Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » State de plata semnate „in alb”. Obligarea angajatorului la plata drepturilor restante.

State de plata semnate „in alb”. Obligarea angajatorului la plata drepturilor restante.

  Publicat: 17 Mar 2021       1789 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin contestatia inregistrata la data de 24 iunie 2020, contestatorul B.I.in contradictoriu cu intimata . S.R.L., a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea Deciziei nr. 157 160/26.03.2020 emisa de intimata, reintegrarea in postul detinut anterior desfacerii contractului de munca (respectiv acela de conducator auto t.rutier de marfuri) si plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pana la reincadrarea efectiva; obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante incepand cu luna decembrie 2019 si pana la data constatarii incetarii contractului de munca (in mod nelegal) ; cu cheltuieli de judecata .

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea contestatiei, se mentioneaza ca in mod nelegal si netemeinic, societatea angajatoare a dispus, prin decizia contestata, desfacerea contractului de munca prin acordul partilor in conformitate cu art. 55 alin. 1 lit. b) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), insa, in realitate, decizia reprezinta o concediere nelegala intrucat nu a solicitat incetarea raporturilor de munca si nici nu a consimtit la incetarea contractului individual de munca .


Contestatorul invoca art. 55 alin. 1 lit. b) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si sustine ca potrivit doctrinei de specialitate, acordul partilor trebuie sa indeplineasca conditiile generale pentru valabilitatea oricarui act juridic, si anume sa existe, sa fie dat in forma scrisa, sa rezulte intentia expresa si concreta a partilor de a inceta contractul de munca si sa nu fie afectat de vreun viciu de consimtamant.


Subliniaza ca nu si-a exprimat consimtamantul la incetarea contractului individual de munca, nici in scris si nici verbal, angajatorul procedand astfel in mod nelegal si netemeinic. Arata ca, in mod nereal, se retine in cuprinsul deciziei de concediere ca aceasta a fost adoptata ca urmare a unei cereri anterioare de incetare a raporturilor de munca la data de 26.03.2020 deoarece, in realitate, nu a adresat angajatorului nicio solicitare de incetare a raporturilor de munca, cererea nr. 156/26.03.2020 la care face referire decizia de incetare a contractului de munca fie nu exista, fie a fost semnata de o alta persoana, situatie in care urmeaza sa conteste scrierea si semnatura din cuprinsului inscrisului in conformitate cu prevederile art. 301 si urm. Cod procedura civila.


Avand in vedere faptul ca din luna decembrie 2019 nu i s-au platit drepturile salariale la zi desi a solicitat in mod repetat angajatorului acest lucru, contestatorul solicita obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante care i se cuvin potrivit contractului de munca .


In drept, contestatorul a invocat dispozitiile art. 79, art. 80 si art. 269 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si art. 453 Cod procedura civila.


Intimata societatea C.T.I. S.R.L. a depus intampinare (filele 14- 15), prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea intampinarii arata ca prin cererea inregistrata sub nr. 156/26.03.2020 contestatorul a solicitat incetarea activitatii prin acordul partilor incepand cu data de 26.03.2020, iar in urma solicitarii, societatea a emis Decizia nr. 157/26.03.2020 prin care s-a desfacut contractul individual de munca nr. 1452/22.11.2019 incepand cu data de 26.03.2020.


Intimata arata ca, din data de 26.03.2020, contestatorul nu s-a mai prezentat la lucru, nu a solicitat sa fie trimis in curse si nici nu a intreprins absolut nicio actiune din care sa rezulte ca este inca angajatul societatii, ca doreste sa presteze activitate, ca s-a prezentat la programul de lucru, fapt care duce la concluzia logica ca el insusi a solicitat incetarea contractului de munca prin acordul partilor.


Subliniaza ca reclamantul contestator este de acord cu faptul ca angajatorul nu 1- a contactat pentru a se prezenta la programul de lucru si nici el insusi nu a intreprins nicio actiune pentru a lua legatura cu angajatorul sau. Or, daca nu ar fi semnat cererea de desfacere a contractului de munca si nu ar fi fost de acord cu aceasta, apreciaza ca era firesc sa fi incercat intr-un fel sa isi continue activitatea pentru care fusese angajat, insa contestatorul nici nu a afirmat macar (cu atat mai mult, nici nu a intreprins nicio dovada in acest sens) ca s-ar fi prezentat la lucru si nu a fost primit, fiind evident ca afirmatiile sale sunt mincinoase.


Dupa mai mult de o luna de la data desfacerii contractului de munca, in data de 30.04.2020, contestatorul s-a prezentat la sediul societatii si a solicitat sa fie din nou angajat, pe acelasi post de conducator auto. Ca urmare, s-a incheiat contractul individual de munca nr. 1490/30.04.2020 incepand cu data de 04.05.2020.


Deoarece nu s-a prezentat la programul de lucru la data de 04.05.2020 si nu a prestat absolut deloc activitate in baza acestui nou contract individual de munca, i s-a radiat din REVISAL contractul individual de munca, fiind evident ca prin incheierea unui nou contract individual de munca la acelasi angajator, contestatorul era constient de faptul ca anteriorul contract individual de munca incetase deja.


Invedereaza ca reclamantul contestator nu si-a pus absolut deloc problema de ce incheie un nou contract de munca cu acelasi angajator, daca nu incetase contractul de munca incheiat anterior.


A semnat absolut toate inscrisurile necesare pentru a incheia o noua angajare si nu s-a prezentat la lucru la data stabilita.


Intimata este de parere ca actiunea reprezinta un abuz de drept potrivit art. 15 Cod civil fiind evident ca a fost formulata de catre contestator intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte.


In ceea ce priveste drepturile salariale solicitate, arata ca i-au fost achitate toate drepturile salariale calculate de la data angajarii si pana la data incetarii contractului individual de munca nr. 1452/22.11.2019.


Invedereaza ca reclamantul contestator nici macar nu pretinde ca ar avea dreptul la un salariu ulterior datei de 26.03.2020, fiind evident ca el insusi a solicitat incetarea relatiilor de munca prin acordul partilor.


Mai mult, asa cum rezulta din inscrisurile intitulate "Stat de plata lichidare"din lunile decembrie 2019 pozitia 11, ianuarie 2020 pozitia 11, februarie 2020 pozitia 12 si martie 2020 pozitia 11, contestatorul a primit salariul aferent fiecarei luni si a semnat inscrisul constatator pentru fiecare luna in parte .


Intimata concluzioneaza ca societatea i-a achitat toate drepturile salariale datorate incepand cu data de 22.11.2019, data incheierii contractul individual de munca nr. 1452/22.11.2019 si pana la data de 26.03.2020, data incetarii raporturilor de munca potrivit Deciziei nr. 157/26.03.2020.


Contestatorul B.I. a depus raspuns la intampinare (fila 39), prin care a solicitat respingerea apararilor formulate de intimata si, pe cale de consecinta, sa se dispuna admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata.


Contestatorul subliniaza ca nu a scris si nici semnat cererea inregistrata sub nr. 157/26.03.2020, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 301 si urm. Cod procedura civila, contesta scrierea si semnatura din cuprinsului inscrisului.


Precizeaza ca, dupa instituirea starii de urgenta, data fiind situatia generata de pandemia de coronavirus, toti angajatii au ramas acasa, angajatorul urmand a le solicita sa plece pe rand in curse. Contestatorul sustine ca s-a aflat la domiciliu, asteptand sa fie contactat de angajator pentru a-i fi repartizata o cursa.


La data de 30.04.2020 a fost sunat de reprezentantul societatii care dorea sa- l trimita in cursa, astfel s-a prezentat la sediul societatii, unde i s-a spus ca, pentru a putea pleca in cursa, este necesar sa semneze un nou set de acte adaptate crizei generate de pandemia de coronavirus. In plus, i-a fost inmanata adeverinta permanenta din 30.04.2020 in cuprinsul careia se arata ca deplasarea acestuia intre domiciliu si locul de munca este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi organizata sub forma de telemunca. Afirma ca trebuia sa plece in aceeasi zi in cursa in Boblingen, Germania, sens in care s-a si deplasat cu camionul la incarcat. Inainte de a porni in cursa a solicitat plata diurnei restante pentru a avea bani de drum, insa reprezentantul angajatorului a refuzat sa- i faca plata, motiv pentru care nu a plecat in cursa.


Specifica faptul ca nu a cunoscut ca la data de 30.04.2020 a fost reangajat in munca, neavand cunostinta despre decizia de concediere nr. 157/26.03.2020 decat la data de 26.05.2020 cand i-a fost transmisa prin posta. Contestatorul mentioneaza ca a avut astfel perceptia ca la data de 30.04.2020 angajatorul doreste sa- l trimita in cursa insa, intrucat era restant la achitarea drepturilor salariale, a refuzat sa efectueze cursa fara achitarea diurnei.


In ceea ce priveste drepturile salariale, arata faptul ca nu a incasat efectiv salariile aferente lunilor decembrie 2019 - martie 2020 si nici diurna pentru cursele efectuate, desi statele de plata sunt semnate de acesta. Desi statele de plata sunt semnate, in realitate la momentul angajarii, intimata obisnuia sa dea salariatilor sa semneze, in alb, mai multe astfel de documente. Motivul pentru care a acceptat semnarea documentelor in alb a fost argumentul angajatorului care a aratat ca va fi mult mai facil sa fie platit la timp in contextul in care va fi plecat in curse perioade indelungate de timp .


In drept, contestatorul a invocat dispozitiile art. 79, art. 80 si art. 269 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si art. 453, art. 201, art. 301 si urm. Cod procedura civila.


Examinand actele si probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:


Contestatorul a ocupat postul de conducator auto t.rutier de marfuri conform contractului individual de munca nr. 1452/22.11.2019 (filele 17- 18), care a incetat la data de 26.03.2020 prin acordul partilor, in temeiul art. 55 lit. b) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), conform Deciziei nr. 157/26.03.2020 (fila 5).


La data de 30.04.2020, contestatorul a fost angajat din nou la intimata, pe acelasi post, conform contractului individual de munca cu nr. 1490 (filele 29- 30) care a incetat in data de 04.05.2020 (fila 31).


Contestatorul solicita, prin actiune, anularea deciziei de mai sus, de incetare a primului contract de munca incheiat, cu nr. 1452/22.11.2019, reintegrarea in postul detinut anterior si plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, pana la reincadrarea efectiva. De asemenea, solicita si obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante, incepand cu luna decembrie 2019 si pana la data de 26.03.2020, data la care a incetat contractul individual de munca .


Cu privire la incetarea contractului individual de munca nr. 1452/22.11.2019 pe baza acordului partilor, contestatorul afirma ca nu a solicitat sau consimtit, in scris sau verbal, la incetarea raporturilor de munca, cererea nr. 156/26.03.2020 (fila 16) care sta la baza Deciziei nr. 157/26.03.2020 nefiind scrisa si semnata de acesta. In acest sens, contestatorul a contestat scrierea si semnatura, in temeiul art. 301 si urm. din Codul de procedura civila.


Prin incheierea de sedinta din data de 25.08.2020, instanta a dispus citarea paratei cu mentiunea de a prezenta, in original, cererea nr. 156/26.03.2020 si sa precizeze daca intelege sa se foloseasca, in continuare, de acest inscris.


Tribunalul constata ca la ultimul termen, din 21.09.2020, intimata nu a indeplinit obligatia trasata de instanta si nu a depus inscrisul in original si precizarile solicitate. In acest context, instanta va aplica dispozitiile art. 306 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila care prevad ca ``(1) La acelasi termen in care inscrisul a fost denuntat ca fals sau, in cazul prevazut la art. 304 alin. (2), la termenul urmator, judecatorul intreaba partea care a produs inscrisul, daca intelege sa se foloseasca de el.


(2) Daca partea care a folosit inscrisul lipseste, refuza sa raspunda sau declara ca nu se mai serveste de inscris, acesta va fi inlaturat, in tot sau in parte, dupa caz.``


Astfel, instanta va inlatura, in tot, cererea nr. 156/26.03.2020, cu consecinta anularii Deciziei nr. 157/26.03.2020 de incetare a contractului individual de munca al contestatorului, a obligarii intimatei de a-l reintegra pe acesta in postul detinut anterior si la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, pana la reincadrarea efectiva.


In ceea ce priveste drepturile salariale restante, instanta constata urmatoarele:


Societatea angajatoare parata, alaturat intampinarii, depune statele de plata aferente lunilor decembrie 2019, ianuarie, februarie si martie 2020 (filele 42- 45) prin care arata ca i-a achitat contestatorului toate drepturile salariale datorate.


Fata de aceste inscrisuri, contestatorul, prin raspunsul la intampinare, precizeaza ca nu a incasat efectiv salariile si diurnele pe perioada de mai sus deoarece inscrisurile prezentate de intimata sunt semnate de catre contestator, in alb, la momentul angajarii, fiind completate ulterior de catre angajatii intimatei. Mai arata ca aceasta este practica in cadrul angajatorului intimat, iar pentru a dovedi acest aspect solicita incuviintarea probei testimoniale.


Martorul I.G.S., audiat la termenul din 21.09.2020, fost angajat al societatii, afirma ca ``in perioada in care am lucrat pentru societate, se obisnuia sa ni se ceara sa semnam, in alb, ordinele de deplasare si dispozitiile de plata . In aceste tipizate noi completam doar datele de identitate si le semnam.``


``Niciodata nu am incasat salariul efectiv pentru ca din sumele care ni se cuveneau ne faceau diverse retineri cu titlu de garantie . Ni se solicita sa semnam state de plata, dar nu am primit niciodata un fluturas de salariu .``


``In aceeasi situatie se afla si reclamantul. In plus, acesta nu a incasat sumele care i se cuveneau cu titlu de diurna.``


Asadar, instanta va retine declaratiile martorului cu privire la semnarea statelor de plata in alb si a neincasarii diurnei, inlaturand apararile intimatei referitoare la plata salariilor. De asemenea, statele de plata depuse la dosar prin intampinare nu fac mentiuni cu privire la plata diurnei, astfel ca, desi instanta a pus in vedere intimatei, prin incheierea de sedinta din data de 25.08.2020, sa depuna situatia deplasarilor efectuate de catre contestator pentru a se putea calcula diurnele, aceasta nu s-a conformat.


Conform art. 40 alin. 2 lit. c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) angajatorul are obligatia ``sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca .``


Avand in vedere considerentele anterior mentionate, in temeiul art. 264, art. 306 alin. 1 si 2 si art. 324 din Codul de procedura civila, art. 40 alin. 2 lit. c) si art. 80 si din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), instanta va admite contestatia formulata de contestatorul B.I.in contradictoriu cu intimata C.T.I. S.R.L., avand ca obiect contestatie decizie de concediere si, in consecinta: anuleaza Decizia nr. 157/26.03.2020 de incetare a contractului individual de munca al contestatoru-lui; obliga intimata sa reintegreze contestatorul in postul detinut anterior si la plata catre acesta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, pana la reincadrarea efectiva; obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale restante, incepand cu luna decembrie 2019 si pana la data de 26.03.2020, data la care a incetat contractul individual de munca prin Decizia nr. 157/26.03.2020.


In temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, intimata va fi obligata sa plateasca reclamantului contestator cheltuieli de judecata in suma de 1500 lei, reprezentand onorariu avocat, justificat prin chitanta .nr. 351 (fila 48).


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite contestatia formulata de contestatorul B.I., domiciliat in orasul Pecica, si domiciliul procesual ales in mun. a. , in contradictoriu cu intimata C.T.I. S.R.L. cu sediul in orasul Pecica, jud. a. , avand CUI x, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. Jx, avand ca obiect contestatie decizie de concediere si, in consecinta:


Anuleaza Decizia nr. 157/26.03.2020 de incetare a contractului individual de munca al contestatorului.


Obliga intimata sa reintegreze contestatorul in postul detinut anterior si la plata catre acesta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, pana la reincadrarea efectiva.


Obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale restante, incepand cu luna decembrie 2019 si pana la data de 26.03.2020, data la care a incetat contractul individual de munca prin Decizia nr. 157/26.03.2020.


Obliga intimata sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata in suma de 1500 lei.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul a.
Pronuntata de: Tribunalul Arad - Sentinta Civila nr. 657 din 21.09.2020


Citeşte mai multe despre:    Drepturi salariale    state de plata    Legea 53/2003    Codul muncii    contract individual de munca    incetarea prin acordul partilor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020Articole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati