Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contract de vanzare-cumparare. Lipsa pret. Pret neserios. Lipsa hotararii Adunarii Generale a Asociatilor. Consecinte

Contract de vanzare-cumparare. Lipsa pret. Pret neserios. Lipsa hotararii Adunarii Generale a Asociatilor. Consecinte

  Publicat: 13 Jan 2010       8802 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Existenta pretului este de esenta contractului de vanzare-cumparare, reclamantul avand obligatia de a dovedi caracterul fictiv al acestuia.

Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

Nulitatea vanzarii poate fi dispusa pentru pret neserios doar atunci cand pretul este atat de mic incat lipseste vanzarea de cauza nu si cand acesta ar fi lezionar. Pentru valabilitatea vanzarii imobiliare de catre unul din administratorii unei societati cu raspundere legea nu impune existenta hotararii Adunarii Generale a Asociatilor si nu este necesar nici acordul celorlalti administratori daca prin actul constitutiv nu s-a convenit ca acestia sa lucreze impreuna.

Prin cererea inregistrata sub nr. 3551/279/2007 reclamantul S.M. in contradictoriu cu S.C. "L.L.C." S.R.L. Piatra Neamt si S.G.L.E. a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea facturii fiscale nr. 2476977/29.08.2006, precum si obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata .In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este asociat impreuna cu parata S.G.L.E. la S.C. "L.C." S.R.L. Piatra Neamt in cota de 50% pentru fiecare. Printr-o actiune formulata in instanta a solicitat retragerea sa din aceasta societate, urmand ca activul sa fie impartit intre cei doi asociati. A mentionat ca in perioada urmatoare a observat ca asupra unui activ al societatii respectiv un chiosc metalic situat in Piata Centrala din Piatra Neamt, au aparut unele transformari, culminand cu aplicarea firmei unei alte societati S.C. "L.L.C." S.R.L. Piatra Neamt pe chioscul in cauza, motiv pentru care a cerut prin instanta evacuarea acelei societati din spatiul ce apartine S.C. "L.C." S.R.L. Piatra Neamt.Reclamantul considera ca parata S.G.L.E. nu avea prerogative de administrator al S.C. "L.C." S.R.L., astfel ca neavand aceasta calitate, nu putea face acte de dispozitie asupra patrimoniului societatii. Referitor la pretul trecut in factura si anume 50.00 lei, apreciaza ca este mic, in conditiile in care a fost achizitionat de societate cu 100.000 lei.Prin intampinarea depusa, paratele S.C. "L.L.C." S.R.L. precum si S.G.E. au solicitat respingerea actiunii reclamantului, ca neintemeiata. Au invocat exceptiile necompetentei materiale a instantei, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, intrucat S.C. "L.C." S.R.L. Piatra Neamt se afla in procedura reglementata de Legea nr. 85/2006, precum si a exceptiei prematuritatii introducerii actiunii.Pe fondul cauzei parata S.G.L.E. a invederat faptul ca cei doi soti au avut fiecare cate un chiosc in Piata Centrala cu marfuri similare si valori aproape egale de circa 110.000 lei, iar in dos. nr. 3195/COM/2006 de la despartirea acestora, reclamantul ar fi sustras parte din marfuri, nu a mai contribuit la plata debitelor S.C. "L.C." S.R.L. catre buget sau furnizori, astfel ca pentru a evita intrarea societatii comerciale in faliment a fost nevoita sa vanda chioscul metalic.A precizat ca intrucat reclamantul S.M. solicitase Tribunalului Neamt - la 29.08.2006 in dos. nr. 3195/COM/2006 sa se ia act de retragerea sa ca asociat a S.C. "L.C." S.R.L., considera ca avea si calitatea sa vanda singura chioscul respectiv, ramanand asociat cu puteri depline. In acelasi dosar parata a formulat ulterior cerere reconventionala prin care a solicitat retragerea sa din societate, astfel ca la data de 18.05.2007 instanta a luat act de retragerea ambelor asociati si s-a dispus dizolvarea S.C. "L.C." S.R.L.Parata S.C. "L.L.C." S.R.L. mentioneaza ca a fost cumparator de buna-credinta, a achitat integral c/valoarea chioscului, banii obtinuti fiind folositi pentru achitarea datoriilor societatii.Cabinet Individual de Insolventa Trifescu Valentin in calitate de lichidator judiciar a S.C. "L.C." S.R.L. Piatra Neamt - prin cererea formulata isi insuseste actiunea reclamantului S.M. in contradictoriu cu paratele S.G.L.E. si S.C. "L.L.C." S.R.L. A precizat ca potrivit art. 11 din actul constitutiv, S.C. "L.C." S.R.L. este administrata si reprezentata de catre cei doi asociati cu puteri decizionale egale, iar prin art. 12 lit. A stabileste ca administratorii societatii "administreaza patrimoniul societatii si raspund de pastrarea integritatii acestuia", iar in conformitate cu art. 191 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 "hotararile asociatilor se iau in adunarea generala". In cauza parata S.G.L.E. nu a prezentat hotararea adunarii generale.Prin Sentinta comerciala nr. 80/COM/11.02.2008 s-a respins exceptia prematuritatii si s-a dispus anularea facturii fiscale nr. 2476977/29.08.2006.Cu privire la exceptia prematuritatii formularii actiunii instanta a respins-o ca nefondata intrucat actiunea in anulare a facturii fiscale nr. 2476997/29.08.2006 nu este conditionata de indeplinirea unor atributii a lichidatoruluiBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat Trifescu Valentin impuse de Legea nr. 31/1990 R in dosarul de lichidare judiciara a S.C. "L.C." S.R.L.Pe fondul cauzei prima instanta a constatat ca astfel cum rezulta din actul constitutiv autentificat sub nr. 8214/02.12.2003, S.C. "L.C." S.R.L. Piatra Neamt a fost infiintata avand si doi asociati S.G.L.E. si S.G.M., fiecare cu un aport la capitalul social de 1.000.000 lei ROL reprezentand 50% din capitalul social divizat in 10 parti sociale. Prin actul constitutiv la art. 11 s-a stabilit ca S.C. "L.C." S.R.L. este administrata si reprezentanta de catre asociatii S.G.L.E. si S.G.M., cu puteri decizionale egale. Ca totodata potrivit art. 12 din actul constitutiv, administratorii au puterile si raspunderile prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, printre care la litera "a" se mentioneaza ca "administreaza patrimoniul societatii si raspuns pentru pastrarea integritatii acestuia".Prin Legea nr. 31/1990 republicata, referindu-se la societatile cu raspundere limitata, legiuitorul stabileste prin art. 191 alin. 1 ca: "hotararile asociatilor se iau in adunarea generala", care decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, iar in cursul solutionarii cauzei, parata S.G.L.E. nu a facut dovada ca Adunarea Generala a Asociatilor a hotarat vanzarea chioscului.Se arata ca asociata S.G.L.E. prin factura fiscala nr. 2476977/29.08.2006 a vandut catre S.C. "L.L.C." S.R.L. Piatra Neamt reprezentata legal prin G.E. un chiosc metalic situat in Piatra Neamt, str. Baltagului - Piata Centrala pentru suma de 58.548 lei, iar apararile paratelor, prin care justifica vanzarea bunului respectiv doar de catre un asociat - S.G.L.E., fost inlaturate deoarece la data respectiva avea si calitatea de administrator intrucat S.G.M. se retrasese din calitatea de asociat S.C. "L.C." S.R.L.Retine de asemenea instanta ca cererea de retragere a lui S.M. din calitatea de asociat a S.C. "L.C." S.R.L. a fost adresata instantei la data de 26.05.2006, dar abia prin Sentinta civila nr. 715/COM/din 18.05.2007 pronuntata in dos. nr. 1126/103/2006 Tribunalul Neamt - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ ramasa irevocabila admitand cererea reclamantului, instanta i-a act de retragerea asociatului S.G.M. din S.C. "L.C." S.R.L. Prin aceeasi sentinta a fost dizolvata S.C. "L.C." S.R.L. si deschizand procedura lichidarii a fost desemnat lichidator judiciarBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat Trifescu Valentin, dispunandu-se inscrierea dizolvarii la O.R.C. Neamt si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.La data de 20.08.2006 cand a fost vandut chioscul metalic prin factura fiscala nr. 2476977, S.M. inca avea calitatea de asociat la S.C. "L.C." S.R.L., astfel ca instanta admitand actiunea formulata, a dispus anularea facturii fiscale nr. 2476977/29.06.2006 intervenita intre S.C. "L.C." S.R.L. Piatra Neamt.Impotriva acestei hotarari au declarat apel paratele S.C. "L.L.C." S.R.L. si S.G.L.E.In motivarea apelului apelantii sustin ca societatea reclamanta a fost dizolvata iar la momentul judecarii cauzei nu s-a stabilit pasivul societatii care sa nu poata fi achitat decat prin anularea vanzarii chioscului si astfel gresit s-a respins exceptia prematuritatii.Sustin apelantii ca cei doi asociati ai societatii reclamante aveau cate un chiosc cu valori aproximativ egale de 1,1 miliarde lei iar apelanta S.G.L.E. a inventariat corect bunurile iar celalalt asociat ar fi sustras o parte din bunuri, ca acesta din urma nu ar fi contribuit la plata furnizorilor. Mai sustine apelanta ca vanzarea a fost efectuata cu buna-credinta iar pretul achitat integral, ca celalalt asociat a ramas in posesia unui autoturism. Se arata ca chioscul a fost vandut de apelanta S.G.L.E. deoarece avea calitate de administrator iar la data vanzarii celalalt asociat formulase cerere de retragere din societate si a apreciat ca a ramas ca asociat cu puteri depline, ca dizolvarea societatii s-a dispus cu un an mai tarziu decat vanzarea.Societatea comerciala apelanta arata ca a cumparat chioscul cu buna-credinta, ca vanzarea s-a realizat pentru ca societatea sa poata efectua plata datoriilor.Sustine, de asemenea, asociata S.G.L.E. ca nu a convocat adunarea generala avand in vedere ca era administrator cu puteri depline.Prin intampinare intimata - prin lichidator - arata ca in cauza nu exista o adunare generala pentru a hotari instrainarea chioscul si nu s-a demonstrat necesitatea vanzarii chioscului. Se sustine ca actiunea in anulare a facturii nu este conditionata de indeplinirea de catre lichidator a atributiilor sale.Prin Decizia nr. 48/27 Iunie 2008 s-a admis apelul, s-a schimbat in parte sentinta apelata in sensul ca respinge actiunea ca nefondata si a fost bligat intimatul sa plateasca apelantei S.C. "L.L.C." S.R.L. suma de 595 lei cheltuieli de judecata la instanta de fond si ambelor apelante suma de 601,15 lei cheltuieli judiciare in apel.Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de control judiciar a retinut urmatoarele ca asa cum rezulta din cererea de chemare in judecata, in forma insusita de lichidatorul societatii, reclamantul solicitand anularea facturii fiscale a inteles sa solicite, in fapt, anularea actului juridic care este dovedit cu factura fiscala, respectiv anularea contractului de vanzare-cumparare a chioscului din Municipiul Piatra Neamt - Piata Centrala si promisiunii de vanzare a terenului in suprafata de 10 m.p. pe care este edificat chioscul vandut.In raport de actul juridic contestat reclamantul invoca drept temei pentru anularea acestuia lipsa pretului (pret fictiv), pret neserios, lipsa acordului de vointa al unuia dintre asociati (filele 2-3 ds. 3551/279/2007), lipsa hotararii adunarii generale si lipsa urgentei vanzarii imobilului (fila 105 dosar tribunal).


In fapt:Societatea comerciala reclamanta a fost constituita de doi asociati apelanta S.G.L.E. si S.G.M., fiecare cu o participare de 50% din capitalul social (fila 116-123 dosar tribunal).Potrivit art. 11 din Actul constitutiv ambii asociati administrau societatea cu puteri decizionale egale.In data de 25.05.2006 asociatul S.G.M. a solicitat instantei sa ia act de retragerea sa din societate .In data de 29.08.2006 societatea reclamanta - prin apelanta administrator vinde S.C. "L.L.C." S.R.L. constructie cu utilitati, edificata pe suprafata de 10 m.p. teren, situat in Municipiul Piatra Neamt - Piata Centrala, (teren in valoare de 400 lei iar constructia de 8.750 lei, filele 112-114) vanzare materializata, ad probationem, in factura fiscala nr. 2476977/29.08.2006 (fila 14 dosar 3551/279/2007).Asa cum rezulta din factura fiscala mentionata, obiectul vanzarii - teren in suprafata de 10 m.p. si constructia cu utilitati - a fost instrainat (promis spre instrainare pentru teren) pentru pretul de 58.548 lei.Din pretul vanzarii, apelanta S.G.L.E. sustine ca au fost achitate facturile fiscale depuse la dosar (filele 32-96), conform chitantelor depuse in copie la dosar (filele 15-31 dosar tribunal).


In drept:1. Referitor la fictivitatea pretului.Pretul, obiectul prestatiei cumparatorului, este de esenta contractului de vanzare-cumparare, lipsa pretului ori fictivitatea acestuia atrage nulitatea actului juridic, cel putin ca vanzare-cumparare.Asa cum rezulta din factura invocata, pretul vanzarii a fost stabilit de parti la 58.548 lei.Cum din inscrisul probator aflat la dosarul cauzei rezulta pretul vanzarii, reclamanta avea obligatia sa faca dovada fictivitatii pretului conform art. 1169 sau art. 1175 Cod Civil, proba care nu a fost realizata.Mai mult, faptul ca pretul a fost real, rezulta si din imprejurarea invocata de asociatul-apelant care face dovada efectuarii unor plati din pretul primit pentru vanzarea efectuata.2. Referitor la caracterul serios al pretului.Potrivit art. 1303 Cod Civil pretul trebuie sa fie serios.Pretul este serios daca acesta nu este disproportionat de mic in raport de bunul vandut, astfel ca acesta sa nu constituie cauza vanzarii.Asa cum rezulta din probele administrate si cum s-a retinut de instanta, imobilele ce au fost obiectul contractului incheiat au fost achizitionate cu 8.750 lei (476 lei teren si 8.274 lei constructii) si au fost vandute cu 58.548 lei. Fata de aceste imprejurari instanta retine ca fiind pe deplin dovedit caracterul serios al pretului, chiar daca acesta ar fi inferior pretului de piata al unor astfel de bunuri, caracterul serios al pretului existand chiar si in situatia in care pretul ar fi lezionar pentru vanzator, imprejurare nedovedita insa, chiar reclamanta sustinand ca valoarea cu care bunul ar fi fost inregistrat in contabilitate este de 50.000 lei.3. Referitor la lipsa acordului celuilalt asociat si a hotararii adunarii generale.Societatea comerciala vanzatoare era constituita din doi asociati ambii avand si calitatea de administratori cu puteri decizionale egale (fila 121).Potrivit art. 197 cu referire la art. 76 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 administratorii iau decizii in unanimitate doar daca prin actul constitutiv este prevazuta clauza ca administratorii sa lucreze impreuna.Cum o astfel de clauza nu a fost convenita de parti prin actul constitutiv, si astfel oricare din administratori putea sa angajeze societatea in relatie cu tertii.Sub acest aspect, fata de dispozitiile legii si a actului constitutiv (pct. 11) apelanta administrator avea dreptul sa angajeze societatea reclamanta in relatiile cu tertii, actele incheiate fiind opozabile reclamantei chiar daca ar fi depasit obiectul de activitate .Este adevarat ca incheierea contractului de vanzare-cumparare nu a fost hotarata de Adunarea Generala a Asociatilor.Legea nr. 31/1990 nu prevede o astfel de limitare a puterii de decizie a administratorului din cadrul societatilor cu raspundere limitata, art. 146 din Legea nr. 31/1990 fiind aplicabil doar societatilor pe actiuni .O astfel de limitare a puterilor administratorului nu este prevazuta nici prin actul constitutiv, Adunarea Generala a Asociatilor neavand o astfel de atributie (art. 10).Este adevarat ca potrivit art. 12 lit. a din actul constitutiv administratorul are obligatia sa administreze patrimoniul societatii si raspunde pentru pastrarea integritatii acestuia. Aceasta clauza din actul constitutiv nu poate fi interpretata ca o interzicere a administratorului de a efectua acte de dispozitie deoarece potrivit art. 12 lit. b din acelasi act constitutiv administratorul poate sa "incheie orice operatii economice in contul societatii pentru realizarea obiectului de activitate". Asadar administratorul reclamantei putea sa incheie acte de dispozitie daca acestea erau necesare realizarii obiectului de activitate .Apelanta a facut dovada ca pretul vanzarii a fost destinat achitarii facturilor societatii reclamante iar aceasta din urma nu a dovedit contrariul (V.P.).


Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau - Sectia Comerciala, de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 48/27 iunie 2008


Citeşte mai multe despre:    Contract de vanzare-cumparare    Pret neserios    Adunarea Generala a Asociatilor    Nulitatea vanzarii    Facturi
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proprietatea periodica (Art. 687 - 692 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro