Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatului. Prezumtia de culpa

Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatului. Prezumtia de culpa

  Publicat: 15 Jun 2021       571 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


CURTEA,

Asupra apelului de fata constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei de fond sub nr. x, reclamanta R.NATIONALA A P.– DIRECTIA S.IASI a solicitat, in contradictoriu cu paratul a. V., atragerea raspunderii patrimoniale a angajatului parat si obligarea acestuia la plata sume i de 1618, 88 lei.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
CODUL MUNCII
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Prin Sentinta civila nr. 8635/23.11.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. x, s-a respins actiunea privind pe reclamanta R.NATIONALA A P.- DIRECTIA S.IASI in contradictoriu cu paratul a. V., ca nefondata.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:


Potrivit art. 254 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) (1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. (2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.


Pentru a fi angajata raspunderea patrimoniala a salariatului este obligatoriu sa se constate indeplinite conditiile raspunderii, in principal existenta vinovatiei salariatului, ceea ce in cauza nu este indeplinit.


Astfel, pentru a dovedi vinovatia paratului, reclamanta trebuia sa dovedeasca faptul ca paratul a fost vinovat direct de taierea si sustragerea arborelui sau ca, prin neglijenta, a facilitat producerea prejudici ului.


Prevederea din regulament invocata de catre reclamanta, potrivit careia orice disparitie din fondul forestier nejustificata ca si contraventie ori infractiune este imputata padurarului, nu a putut fi primita de instanta ca temei al raspunderii patrimoniale a salariatului, legea prevazand clar conditia vinovatiei, implicit dovedirea ei, pentru a atrage raspunderea patrimoniala a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului.


Nefiind indeplinita conditia de baza a raspunderii patrimoniale a salariatului parat, respectiv existenta vinovatiei, actiunea s-a constatat a fi nefondata si a fost respinsa ca atare.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal si motivat, reclamanta R.Nationala a P.- Directia S.Iasi, pentru urmatoarele motive:


P rin actiunea introductiva a solicitat c a impotriva numitului a. V., sa se dispuna atragerea raspunderii patrimoniale a acestuia la producerea prejudic iului de 1618, 88 lei si obligarea la plata acestei sume raportat la dispozitiile art. 254, alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Precizeaza ca in timatul este angajatul Directiei Silvice lasi, avand functia de padurar in cadrul Ocolului Silvic P.- Canton silvic nr. 23 V.nici.


A aratat ca in data de 04.11.2015 intimatul a emis procesul verbal de constatare a contraventiei, nr. x pe numele a. N., motivand ca acesta a taiat un arbore cu o valoare de 618, 88 lei.


Impotriva procesului verbal amintit petentul a formulat contestatie, iar Judecatoria P., prin Sentinta civila nr. 538/2016 pronuntata in Dosarul nr. x, a admis contestatia anuland procesul verbal de contraventie.


Directia S.lasi a formulat cerere de apel impotriva acestei sentinte insa apelul a fost respins definitiv de catre Tribunalul lasi prin Decizia 1364/2016/CA, dispunand obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecat a in sum a de 1000 lei, motiv pentru care a promovat actiune a in atragerea raspunderii patrimoniale pentru suma de 1618, 88 lei, reprezentand prejudiciul creat si cheltuielile de judecata .


Mai arata ca, potrivit art. 20 din H.G. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paz a a fondului forestier, ``Padurarul titular de canton raspunde patrimonial, potrivit prevederilor legale, pentru arborii, puietii si lastarii taiati ilegal, scosi din pamant, distrusi sau degradati, nejustificati prin procese verbale de constatare a contraventiilor si infractiunilor incheiate anterior declansarii controlului sau justificati prin acte care ulterior controlului s-au dovedit, prin decizii definitive ale instantelor judecatoresti, a fi neintemeiate, precum si pentru orice alte pagube produse patrimoniului``.


In mod criticabil, sustine apelanta-reclamanta, instanta nu a lecturat cu atentie sau a lecturat in mod superficial textul de lege su s amintit, mentionand in sentinta atacata c a AA«Prevederea din regulament invocat a de catre reclamant a, potrivit careia orice disparitie din fondul forestier nejustificat a ca si contraventie ori infractiune este imputat a padurarului, nu poate fi primita de instant a ca temei al raspunderii patrimoniale, legea prevazand clar conditia vinovatiei, implicit dovedirea ei, pentru a atrage raspunderea patrimonial a a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului AA», netinand cont de faptul ca art. 20 din Legea 1076/2009 prevede expres faptul ca padurarul raspunde patrimonial chiar daca justific a pentru arborii taiati ilegal aa‚¬A¦aa‚¬A¦, prin incheiere de procese v erbale de contraventie sau infractiuni care, ulterior, s-au dovedit, prin decizii definite ale instantelor judecatoresti, a fi neintemeiate.


Apelanta-reclamanta invoca: a nex a la H.G. nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier -art. 2: ``Paza fondului forestier dintr-un canton se executa si se asigura de catre padurarul titular de canton printr-o supraveghere permanenta, luand masuri speciale in locurile in care se inregistreaza frecvent taieri ilegale de arbori, pasunat neautorizat, incendii sau alte fapte ce contravin regimului silvic.``; art. 3: ``Personalul silvic cu atributii de paza a fondului forestier are obligatia sa ia masuri de prevenire a savarsirii de fapte care, potrivit prevederilor legale, constituie contraventii sau infractiuni silvice, sa identifice persoanele care le-au savarsit si sa ia masuri in vederea sanctionarii acestora si recuperarii pagubelor, potrivit legii.``; art. 6 lit. a): ``Padurarul poarta raspunderea pentru modul in care isi desfasoara activitatea de paza a cantonului si are in principal urmatoarele atributii: a) apara integritatea fondului forestier impotriva (..), a taierilor ilegale de arbori si a sustragerii de lemn sau a altor produse ale padurii, distrugerii constructiilor, instalatiilor, bornelor, culturilor, degradarii arborilor, puietilor si l astarilor, precum si a oricaror fapte ilegale (..) ; e) identifica cioatele arborilor taiati ilegal si locurile arborilor scosi din pamant si le inregistreaza in condica de serviciu; f) incheie acte de constatare a contraventiilor si infractiunilor silvice si tine evidenta acestora in condica de serviciu .``


Apelanta-reclamanta solicita a s e constata ta ca sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 254 alin (1) din Legea 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) pentru a se putea atrage raspunderea patrimoniala, mai exact: c alitatea de salariat al angajatorului pagubit - a atasat copie contract individual de munca; f apta ilicita si personala a salariatului, savarsita in legatura cu munca s a prevazuta in f isa postului - ``raspunde de executarea in permanenta prin patrulari individuale de paza in cantonul s a u si raspunde de orice instrainare sau prejudiciu adus arboretelor, solului, plantatiilor, semanaturilor directe...``, intocmind procesul verbal de contraventie pentru justificarea pagubei, proces verbal anulat definitiv prin sentintele amintite; p rejudiciul creat angajatorului-prejudiciul de 618, 88 lei (nerecuperat), valoarea arborelui si 1000 - onorariu avocat, in total suma de 1618, 88 lei ; r aportul de cauzalitate intre fapta ilicit a si prejudiciu - acest lucru reg a sindu-se in f i s a p ostulu i - ``raspunde material, disciplinar sau dupa caz, penal de lucrarile executate si de corectitudinea datelor inscrise in actele si documentele intocmite conform sarcinilor de serviciu`` ; v inovatia este elementul subiectiv al raspunderii si consta in atitudinea psihica a persoanei fizice fata de fapta sa si fata de consecintele ei pagubitoare, implicand constiinta incalcarii unor relatii sociale. Vinovatia presupune atat discernamantul autorului, deci capacitatea sa de a-si reprezenta legatura dintre fapta si rezultatul negativ, ilicit, antisocial al acesteia, cat si vointa libera in desfasurarea conduitei sale.


Cercetand apelul declarat, Curtea il constata fondat pentru urmatoarele motive si in urmatoarele limite:


Potrivit art. 254 (1) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.


Din textul mentionat rezulta ca pentru a exista raspundere patrimoniala este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii de fond: calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui care a produs paguba, fapta ilicita si personala a salariatului, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia salariatului.


In speta insa, data fiind calitatea intimatului de padurar in cadrul Ocolului Silvic P.- Canton silvic nr. 23 V.nici, conditiile raspunderii materiale se apreciaza in cadrul prezumtiei de culpa pe care o instituie art. 20 din H.G. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier, care dispune ca ``Padurarul titular de canton raspunde patrimonial, potrivit prevederilor legale, pentru arborii, puietii si lastarii taiati ilegal, scosi din pamant, distrusi sau degradati, nejustificati prin procese verbale de constatare a contraventiilor si infractiunilor incheiate anterior declansarii controlului s a u justificati prin acte care ulterior controlului s-au dovedit, prin decizii definitive ale instantelor judecatoresti, a fi neintemeiate, precum si pentru orice alte pagube produse patrimoniului``.


Asadar, situatia in care legea (in sens larg) speciala instituie ipotezele de raspundere intemeiat pe o prezumtie de culpa pentru o categorie de functionari, se soldeaza pe plan procedural cu sarcina probei la angajator doar cat priveste realizarea conditiilor legii - in speta ale art. 20 din Regulament, fara a se cere dovada pretinsa de instanta fondului, a faptului ca insusi paratul ar fi taiat, sustras bunul, ori a unei neglijente determinate din partea acestuia care sa fi facilitat acest rezultat.


In speta, prin probele administrate, angajatorul a dovedit realizarea ipotezei textului de referinta, respectiv producerea prejudiciului constand in taierea unui arbore, evaluat prin fisa nr. 1/04.11.2015, necontestata, la suma de 618. 88 lei, pentru care padurarul titular este tinut a raspunde in conditiile enuntate. Astfel, la aceeasi data, el a intocmit procesul-verbal de contraventie pentru a sanctiona in sarcina numitului a. N., presupusa fapta de taiere ilegala in septembrie 2015. Procesul-verbal se ria IS20, nr. x a fost anulat prin Sentinta civila nr. 538/2016 pronuntata in Dosarul nr. x de Judecatoria P., definitiva prin Decizia nr. 1364/2016/CA a Tribunalului Iasi.


In consecinta, ipoteza art. 20 din Regulament este dublu indeplinita: pe de o parte, prin neintocmirea unui proces-verbal de contraventie ori a unei sesizari de infractiune anterior controlului soldat la data de 04.11.2015 cu intocmirea fisei de calcul al prejudiciului nr. 1 din acea data; pe de alta parte, prin anularea definitiva, ca netemeinic si nelegal, a procesului-verbal de contraventie intocmit cu acea ocazie si abia atunci, desi in cuprinsul sau se pretinde ca fapta ar fi fost savarsita cu doua luni inainte.


Prin urmare, contrar rationamentului instantei de fond, in speta, toate conditiile raspunderii patrimoniale ale padurarului sunt indeplinite, acesta fiind tinut a raspunde pentru prejudiciul constatat, reprezentat de valoarea arborelui taiat evaluat la 618, 88 lei, in conditiile in care nu a rasturnat prezumtia de culpa pe care textul analizat o plaseaza in sarcina sa. Aceeasi prezumtie nu actioneaza insa si cat priveste onorariul de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) platit de angajatorul-apelant in Dosarul nr. x al Tribunalului Iasi, iar raspunderea functionarului vinovat nu poate fi atrasa pentru aceste cheltuieli nici intemeiat pe dispozitiile de drept comun ale art. 254 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), intrucat fapta sa nu se afla in legatura de cauzalitate directa cu angajarea unui aparator si valoarea onorariului convenit cu acesta, care reprezinta exclusiv rezultatul aprecierii si vointei partilor contractului de asistenta juridica .


Asadar, raspunderea paratului opereaza in conditiile prevazute de textele incidente doar pentru contravaloarea arborelui taiat pentru care nu a fost intocmit act de sanctionare sau sesizare, respectiv cel intocmit a fost anulat in instanta pentru netemeinicie, in aceste limite, apelul declarat fiind fondat si de admis. In conformitate cu prevederile art. 480 (2) Cod procedura civila, se va schimba in parte sentinta civila atacata, in sensul de a admite actiunea in parte si obliga pe parat sa plateasca reclamantei despagubiri in valoare de 618, 88 lei, pastrand pentru rest sentinta.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Admite apelul declarat de apelanta-reclamanta R.Nationala a P.- Directia S.Iasi, inmatriculata sub nr. Jx, avand CUI nr. RO1590120 cu sediul in Municipiul Iasi, 2, judet Iasi, impotriva Sentintei civile nr. 8635/23.11.2018, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatul-parat a. V., identificat cu CNP: x, avand adresa de domiciliu situata in Comuna Todiresti,


Schimba in parte sentinta civila atacata, in sensul ca:


Admite actiunea in parte .


Obliga pe parat sa plateasca reclamantei despagubiri in valoare de 618, 88 lei.


Pastreaza sentinta pentru rest.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, azi, 13 decembrie 2019.
Pronuntata de: CURTEA DE APEL BUCURESTI– Decizia civila nr. 5860/13.12.2019


Citeşte mai multe despre:    Actiune in raspundere patrimoniala    despagubire    raspundere salariat    raspundere civila contractuala    prezumtia de culpa    padurar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4376/ 09.10.2019Articole Juridice

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta pe propriul teritoriu
Sursa: EuroAvocatura.ro