Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 36/1995 (republicata 2013) a notarilor publici si a activitatii notariale

Legea 36/1995 (republicata 2013) a notarilor publici si a activitatii notariale

  Publicat: 06 Feb 2013       60634 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 36/1995 (Republicata 2013) a notarilor publici si a activitatii notariale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 72 din 2/4/2013

Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

d) Registrul national notarial de evidenta a procurilor si revocarilor acestora (RNNEPR), in care se inregistreaza procurile/mandatele date in scopul incheierii de acte si indeplinirii de proceduri notariale, precum si actele de revocare a acestora;
e) Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale (RNNRM), in care se inscrie, pentru opozabilitate fata de terti, regimul matrimonial ales de soti;
f) Registrul national notarial de evidenta a creditorilor persoanelor fizice si a opozitiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), in care se inscriu, pentru opozabilitate fata de terti, cererile creditorilor cu privire la creantele pe care le au fata de o persoana fizica
(2) Uniunea poate infiinta si alte registre nationale notariale necesare desfasurarii activitatii notarilor publici si, respectiv, aplicarii dispozitiilor Codului civil, republicat, cu modificarile ulterioare
(3) Registrele nationale notariale prevazute la alin. (1) se tin in format electronic si pe suport hartie de catre Uniune
(4) Transferul informatiilor intre notarii publici si registrele nationale notariale tinute in format electronic se face numai pe suport electronic, in baza semnaturii electronice calificate a utilizatorului
(5) Organizarea si functionarea registrelor prevazute la alin. (1) lit. a)-d) si f), precum si procedura de inscriere si consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 164. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil, republicat, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Codului de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 165. - Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, hotararile cu caracter normativ adoptate de catre Congres si Consiliul Uniunii, Statutul Institutului Notarial Roman si Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 166. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, notarii publici vor proceda la constituirea Camerelor Notarilor Publici si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici3).

Art. 167. - Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia4).

Art. 168. -
(1) La implinirea termenului prevazut la art. 166 de la intrarea in vigoare a legii, atributiile de publicitate mobiliara si imobiliara, toate lucrarile, evidentele, registrele de transcriptiuni-inscriptiuni, mapele de amanet, precum si cartile funciare vor trece in competenta judecatoriilor in circumscriptia carora se afla notariatele de stat
(2) La aceeasi data, denumirile ``notariat de stat``, ``notar de stat``, ``secretariat`` sau ``secretar``, prevazute in reglementarile in vigoare privind atributiile de publicitate imobiliara si mobiliara introduse prin Decretul nr. 378/1960, se inlocuiesc cu denumirile``judecatorie``, ``judecator``, ``grefa`` sau ``grefier``, dupa caz
(3) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1), judecatoriile vor prelua numarul necesar de notari de stat, precum si personalul cu astfel de atributii de publicitate, existent la notariatele de stat .

Art. 169. - Notarii publici isi vor incepe activitatea dupa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 170. - Consiliile locale si judetene, prefectii, precum si Ministerul Justitiei au obligatia de a pune la dispozitia notarilor publici, la cererea acestora, spatiile necesare in vederea organizarii si functionarii corespunzatoare a serviciilor publice pe care le presteaza, prin inchiriere, fara licitatie .

Art. 171. -
(1) Notarii publici vor angaja, cu prioritate, notarii debutanti, personalul auxiliar administrativ si de serviciu de la notariatele de stat
(2) Personalul ramas disponibil va fi incadrat prin redistribuire de catre Ministerul Justitiei, in sistemul sau, in conditiile legii.

Art. 172. -
(1) Lucrarile notariale in curs de rezolvare la notariatele de stat vor fi finalizate pana la data preluarii activitatii de catre notarii publici, in conformitate cu procedura stabilita in prezenta lege
(2) Arhiva notariatelor de stat care isi inceteaza activitatea se va preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla
(3) Cauzele succesorale care au in continuare termene de dezbatere, dupa incetarea activitatii notariatelor de stat, se vor preda notarilor publici ale caror birouri sunt situate in circumscriptia judecatoriei in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei.

Art. 173. -
(1) Birourile notariale constituite in conditiile prezentei legi isi pot organiza sedii secundare in localitatile din aceeasi circumscriptie teritoriala in care nu au luat fiinta birouri de notari publici
(2) Daca, ulterior infiintarii unui sediu secundar, in acea localitate isi stabileste sediul principal un birou notarial, sediul secundar se desfiinteaza
(3) Inregistrarea sediului secundar se face cu respectarea procedurii prevazute la art. 40 alin. (1).

Art. 174. - Ori de cate ori in alte acte normative se foloseste expresia ``notariat de stat`` sau ``notar de stat`` se va intelege ``biroul notarului public`` si, dupa caz, ``notar public``.

Art. 175. - La expirarea termenului prevazut la art. 169, Decretul nr. 387/1952 privitor la urmarirea unor datorii pe cale notariala, Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorala notariala, Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat si Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat, aprobat prin H.C.M. nr. 1.518/1960, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Note de subsol

1) Republicata in temeiul art. VII din Legea nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activit atii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2012, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, n r. 732 din 18 octombrie 2011, iar ulterior a mai fost modificata si completata prin: - Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012; - Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare.

2) Intra in vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privi nd modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

3) Prezenta lege a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995.

4) A se vedea Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notar ilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si compl etarile ulterioare.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II-VII din Legea nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii notarilor publici si a activitati i notariale nr. 36/1995 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale actului modificator:

`` Art. II. - Pentru judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie carora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, le-a expirat mandatul sau care au fost eliberati din functie din motive neimputabile, termenul de exercitare a optiunii prevazut la art. 1611 *) alin. (1) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, curge de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III. -
(1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici ales anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se completeaza cu numarul necesar de membri, astfel incat sa se respecte structura prevazuta la art. 28**) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege. Dupa completarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, se va proceda la alegerea celui de-al treilea vicepresedinte, mentionat la art. 28**) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, in conditiile prevazute de statut . Dupa alegerea celui de-al treilea vicepresedinte, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici astfel constituit va proceda la alegerea prim-vicepresedintelui
(2) Membrii Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici alesi in conditiile alin. (1) isi incep de indata mandatul, urmand a fi validati in primul Congres al notarilor publici
(3) Colegiul director in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi se poate completa cu numarul necesar de membri, astfel incat sa se respecte structura prevazuta la art. 26***) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
(4) Mandatul Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici care va incepe la 1 ianuarie 2013 se prelungeste cu un an.

Art. IV. - Pentru actele autentice notariale intocmite in mai multe exemplare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi eliberate, la cerere, duplicate de pe acestea in conditiile art. 64****) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Art. V. -
(1) Arhivele notariale constituite din documente create incepand cu anul 1953, detinute in prezent de judecatorii sau de alte institutii, vor fi predate Camerelor Notarilor Publici din circumscriptia curtilor de apel unde se afla judecatoria sau institutia detinatoare

Afişează Legea 36/1995 (republicata 2013) a notarilor publici si a activitatii notariale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Notari publici    Legea 36/1995

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Anulare certificat de mostenitor. Aplicativitatea prevederilor art.85 alin.1 din Legea nr.36/1995 republicata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia nr. 3139 nr. 07.03.2012

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Altercatie. Inscris notarial. Despagubiri materiale
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 12107_158 din data 25.03.2011

Cerere de investire cu formula executorie. Contract de imprumut sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila din data 22.12.2009

Contract de ipoteca. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 482 din data 27.04.2012

Exceptia nulitatii absolute. Exceptia perimarii executarii. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 94 din data 26.02.2010

Constatare masa succesorala. Intabularea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 2498 din data 05.10.2011Articole Juridice

(P) Avocat Dreptul Muncii Brasov. Asistenta si Reprezentare Juridica
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta curtii de apel in materie penala. Art. 38 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Statele membre UE nu pot rezerva propriilor cetateni accesul la profesia de notar
Sursa: EuroAvocatura.ro