce au constituit abatere disciplinara

  Publicat: 16 Jan 2017       852 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Prin Sentinta civila nr. 1330 din 5.11.2015 a Tribunalului M., cu opinie separata, s-au respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si exceptia tardivitatii, iar, pe fond, s-a respins actiunea civila formulata de reclamantul S. A. - C. Tirgu M. S. Sighisoara, in numele si pe seama membrului de sindicat Feier D., in contradictoriu cu parata S. C. C. A. S. A.

Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza de inlaturare a raspunderii pentru abateri de la regulile de convietuire sociala si a raspunderii contraventionale, disciplinare sau penale,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In considerentele hotararii judecatoresti atacate s-a retinut ca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, in raport de cererea formulata si de prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 62/2011, este neintemeiata.


Exceptia tardivitatii a fost, de asemenea, respinsa avandu-se in vedere prevederile art. 52 alin. 2 din Codul muncii.


Referitor la fondul cauzei, s-a apreciat ca din coroborarea continutului convocatorului trimis reclamantului si a anexelor atasate acestui convocator, exigentele articolului 251 alin. 2 din Codul muncii sunt indeplinite.


Tribunalul a apreciat ca reclamantul, pana in ziua cercetarii, a avut acces la toate documentele atasate convocatorului si la decizia de suspendare, astfel incat a cunoscut acuzatiile aduse.


Tribunalul a apreciat ca decizia atacata este temeinica, sanctiunea aplicata fiind in concordanta cu fapta, iar criticile de nelegalitate a deciziei s-au apreciat a fi nefondate si, in consecinta, s-a respins actiunea formulata de reclamant.


Impotriva acestei hotarari judecatoresti a declarat apel reclamantul, solicitand admiterea caii de atac formulate, cu consecinta admiterii actiunii deduse judecatii, cu cheltuieli de judecata .


In memoriul de apel se arata, in esenta, urmatoarele:


In convocator nu sunt mentionate toate faptele pentru care a fost sanctionat reclamantul, adica obiectul cercetarii disciplinare este prevazut doar partial, lipsind reclamantul de posibilitatea exercitarii dreptului la aparare in cunostinta de cauza.


Faptele in virtutea carora a fost sanctionat reclamantul sunt insuficient descrise, lipsind astfel temeiul faptic al deciziei de sanctionare disciplinara. Astfel, nu se arata in concret care sunt pretinsele diferente de consum, nefiind indicata in concret nici data savarsirii pretinselor abateri disciplinare.


Se arata ca nu se poate verifica sub toate aspectele daca faptele sunt savarsite in termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare, desi, cel putin pentru faptele anterioare datei de 21.12.2014, a intervenit prescriptia raspunderii disciplinare.


Nu exista faptele potrivit carora reclamantul nu a sesizat si nici nu s-a preocupat de identificarea unui consum realist si aceea ca nu a verificat, incepand cu data de 02. 06. 2014, daca indexul inregistrat de contorul identic cu cel trecut in dreptul datelor din fisa de citire, avand in vedere ca aceste obligatii nu sunt trecute in fisa postului acestuia.


Faptele imputate reclamantului nu sunt dovedite, desi, potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei revine angajatorului.


In fine, se arata ca in decizie nu sunt aratate motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare (art. 252 alin. 2 lit. c din Codul muncii) si nu sunt descrise faptele constand in nesesizarea si neidentificarea unui consum realist.


Referitor la critica privind necuprinderea in convocator a tuturor faptelor pentru care reclamantul a fost cercetat disciplinar si sanctionat se arata ca Tribunalul a analizat superficial atat prevederile legale aplicabile, cat si situatia de fapt .


In apelul formulat se dezvolta in detaliu criticile aduse hotararii atacate, atat sub aspectul legalitatii deciziei de sanctionare, cat si cele referitoare la temeinicia deciziei atacate, prin raportare la considerentele hotararii instantei de fond .


In intampinarea depusa se solicita respingerea apelului declarat si mentinerea hotararii atacate, ca temeinica si legala.


Examinand apelul declarat, prin prisma motivelor invocate si a prevederilor art. 480 Cod procedura civila, se constata ca este fondat, urmand a se admite avandu-se in vedere urmatoarele considerente:


In ce priveste exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive si a tardivitatii se va proceda la mentinerea acestor dispozitii avandu-se in vedere ca nu s-au adus critici sub acest aspect hotararii atacate.


Referitor la fondul cauzei, se apreciaza ca sunt intemeiate in parte criticile aduse hotararii atacate referitoare la legalitatea deciziei de sanctionare, mai exact referitoare la faptul ca este consemnat chiar si in convocatorul emis la 4. 05. 2015 faptul ca are atasate anexe, dar, asa cum s-a mentionat si in opinia separata, decizia de sanctionare este lovita de nulitate absoluta pentru ca a fost emisa cu incalcarea prevederilor art. 251 alin. 1 si 2 raportat la art. 247 din Codul muncii.


Sustinerea referitoare la faptul ca la convocatorul pentru cercetarea disciplinara a reclamantului erau atasate anexele nu dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 251 Codul muncii, intrucat prevederile legale ale art. 251 pct. 2 din Codul muncii sunt unanim interpretate in sensul ca convocatorul trebuie sa cuprinda obiectul, data, ora si locul intrevederii, fara a se face referire la inscrisurile atasate acestui convocator, invocate de catre instanta de fond .


In speta dedusa judecatii se constata ca in convocatorul din 4. 05. 2015, aflat la fila 11 dosar fond, nu se mentioneaza obiectul cercetarii disciplinare, simpla mentionare a dispozitiilor incalcate, fara mentionarea presupuselor fapte ce constituie abatere disciplinara, perioada savarsirii, nu acopera exigentele legale privind mentionarea obiectului convocarii, conducand astfel la admiterea criticilor formulate sub acest aspect in apelul declarat.


Art. 251 alin. 1 din Codul muncii prevede sub sanctiunea nulitatii absolute - cu exceptia avertismentului scris - ca nicio masura nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari prealabile.


Referitor la cercetarea prealabila este necesar a se mentiona faptul ca efectuarea cercetarii este o conditie imperativa a legii, intrucat ea reprezinta singura concretizare a garantiei de respectare a dreptului de aparare pe toata durata desfasurarii actiunii disciplinare de catre cei investiti cu dreptul de a aplica sanctiunea.


Intrucat in convocatul emis la 4 mai 2015, aflat la fila 11 dosar fond, nu sunt descrise faptele cuprinse in decizia de concediere, se apreciaza, in teoria si practica juridica, in sensul ca salariatul a fost lipsit de un drept fundamental si anume de a sti pentru ce fapte este cercetat, precum si de dreptul la aparare in sensul de a se apara fata de faptele imputate.


Sustinerea instantei de fond conform careia din inscrisurile atasate la convocator salariatul putea lua la cunostinta despre faptele imputate nu complinesc conditia statuata de legiuitor in sensul art. 251 alin. 2 din Codul muncii, in sensul ca in convocator sa fie precizat obiectul cercetarii prealabile.


O decizie de sanctionare trebuie sa indeplineasca simultan si cumulativ atat conditiile de legalitate, cat si cele de temeinicie, iar analizarea cerintelor de legalitate prevaleaza celor referitoare la temeinicia masurii.


Coroborand prevederile art. 251 din Codul muncii cu prevederile art. 78 din acelasi cod, care prevad nulitatea absoluta pentru sanctiunile dispuse cu nerespectarea procedurii prevazute de lege, se va proceda la aplicarea prevederilor art. 80 din Codul muncii si la anularea deciziei de sanctionare disciplinara a reclamantului Feier D. in speta dedusa judecatii.


Este necesar a se preciza ca, in speta dedusa judecatii, pentru faptele mentionate in decizia de concediere atacata si savarsite anterior datei de 21.11.2014, s-a depasit termenul de 6 luni stipulat de art. 252 alin. 1 din Codul muncii, articol invocat, de altfel, si in apararea formulata de reclamantul apelant in memoriul de apel.


Textul legal invocat prevede ca angajatorul poate dispune aplicarea sanctiunii disciplinare in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la savarsirea faptei, or, in decizia atacata, s-au mentionat date anterioare datei de 21.11.2014, respectiv s-a mentionat data de 2. 06. 2014, data la care reclamantul apelant a facut parte din echipele de citire de la agentul economic >


In ce priveste acordarea despagubirilor si pentru perioada de timp in care a fost dispusa suspendarea contractului individual de munca si avand in vedere prevederile art. 52 alin. 2 din Codul muncii, care prevede conditia nevinovatiei pentru acordarea drepturilor salariale pentru perioada de timp in care a fost suspendat contractul individual de munca, se va proceda la schimbarea in parte a hotararii atacate in sensul respingerii petitului privind acordarea despagubirilor pentru perioada suspendarii contractului individual de munca pentru ca in speta dedusa judecatii nu s-a constatat nevinovatia reclamantului, ci existenta unor vicii de forma care au atras anularea deciziei de sanctionare.


O decizie de sanctionare disciplinara trebuie sa indeplineasca simultan si cumulativ atat conditiile de legalitate, cat si cele de temeinicie, iar analizarea cerintelor de legalitate prevaleaza celor referitoare la temeinicia masurii.


Conform art. 80 din Codul muncii, se va dispune obligarea paratei sa restituie retinerile din salariu efectuate in temeiul deciziei anulate.


Aplicand prevederile art. 453 pct. 2 Cod procedura civila, actiunea fiind admisa in parte, se va obliga parata la plata cheltuielilor de judecata partiale, de 1000 lei in ambele instante, conform chitantelor de 800 lei (fila 27 dosar apel) si 1200 lei (fila 119, 120 dosar fond).


Ca urmare, se vor mentine celelalte dispozitii din hotararea atacata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D E:


Admite apelul declarat de S. A. C. A. Tg. M. - S. Sighisoara, cu sediul procesual ales in Targu M., . 22/22, judetul M., impotriva sentintei civile 1330 din 5.11.2015 a Tribunalului M., pronuntata in dosarul XXXXXXXXXXXXX.


Schimba in parte hotararea atacata in sensul ca:


- Admite in parte actiunea civila formulata de reclamantul S. A. C. A. Tg. M. - S. Sighisoara, in numele si pentru membru de sindicat Feier D., cu domiciliul in comuna Hodac,, judetul M. si sediu procesual ales la Cabinet de avocat M. R. I. din Tg. M., . 22/22, judetul M., in contradictoriu cu parata . A. cu sediul in Targu M., . 1, judetul M. . .


- Anuleaza Decizia 179 din 21. 05. 2015 emisa de parata.


- Obliga parata sa restituie retinerile din salariu efectuate in temeiul deciziei anulate.


- Respinge petitul privind despagubirile si drepturile solicitate de reclamant pe perioada suspendarii contractului individual de munca .


- Obliga intimata sa plateasca apelantului suma de 1000 lei reprezentand cheltuieli de judecata in ambele instante.


Mentine celelalte dispozitii.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica azi, 15.03.2016
Pronuntata de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia I Civila, Decizia nr. 187/A din data de 15.03.2016


Citeşte mai multe despre:    cercetare disciplinara    nulitate absoluta    drept la aparare    legalitate    temeinicie    suspendare contract individual de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Afirmatii defaimatoare. Depasirea limitelor dreptului la libera exprimare. Despagubiri morale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 246 din 30 ianuarie 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019Articole Juridice

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Sanctiunea disciplinara a retrogradarii. Conditii si perioada
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea felului muncii fara consimtamantul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a unei fapte ce poate constitui infractiune
Sursa: MCP Cabinet avocati