Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

  Publicat: 02 Mar 2015       11787 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

a) pentru contribuabili mijlocii persoane juridice din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov si pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care isi desfasoara activitatea in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv la bugetele locale ale comunelor, oraselor si la bugetul local al judetului Ilfov;
b) pentru contribuabilii mijlocii persoane juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), precum si pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care isi desfasoara activitatea in judete: la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si la bugetele locale ale judetelor, pe teritoriul carora isi au sediul social persoanele juridice sau isi desfasoara activitatea sediile secundare, dupa caz.
6. Operatiunile prevazute la pct. 5 se efectueaza in sistem informatic, pe baza de nota contabila, si se confirma potrivit procedurilor in vigoare.
7. Conturile de disponibilitati ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora, in care se incaseaza sume de la institutiile publice in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se deschid la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet sau la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, dupa caz.
8. Unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet si Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti vor transmite la finele fiecarei zile administratiilor judetene ale finantelor publice, respectiv Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, situatia sumelor incasate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici", deschis pe numele contribuabililor mijlocii si al sediilor secundare ale acestora, iar acestea au obligatia de a stabili in prima zi lucratoare de la primirea situatiilor respective lista operatorilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferenta acestor obligatii, care se transmite unitatilor de Trezorerie a Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, respectiv Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru indisponibilizarea contului.
9. Unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet si Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti nu vor deconta ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care contribuabilii mijlocii si sediile secundare ale acestora sau alte persoane juridice imputernicite de acestia dispun transferul in conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor in care se precizeaza in mod expres ca transferul se efectueaza pentru achitarea integrala sau partiala a drepturilor salariale.
10. Sumele incasate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" in plus fata de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a intocmit de catre organul fiscal lista prevazuta la pct. 8 in termenul stabilit pot fi transferate in conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprirea prin titluri executorii.

G. Procedura de inspectie fiscala a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
1. Activitatea de inspectie fiscala se desfasoara in baza titlului VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatea de inspectie fiscala la contribuabilii mijlocii din fiecare judet se efectueaza de structura cu atributii de inspectie fiscala - contribuabili mijlocii din cadrul administratiei judetene a finantelor publice. Prin exceptie, se pot efectua inspectii fiscale la contribuabili mijlocii si de celelalte structuri de inspectie fiscala din cadrul administratiei judetene a finantelor publice.
In cazul contribuabililor mijlocii aflati in competenta de administrare a Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, activitatea de efectuare a inspectiei fiscale se efectueaza de personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul acestei structuri.
2. Actiunile de verificare la sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt in competenta organelor de inspectie fiscala ale administratiilor judetene ale finantelor publice sau ale Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pe a caror raza teritoriala se afla inregistrat domiciliul fiscal al acestor contribuabili. Rezultatele actiunilor de verificare la sediile secundare se consemneaza in procese-verbale care vor fi centralizate si preluate, dupa caz, in Raportul de inspectie fiscala ce se finalizeaza la contribuabilul mijlociu verificat.
3. Verificarile efectuate la un contribuabil mijlociu sau la sediul secundar al acestuia se vor putea realiza si prin delegarea de competenta, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. (1) Actiunile de inspectie fiscala incepute la operatori economici care devin contribuabili mijlocii potrivit prevederilor legale se vor finaliza de organele de inspectie fiscala care le-au initiat. Actul de control, insotit, dupa caz, de actul administrativ fiscal emis, se va transmite administratiei judetene a finantelor publice competente sau Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, conform prevederilor legale, spre valorificare.
(2) Actiunile de inspectie fiscala pentru care au fost comunicate avize de inspectie fiscala sau au fost emise ordine de serviciu in vederea efectuarii inspectiei fiscale pentru operatori economici care devin contribuabili mijlocii, dar nu au fost incepute, conform prevederilor art. 102 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la termenul de predare-primire al dosarului fiscal, vor fi finalizate de organele de inspectie fiscala care le-au initiat.

H. Activitatea de solutionare a contestatiilor
Contestatiile formulate la actele administrative fiscale incheiate conform celor prevazute la lit. G pct. 4(1) si 4(2) se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate. Aceste contestatii, insotite de dosarul contestatiei, precum si de referatul cu propuneri de solutionare intocmit de organul fiscal emitent se vor transmite spre solutionare organului competent la data inregistrarii contestatiei, potrivit legii.
Dupa solutionare, decizia emisa in solutionarea contestatiei formulate la actele administrative fiscale emise anterior intrarii in vigoare a prezentei proceduri va fi transmisa de organul fiscal emitent al actului atacat catre organul fiscal care preia in administrare respectivul contribuabil mijlociu.

I. Procedura de indrumare si asistenta pentru contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
1. Indrumarea si asistenta contribuabililor mijlocii in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale se asigura de administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul mijlociu sau isi desfasoara activitatea sediul secundar al acestuia, dupa caz. Indrumarea si asistenta se fac fie ca urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal. Indrumarea si asistenta ca urmare a solicitarii contribuabililor mijlocii se realizeaza in mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, contribuabilii mijlocii pot solicita asistenta prin e-mail sau telefonic Centrului de asistenta a contribuabililor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Indrumarea si asistenta din initiativa organului fiscal se asigura atat prin elaborarea si distribuirea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise etc.), cat si prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzatoare a informatiilor si mesajelor.
2. In situatia in care, din motive tehnice, Sistemul electronic national nu este operational pentru toti contribuabilii mijlocii, indrumarea si asistenta acestora in ceea ce priveste depunerea si primirea declaratiilor fiscale se asigura si de compartimentul de specialitate al administratiei judetene a finantelor publice sau al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii, dupa caz.

J. Procedura de urmarire a respectarii inlesnirilor la plata aflate in derulare pentru contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
1. Pentru contribuabilii mijlocii, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii.
2. Pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz.
3. Actul administrativ prin care se comunica contribuabilului mijlociu pierderea inlesnirii la plata, fie de catre contribuabilul mijlociu persoana juridica, fie de catre un sediu secundar al acestuia, este emis de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii. Administratiile judetene ale finantelor publice sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, vor intreprinde masurile care se impun in vederea recuperarii sumelor ramase de plata .

K. Procedura de compensare si de restituire a obligatiilor bugetare
1. Restituirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare cuvenite, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, contribuabililor mijlocii, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizeaza numai dupa compensarea efectuata cu alte obligatii fiscale datorate, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Sumele de restituit/rambursat contribuabililor mijlocii vor fi compensate cu obligatiile fiscale restante inregistrate de catre acestia.
3. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor mijlocii nesolutionate la data efectuarii predarii- primirii activitatii de administrare a acestuia de catre organul fiscal teritorial, dar aflate in termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, administratiilor judetene ale finantelor publice sau Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz.
4. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai indeplinesc criteriile de selectie pentru a fi incadrati in categoria contribuabililor mijlocii, nesolutionate la data efectuarii predarii-primirii activitatii de administrare a acestora de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dar aflate in termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului competent, spre solutionare.
5. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care incepand cu data de 1 ianuarie devin contribuabili mijlocii, nesolutionate la data efectuarii predarii- primirii activitatii de administrare a acestora de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, si al caror termen legal de solutionare se implineste pana la data de 1 ianuarie, vor fi solutionate de organul fiscal caruia i-au fost acestea adresate.

L. Procedura de executare silita a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
1. Pentru recuperarea creantelor fiscale ale contribuabililor mijlocii, persoane juridice, in cadrul procedurii de executare silita, organul de executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii.
2. Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, organele de executare silita coordonatoare sunt cele ale administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediile secundare sau, daca sediile secundare se afla pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti, organul de executare silita coordonator este cel al Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.
3. Pentru impozitul pe venit si impozitul pe veniturile din salarii datorat de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, organul de executare silita coordonator este cel al administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla domiciliile fiscale ale contribuabililor mijlocii persoane juridice.
4. Organele fiscale competente sa aplice procedura de executare silita prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla bunurile, respectiv organele de executare silita ale administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice ori Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, daca bunurile urmaribile sunt pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti. Administratiile judetene ale finantelor publice vor numi comisiile de licitatie sau pot delega aceasta competenta Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti ori altor administratii judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, dupa caz.
5. Organele de executare competente anterior datei de 1 ianuarie, care au infiintat popriri inainte de aceasta data asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica tertilor si tuturor bancilor unde sunt infiintate popriri codul IBAN de la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti ori de la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, dupa caz, in care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare, dupa data intrarii in vigoare a ordinului.
6. In cazul in care exista sume obtinute si nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira in contul 50.67 "Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in cadrul procedurii de executare silita" care functioneaza pe numele administratiilor judetene ale finantelor publice, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti (pentru Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii) si se codifica cu codul de inregistrare fiscala atribuit titularului de cont in calitate de platitor de impozit pe veniturile din salarii.
In acest sens, organul fiscal care administreaza debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X "Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

M. Procedura de monitorizare a contribuabililor mijloacii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii
1. Activitatea de monitorizare a contribuabililor mijlocii administrati de catre administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, este realizata de catre Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
2. Monitorizarea colectarii veniturilor bugetare de la contribuabilii mijlocii se realizeaza pe baza raportarii lunare pe care administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, o va transmite Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
3. pe baza informatiilor referitoare la obligatiile de plata si la incasarile in contul acestora din evidenta proprie, administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, vor transmite Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza, prin intermediul Directiei generale de tehnologia informatiei, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare, situatia privind obligatiile bugetare de plata si incasarile in contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse in anexele nr. 2-5 la ordin .
Afişează Ordinul 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 468/2015    ANAF    Bugetul de stat    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro