Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       12205 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, post contabil care cuprinde:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Principiile si informatiile generale
(1) Distribuitorii de asigurari actioneaza intotdeauna onest, corect si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor clientilor.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor din titlul I al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile legate de obiectul prezentei legi, inclusiv comunicarile publicitare, care sunt adresate clientilor sau potentialilor clienti de catre distribuitorii de asigurari, sunt corecte, clare si neinselatoare si usor identificabile.
(3) Distribuitorilor de asigurari le este interzis sa fie remunerati, sa isi remunereze personalul si sa ii evalueze performantele intr-un mod incompatibil cu obligatia de a actiona in conformitate cu cele mai bune interese ale clientilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(4) Distribuitorilor de asigurari le este interzisa adoptarea masurilor care, prin intermediul remunerarii, al obiectivelor de vanzari sau prin alte mijloace, constituie un stimulent pentru sine sau pentru personalul acestora, prin care sa recomande clientilor un anumit produs, daca ar putea oferi un alt produs de asigurare care ar raspunde mai bine nevoilor clientilor respectivi.
(5) Intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare le este interzis sa faca reclama ori publicitate remunerata pentru produsele, activitatea sau actiunile de orice fel ale societatilor.
(6) Inaintea incheierii unui contract de asigurare, asiguratorii si/sau intermediarii de asigurari prezinta clientilor in timp util urmatoarele informatii:
a) in cazul asiguratorilor si intermediarilor:
(i) identitatea si adresa acestora;
(ii) calitatea de intermediar sau de asigurator detinuta, dupa caz;
(iii) daca ofera consultanta cu privire la produsele de asigurare comercializate;
(iv) procedurile prevazute la art. 4 alin. (20) si informatiile privind procedurile extrajudiciare de reclamatie si de atac prevazute la art. 4 alin. (27);
b) in cazul intermediarilor:
(i) registrul in care sunt inscrisi si modalitatile prin care se poate verifica acest lucru;
(ii) daca acestia reprezinta clientul sau actioneaza pentru si in numele asiguratorului.
(7) Prevederile alin. (6) si cele ale art. 13 alin. (1) lit. d) se aplica in mod corespunzator si intermediarilor de asigurari auxiliare.
ART. 13
Informatiile privind conflictele de interese
(1) Inainte de incheierea unui contract de asigurare, intermediarii de asigurari furnizeaza, cu respectarea prevederilor art. 15, in timp util, clientilor cel putin urmatoarele informatii:
a) participatiile calificate detinute in cadrul asiguratorilor;
b) participatiile calificate detinute de asiguratori sau de societatile-mama ale unor asiguratori in cadrul intermediarilor;
c) in legatura cu contractul propus sau contractul pentru care ofera consultanta:
(i) daca ofera consultanta bazata pe o analiza impartiala si personala;
(ii) daca are obligatia contractuala sa lucreze, in sectorul distributiei de asigurari, exclusiv cu unul sau mai multi asiguratori, caz in care comunica si denumirea asiguratorilor respectivi;
(iii) inexistenta consultantei si inexistenta obligatiei prevazute la pct. (i) si (ii), caz in care intermediarul comunica denumirea asiguratorului cu care poate lucra si cu care lucreaza efectiv;
d) natura remuneratiei primite in legatura cu contractul de asigurare;
e) daca, in ceea ce priveste contractul de asigurare, acesta lucreaza:
(i) pe baza unui onorariu, care este remuneratia platita direct de consumator;
(ii) pe baza unui comision de orice fel, ca remuneratie inclusa in prima de asigurare;
(iii) pe baza oricarui altui tip de remuneratie, inclusiv beneficii economice de orice natura, oferite sau date in legatura cu contractul de asigurare; sau
(iv) pe baza unei combinatii dintre tipurile de remuneratii prevazute la pct. (i)-(iii).
(2) Inainte de incheierea unui contract de asigurare, asiguratorii informeaza in timp util clientii asupra naturii remuneratiei primite de angajatii acestora in legatura cu contractul de asigurare.
(3) Pentru fiecare dintre platile efectuate de clienti in temeiul contractului de asigurare dupa incheierea acestuia, altele decat cele aferente primelor si platilor programate, asiguratorii si intermediarii de asigurari prezinta informatiile prevazute in prezentul articol .
(4) In cazul in care onorariile sunt platite direct de catre clienti, intermediarii de asigurari informeaza clientii cu privire la cuantumul acestora sau, daca acest lucru nu este posibil, cu privire la metoda de calculare a onorariilor.
(5) Este interzisa acceptarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare platite sau acordate distribuitorilor de asigurari de catre terti sau de persoane care actioneaza in numele acestora in legatura cu distributia de produse de asigurare. Prin tert se intelege alta persoana decat societatile, intermediarii si clientii .
ART. 14
Informatiile privind consultanta
(1) Inainte de incheierea contractelor de asigurare, distribuitorii de asigurari:
a) evalueaza cerintele si necesitatile clientilor, pe baza informatiilor obtinute de la acestia, astfel incat contractele propuse sa fie in concordanta cu acestea;
b) furnizeaza clientilor informatii obiective privind produsul de asigurare propus, intr-o forma usor de inteles, pentru a permite acestora sa ia o decizie in cunostinta de cauza.
(2) In cazul in care se ofera consultanta inainte de incheierea unui contract specific, distribuitorii de asigurari fac recomandari personalizate pentru clienti, in care documenteaza motivul adecvarii unui anumit produs la cerintele si nevoile clientilor.
Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumator

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion