din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere

  Publicat: 23 Nov 2012       5909 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Ialomita sub nr.2401/98/2010 reclamanta S.C. T. I. S.A, cu sediul in Slobozia, in contradictoriu cu parata A.N.A.F. - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA , cu sediul in Slobozia, a solicitat ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se anuleze decizia nr.220/29.10.2009, emisa de parata

Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
In contabilitate, parte a datoriilor ca pasiv bilantier.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea cererii reclamanta arata ca, desi a achitat la timp toate contributiile pe care le datoreaza, i s-au stabilit majorari de intarziere.


Se sustine ca cel care stabileste ordinea de stingere a datoriilor este contribuabilul, si nu organul fiscal.


Se apreciaza ca invocarea de catre parata a dispozitiilor Ordinului nr.1314/2007 nu este legala intrucat se incalca prevederile Constitutiei Romaniei si ale Legii nr.24/2000.


Reclamanta precizeaza ca prin acest Ordin se modifica dispozitiile art.115 alin.1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, stabilindu-se o alta modalitate de stingere a datoriilor.


Solicita a se avea in vedere si faptul ca pe rolul Judecatoriei Slobozia s-au aflat o serie de dosare prin care aceasta contesta toate actele de executare intocmite de Administratia Finantelor Publice Slobozia cu privire la penalitati iar instanta de judecata a apreciat in mod constant ca actele efectuate in baza deciziilor de impunere stabilite de parata sunt nelegale.


S-a mai sustinut ca, desi inspectia fiscala pentru perioada 01.01.2005 - 30.09.2008 efectuata in luna noiembrie 2008 a constatat ca societatea reclamanta nu a avut niciodata debite restante, parata a stabilit penalitati de intarziere in sarcina sa.


Parata D.G.F.P. Ialomita a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii societatea reclamanta mai are si alte datorii restante, astfel ca s-au aplicat corect prevederile art.115 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003.


Se arata ca suma a fost achitata de reclamanta in contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor de asigurari sociale si fonduri speciale in curs de distributie", motiv pentru care stingerea obligatiilor fiscale s-a facut respectand ordinea din art. 115 din Cod procedura fiscala.


Parata a precizat ca obiectul inspectiei fiscale invocate de reclamanta a vizat doar verificarea sumelor declarate de aceasta si nu debitele restante.


Tribunalul, analizand actele si lucrarile dosarului, prevederile legale invocate, a retinut urmatoarele :


Prin decizia nr.64750/04.09.2009 emisa de parata Administratia Finantelor Publice Slobozia, s-a stabilit in sarcina reclamantei majorari de intarziere in suma de 27 lei aferente unor debite achitate cu intarziere, respectiv:


- suma de 13 lei ca accesoriu al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator potrivit declaratiei 102 nr. 99522/24.07.2009;


- suma de 5 lei ca accesoriu al contributiei individuale de asigurari Sociale retinute de la angajati potrivit declaratiei 102 nr.99522/24.07.2009;


- suma de 4 lei ca accesoriu al contributiei de asigurari de sanatate datorata de angajator potrivit declaratiei 102 nr.99522/24.07.2009;


- suma de 4 lei ca accesoriu al contributiei pentru asigurari de sanatate retinute de la asigurati potrivit declaratiei 102 nr.99522/24.07.2009;


Impotriva acestui act administrativ fiscal a formulat contestatie reclamanta, contestatie solutionata de catre parata prin decizia nr.220/29.10.2009 ce face obiectul prezentei cauze .


Din sustinerile reclamantei, actele care au stat la baza emiterii acestei instiintari (declaratiile privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, filele 19 si 20), tribunalul constata ca reclamanta nu contestata sumele fixate ca reprezentand contributii la bugetele asigurarilor sociale si fondurile speciale de catre organul fiscal, ci contesta modalitatea de stingere a lor prin platile efectuate.


Tribunalul a constatat ca inspectia fiscala ce a avut loc in perioada 18 - 24 si 26.11.2008 nu are nicio legatura cu emiterea deciziei de impunere nr. 64750/04.09.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice Slobozia. Nu este vorba despre debite constatate a fi datorate de societatea reclamanta ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale reglementata de dispozitiile art.94-109 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003.


Decizia nr.64750/04.09.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice Slobozia a fost data in conformitate cu prevederile art.114, 115 din Ordonanta de Guvern 92/2003.


In ceea ce priveste sustinerea reclamantei cu privire la faptul ca isi achita la timp toate contributiile pe care le datoreaza si astfel ca nu are cum sa inregistreze debite restante asupra carora sa curga majorari de intarziere, tribunalul a privit-o ca fiind neintemeiata, aplicabil fiind art.115 alin.1 si nu Ordinul nr.1294/2007 al Presedintele ANAF.


Asa cum prevad dispozitiile art.114 alin.2 indc.1, 2, 4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 "Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata .


Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.


Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."


Intr-adevar dispozitiile art.115 alin.1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 prevad ca: "daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art.21 alin.2 lit.a, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art.114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:"


Insa, prin Ordinul nr.1294/2007 al Presedintelui ANAF se reglementeaza metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale care prevede ca in situatia in care contribuabilul care a efectuat plata in contul unic inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contributiilor sociale, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor achitate.


Din interpretarea acestor texte legale se observa ca, in cazul in care contribuabilul care datoreaza mai multe tipuri de taxe si contributii nu achita toate datoriile si face plata acestora in contul unic, se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita conform metodologiei de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Din actele financiar-contabile existente la dosarul cauzei rezulta ca reclamanta a facut plati in contul unic ceea ce da posibilitatea organului financiar de a distribui sumele platite.


Mai mult, atata vreme cat Ordinul nr.1294/2007 al Presedintelui ANAF nu a fost atacat pentru nelegalitate, acesta este pe deplin aplicabil neexistand o contradictie intre reglementarea data de acest act normativ si cea stabilita de Ordonanta de Guvern nr.92/2003.


Cat priveste sentintele civile pronuntate de Judecatoria Slobozia, tribunalul a constatat ca prin acestea au fost anulate actele de executare emise de parata si nu actul administrativ fiscal, astfel ca sumele stabilite de parata ca fiind de plata nu au fost anulate.


Pentru aceste considerente, avand in vedere si textele de lege invocate, tribunalul a respins cererea formulata de reclamanta SC T. I. SA Slobozia in contradictoriu cu parata A.N.A.F. - D.G.F.P. Ialomita.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, recurenta reclamanta SC T. I. SA, prin care a solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentintei civile recurate, iar pe fond admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata.


In motivarea cererii de recurs a aratat, in esenta, ca instanta de fond a facut o interpretare si o aplicare gresita a prevederilor cuprinse in art.115 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 si a aratat ca recurenta - reclamanta a aratat in mod expres ce obligatii fiscale a inteles sa achite , astfel incat nu sunt incidente in cauza prevederile art.115 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003,precum si faptul ca sumele care i se imputa sunt de fapt niste majorari de intarziere create in mod artificial.


Recurenta - reclamanta a aratat ca la dosarul cauzei exista un raport care emana de la intimata si din care rezulta ca aceasta nu are nici un fel de datorii fata de bugetul de stat, precum si faptul ca a achitat la zi toate contributiile datorate bugetului de stat .


In drept recursul a fost intemeiat pe dispozitiile art.304 pct.8 si 9 Cod procedura civila.


In cauza, intimata parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neintemeiat, mentinerea actului administrativ fiscal atacat si obligarea recurentei reclamantei la plata suma de 27 lei.


Analizand recursul declarat prin prisma motivelor de recurs formulate instanta retine ca acesta este nefondat, urmand a fi respins ca atare.


Sustinerile recurentei-reclamante cu privire la faptul ca aceasta a achitat la timp toate contributiile pe care le datoreaza si astfel ca nu are cum sa inregistreze debite restante asupra carora sa curga majorari de intarziere, sunt nefondate urmand a fi respinse ca atare ,in cauza fiind aplicabile prevederile art.115 alin.1 si nu Ordinul nr.1294/2007 al Presedintele ANAF.


Totodata, Curtea retine ca instanta de fond a facut o aplicare corecta a prevederilor art.115 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, sustinerile in sens contrar al recurentei-reclamante urmand a fi respinse ca nefondate.


Asa cum prevad dispozitiile art.114 alin.2 indice 1, 2, 4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 "debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata .


Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.


Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."


Intr-adevar dispozitiile art.115 alin.1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 prevad ca: "daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art.21 alin. 2 lit.a, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art.114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:"


Insa, prin Ordinul nr.1294/2007 al Presedintelui ANAF se reglementeaza metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale care prevede ca in situatia in care contribuabilul care a efectuat plata in contul unic inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contributiilor sociale, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor achitate.


Din interpretarea acestor curtea retine ca in cazul in care contribuabilul care datoreaza mai multe tipuri de taxe si contributii nu achita toate datoriile si face plata acestora in contul unic, se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita conform metodologiei de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Din actele financiar-contabile existente la dosarul cauzei rezulta ca reclamanta a facut plati in contul unic ceea ce da posibilitatea organului financiar de a distribui sumele platite.


Mai mult, atata vreme cat Ordinul nr.1294/2007 al Presedintelui ANAF nu a fost atacat pentru nelegalitate, acesta este pe deplin aplicabil neexistand o contradictie intre reglementarea data de acest act normativ si cea stabilita de Ordonanta de Guvern nr.92/2003.


Pentru aceste motive instanta va respinge recursul ca nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Ialomita    Judecatoria Slobozia    Majorari de intarziere    Contribuabil    Creanta fiscala    Legea 24/2000    ANAF    Creditor    Debitor    OG 92/2003    Act administrativ    Angajator    Angajat    Salariat    Asigurare de sanatate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu