din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3456 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune

  Publicat: 19 Aug 2013       7471 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Instanta de judecata investita cu solutionarea cererii de suspendare a executarii unui act administrativ fiscal dispune de puterea discretionara, necenzurabila prin intermediul controlului judiciar, de a fixa cuantumul cautiunii ce urmeaza a fi achitata de reclamantul contribuabil, singura conditie care trebuie respectata fiind aceea ca nivelul sumei stabilite cu titlu de cautiune sa nu depaseasca 20% din cuantumul sumei contestate.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Curtea de Apel Cluj - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, prin sentinta civila nr. 26 din 21 ianuarie 2010, a admis in parte cererea formulata de reclamanta SC M SA, in contradictoriu cu parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a dispus suspendarea executarii deciziei de impunere nr. 260/9 noiembrie 2009, emisa de parata, pana la pronuntarea instantei de fond si a respins cererea de suspendare a executarii raportului de inspectie fiscala generala nr. 28383/9 noiembrie 2009 si a dispozitiei privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala nr. 2839/9 noiembrie 2009.

Pentru a hotari astfel instanta a retinut ca reclamanta a depus la dosar dovada achitarii cautiunii stabilite in conformitate cu art. 215 Cod procedura fiscala si a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile impusa de art. 14 din Legea nr. 554/2004, depunand la dosar copia contestatiei adresate emitentului actului.

Cu privire la indeplinirea conditiilor impuse de art. 14 din Legea nr. 554/2004 referitoare la existenta cazului bine justificat, astfel cum este definit in art. 2 alin.1 lit.t) din Legea contenciosului administrativ si prevenirea pagubei iminente, in acceptiunea art. 2 alin.1 lit.s), din aceeasi lege, s-a retinut ca reverificarea corectitudinii calcularii TVA, de catre organele fiscale, pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006 s-a facut fara a se avea in vedere, la o analiza sumara dispozitiile art. 205 alin.3 Cod procedura fiscala privind existenta unor date noi, necunoscute inspectorilor fiscali, la data primei verificari, iar mentinerea efectelor deciziei de impunere atacate va avea drept consecinta imediata blocarea activitatii societatii reclamante, dat fiind cuantumul ridicat al sumei stabilite in sarcina acesteia.

Instanta a avut in vedere, in acest sens si Recomandarea nr. R (89)/8, adoptata la 13 septembrie de Comitetul de ministri din cadrul Consiliului Europei.

In ceea ce priveste raportul inspectiei fiscale si dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala, ambele din 9 noiembrie 2009, instanta a apreciat ca acestea reprezinta operatiuni administrative ce au stat la baza emiterii deciziei, care pot fi analizate sub aspectul legalitatii, in conformitate cu art. 18 din Legea nr. 554/2004, dar nu pot fi suspendate, nefiind prevazute de dispozitiile art. 14 din aceeasi lege.

Impotriva sentintei civile nr. 26 din 21 ianuarie 2010 pronuntata de Curtea de Apel Cluj. Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal au formulat recurs reclamanta SC M S.A si parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin care s-a solicitat, de catre reclamanta, admiterea caii extraordinare de atac si modificarea hotararii atacate in partea privitoare la obligarea societatii reclamante la plata cautiunii in cuantum de 3.820.501,20 lei reprezentand 20% din suma contestata in sensul stabilirii unei cautiuni mai mici care sa nu depaseasca 10.000 lei. si. de catre parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala. admiterea caii extraordinare de atac si modificarea hotararii recurate in sensul respingerii cererii de suspendare a executarii actului administrativ fiscal contestat ca neintemeiata.

Reclamanta SC M S.A a invederat, prin motivele de recurs, ca din insusi formularea textului art. 215 alin. (2) din Codul de procedura fiscala rezulta ca 20% din suma contestata este maximul cautiunii, care trebuie stabilit in cazuri exceptionale, cu cea mai mare precautie. Cuantumul cautiunii, apreciat in functie de circumstantele cauzei, inclusiv faza incipienta in care aceasta restrictie este impusa, reprezinta factori luati in considerare de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului atunci cand apreciaza daca reclamantul a beneficiat de dreptul de acces la o instanta, daca acest drept a fost restrans in asa masura incat a fost afectat in insasi substanta sa. Or. din circumstantele cauzei reiese, fara tagada, ca suspendarea efectelor actelor administrative nu ar afecta cu nimic organul fiscal si nu ar pune in pericol incasarea creantei. intrucat prin decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 18.570 din 23 decembrie 2008 si prin procesul verbal de sechestru asigurator nr. 4839 din 17 martie 2009 s-au luat masurile legale pentru a se asigura incasarea creantelor in caz de teoretica insolvabilitate a recurentei, fiind inscrisa in CF nr. 4759, CF nr. 4819 si CF nr. 6279 o ipoteca asupra terenurilor societatii. In aceste conditii, existenta sechestrului asigurator ar trebui luata in consideratie, iar cautiunea ar trebui sa tinda spre minim si nu spre maxim asa cum a procedat prima instanta. Ratiunea instituirii cautiunii, atat sub incidenta Codului de procedura civila cat si sub incidenta Codului de procedura fiscala, este aceea a asigurarii unui confort creditorului, care in cazul suspendarii executarii si a pierderii pe fondul cauzei, sa aiba asigurata posibilitatea de indestulare pentru daunele suferite prin intarzierea cauzata prin suspendarea executarii . Cuantumul cautiunii, s-a mai relevat, trebuie sa asigure un echilibru intre garantia creditorului si dreptul debitorului la un proces echitabil - sub aspectul accesului la justitie, iar nu sa creeze premisele unui impediment sever al debitorului de a putea obtine cadrul legal pentru discutarea cererii de suspendare a actului administrativ.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aratat, prin cererea de recurs, ca solutia de suspendare a executarii deciziei de impunere nr. 260 din 9 noiembrie 2009 pana la pronuntarea instantei de fond, dispusa prin hotararea atacata, este nelegala si netemeinica, nefiind indeplinite cele doua conditii cerule de ari. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, respectiv existenta unui caz bine justificat si prevenirea unei pagube iminente.

Prin intampinare reclamanta SC M SA a solicitat respingerea recursului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ca tardiv declarat. cu motivarea ca recursul a fost depus la posta la data de 3 martie 2010 iar termenul de recurs expirase la data de 9 februarie 2010.

Recursul reclamantei SC M SA este nefondat iar recursul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este tardiv declarat, pentru considerentele ce urmeaza.

Potrivit dispozitiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ``Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei``. Curtea Constitutionala, prin decizia nr. 500 din 6 mai 2008 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 18 iunie 2008), referitor la aceasta dispozitie legala, a constatat ca instituirea obligatiei de plata a cautiunii ca o conditie a suspendarii executarii actului administrativ fiscal nu poate fi calificata ca o modalitate de a impiedica accesul liber la justitie, contrara prevederilor art. 21 din Constitutie . intrucat plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei formulate impotriva actului administrativ fiscal, ci cautiunea a fost instituita de legiuitor exclusiv pentru a se putea solicita suspendarea executarii actului administrativ fiscal. De asemenea, instanta constitutionala a retinut ca nu opereaza restrictionarea accesului liber la justitie ca urmare a valorii exagerate a cautiunii ce trebuie depusa pentru suspendarea executarii actului administrativ fiscal si ca prin ultima modificare legislativa legiuitorul a inlaturat din textul de lege acea conditie privitoare la depunerea unei cautiuni egale cu suma contestata, stabilind ca instanta poate dispune suspendarea executarii actului administrativ fiscal daca petentul depune o cautiune a carei valoare a fost diminuata in mod substantial, instanta urmand sa o fixeze astfel incat sa nu depaseasca 20% din cuantumul sumei contestate.

Instanta de judecata investita cu solutionarea cererii de suspendare a executarii unui act administrativ fiscal dispune de puterea discretionara, necenzurabila prin intermediul controlului judiciar, de a fixa cuantumul cautiunii ce urmeaza a fi achitata de reclamantul contribuabil, singura conditie care trebuie respectata fiind aceea ca nivelul sumei stabilite cu titlu de cautiune sa nu depaseasca 20% din cuantumul sumei contestate. Or, se constata ca in cauza aceasta cerinta legala a fost indeplinita de instanta de fond, care a stabilit in sarcina recurentei obligatia de plata a unei cautiuni in cuantum de 3.820.501,20 lei, care reprezinta 20% din suma contestata prin actiunea in contencios administrativ.

Cat priveste recursul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se constata ca acesta este declarat cu nerespectarea termenului de 5 zile de la comunicare, prevazut de art. 14 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceste conditii, avand in vedere prevederile art. 312 alin. (1) din Codul de procedura civila, s-a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de SC M SA impotriva sentintei civile nr. 26 din 21 ianuarie 2010 a Curtii de Apel Cluj - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, si respingerea ca tardiv declarat a recursului exercitat impotriva aceleiasi hotarari de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010


Citeşte mai multe despre:    Executare silita    Legea 554/2004    ANAF    Suspendarea executarii    Curtea de Apel Cluj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

In cazul in care paguba a fost produsa de mai multi salariati este necesara chemarea in judecata a tuturor angajatilor responsabili de producerea prejudiciului produs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizia civila nr. 2469 din data de 07 Mai 2019Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului � masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu