Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului

Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului

  Publicat: 05 Apr 2019       926 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 261 din 04.04.2019

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Materialele pe care le utilizeaza o imprimanta in timpul functionarii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, aprobata prin Legea nr. 240/2011, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Articolul 1

Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.


Articolul 2
Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind sumele prevazute in bugetul propriu, destinate sprijinirii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la lit. a), precum si realizarii activitatilor si proiectelor interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si de combatere a intolerantei, cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019.


Articolul 3
(1) Suma de 130.275 mii lei prevazuta la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 se repartizeaza conform prevederilor din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .
(2) Secretariatul General al Guvernului aloca lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit dispozitiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019, respectiv in anexa la prezenta hotarare, in cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitarilor cuprinse in formularul A1, prevazut in anexa la prezenta hotarare, si cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (3) - (6).
(3) Solicitarile cuprinse in formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relatii Interetnice lunar pana la data de 10 a fiecarei luni sau trimestrial pana la data de 10 a primei luni din trimestru.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), primele solicitari cuprinse in formularul A1 din anul 2019 se transmit in termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(5) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale transmit Departamentului pentru Relatii Interetnice dovada depunerii situatiilor financiare anuale aferente anului 2018 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la depunere.
(6) In cazul in care termenul de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului 2018 expira dupa data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale transmit Departamentului pentru Relatii Interetnice dovada depunerii situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la publicare.
(7) Netransmiterea formularului A1 in termenele mentionate la alin. (3) si la alin. (4), precum si a dovezii depunerii situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, mentionata la alin. (5) si (6), echivaleaza cu neincluderea sumei in creditele bugetare propuse Secretariatului General al Guvernului, in vederea deschiderii acestora.

Articolul 4
(1) Gradul de utilizare a fondurilor prevazute in legea bugetului de stat pentru organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu va afecta deschiderile de credite bugetare.
(2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, aprobata prin Legea nr. 240/2011, cu modificarile ulterioare.

Articolul 5
Categoriile de cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea partiala a activitatii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sunt urmatoarele:
a) cheltuieli necesare functionarii organizatiilor, sediilor si sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale si comunitare, redactiilor si editurilor, cum ar fi: energia electrica, energia termica, combustibil, apa, salubritate; asigurari pentru cladiri si pentru mijloacele de transport proprii, in comodat sau inchiriate; chirii pentru sedii, sucursale/filiale, centre culturale si comunitare, redactii si edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite pe cladiri si mijloace de transport; taxa de concesionare si alte taxe; lucrari de intretinere si reparatii cladiri, mijloace de transport si alte bunuri mobile si imobile; abonamente pentru publicatii; servicii de posta, curierat, telecomunicatii, internet si IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanti, lubrifianti, consumabile pentru mijloace de transport proprii, in comodat sau inchiriate; comisioane bancare aferente operatiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ- gospodaresc; servicii de paza, protectie si P.S.I. prestate de societati specializate sau de personal calificat in domeniu pentru imobilele organizatiilor; servicii de medicina muncii si protectia muncii pentru salariati, prestate de societati specializate sau de personal calificat in domeniu; taxe de participare la cursuri si programe de perfectionare si formare profesionala pentru salariati; achizitii de servicii de perfectionare si formare profesionala pentru salariati; transport, cazare, diurna in limita plafonului neimpozabil si alte drepturi banesti ocazionate de deplasari in tara si in strainatate; servicii prestate de societati specializate sau de personal calificat in domeniu pentru punerea in aplicare a legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal; cotizatii/contributii ale organizatiei in calitatea sa de membru in organizatii neguvernamentale, internationale, nepolitice, in domeniul drepturilor omului si al minoritatilor nationale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, in domeniul resurselor umane si al achizitiilor in cazul externalizarii partiale sau integrale a serviciilor specializate; servicii de asistenta juridica in cazul externalizarii partiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii in legatura cu sumele alocate de la bugetul de stat; servicii de audit si expertiza judiciara si extrajudiciara in legatura cu activitatea organizatiilor desfasurata din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv in legatura cu bunurile imobile ale organizatiilor; alte cheltuieli necesare functionarii organizatiilor, sediilor si sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale si comunitare, redactiilor si editurilor;
b) cheltuieli de personal si drepturi de proprietate intelectuala, cum ar fi: cheltuieli de personal, inclusiv impozitele si contributiile aferente drepturilor salariale, retinute la sursa (salarii si drepturi banesti asimilate acestora stabilite prin negociere in conformitate cu prevederile Codului muncii - Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si obligatiile aferente acestora; contracte civile); drepturi de proprietate intelectuala, respectiv drepturi de autor si drepturi conexe, inregistrarea marcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea unor opere, remuneratia datorata pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, contravaloarea inchirierii operelor de arta; cheltuieli ocazionate cu realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apararea drepturilor de proprietate intelectuala;
c) cheltuieli pentru presa, carte, manuale scolare, publicatii, materiale de informare si de promovare, materiale multimedia si emisiuni radio-tv, cum ar fi: editare, redactare si tehnoredactare, corectura, tiparire, traducere, publicare, cu exceptia manualelor scolare asigurate pentru invatamantul obligatoriu; realizare, difuzare de emisiuni radio si/sau tv, onorarii, comandarea si/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetari sociologice, achizitie de carte si publicatii, achizitie si/sau inchiriere de spatii de emisie, inchiriere de mijloace si echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), cheltuieli aferente utilizarii de frecvente radio, inchiriere si amenajare spatiu necesar pentru emisiuni radio si/sau tv; alte cheltuieli necesare pentru presa, carte, manuale scolare, publicatii, materiale de informare si de promovare, materiale multimedia si emisiuni radio-tv;
d) cheltuieli pentru organizarea si participarea la actiuni culturale, stiintifice, educationale, sportive, tabere, seminare, simpozioane si alte actiuni in domeniul protejarii si promovarii identitatii etnice, lingvistice si culturale, intruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestari, organizate in tara si in strainatate, cum ar fi: inchirieri de spatii si echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, recuzita si amenajarea spatiului necesar, spatii de emisie radio si/sau tv, cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, cadouri, premii in obiecte, in bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante, taxe notariale, asigurari de calatorie, editare, tiparire, realizare si difuzare de materiale de informare, promovare si comunicare publica pe orice suport, achizitii de bunuri si servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale si accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea si participarea la actiuni culturale, stiintifice, educationale, sportive, tabere, seminare, simpozioane si alte actiuni in domeniul protejarii si promovarii identitatii etnice, lingvistice si culturale, intruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestari, organizate in tara si in strainatate;
e) cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatilor, cum ar fi: investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii organizatiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale si comunitare, editurilor, redactiilor si comunitatii, in scopul pastrarii si promovarii identitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase;
f) cheltuieli privind cofinantarea si participarea la programe si proiecte realizate din fonduri nationale, europene si internationale, cum ar fi: cofinantarea programelor si proiectelor realizate din fonduri nationale, europene si internationale; participarea prin activitati sustinute financiar in cadrul programelor si proiectelor realizate din fonduri nationale, europene si internationale.

Articolul 6
(1) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale raporteaza Departamentului pentru Relatii Interetnice lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se intocmeste, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevazut in anexa la prezenta hotarare .
(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale raporteaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se intocmeste, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevazut in anexa la prezenta hotarare .

Articolul 7
Formularele A1, A2 si A3 se semneaza de presedintele asociatiei sau de persoana imputernicita in acest sens conform prevederilor statutului si se certifica de responsabilul financiar-contabil.

Articolul 8
Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale conduc evidenta financiar-contabila conform planului de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificarile si completarile ulterioare, si evidentiaza distinct sumele primite de la bugetul de stat si cheltuielile efectuate din aceste sume.

Articolul 9
(1) Raspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea si justificarea acestora in limita si pentru destinatiile reglementate in prezenta hotarare, respectarea disciplinei financiare in vigoare, realitatea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise Departamentului pentru Relatii Interetnice revine organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, recunoscute ca fiind de utilitate publica, raspund pentru indeplinirea masurilor stabilite de auditorul financiar prin raportul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obligatia de a respecta principiile de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum si in cazul sumelor ramase neutilizate la data de 31 decembrie 2018 si reportate in anul 2019, in conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009, aprobata prin Legea nr. 240/2011, cu modificarile ulterioare.

Articolul 10
(1) Departamentul pentru Relatii Interetnice centralizeaza lunar sau trimestrial sumele solicitate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si transmite Secretariatului General al Guvernului propunerile de credite bugetare care urmeaza a fi deschise, conform formularului A1.
(2) Sumele solicitate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si alocate acestora se vor incadra, la nivelul intregului an, in limita aprobata prin anexa la prezenta hotarare si in repartizarea pe trimestre aprobata Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finantelor Publice.

Articolul 11
(1) Departamentul pentru Relatii Interetnice realizeaza monitorizarea in ceea ce priveste respectarea destinatiilor legale de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor intocmite de organizatii, conform art. 6.
(2) Departamentul pentru Relatii Interetnice elaboreaza un raport de monitorizare prin care verifica incadrarea in destinatiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de catre organizatii in termenele prevazute la art. 6.

Articolul 12
Suma de 5.000 mii lei prevazuta la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 se aloca de catre Secretariatul General al Guvernului pentru activitati si proiecte interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si de combatere a intolerantei, realizate la initiativa Departamentului pentru Relatii Interetnice sau in parteneriat, precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 13
(1) Secretariatul General al Guvernului aloca sumele pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, intocmite de initiatori, in limita sumei prevazute in programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a.Afişează Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Buget    Secretariatul General al Guvernului    Legea bugetului de stat    Legea 50/2019    Minoritati nationale    OUG 114/2009    HG 194/2019Comentează: Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului
Jurisprudenţă

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia nr. 223/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. din Legea nr. 61/1993
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 630/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 383/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea OUG nr. 85/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 749/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Civila precum si ale unor dispozitii din OUG 80/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 384/2019 referitoare la admiterea obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu