Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       2455 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
c) simpla furnizare de date si informatii privind potentialii contractanti catre intermediari sau societati, daca furnizorul se limiteaza la aceasta, fara sa acorde asistenta in vederea incheierii unui contract de asigurare sau reasigurare;
d) simpla furnizare de informatii despre produse de asigurare sau reasigurare, despre intermediari sau societati unor potentiali contractanti, daca furnizorul se limiteaza la aceasta, fara sa acorde asistenta in vederea incheierii unui contract de asigurare sau reasigurare.
(3) Termenii si expresiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele definite in Legea nr. 237/2015.
CAP. II
Atributiile A.S.F. si schimbul de informatii
ART. 4
Prevederi generale
(1) A.S.F. indeplineste atributiile conform prevederilor legale si monitorizeaza piata produselor de asigurare, inclusiv a celor auxiliare, comercializate, distribuite sau vandute in si din Romania. A.S.F. poate solicita Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii Ocupationale, denumita in continuare EIOPA, consultanta privind facilitarea sau coordonarea activitatii de monitorizare.
(2) A.S.F. poate acorda, respinge, interzice temporar si/sau retrage autorizatia sau avizul, dupa caz, intermediarilor principali, pentru desfasurarea activitatii de distributie de asigurari, aproba modificarile documentelor sau conditiilor pe baza carora sunt acordate acestea si aproba la cerere incetarea sau suspendarea activitatii de distributie, dupa caz.
(3) A.S.F. monitorizeaza activitatea intermediarilor inregistrati si supravegheaza respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei sau avizului intermediarilor principali, precum si situatia financiara a acestora, dupa caz, si poate efectua control la sediul acestora.
(4) A.S.F. are competenta de a solicita intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare toate documentele si informatiile necesare derularii procesului de monitorizare si supraveghere, inclusiv extrase ale proceselor-verbale ale sedintelor conducerii si ale comitetelor instituite in legatura cu activitatea de distributie, precum si alte documente si informatii potrivit prevederilor legale.
(5) A.S.F. aplica sanctiuni administrative intermediarilor principali si dispune radierea intermediarilor secundari inregistrati in registrele prevazute la alin. (6) in situatia in care constata nerespectarea de catre acestia a prevederilor legale, potrivit prevederilor art. 28.
(6) A.S.F. instituie si mentine unul sau mai multe registre, in sistem computerizat, pentru intermediari si intermediarii de asigurari auxiliare si stabileste prin reglementari criteriile de inregistrare a acestora.
(7) A.S.F. se asigura ca in registrele prevazute la alin. (6) sunt specificate numele persoanelor fizice din conducerea intermediarilor principali si secundari care sunt responsabile de activitatea de distributie, fara a aplica dispozitiile art. 8 alin. (1) tuturor persoanelor fizice care lucreaza pentru acestia si care desfasoara activitati de distributie .
(8) In continutul registrelor prevazute la alin. (6) se precizeaza si statele membre in care intermediarii isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile privind dreptul de stabilire sau libertatea de a presta servicii .
(9) A.S.F. instituie un sistem de inregistrare online care sa permita completarea directa a formularului de inregistrare si creeaza un punct unic de informare, care intruneste urmatoarele cerinte:
a) permite un acces usor si rapid la informatii;
b) este compilat si actualizat electronic;
c) prezinta datele de identificare ale A.S.F., ale autoritatilor competente din statul membru de origine si ale altor autoritati.
(10) Persoanele ale caror date cu caracter personal sunt stocate in registrul EIOPA prevazut la art. 5 alin. (3) si fac obiectul unui schimb de informatii au dreptul de acces la acestea si dreptul de a fi informate in mod corespunzator, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(11) Linkurile catre fiecare punct unic de informare sau, daca este cazul, catre registrul sau registrele instituite de A.S.F. se regasesc pe site-ul EIOPA.
(12) Pentru respectarea prevederilor art. 10 alin. (2), A.S.F. instituie si publica mecanisme prin care verifica si evalueaza dobandirea si mentinerea sau actualizarea cunostintelor si abilitatilor in domeniul asigurarilor ale intermediarilor, intermediarilor de asigurari auxiliare, inclusiv ale angajatilor acestora, precum si ale angajatilor societatilor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3), tinand seama de natura produselor vandute, de tipul de distribuitor, de atributiile si activitatea desfasurata in cadrul distribuitorului.
(13) A.S.F. adapteaza, potrivit reglementarilor proprii, conditiile specifice privind cunostintele si abilitatile prevazute la alin. (12), in functie de activitatea specifica de distributie si de produsele distribuite, in special in cazul intermediarilor de asigurari auxiliare, potrivit prevederilor legale.
(14) Daca este necesar, A.S.F. furnizeaza intermediarilor prevazuti la art. 10 alin. (4) mijloacele de formare, dezvoltare sau pregatire profesionala care sa corespunda cerintelor legate de produsele pe care acestia le vand.
(15) A.S.F. stabileste prin reglementari nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala sau al garantiei echivalente detinute de intermediarii de asigurari auxiliare, tinand seama de natura produselor vandute si a activitatii desfasurate de acestia.
(16) A.S.F. adopta toate masurile necesare pentru a proteja clientii in cazul incapacitatii intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare de a transfera prima asiguratorilor, de a transfera suma aferenta cererii de despagubire sau de a returna prima contractantului. Aceste masuri sunt prevazute la art. 11 alin. (4)-(7).
(17) A.S.F. publica pe site-ul propriu urmatoarele informatii:
a) cadrul legal si dispozitii relevante din legislatia nationala ce trebuie respectate de catre intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii, adoptate in scopul protejarii interesului general;
b) informatii privind decizia de a emite reglementari mai stricte prevazute la art. 36 alin. (2) lit. a) pct. (iii) si lit. b) pct. (i) si modalitatea de aplicare.
(18) A.S.F. actualizeaza in permanenta informatiile referitoare la legislatia nationala care protejeaza interesul general prevazute la alin. (17) lit. a). Aceste informatii se regasesc si pe site-ul EIOPA.
(19) A.S.F. este singura autoritate competenta responsabila cu furnizarea informatiilor referitoare la legislatia nationala in vigoare privind interesul general in ceea ce priveste activitatea de distributie desfasurata in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii .
(20) A.S.F. elaboreaza sau participa la elaborarea procedurilor care permit clientilor si partilor interesate, in special asociatiilor de consumatori, sa depuna reclamatii impotriva distribuitorilor. Procedurile prevad obligativitatea de raspuns, in toate cazurile, indiferent daca rezolutia este favorabila sau nu.
(21) A.S.F. poate adopta, in conditiile legii, dispozitii suplimentare mai stricte celor prevazute la art. 16 sau poate interveni de la caz la caz pentru a interzice vanzarea unui produs de asigurari impreuna cu un serviciu sau produs auxiliar care nu este o asigurare, ca parte a unui pachet sau a aceluiasi contract, atunci cand poate demonstra ca astfel de practici sunt in detrimentul consumatorilor.
(22) A.S.F. poate adopta, in conditiile legii, dispozitii suplimentare mai stricte cu privire la cerintele de informare prevazute in cap. V, cu respectarea dreptului Uniunii Europene, pe care le publica pe site-ul propriu.
(23) A.S.F. poate impune distribuitorilor, in conditiile legii, cerinte suplimentare mai stricte privind aspectele prevazute la art. 26, precum:
a) interzicerea sau restrictionarea oferirii sau acceptarii de onorarii, comisioane ori beneficii nepecuniare de la terti in legatura cu furnizarea de consultanta in materie de asigurari;
b) obligativitatea ca onorariile, comisioanele sau beneficiile nepecuniare in cauza sa fie returnate clientului sau deduse din onorariul platit de client;
c) obligativitatea furnizarii consultantei prevazute la art. 27 in cazul vanzarii produselor de investitii bazate pe asigurari sau a anumitor tipuri de astfel de produse;
d) obligativitatea ca intermediarii de asigurari sa evalueze un numar suficient de mare de produse de asigurare disponibile pe piata, suficient de diversificate in ceea ce priveste tipul si furnizorii de produse, pentru a se asigura de faptul ca obiectivele clientului pot fi atinse in mod adecvat si nu sunt limitate la produsele de asigurare emise sau furnizate de entitatile care au legaturi stranse cu acestia, in cazul in care intermediarii de asigurari informeaza clientul ca serviciul de consultanta este prestat in mod independent.
(24) A.S.F. isi exercita in mod direct competentele de supraveghere, de investigare necesare in exercitarea functiei si de impunere a sanctiunilor prevazute in cap. VIII, in conformitate cu cadrul juridic national.
(25) A.S.F. instituie mecanisme eficace pentru a permite si a incuraja raportarea catre aceasta a informatiilor privind cazurile de nerespectare, potentiala sau efectiva, a prevederilor legale de punere in aplicare a prezentei legi, tinand seama de cel putin urmatoarele:
a) proceduri specifice pentru primirea informarilor si adoptarea masurilor pe baza acestora;
b) protectia adecvata, cel putin impotriva masurilor de reprimare sau de constrangere, dupa caz, a discriminarii sau a altor tipuri de tratamente inechitabile, pentru angajatii distribuitorilor si, daca este posibil, pentru alte persoane care raporteaza incalcari comise in cadrul acelor entitati;
c) protectia identitatii, atat a persoanei care raporteaza incalcarile, cat si a persoanei fizice suspectate de a fi responsabila de incalcare, in toate etapele procedurilor, cu exceptia cazului in care o astfel de informare este impusa de legislatia nationala in contextul unor investigatii suplimentare sau al unor proceduri administrative sau judiciare ulterioare.


Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumatorComentează: Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari
Jurisprudenţă

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Cuantumul drepturilor salariale pe care angajatul le-ar fi obtinut in situatia in care contractul sau individual de munca nu ar fi fost suspendat reprezinta criteriul de cuantificare a intinderii despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1847/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data pronuntarii, certe, lichide si exigibile
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017Articole Juridice

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

A fost modificat Codul muncii
Sursa:

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa: