Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate

  Publicat: 08 Jun 2021       1234 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului G.la data de 28.06.2017, sub nr. x, reclamantul S.N. a chemat in judecata P.C.Marsa, prin care contesta Dispozitia nr. 134/31.05.2017, prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca nr. 1471/01.06.2007, in baza art. 248 alin. (1) lit. e), solicitand anularea acesteia, reintegrarea in functia detinuta anterior desfacerii contractului individual de munca, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu drepturile salariale majorate si a tuturor drepturilor salariale indexate si actualizate pana la data reintegrarii efective, obligarea paratei la plata de daune morale si profesionale apreciate la valoarea de 10.000 lei, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin Sentinta civila nr. 50 din data de 06 februarie 2018, pronuntata de Tribunalul G_- Sectia Civila, in Dosarul nr. x, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul S.N., in contradictoriu cu parata P.C.Marsa, si s-a dispus anularea dispozitiei de concediere nr. 134/31.05.2017, precum si reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior incetarii contractului individual de munca .


Prin aceeasi sentinta, a fost obligata parata la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu drepturile salariale majorate si a tuturor drepturilor salariale indexate si actualizate de la data incetarii contractului individual de munca si pana la data reintegrarii efective. A fost respins capatul de cerere privind plata daunelor morale si profesionale.


De asemenea, a fost obligata parata sa plateasca reclamantei suma de 2.000 lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:


Reclamantul S.N. a fost angajat al paratei P.C.Marsa, in functia de muncitor calificat I, in cadrul Serviciul de alimentare cu apa din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului C.Marsa.


Prin Dispozitia nr. 134 din data de 31.05.2017, s-a dispus, in temeiul art. 248 alin. (1) lit. e) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), aplicarea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca .


s-a retinut in sarcina reclamantului ca acesta in timpul programului de munca, in urma unei altercatii avute cu un angajat, al unei societati comerciale care efectua lucrari de reparatii in favoarea Primariei Marsa, l-a lovit si insultat pe acesta.


s-a mai retinut tot in sarcina reclamantului ca acesta a parasit locul de munca in repetate randuri, lasand statia de apa nesupravegheata in mod nejustificat.


Prima instanta a facut referire la dispozitiile art. 247 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), potrivit carora:


(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.


(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


Conform art. 248 alin. (1) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro):


(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:


a) avertismentul scris;


b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;


c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1- 3 luni cu 5- 10%;


d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1- 3 luni cu 5- 10%;


e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .


Pe baza constatarilor comisiei de cercetare disciplinara, respectiv procesul-verbal nr. 1628/29.05.2017, parata a retinut ca reclamantul nu a respectat prevederile contractului individual de munca nr. 1471/2007 litera k pct. 2, art. 39 alin. 2 literele a) si c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), art. 10 literele a), d), g) si h) din ROI, art. 31 literele e) si m) din R., nepropunand nicio sanctiune disciplinara


Potrivit art. 252 alin. (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro):


2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Prima instanta a aratat ca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu incalcarea art. 252 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), decizia de sanctionare disciplinara necuprinzand, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoar ele elemente: descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat si motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile.


s-a aratat ca decizia a fost emisa cu incalcarea prevederilor art. 252 alin. (2) lit. a) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), deoarece nu cuprinde mentiunile privind descrierea faptei savarsite, in ce a constat aceasta, (ce trebuia sa faca salariatul conform atributiilor stabilite prin contractul individual de munca si fisa postului si ce a facut sau nu a facut, ce atributii a incalcat sau nu a indeplinit corespunzator, ce expresii jignitoare a folosit si care sunt colegii pe care i-a jignit), cand a fost savarsita, pentru ca, in raport de aceste mentiuni sa se poata verifica daca constituie sau nu abatere disciplinara, daca e prevazuta ca atare in lege sau in regulamentul de ordine interna, ori in contractul colectiv de munca .


Prezentarea generala a faptei nu este suficienta, deoarece nu ofera salariatului posibilitatea sa cunoasca fapta ce i se imputa, posibilitatea sa se apere si nici instantei nu-i ofera posibilitatea sa verifice daca contestatorul a savarsit sau nu fapta pentru care este sanctionat.


Cu atat mai mult este esentiala mentionarea faptei in decizie, in contextul in care art. 79 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) prevede ca angajatorul nu mai poate invoca in fata instantei alte motive de sanctionar e decat cele consemnate in decizie .


Asa cum se observa din dispozitiile legale mai sus citate, ceea ce se impune a fi cuprins in decizia de sanctionare disciplinara este aratarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de catre salaria t.


Cu toate acestea, parata nu face referire la apararile formulate de salariat si nici la motivele pentru care apararile reclamantului au fost inlaturate.


Textul nu obliga unitatea la o argumentare excesiva si in amanunt pe fiecare sustinere formulata de catre salariat in apararea sa, fiind suficienta aratarea motivelor care, in opinia unitatii, conduc la o alta situatie decat cea invocata de catre salariat ca aparare. Or, asa cum se observa din decizia respectiva, unitatea nu a facut nicio referinta la apararile formulate si motivele pentru care au fost inlaturate.


In raport de cele retinute, de incalcarea prevederilor art. 252 alin. 2 lit. a) si c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si a sanctionarii reclamantului, Tribunalul a admis actiunea formulata de reclamantul S.N.in contradictoriu cu parata P.C.Marsa.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal si motivat, apelanta-parata P.C.MARSA, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


Prin cererea de apel, s-a solic itat sa se dispuna admiterea apelului, astfel cum a fost formulat, sa se dispuna casarea in totalitate a hotararii atacate si mentinerea deciziei de concediere nr. 134/21.05.2017 ca fiind legala si temeinica.


In motivare, s-a aratat c a, urmare a comportame ntului neadecvat al unui angajat al unei institutii publice si abaterilor disciplinare grave ale reclamantului S.N., in urma unei cercetari disciplinare prealabile, prin Dispozitia Primarului C.Marsa, s-a decis desfacerea contractului de munca al reclamantului.


La cercetarea disciplinara, si in fata comisiei de disciplina, angajatul S.N. a recunoscut in totalitate abaterile disciplinare grave si faptele prin care acesta a incalcat deontologia profesionala si normele de munca, neformuland aparari in favoarea sa.


Ulterior, acesta a atacat Dispozitia prin care s-a dispus desfacerea contractului sau de munca, atacand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


Apelanta a sustinut ca Tribunalul G. a constatat in mod eronat ca decizia de concediere este lovita de nulitate absoluta, intrucat nu contine apararile formulate de catre reclamantul S.N. si nici motivele pentru care aceste aparari au fost inlaturate.


Apelanta a mai aratat ca prin dispozitia instantei de fond a fost gresit interpretata si eronat aplicata legea, intrucat in dispozitia Primarului C.Marsa nr. 134/21.05.2017 nu puteau fi trecute aparari ale angajatului S.N., intrucat acesta nu a formulat aparari in favoarea sa, ci a recunoscut in totalitate ca a savarsit faptele care constituie abateri disciplinare grave. Ori, fata de acest aspect nu aveau cum sa fie consemnate in Dispozitia de concediere aparari care nu exista si nici nu puteau fi mentionate motive pentru care au fost inlaturate aparari inexistente.


Astfel ca, in urma recunoasterii in totalitate de catre angajatul S.N. a abaterilor disciplinare grave, care i-au fost aduse la cunostinta in momentul cercetarii disciplinare prealabile, dispozitia Primarului C.Marsa, prin care a fost dispusa desfacerea contractului individual de munca nr. 1471/01.06.2007 al d-lui S.N., este atat legala, cat si temeinica.


In drept, apelul este intemeiat pe dispozitiile art. 466 si urm. Din Codul de procedura civila.


In probatiune, apel antul a invocat proba cu inscrisuri (atat cele aflate la dosarul cauzei, cat si alte eventuale inscrisuri).


Prin intampinarea depusa la 01.10.2018, intimatul a solicitat respingerea apelului si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei apelate. In esenta, intimatul a solicitat sa se constate ca apelantul nu a indicat care este motivul de nelegalitate a hotararii si nici norma de drept incalcata, neaducand critici veritabile in apel.


In apel nu au fost propuse probe noi si nu au fost depuse note scrise, desi apelantei i-a fost incuviintata o cerere de amanare a pronuntarii in acest sens.


Analizand apelul declarat, potrivit dispozitiilor art. 477 din Codul de procedura civila, in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:


Obiectul prezentei cauze este reprezentat de contestatia formulata de reclamantul S.N.impotriva deciziei de concediere nr. 134/31.05.2017, emisa de Primarul c.Marsa, in conformitate cu dispozitiile art. 248 alin. 1 lit. e) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), art. 10 lit. a), d), g), h) din regulamentul de ordine interna, cu prevederile art. 31 lit. e) si m) din HCL nr. 14/2013 pentru aprobarea R. al Aparatului de specialitate al Primarului c.Marsa, cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu prevederile art. 63 alin. 1 lit. d) si alin. 5 lit. e) din Legea nr. 215/2001 si art. 68 alin. 1 lit. a) din aceeasi lege.


Prima instanta a dispus anularea dispozitiei atacate, cu repunerea partilor in situatia anterioara, constatand ca aceasta a fost emisa cu incalcarea conditiilor obligatorii de forma prevazute la art. 252 lit. a) si c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), cum ar fi descrierea faptelor imputate salariatului si aratarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile.


Prin apelul formulat, apelanta critica hotararea primei instante, in esenta, cu privire la pretinsa retinere incorecta a incalcarii dispozitiilor art. 252 lit. c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sustinand ca reclamantul nu a formulat aparari cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile, acesta recunoscand comiterea abaterilor disciplinare. De asemenea, apelanta a mai aratat ca reclamantul se face vinovat de comiterea unor abateri disciplinare grave, iar in urma cercetarii disciplinare prealabile, prin dispozitia primarului, s-a dispus in mod legal incetarea contractului individual de munca .


Cu privire la limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat, Curtea retine ca apelanta nu s-a referit decat la partea din considerentele sentintei apelate ce vizeaza incalcarea art. 252 alin. 2 lit. c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), iar nu si la motivul de nulitate prevazut la art. 252 alin. 2 lit. a) din acelasi Cod. Cu toate acestea, avand in vedere ca, din motivarea apelului rezulta ca este contestata integral sentinta civila apelata, Curtea va avea in vedere art. 476 din Codul de procedura civila si se va raporta la toate aspectele invocate in prima instanta.


Principala aparare formulata de apelanta consta in aceea ca cercetarea disciplinara a fost efectuata cu respectarea legii, iar decizia de sanctionare este legala si temeinica, contestatorul fiind vinovat de comiterea faptelor imputate. De asemenea, s-a sustinut ca, in conditiile recunoasterii faptelor sale, nu se putea mentiona in actul de sanctionare care sunt motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat .


In ceea ce priveste situatia de fapt, Curtea constata ca aceasta a fost corect redata in cuprinsul sentintei civile apelate, in conditiile in care dispozitia nr. 134/31.05.2017 (fila 38 dosar fond), nu contine descrierea faptelor cu privire la care a fost aplicata sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de munca al intimatului si nu exista nicio mentiune in ceea ce priveste pozitia sustinuta de salariatul supus cercetarii disciplinare, respectiv eventuala recunoastere a faptelor si solicitarea acestuia de a se avea in vedere toate imprejurarile comiterii faptelor si de a se apela la clementa comisiei de disciplina, asa cum reiese din nota explicativa depusa la dosar (fila 61 dosar fond) si din procesul-verbal privind desfasurarea cercetarii disciplinare prealabile (filele 58- 60 dosar fond).


Prin urmare, in mod just a retinut prima instanta incidenta dispozitiilor art. 252 alin. 2 lit. a) si c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), potrivit carora in decizia de sanctionare disciplinara, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa se regaseasca descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, precum si motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile.


Or, in cauza de fata, Curtea retine ca dispozitia de sanctionare este complet informa, aceasta necontinand o descriere minimala a faptelor imputate reclamantului, calificate de angajator drept abateri disciplinare. art. 252 alin. 2 lit. c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) este edictat suficient de clar pentru a deduce caracterul imperativ al cerintei de regasi in cuprinsul actului de aplicare a sanctiunii disciplinare descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, fara a fi suficienta trimiterea la alte documente premergatoare in care aceasta descriere ar fi fost realizata, cum ar fi referatul nr. 1460/16.05.2017 intocmit de primar sau procesul-verbal privind desfasurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile nr. 1628/29.05.2017.


Din perspectiva cerintelor de legalitate in materie disciplinara, exigenta descrierii faptei cu privire la care se pretinde ca intruneste elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, impune emitentului deciziei de sanctionare disciplinara indatorirea de a fi riguros, atat pe parcursul cercetarii disciplinare prealabile, cat si cu ocazia redactarii deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare, in sensul de a evita folosirea de formulari generale si de a indica, in concret, in ce constau faptele imputate salariatului si incadrarea in drept a acestora.


In concret, fara a se pretinde angajatorului sa realizeze, in decizie, o descriere amanuntita a faptelor, Curtea apreciaza ca, pentru a identi fica faptele imputate reclamantulu i, trebuie sa fie preciza te, in concret, actiunile ilicite ale acestu ia si plasarea in timp a acestor fapte . In esenta, ar fi trebuit sa se arate in ce constau atributiile de serviciu ale reclamant ulu i, conform fisei postului, contractului individual de munca, regulamentului intern, etc. si in ce ar fi constat incalcarea acestor atributii, raportat la inscrisurile invocate in decizie .


Descrierea faptelor avute in vedere de apelanta la aplicarea sanctiunii disciplinare celei mai grave prevazute de art. 248 alin. 1 lit. e) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) era necesara si din perspectiva evitarii dublei sanctionari a reclamantului pentru aceleasi fapte, in conditiile in care la dosarul cauzei a fost depus un proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala nr. x/12.06.2017, prin care reclamantului i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala pentru fapta de a adresa injurii numitului S. V. cu ocazia efectuarii unei lucrari publice, in data de 15.05.2017, aceleasi fapte fiind indicate si in referatul nr. 1460/16.05.2017 intocmit de primarul c.Marsa prin care s-a declansat procedura cercetarii disciplinare a reclamantului.


De asemenea, nu trebuie omis ca, la individualizarea sanctiunii aplicate salariatului cercetat disciplinar, se au in vedere imprejurarile concrete in care a fost comisa fapta, fiind necesar a se cunoaste cu exactitate actiunile sau omisiunile care . al abaterii disciplinare, pentru a fi, astfel, in masura a se aprecia si asupra consecintelor produse de aceste fapte .


In ceea ce priveste neindicarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile salariatului in cauza, Curtea reitereaza ca, in nota explicativa si in procesul-verbal de cercetare disciplinara prealabila au fost formulate anumite aparari ale reclamantului, chiar si in conditiile in care a recunoscut adresarea de cuvinte jignitoare si lovirea unui alt cetatean al c., invocand insa anumite circumstante atenuante, precum si faptul ca ar fi fost la prima fapta de acest gen. Or, in dispozitia atacata nu se regaseste niciuna dintre aceste aparari si nici motivul pentru care nu au fost avute in vedere de angajator cu ocazia individualizarii sanctiunii aplicate, cerinta impusa, sub sanctiunea nulitatii absolute, de art. 252 alin. 2 lit. c) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


De altfel, in ceea ce priveste omisiunile din dispozitia contestata, Curtea observa ca, inca de la data inregistrarii sesizarii formulate de .(fila 30 dosar fond), prin rezolutia aplicata pe sesizare s-a mentionat in mod expres ca se va desface contractul de munca al salariatului S.N. si se va discuta si in sedinta Consiliului Local al c.Marsa, ceea ce indica o antepronuntare a autoritatii parate, fiind decisa sanctiunea inainte de efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.


In conditiile anularii dispozitiei contestate, in mod legal a dispus prima instanta repunerea partilor in situatia anterioara, dand relevanta dispozitiilor art. 80 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), respectiv reincadrarea intimatului-reclamant si plata drepturilor salariale corespunzatoare.


Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 480 alin. (1) din Cod ul de procedura civila, Curtea va respinge apelul ca nefondat.


Avand in vedere culpa procesuala a apelantei-parate, in temeiul art. 453 alin. (1) din Cod ul de procedura civila, va fi obligata apelanta sa plateasca intimatului suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) in apel, dovedi cu chitanta nr. 15/21.01.2019 (fila 23 apel). Curtea apreciaza ca onorariul este intr-un cuantum rezonabil, in raport cu complexitatea cauzei si cu munca prestata de aparator (studiu dosar, formulare intampinare, sustinere concluzii orale in etapa dezbaterilor in apel).


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Respinge apelul formulat de apelanta-parata P.C.MARSA, cu sediul in, impotriva Sentintei civile nr. 50/06.02.2018, pronuntata de Tribunalul G.- Sectia Civila, in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatul-reclamant S.N., ca nefondat.


Obliga apelanta sa plateasca intimatului suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezent and onorariu de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) in apel.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019


Citeşte mai multe despre:    abatere disciplinara    regulament intern    cercetare disciplinara prealabila    nota explicativa    sanctiune disciplinara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Sarcina probei in litigiile de munca. Salariatului caruia i se imputa un fapt negativ ii revine sarcina probei faptului pozitiv contrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 996/2013 din 18.09.2013

Rolul activ al instantei de judecata in litigiile de munca. Constatarea din oficiu a nulitatii deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa descrierii faptei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1222/2017 din 13.10.2017Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut