Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor

Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor

  Publicat: 26 Jan 2019       976 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Constata ca, prin sentinta civila nr.1378/30.09.2016, Tribunalul B_ a dispus urmatoarele:

A admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantele F__ C_, si S_ A_ in contradictoriu cu paratul C_ Judetean DE R_ obligat paratul sa acorde fiecarei reclamante echivalentul sporului salarial de 15% pentru titlul stiintific de „Doctor” si sa plateasca reclamantelor diferentele salariale rezultate din aplicarea acestui spor, incepand cu data de 09.04.2015 si pana la interventia unor dispozitii contrare, actualizate cu rata inflatiei, de la data nasterii drepturilor si pana la data platii efective.


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Puterile publice existente in stat.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut urmatoarele.


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus, la data de 25.04.2016, reclamantele F__ C_ si S_ A_, in contradictoriu cu paratul C_ Judetean DE R_ si asistenta EDUCA?IONALA B_, au solicitat ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acestuia sa acorde echivalentul sporului de salarial de 15% pentru titlul stiintific de ``Doctor`` si plata diferentelor de drepturi salariate cuvenite reclamantelor rezultate din aplicarea acestui spor, sumele compensatorii reprezentand echivalentului sporului de 15% pentru titlul stiintific de doctor, incepand cu data de 09.04.2015, sume ce urmeaza a fi actualizate la data Platii cu rata inflatiei.


Conform contractului individual de munca nr. 27 din 01.09.2008 (f. 11-16) si a contractului individual de munca nr. 132 din 01.05.2010 (f. 17-20), reclamantele F__ C_ si S_ A_, sunt incadrate la unitatea parata pe perioada nedeterminata, in functia de profesor.


Instanta retine ca reclamantele au dobandit titlul stiintific de ``Doctor`` ulterior datei de 31.12.2009, dupa cum urmeaza: F__ C_ la data de 19.12.2012, prin Ordinul MECTS nr. 6508, diploma are __ nr. x (f. 6), titlul stiintific fiind acordat de catre Universitatea din Bucuresti, respectiv V__ A_ (S_) la data de 6 februarie 2015, prin Ordinul MEN nr. 318, diploma are __ nr.x (f. 8), titlul stiintific fiind acordat de catre Universitatea din Bucuresti.


Desi reclamantele indeplineau aceleasi conditii de studii - doctorale - si detineau aceeasi incadrare similara cu ale altor cadre didactice angajate al paratei, aceasta nu beneficiaza de sporul pentru titlul stiintific de doctor, diferentierea salariala fiind realizata in functie de data obtinerii titlului stiintific.


Dispozitiile art. 90 alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, prevedeau acordarea sporului de doctorat in favoarea personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior care aveau dobandit titlul de doctor.


Pana in luna decembrie 2009, potrivit prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 6/1998, personalul care detinea titlul stiintific de doctor si isi desfasura activitatea in domeniul de activitate in care a obtinut acest titlu, a beneficiat de un spor de 15% din salariul de baza .


Insa, incepand cu luna ianuarie 2010, aceste dispozitii legale au fost abrogate prin O.U.G. nr. 1/2010 si nu se mai regasesc in Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, fiind abrogat implicit si sporul de doctorat.


Nici Legea - cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nu a mai prevazut acordarea acestui beneficiu .


Prin urmare, in perioada ianuarie 2010 - aprilie 2015, persoanele care au obtinut titlul stiintific de doctor dupa data de 01.01.2010 (situatia reclamantilor) nu au beneficiat de sporul aferent acestui titlu, intrucat prevederile legale care reglementau acordarea acestui spor au fost abrogate din anul 2010.


Prin Legea nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 6 aprilie 2015 - in vigoare deci din 09.04.2015, s-a creat posibilitatea ca personalul incadrat in institutiile si autoritatile publice care avea un nivel al salariului de baza si al sporurilor mai mic decat cel stabilit la nivel maxim in cadrul aceleiasi entita?i pentru fiecare grad, functie, treapta si gradatie sa fie salarizat la nivel maxim daca presteaza efectiv activitatea in aceleasi conditii .


Astfel, prin acest act normativ s-a introdus la pct. 6 - art. 5 alin. (1^1), potrivit caruia: ``Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii.``


Tribunalul constata ca prin dispozitiile Legii nr. 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul incadrat inainte de 2009, precum si personalul incadrat dupa anul 2009 care a obtinut titlul stiintific de doctor, sa beneficieze de acelasi nivel al salariului de baza de care a beneficiat personalul incadrat pe aceeasi functie/grad/treapta si gradatie si care a detinut titlul stiintific de doctor anterior anului 2010.


Prin urmare, in mod nefondat sustine parata ca sporul pentru titlul stiintific de doctor s-ar acorda numai personalului nou incadrat pe functii si ca de acest spor nu ar putea beneficia si cadrele didactice angajate anterior si care au obtinut titlul de doctor dupa anul 2010


Impotriva acestei sentinte cat si a incheierii din 16.09.2016 de inchidere a dezbaterilor si amanare a pronuntarii, a formulat apel in termen, motivat reclamantul C_ Judetean de R_ si asistenta Educa?ionala B_ criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie.


In esenta invoca urmatoarele critici de apel:


Baza salarizarii personalului didactic si didactic auxiliar sta in Legea 63/2011 care la art.8 din Anexa 5 prevede ca" Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensa?ie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca suma intre Ut. A, B, C, D, E ale art. 3."


Prevederile Legii-cadru 284/2010, privind salarizare unitara a personalului platit din fondurile publice, nu a mai prevazut acordarea acestui beneficiu .


Intimatele-reclamante ob?inand titlul de doctor dupa data de 31 decembrie 2009 nu puteau beneficia de sporul pentru titlul stiintific de doctor, deci nu putea exista o discriminare .


Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizare unitara a personalului platit din fondurile publice, lege care nu a mai prevazut acordarea acestui beneficiu .


Intimatele reclamante au formulat intampinare prin care solicita respingerea apelului formulat, reiterand argumentele din motivarea cererii initiale.


Analizand apelul formulat in temeiul art. 476 si art. 477 Cod procedura civila in limita motivelor de apel, instanta constata ca nu este fondat.


Aplanata nu aduce nicio critica fata de incheierea de dezbateri din 16.09.2016, drept pentru care instanta va respinge apelul formulat impotriva acestei incheieri.


Din interpretarea prevederilor art.I pct.6 din L .nr.71/2015, rezulta ca o _ salariati trebuie sa beneficieze de salarizare la un nivel superior, prin adaugarea sumelor compensatorii de care beneficiaza alti angajati, intre acestia numarandu-se si cadrele didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor ulterior datei de 31.12.2009.


In acest mod, legiuitorul a instituit o reparatie pentru cadrele didactice detinatoare ale titlului stiintific de doctor, neremunerate ca efect al dispozitiilor Legii nr.63/2011, considerand in mod evident ca nu a existat nici o justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor.


CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.71/2015 PENTRU APROBAREA O.U.G 83/2014 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE IN ANUL 2015, PRECUM si ALTE MASURI IN DOMENIUL CHELTUIELILOR PUBLICE, INTRATA IN VIGOARE IN DATA DE 09.04.2015, LA ART.1 DUPA ALINEATUL 5, S-A INTRODUS UN NOU ALINEAT, 5Aa€¦, CARE stabileste CA PRIN exceptiE DE LA PREVEDERILE ALIN. (1) SI ALIN.(2) PERSONALUL DIN APARATUL DE LUCRU AL PARLAMENTULUI si DIN CELELALTE institutII si autoritatI PUBLICE, SALARIZAT LA acelasi NIVEL, PRECUM si PERSONALUL DIN CADRUL CONSILIULUI CONCURENTEI si AL CurtiI DE CONTURI, INCLUSIV PERSONALUL PREVAZUT LA ART. 5 DIN ACESTE institutII, CARE BENEFICIAZA DE UN CUANTUM AL SALARIILOR DE BAZA si AL SPORURILOR MAI MICI DECAT CELE STABILITE LA NIVEL MAXIM IN CADRUL aceleiasi institutII SAU autoritatI PUBLICE PENTRU FIECARE functie/GRAD/TREAPTA si gradatie, VA FI SALARIZAT LA NIVELUL MAXIM DACA isi desfasoara ACTIVITATEA IN aceleasi conditii .


De asemenea, la articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:


"(1^1) Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii medii, superioare, postuniversitare, doctorale, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii.


In aceste conditii, reclamantele sunt indreptatite sa primeasca incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat, un salariu egal cu cel al unui profesor avand aceeasi functie, grad, vechime in invatamant si care detine titlul stiintific de doctor.


De asemenea, prin Decizia nr. 21/2016, ICCJ a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si a stabilit ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (6) si art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 si art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, au dreptul la sume compensatorii persoanele care au dobandit titlul de doctor dupa _ Legii nr. 330/2009.


La data de 01.01.2010 a intrat in vigoare Legea 330/2009 iar potrivit prevederilor art. 30 alin.6 ,,pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in anexele la prezenta lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora."


In acelasi sens sunt si prevederile Legii nr. 284/2010 si ale Legii nr. 285/2010 care au mentinut in plata pentru salariati drepturile recunoscute de Legea 330/2009 aferente titlului de doctor obtinut pana la data de 31.12.2009.


Sumele de 15% din salariul de baza acordat pentru titlul stiintific de doctor au fost platite in continuare salariatilor care detineau acest titlu la data de 31.12.2009 sub forma unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu dar sporul pentru titlul stiintific de doctor a fost eliminat incepand cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii nr. 330/2009.


Deci, pana la aprobarea OUG 83/2014 prin Legea 71/2015, personalul care a obtinut titlul stiintific de doctor dupa anul 2009 nu a beneficiat de o majorare a salariului de baza in mod similar cu persoanele care au detinut titlul stiintific de doctor anterior anului 2010.


In continuare, potrivit prevederilor art. 5 alin. 1/1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014, text in vigoare de la data de 09.04.2015 ,,Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii``.


Asadar, drepturile salariale pentru titlul de doctor in mod corect au fost acordate atat reclamantei care l-a obtinut in anul 2012, dar si reclamantei care l-a obtinut in anul 2015.


Pentru aceste considerente, instanta va respinge apelul formulat, iar in temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedura civila va pastra sentinta si incheierea atacate.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E :Respinge apelul formulat de apelantul C_ Judetean de R_ si asistenta Educa?ionala B_ impotriva sentintei civile nr. 1378/30.09.2016 si incheierii din 16.09.2016 pronuntate de Tribunalului B_, pe care le pastreaza.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 26/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Drepturi salariale    Spor pentru titlu stiintific de doctor    Diferentieri spor doctorat    Apel respins cadre didactice doctorat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu