Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu

  Publicat: 05 Apr 2017       10145 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Prin sentinta civila nr. 444/16.03.2015 a Tribunalului Tulcea a fost respinsa ca neintemeiata contestatia formulata de N__ V__ in contradictoriu cu intimatul L__ D__ C__ B_, avand ca obiect contestatie decizie de concediere .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
CODUL MUNCII
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(protectia persoanelor cu handicap). Reunifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomica, fiziologica sau psihologica) a persoanei.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca potrivit contractului individual de munca nr. 464/15.09.2014, contestatoarea N___ V___ a fost angajata Liceului D__ C__ B__ in functia de educatoare, cu o norma de 25 ore/saptamana, 5 ore/zi, pentru un salariu de 1.270 lei.


Prin decizia nr. 2000/28.10.2014 - in baza raportului nr. 1931/21.10.2014 si a procesului verbal nr. 1923/20.10.2014 al Comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare, avand in vedere absentele nemotivate din zilele de 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 octombrie 2014, in temeiul art. 281 alin. 1, art. 282 din Legea nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 61 lit. a din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului de munca al salariatei N___ V___.


S-a retinut ca aceasta se face culpabila de a fi lipsit nejustificat in zilele de 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 octombrie 2014, fapta care constituie abatere disciplinara potrivit art. 15 alin. 1 lit b din Regulamentul de Ordine Interioara pentru anul scolar 2013-2014 si sanctionabila cu desfacerea disciplinara a contractului de munca potrivit art. 15 alin. 4 din acelasi regulament (filele 28-31).


Potrivit acestei din urma norme regulamentare, desfacerea disciplinara a contractului de munca se aplica celui care savarseste o abatere grava, o atare sanctiune putand fi aplicata pentru ,,lipsa nejustificata de la serviciu de peste 3 zile consecutive sau cumulat in cursul unei luni.``


Cu privire la procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, instanta de fond a retinut ca potrivit art. 58 alin 1 Codul muncii, ,,Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.``, art. 61 stabilind ca ,,Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;[..]``


In temeiul art. 62 alin 2, ,,In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247 - 252.


Art. 247 dispune in aliniatul 2 ca, ,, Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.`` art. 248 stabilind ca ,,Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:[a€¦] e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .


Conform art. 251 ,,(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.


Potrivit art. 252 din Codul muncii, (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa [..] (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Verificand procedura de concediere supusa controlului, instanta de fond a constatat ca decizia nr. 2000/28.10.2014 nu este afectata de motive de nulitate absoluta, pentru ca au fost respectate dispozitiile art. 251 din Legea 53/2003 referitoare la cercetarea disciplinara. Astfel, prin instiintarea nr. 1900/16.10.2014, salariata a fost invitata sa participe la cercetarea disciplinara ce urma a avea loc la data de 20.10.2014, data la care nu s-a prezentat, fiind astfel intocmit raportul nr. 1931/21.10.2014 al Comisiei de cercetare disciplinara numita prin decizia 438/15.10.2014.


Sub aspectul continutului deciziei de concediere nr. 2000/28.10.2014, tribunalul a stabilit totodata ca angajatorul s-a conformat obligatiilor de a fi inserat mentiunile obligatorii prevazute de art. 252 Codul muncii.


Analizand pe fond motivatia masurii concedierii, tribunalul a aratat ca probele administrate in cauza au facut dovada ca reclamanta s-a facut culpabila de savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 15 din Regulamentul de Ordine Interioara pentru anul scolar 2013-2014, fapta constand in lipsa nejustificata de la serviciu de peste 3 zile in cursul unei luni. Foile colective de prezenta depuse la dosar, depozitiile martorilor


ascultati, dar si celelalte probe administrate atesta faptul ca reclamanta a lipsit nejustificat de la serviciu in perioada retinuta in decizia de desfacere a contractului de munca, astfel incat nu se impune admiterea contestatiei sale.


Impotriva acestei hotarari a formulat apel, in termen legal (in conditiile art. 183 alin. 1 cod proc. civila) reclamanta N___ V___, care a aratat in succintele considerente depuse prin posta la 10.04.2015 ca desi prin hotararea primei instante se arata ca nu a fost prezenta in fata Comisiei de cercetare disciplinara in data de 20.10.2014, in realitate, procesul-verbal nr. 1923 datat 20.10.2014 atesta ca ,,au semnat mai multe persoanea€™a€™.


Apelanta a aratat ca in acea zi a dorit sa isi spuna propriul punct de vedere, insa i s-a spus ca altadata; ca reclamata a scris pe verso ca a luat cunostinta de cele consemnate si ca nu este de acord cu aceste mentiuni. S-a mai sustinut ca in aceeasi sedinta i s-a spus ca directorul unitatii le-a solicitat membrilor comisiei sa-i ceara raspunsuri doar la intrebarile puse.


La 25.05.2015, apelanta depune prin corespondenta o completare a motivatiei apelului, primita direct la Curtea de Apel C__ la 29.05.2015, prin care partea a aratat ca nu si-a putut desfasura activitatea la locul de munca din cauza amenintarilor jandarmului M___ C___ si ca in comisie s-a refuzat consemnarea acestui lucru; ca referatele 1842/09.10.2014 si 1835/08.10.2014 au fost intocmite in zile cand nu se afla la serviciu .


Apelanta a mai aratat ca propune proba testimoniala, indicand pe martorii S___ V___ si N___ (D___) A__, fiind nemultumita de audierea in prima instanta a martorei L___ A__ (cu care, sustine, a avut diferende inca din 2007-2008, aceasta persoana influentand in defavoarea reclamantei pe parintii copiilor).


In continuare s-a aratat nemultumirea legata de ceea ce a declarat acest martor si s-a sustinut ca este indreptatita sa pretinda unitatii de invatamant ,,bunuri banestia€™a€™, deoarece s-a imbolnavit in timpul serviciului, iar tratamentul va fi ,,pana la moartea€™a€™, costand si foarte mult.


Apelanta a aratat ca intelege sa renunte la a mai solicita postul, pe considerentul ca nu are bani pentru judecata .


Prin intampinare, intimatul L__ ,,D___ C___a€™a€™ B___, jud. Tulcea a aratat ca solicita respingerea apelului.


A fost reiterata in aceasta etapa procesuala exceptia inadmisibilitatii actiunii, avand in vedere ca reclamanta a contestat aceasta decizie de concediere si la Colegiul de Disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea, in acord cu dispozitiile art. 280 alin. 8 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin hotararea nr. 21/02.12.2014 aceasta a fost respinsa. Intimatul a sustinut ca partea putea sa conteste hotararea Colegiului, ceea ce nu s-a realizat (aceasta ramanand definitiva).


Cauza a fost suspendata in judecata la 2.10.2015, ca urmare a lipsei partilor (art. 411 alin. 2 cod proc. civila).


La termenul din 4 aprilie 2016 s-a intocmit din oficiu referat de perimare a cauzei, pe considerentul ca suspendarea judecatii a initiat curgerea termenului prevazut de art. 416 alin. 1 cod proc. civila.


La termenul acordat in sedinta publica la 30.05.2016, instanta a constatat ca apelanta a solicitat judecarea cauzei in lipsa; ca termenul de perimare nu s-a implinit in aceasta cauza, intrucat termenul de perimare curge, conform textului art. 416 alin. 2 cod proc. civila, de la ,,ultimul act de procedura indeplinit de parti sau de catre instantaa€™a€™, iar in speta, ultimul act de procedura a fost comunicarea incheierii de suspendare a judecatii, operate la 12.11.2015.


Cum termenul de perimare opera la 12.05.2016, iar nu la data la care s-a intocmit referatul de perimare, si avand in vedere ca prin corespondenta transmisa la 28.04.2016 apelanta N___ V___ a solicitat solutionarea dosarului in lipsa, instanta a respins sesizarea de perimare.


Evaluand cererea de apel, Curtea a constatat ca singurele motive depuse in termenul legal de exercitare a caii de atac (10 zile de la comunicarea hotararii tribunalului, in conformitate cu art. 215 din Legea nr. 62/2011) sunt cele din 10.04.2015 (fila 4), hotararea Tribunalului Tulcea fiind comunicata reclamantei la data de 03.04.2015 (fila 123 dosar fond).


Cele prezentate ulterior instantei, la 25.05.2015, sunt depuse tardiv in raport de aceleasi prevederi evocate, imprejurare care impiedica instanta sa le ia in considerare, atat in privinta criticilor dezvoltate, cat si al probelor propuse in acest sens. Art. 470 alin. 3 cod proc. civila este deosebit de clar in acest sens, fiind supus decaderii apelantul care nu a prezentat in termenul legal, prin cererea de apel, motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul, precum si probele invocate in sustinerea caii de atac.


Aceasta fiind premisa de evaluare a hotararii instantei de fond in considerarea dispozitiilor art. 477 alin. 1 si art. 479 alin. 1 cod proc. civila, Curtea va retine ca apelanta a aratat ca prin consemnarile de la pag. 3 a hotararii instantei de fond s-a retinut gresit ca reclamanta nu s-a prezentat in fata comisiei de cercetare in data de 20.10.2014, cand in realitate cadrul didactic se prezentase, astfel cum s-a indicat prin procesul-verbal nr. 1923 din acea data .


Verificand aceasta critica, instanta de apel constata ca in consemnarile indicate s-a aratat intr-adevar, in pag. 5 a considerentelor instantei de fond, ca reclamanta a absentat de la convocarea din 20.10.2014, cand in realitate contestatoarea nu a lipsit de la acest moment al cercetarii disciplinare, astfel cum reiese din consemnarile procesului-verbal 1923/20.10.2014 (filele 42 - 44 dosar fond). Apelanta reclamanta a fost asadar prezenta in fata comisiei, nu a negat aspectele imputate (anume, ca a lipsit de la locul de munca in perioada 9.10.- 20.10.2014, fapta care constituie abatere disciplinara potrivit art. 15 alin. 1 lit. b din Regulamentul de ordine interioara pentru anul scolar 2013-2014), ci doar le-a circumstantiat pe elemente inlaturate in cadrul cercetarii disciplinare.


Aceasta eroare in evaluare facuta de catre instanta de fond nu schimba insa datele situatiei de fapt, cata vreme nu a fost identificata nici o incalcare de natura procedurala in desfasurarea acestei cercetari, iar faptele imputate au fost pe deplin sustinute in proces de catre angajatorul - unitate de invatamant.


Sustinerea ca salariata ar fi vrut sa isi prezinte punctul de vedere, dar ca nu a fost lasata, este contrazisa de inserarea in acest act a motivatiilor acestor absente, prezentate de contestatoare; de altfel, instanta nu a luat in considerare aceste aparari in conditiile in care nu a fost identificata nici o deficienta in derularea procedurii cercetarii disciplinare - reclamanta avand posibilitatea de a-si valorifica apararile in acea etapa si fiind deci inlaturata sanctiunea nulitatii reglementate de art. 252 Codul muncii. In egala masura, exprimarea in scris a dezacordului salariatului fata de cele consemnate in urma derularii cercetarii disciplinare nu are, prin ea insasi, o semnificatie aparte in proces, reclamanta fiind in masura sa isi produca in justitie probele care sa infirme rezultatul respectivelor consemnari (si care au condus, in ipoteza evaluata, la desfacerea disciplinara a contractului de munca).


Nu este motiv de nelegalitate in cadrul cercetarii disciplinare impunerea unui set de intrebari la care salariatul convocat sa fie solicitat sa raspunda, angajatorul avand deplina libertate sa stabileasca modalitatea de a cerceta fapta imputata; disp. art.267 alin. 4 Codul muncii pretind doar ca angajatul sa poata sa isi prezinte apararile si motivatiile pe care le considera necesare, iar in speta, fosta educatoare a avut posibilitatea de a-si exprima pozitia, apararile si motivatiile atat in comisia de cercetare disciplinara, cat si in fata instantei, in acest sens.


Fata de toate aceste considerente, constatand ca in raport de dispozitiile art. 480 cod proc. civila nu exista motive de schimbare a solutiei dispuse, apelul (pe argumentele invocate in termen), este nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta N___ V___, domiciliata in Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, impotriva sentintei civile nr. 444 din 16 martie 2015 pronuntata de Tribunalul Tulcea in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul parat L___ ``D___ C___`` B___, cu sediul in B, judetul Tulcea.


Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 30.05.2016.
Pronuntata de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016


Citeşte mai multe despre:    decizie de concediere    cercetare disciplinara    absente nemotivate    motiv de nelegalitate    abatere disciplinara    desfacerea disciplinara a contractului de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Instanta de judecata nu analizeaza oportunitatea deciziei de restructurare interna a angajatorului. Controlul de legalitate al masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 923 din data de 23 noiembrie 2020

Prin motivare se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt si de drept care au determinat luarea masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6960 din data de 05.12.2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Orice decizie de sanctionare disciplinara, pentru a fi valabila, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele statornicite de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 593 din data de 22 februarie 2012

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Descrierea generica a faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitate decizie de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia nr. 552/16.07.2020Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati