Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de inchiriere. Valabilitate. Cuantum chirie. Pret fictiv sau derizoriu

Contract de inchiriere. Valabilitate. Cuantum chirie. Pret fictiv sau derizoriu

  Publicat: 06 Jan 2010       12231 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Chiar daca, din probele administrate, rezulta ca pretul folosintei stipulat in contractul de inchiriere este inferior preturilor pietei, nu se poate retine o chirie fictiva.

In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Denumire data monedei unice europene.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Actiune in resciziune) Actiune in anularea unui act juridic pentru leziune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent


Contract de inchiriere. Valabilitate. Cuantum chirie. Pret fictiv sau derizoriuPartile sunt libere sa determine chiria, nu doar prin raportare la valoarea pietei, dar si prin raportare la subiectivismul partilor sau la relatiile dintre acestea.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala, sub nr. 4133/2005, reclamantii D.D.A., D. D. T. si D. D. I.-F. au chemat in judecata pe parata S.C. N. T. 97 I. S.R.L., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a contractului de inchiriere incheiat intre parti avand ca obiect inchirierea imobilului situat in Bucuresti, sector 2; evacuarea paratei din imobil, cu cheltuieli de judecata .In motivarea cererii, reclamantii au aratat in esenta ca reclamanta D.D.A, impreuna cu sotul ei, D.D.T au dobandit proprietatea acestui imobil prin contractul de vanzare cumparare aut. Sub nr. 603/27.03.1999 la BNP M.R., imobil pe care l-a inchiriat paratei, in vederea desfasurarii de activitati comerciale, respectiv de restaurant, durata inchirierii fiind de 5 ani, de la data de 01.04.2004, pentru o chirie lunara de 5.000.000 lei.Se mai arata ca la data de 01.04.2004, D.D.T a decedat, mostenitori fiind sotia supravietuitoare si copii acestora minori, toti reclamanti in prezenta cauza. Mai arata reclamantii ca pretul stabilit cu titlu de chirie lunara este neserios, derizoriu si nesincer, ceea ce atrage nulitatea contractului. Arata reclamantii ca pretul este neserios, lucru care rezulta din imprejurarea ca imobilul inchiriat este o cladire impunatoare, cu subsol, parter si doua etaje, fiind de notorietate pretul extrem de ridicat atat la vanzarea cat si la inchirierea imobilelor in Bucuresti, imobil care se afla in zona urbana I a Bucurestiului.Analizand materialul probator administrat in cauza, tribunalul a apreciat cererea reclamantilor ca fiind neintemeiata si a respins-o in consecinta, pentru considerentele care vor fi retinute in cele ce urmeaza:Reclamanta D.D.A impreuna cu sotul ei, D.D.T au dobandit proprietatea imobilului situat in Bucuresti, sector 2, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 603/27.03.1999 la BNP M.R., imobil pe care l-au inchiriat paratei, in vederea desfasurarii de activitati comerciale, respectiv de restaurant, durata inchirierii fiind de 5 ani, de la data de 01.04.2004, pana la data de 01.04.2009. Cuantumul chiriei lunare aferente a fost stabilita de 5.000.000 lei vechi (astfel cum rezulta din contractul de inchiriere inregistrat sub nr. 9216786/22.03.2004 la Administratia Sectorului 2 Bucuresti-fila 13 dosar).Ulterior, D.D.T. a decedat, la data de 31.01.2005, in Vietnam, astfel cum rezulta din certificatul de deces seria DP, nr. 234895, transcris la Primaria sectorului 2 Bucuresti, la data de 01.04.2005 (fila 14 dosar).Succesiunea ramasa de pe urma defunctului a fost dezbatuta de notarul public M.E., care a eliberat certificatul de mostenitor nr. 41/18.04.2995 (fila 15 dosar), mostenitori fiind reclamantele, in calitate de sotie supravietuitoare si, respectiv, in calitate de fiice, printre bunurile din masa succesorala aflandu-se si imobilul situat in Bucuresti, str. Iancu Capitanu nr. 11, sector 2, care facuse obiectul contractului de inchiriere.Chiria lunara a fost stabilita in cuantum de 5.000.000 lei ROL, ceea ce a reprezentat aproape 150 euro lunar, suma care, raportat la suprafata imobilului inchiriat ar reprezenta aproximativ 0,70 euro/mp/luna. Avand in vedere raportul de expertiza intocmit in cauza de expert D.E., care concluzioneaza ca cel mai probabil pret pentru stabilirea chiriei imobilului ar fi de 10 euro/mp/luna (fila 117 dosar), rezulta, intr-adevar, ca pretul stabilit pentru inchiriere este sub 1/10 din ceea ce s-ar putea obtine pe piata libera .Sub sanctiunea nulitatii, chiria trebuie sa fie sincera si serioasa. Daca chiria a fost prevazuta fictiv sau lucrul a fost inchiriat in schimbul unei sume derizorii, contractul nu mai este o locatiune, ci un comodat.Pretul este fictiv, cand din intentia partilor (exprimata intr-un act secret) rezulta ca nu este datorat. Aceasta situatie nu subzista insa in cauza, deoarece nu s-a facut dovada unei conventii secrete, din care sa rezulte ca partile ar fi convenit ca pretul sa nu se plateasca si, mai mult, parata a platit chiria, situatie ce rezulta din imprejurarea ca insisi reclamantii nu au sustinut acest lucru, precum si din copii ale unor mandate postale privind plata chiriei de catre parata, depuse la dosar la fila 71. In consecinta, se constata ca nu subzista temeinicia acestui motiv de nulitate a contractului, respectiv nesinceritatea pretului.De asemenea, pretul inchirierii trebuie sa fie serios, adica sa nu fie derizoriu (infim), atat de disproportionat fata de valoarea lucrului inchiriat, incat sa nu reprezinte chirie, sa nu poata reprezenta obiectul obligatiei locatarului si deci o cauza suficienta a obligatiei locatarului de a transmite folosinta lucrului inchiriat.Astfel, din probele administrate, rezulta ca intre sotul reclamantei, domnul D.D.T. si sotul reprezentantei paratei au existat puternice si indelungate relatii de prietenie, recunoscute inclusiv de reclamanta D.D.A. (prin raspunsul la intrebarea nr. 6 din interigatoriu: "au fost foarte buni prieteni") si invederate de ambii martori audiati in cauza.De asemenea, contractul de inchiriere atacat a fost precedat de existenta unui alt contract de inchiriere, incheiat in aceleasi conditii intre parti, situatie care rezulta din dispozitia martorului paratei B.V.P. (care, de altminteri, este finul reclamantei D.D.A.) si este recunoscuta si de catre reclamanta, prin raspunsul la intrebarea nr. 4 din interogatoriu. Acest contract de inchiriere anterior, fiind incheiat in aceleasi conditii, pentru aceeasi chirie si nefiind atacat de catre reclamanta duce la prezumtia simpla ca pretul inchirierii nu a fost apreciat ca fiind derizoriu de catre reclamanta, in contextul relatiilor dintre parti, problemele aparand doar dupa decesul sotului reclamantei, domnul D.D.T.In acest context, rezulta ca reclamanta a semnat in cunostinta de cauza contractul de inchiriere, iar in temeiul principiului obligativitatii actelor juridice incheiate de parti (art. 969 Codul civil statornicind: "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante"), aceasta este tinuta sa respecte actul juridic incheiat. Imprejurarea ca ulterior incheierii contractului de inchiriere au intervenit alte situatii, sotul reclamantei D.D.T. decedand, cu posibile influente negative asupra situatiei financiare a reclamantei si a fiicelor acesteia nu poate atrage nulitatea contractului de inchiriere si nicio eventuala renegociere a clauzelor acestuia privind cuantumul inchirierii, partile fiind tinute sa respecte clauzele convenite la momentul incheierii actului atacat.In contextul incheierii contractului de inchiriere, tribunalul apreciaza ca nu poate fi retinuta o chirie fictiva sau derizorie, astfel ca nici contractul de inchiriere nu poate fi declarat nul, chiar daca chiria este mult inferioara valorii reale a imobilului inchiriat, deoarece, la momentul incheierii contractului, partile sunt libere sa determine pretul folosintei, echivalenta fiind relativa, stabilindu-se nu doar prin raportare la valoarea lucrului sau a pretului pietii, dar si prin raportare la subiectivismul partilor sau la relatiile dintre acestea. De asemenea, in cauza nu se poate retine incidenta existentei vilitatii pretului (pret ieftin), ca si pret lezionar, caci actiunea in resciziune (art. 1.165 Codul civil) pentru pretul lezionar este doar la indemana cocontractantului minor, situatie neaplicabila in cauza, in conditiile in care partile contractante erau majore.Pentru considerentele anterior expuse, instanta a apreciat ca neintemeiata cererea reclamantilor de constatare a nulitatii contractului de inchiriere si a respins-o, pe cale de consecinta aparand ca neintemeiata si cererea de evacuare a paratei in conditiile in care s-a stabilit valabilitatea titlului in temeiul caruia aceasta ocupa imobilul.


Pronuntata de: Sentinta comerciala a TB Sectia a VI-a Comerciala, definitiva prin decizia nr. 611/17.11.2006 a CAB - Sectia a VI-a Comerciala


Citeşte mai multe despre:    Contract de inchiriere    Pret fictiv    Chirie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

CEDO: Sava impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

Contestarea cuantumului sumei acordata in cazul exproprierii. Stabilirea unui alt regim juridic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.44 din 20 ianuarie 2016

Contract de asociere in participatiune.Inexistenta unei cote de participare a partilor la beneficii si pierderi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 874 din 17 mai 2016Articole Juridice

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Inregistrarea contractelor de inchiriere si procedura declararii veniturilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de inchiriere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Etapele necesare pentru infiintare firma
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator
Sursa: EuroAvocatura.ro