Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Dovezile facute de angajator prin foi de prezenta si declaratii fiscale sunt suficiente pentru a stabili timpul lucrat de salariat

Dovezile facute de angajator prin foi de prezenta si declaratii fiscale sunt suficiente pentru a stabili timpul lucrat de salariat

  Publicat: 26 Jan 2019       666 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 15.01.2015, sub nr. x/2014, pe rolul Tribunalului O__, reclamantul S_ E_ M_, a chemat in judecata pe parata __ S_, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna:

- obligarea acesteia la plata concediului de odihna neefectuat, a orelor suplimentare efectuate, a sporului de 100% pentru munca prestata in zilele de sarbatori legale, drepturi banesti ce urmeaza a fi indexate si actualizate la data platii efective, precum si la plata cheltuielilor de judecata .

Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare reclamantul precizeaza ca a avut calitatea de salariat al paratei, conform contractului individual de munca nr. x/15.10.2009, iar la data de 01.06.2015, raporturile de munca au incetat prin acordul partilor.


Arata reclamantul, ca in perioada in care a desfasurat activitate, a lucrat 7 zile din cele 7 ale saptamanii, inclusiv sambata si duminica, incepand cu ora 3-4- dimineAsa si pana seara tarziu. Singurele libere de care a beneficiat au fost de C_ - 2 zile, de Pasti 2 zile, de Revelion - 2 zile .


Se mai arata ca nici concediul legal de odihna nu l-a efectuat si nici nu i-a fost platit.


In drept, s-a invocat dispoz. art. 117, 120, 132, 137 alin. 2, 138 C M .


In dovedirea cererii, solicita admiterea probei cu inscrisuri, interogatoriu, testimoniala si expertiza contabila.


Reclamantul a depus la dosar in sustinere copia urmatoarelor inscrisuri: raspuns sesizare ITM, adeverinte, Contract Individual de Munca inregistrat la ITM cu nr. x/15.10.2009, CI.


Parata, legal citata, a depus intampinare - fila 29 dosar, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.


In ceea ce priveste solicitarile reclamantului se invoca lipsa perioadei pe care se solicita drepturile banesti, fata de care ca formuleze apararile legale.


Astfel, se arata ca reclamantul a fost incadrat in functia de agent comercial, in baza contractului individual de munca nr. x/15.10.2009, incepand cu data de 15.10.2009, pana la data de 01.06.2015, cand acesta a solicitat incetarea raporturilor de munca .


Activitatea desfasurata de reclamant consta in livrarea (transportarea) produselor de panifica?ie pe ruta Dragane?ti-O__ /S_, 80 km dus-intors, iar programul de lucru incepea la ora 6 dimineAsa cand pleca in cursa si pana la orele 10 -10.30, Asa cum rezulta din avizele de inso?irea marfii, astfel ca acesta nu a prestat activitate peste programul legal de 8 ore prevazut in contractul individual de munca ., astfel cum a fost si pontat.


In ceea ce priveste efectuarea concediului de odihna, se arata ca la data de 25.12.2015, prin ordin de plata i-a fost achitata suma de 1587 lei, reprezentand contravaloarea concediului de odihna neefectuat pentru perioada 2013 - 2015.


In dovedirea cererii, solicita admiterea probei cu inscrisuri, interogatoriu, testimonialacu martorul M__ T_ C-tin.


In drept, s-a invocat la modul generic prevederile Legii 53/2003 Aź.


La data de 10.03.2016, reclamantul a formulat raspuns la intampinare, f. 64 dosar, prin care a reiterat situatia de fapt din cererea de chemare in judecata si fata de situatia invocata de parata prin intampinare, a precizat ca solicita drepturile banesti pe ultimii trei ani, raportat la data inregistrarii cererii de chemare in judecata .


A fost administrata proba cu inscrisuri, interogatoriu, martori pentru ambele parti si proba cu expertiza contabila solicitata de reclamant.


Analizand actele si lucrarile dosarului cu privire la fondul actiunii, instanta retine si constata, raportat la probele administrate si textele legale incidente, urmatoarele:


Reclamantul a fost salariatul paratei in functia de agent comercial, conform contractului individual de munca nr. x/15.10.2009 - fila 9 dosar, incepand cu data de 15.10.2009 pana la data de 01.06.2015, cand acesta a solicitat incetarea raporturilor de munca si a fost emisa de catre parata, decizia nr. 8/29.05.2015 - fila 8 dosar.


Astfel, reclamantul a facut dovada existentei raporturilor de munca dintre parti, prin depunerea contractului de munca .


Sarcina probei in litigiile de munca revine angajatorului care potrivit art. 272 coroborat cu art. 168 din Codul muncii, avea obligatia de a face dovada Platii drepturilor solicitate pentru perioada lucrata de salariat .


Dreptul la un salariu corespunzator muncii prestate de salariat este reglementat de legislatia nationala cat si de cea internationala.


Astfel, conform dispozitiilor art. 39 alin. 1 lit. a) din Codul muncii, salariatul are dreptul la salarizare pentru munca depusa, iar in mod corelativ, potrivit art. 40 alin. 2 lit. c) din Codul muncii, angajatorului ii revine obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca .


Potrivit art. 154 din Codul muncii, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca, contraprestatie care trebuie exprimata in bani .


Potrivit art. 168 C.muncii republicat ``(1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea Platii catre salariatul indreptatit. (2) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.


In acelasi sens, art. 23 alin. 3 din Declara?ia Universala a Drepturilor Omului prevede "ca cel care munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umana."


In raport de aceste dispozitii legale este evident faptul ca drepturile banesti solicitate


Sunt un element esential al contractului individual de munca, o parte componenta a obligatiilor asumate de angajator, ele constituind totalitatea drepturilor banesti cuvenite salariatului.


Prin Incheierea de sedinta din data de 12.09.2016 - fila 107 dosar, au fost admise obiectivele expertizei in specialitatea contabilitate, respectiv: sa se stabileasca numarul zilelor de concediu de odihna neefectuate de reclamant si care este cuantumul acestora si sa se stabileasca care este cuantumul orelor suplimentare precum si a sporului de 100% pentru munca prestata de reclamant in zilele de sarbatori legale.


Din concluziile raportului de expertiza si a suplimentului la raportul de expertiza, intocmite in cauza - f. 112 si 122 dosar, rezulta ca, in ceea ce priveste concediul de odihna neefectuat pe anii 2013, 2014, 2015, contravaloarea acestuia este in suma de 1587 lei, iar aceasta suma a fost achitata reclamantului la data de 25.12.2015. In ceea ce priveste orele suplimentare si sporul pentru zilele libere legale, de sarbatori, concluzioneaza expertul ca, din foile de prezenta si declaratiile depuse de societate la organul fiscal, nu rezulta ca reclamantul a efectuat astfel de ore sau ca a lucrat in zilele de sarbatoare desemnate de legiuitor libere.


Verificand inscrisurile depuse la dosarul cauzei, fise de prezenta si statele de plata - filele 42 - 55 dosar, instanta constata ca pentru perioada solicitata, reclamantului i-a fost achitat salariul pentru munca prestata, iar prin dispozitia de plata nr. 70/25.12.2015 - fila 38 dosar, i-a fost achitata suma de 1587 lei, reprezentand concediul de odihna neefectuat pe anii 2013, 2014, 2015.


Dispozitia de plata nr. 70/25.12.2015 - fila 38, este semnata de reclamant la rubrica ``beneficiarul sumei``, iar in continutul ei cuprinde faptul ca suma de 1587 lei, reprezinta ``concediul de odihna neefectuat pe anii 2013, 2014, 2015``, astfel ca, raspunsul la interogatoriu al acestuia - f. 100 dosar, intrebarea nr. 5, in sensul ca suma primita ``reprezinta 2 salarii neachitate``, va fi indepartat.


De asemenea si depozitia martorului S__ N_, propus de reclamant - fila 106, va fi indepartata, avand in vedere faptul ca pe avizele de expedi?ie a marfii, intocmite de reclamant, pe ruta Dragane?ti-O__, ora livrarii este 6,49; 07.10; 6,16; si niciodata ora 3 sau 4 dimineAsa Asa cum a sustinut prin actiune sau martorul propus de acesta, prin declara?ia data .


Mai mult decat atat, martorul S__ N_, propus de reclamant - fila 106, a aratat ca programul sau de lucru era de la ora 14 la ora 23, iar daca reclamantul ar fi inceput programul de lucru la ``ora 3 sau 4 diminea?a``, cum a declarat, nu avea posibilitatea sa observe aspectele relatate.


De asemenea, cu toate ca reclamantul a formulat sesizare la ITM O__, legat de neplata orelor suplimentare, a zilelor legale si a concediului de odihna, in urma controlului efectuat, prin raspunsul dat acestuia - fila 4 dosar, s-a confirmat doar neplata concediului de odihna pentru perioada 2013, 2014, 2015, care prin dispozitia de plata nr. 70/25.12.2015 - fila 38 dosar, i-a fost achitat, dar cu rea-credin?a prin raspunsul dat la interogatoriu luat de parat acesta nu recunoaste plata acestor drepturi banesti.


In raport de aceasta situatie si avand in vedere si dispozitiile art. 168 C M , se apreciaza ca reclamantului prin semnarea statelor de plata, i-au fost achitate integral drepturile salariale, iar in situatia in care ar fi efectuat ore suplimentare sau ar fi lucrat in zilele de sarbatoare, declarate libere, acesta ar fi sesizat neplata acestora.


Fata de aceste considerente, instanta va respinge actiunea formulata si precizata de reclamant ca neintemeiata.


Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTERespinge actiunea formulata si precizata de reclamantul S_ E_ M_, CNP x, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat S_ C_, cu sediul in S_, _, Judetul O__, in contradictoriu cu parata __ S_, cu sediul in S_, _, nr. 3-5, Judetul O__, ca neintemeiata.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul O__.
Pronuntata de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 75/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Plata concediu odihna    Munca suplimentara    Spor sarbatori legale    Probare munca prestata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Calculul drepturilor salariale cuvenite unui salariat trebuie sa se bazeze pe inscrisuri certe, opozabile partilor, in vederea stabilirii unei creante executorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 343/2017, in sedinta publica 8 martie 2017

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017

Dreptul salariatul de a fi recompensat pentru munca suplimentara nu poate fi cenzurat prin decizii sau conventii, ci eventual numai prin acte normative
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 169/2017, in sedinta publica din 30 ianuarie 2017

Declansarea anterioara a unui dosar penal in legatura cu drepturile solicitate prin actiunea civila nu este de natura sa intrerupa prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 72/2017, in sedinta din 26 ianuarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Plata datorata pentru orele suplimentare efectuate de catre salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 307 din 30.06.2016

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016

Nedovedirea efectuarii muncii suplimentare la solicitarea expresa a angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia Civila, Sentinta civila n. 955/F din data de 24.05.2016Articole Juridice

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Deplasarile in interes de serviciu. Timpul de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Compensarea muncii suplimentare cu zile libere
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Compensarea orelor suplimentare si a orelor de munca efectuate in zile de sarbatoare legala
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Compensarea orelor de munca suplimentara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Munca suplimentara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Efectuarea orelor de munca suplimentara. Acordul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati