Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

  Publicat: 02 Mar 2015       12771 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Avand in vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, pentru cresterea eficientei administrarii contribuabililor mijlocii si in scopul imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsa in anexa nr. 1.

Art. 2
(1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Situatia obligatiilor la bugetul de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 01, prevazut in anexa nr. 2;
b) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 02, prevazut in anexa nr. 3;

c) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de sanatate si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 03, prevazut in anexa nr. 4;
d) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 04, prevazut in anexa nr. 5.
(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin .


Art. 3
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala juridica, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .

Art. 4
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - PROCEDURA de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii


Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii pentru:
contribuabilii persoane juridice care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
sediile secundare infiintate de contribuabilii mijlocii care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, chiar daca locul de desfasurare a activitatii sediilor secundare se afla pe raza teritoriala a altor judete/municipiul Bucuresti;
contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

A. Procedura de inregistrare fiscala
1. Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii si inscrise in certificatul de inregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in a carui raza teritoriala contribuabilul mijlociu isi are sediul social.
2. Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii in vectorul fiscal vor fi declarate de catre acestia la organul fiscal competent.
3. La primirea de la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a modificarilor mentionate la pct. 1, Directia generala de tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sau al Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz.
4. Inregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin completarea si depunerea formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)", aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate sediile secundare.
5. Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la organul fiscal competent, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.
6. Informatiile referitoare la infiintarea si scoaterea din evidenta a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii, care isi desfasoara activitatea pe raza altor judete, se transmit administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sau Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat, prin Directia generala de tehnologia informatiei, si se evidentiaza intr-o sectiune separata a Registrului contribuabililor.

B. Obligatii declarative
1. Contribuabilii mijlocii depun declaratii fiscale la organul fiscal competent prevazut in prezenta procedura .
2. In cazul contribuabililor mijlocii care au sedii secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face de catre contribuabilul persoana juridica romana care le-a infiintat la organul fiscal competent in administrarea acestuia.
3. (1) Declararea impozitelor, taxelor si contributiilor sociale datorate de contribuabilii mijlocii se face prin modalitatile de declarare prevazute de lege.

Afişează Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 468/2015    ANAF    Bugetul de stat    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro