Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala

  Publicat: 04 Aug 2021       561 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Salariatul nu datoreaza cheltuielile privind cursurile de perfectionare profesionala deoarece contractul individual de munca a incetat ca urmare a acordului partilor corespunzator dispozitiilor art. 55 lit. b Codul Muncii si nu din initiativa doar a salariatului, chiar daca a solicitat incetarea contractului individual de munca si angajatorul a fost de acord cu cererea sa.


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Parte dintr-un proces
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire data monedei unice europene.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin sentinta civila nr. 17/16.01.2019 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 7913/118/2017 s-a respins actiunea privind pe reclamanta T.W. SRL in contradictoriu cu paratul D.M.M. ca nefondata. A fost obligata reclamanta sa plateasca paratului suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judecata - onorar avocat.


Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta, apelul fiind declarat in termen, motivat si scutit de plata taxei de timbru conform art. 270 Codul muncii.


A apreciat apelanta ca hotararea instantei de fond este nelegala si netemeinica sub aspectul interpretarii juridice a sintagmei ``din initiativa angajatului``.


Considera apelanta ca din punctul sau de vedere in speta suntem in prezenta unei incetari a contractului individual de munca din initiativa angajatului, intrucat acesta este cel care a initiat procedura si care si-a manifestat intentia de a incheia relatiile contractuale. Sintagma - la initiativa angajatului - are un sens mai larg si cuprinde pe langa demisie si alte modalitati de incetare . Singura conditie impusa de legiuitor este acea ca angajatul sa fie cel care doreste acest lucru si nu angajatorul, pentru a proteja angajatul, iar acesta trebuie sa faca demersurile necesare in vederea incetarii raportului de munca .


A invocat apelanta prevederile dispozitiilor art.1 lit. d din declaratia data de intimat si solicita obligarea intimatului la restituirea sumelor reprezentand contravaloarea cursurilor de perfectionare profesionala si obligarea intimatului la plata dobanzii legale calculate de la data punerii in intarziere a debitorului si pana la momentul restituirii efective.


Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat in esenta, respingerea apelului intrucat instanta de fond a apreciat in mod temeinic situatia si probatoriul administrat si avand in vedere modul in care a incetat raportul de munca, prin acordul partilor, iar nu la initiativa sa. Acesta face si o serie de aprecieri asupra sumelor solicitate.


Examinand cauza in raport de motivele invocate si de dispozitiile art. 480 NCPC instanta a retinut urmatoarele:


Intimatul-parat a fost angajatul apelantei-reclamante conform contractului individual de munca nr.5/20.06.2013 si prin decizia nr. 228/21.10.2017 contractul individual de munca al acestuia a incetat in temeiul art. 55 lit. b Codul muncii ca urmare a acordului partilor.


La data de 21.06.2013 intimatul-parat a semnat o declaratie prin care s-a obligat sa participe la solicitarea angajatului, la cursuri si seminarii de formare profesionala si sa foloseasca informatiile si cunostintele asimilate in activitatea desfasurata in folosul societatii.


In cuprinsul declaratiei sus-mentionate, la punctul ``d`` se prevede ca ``in situatia in care se va desface contractul de munca la initiativa mea sau din cauze imputabile mie in termen de 2 ani de la absolvirea sau terminarea formei de perfectionare profesionala ma oblig sa restitui sumele suportate de angajator cu privire la participarea la diferite forme de perfectionare profesionala``.


Punctul ``e`` din declaratia sus-mentionata prevede ca ``in situatia in care mi se va desface contractul de munca prin acordul partilor, prin act separat partile (salariatul si angajatorul) vor cade de acord asupra cheltuielilor privind formarea profesionala``.


Intimatul a participat pe perioada derularii raporturilor de munca la mai multe cursuri de perfectionare pentru care apelanta-reclamanta a sustinut ca a achitat suma de 4243 lei si 1019 euro.


Apelanta a criticat hotararea instantei de fond sub aspectul modului de interpretare a notiunii de ``initiativa a salariatului``, critica ce nu putea fi retinuta deoarece contractul individual de munca al intimatului a incetat urmare a acordului partilor corespunzator dispozitiei art. 55 lit. b Codul Muncii, asa cum rezulta din decizia 228/21.10.2017 si nu din initiativa doar a salariatului, chiar daca salariatul a solicitat incetarea contractului individual de munca si angajatorul a fost de acord cu cererea acestuia dispunand incetarea contractului individual de munca .


In situatia data, conform celor mentionate in declaratia data de salariat cu referire la punctul ``e``, angajatorul putea sa incheie act separat prin care partile urmau sa cada de acord asupra cheltuielilor privind formarea profesionala .


Deci chiar angajatorul in formularul intitulat ``declaratie`` pe care l-a semnat salariatul, a prevazut situatia cheltuielilor de perfectionare profesionala in situatia desfacerii contractului de munca prin acordul partilor.


Astfel, s-a retinut ca deoarece contractul de munca al intimatului a incetat prin acordul partilor, intimatul nu datoreaza cheltuielile cu cursurile de perfectionare profesionala atat timp cat nu s-a incheiat un act separat cu privire la aceste cheltuieli si cat timp contractul individual de munca al intimatului nu a fost desfacut din initiativa sau din cauze imputabile acestuia.


Prezenta instanta de apel a apreciat ca initiativa unei parti vizeaza doar vointa unilaterala a uneia din parti si nu acordul de vointa al partilor.


In considerarea celor retinute anterior Curtea de Apel in baza art. 480 NCPC a respins apelul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019


Citeşte mai multe despre:    avocat dreptul muncii    Codul muncii    avocat predut marius catalin    avocat pensii    avocat pensii Bucuresti    avocat litigii de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati