Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, din 30.05.2019

Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, din 30.05.2019

  Publicat: 27 Jun 2019       2135 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in monitorul Oficial nr. 520 din 26.06.2019.

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

(2) Firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, are obligatia notificarii ASPAAS in cazul neindeplinirii conditiilor de la alin. (1).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), firma de audit inregistrata in RPE pe parcursul anului curent poate solicita, prin auditorul financiar, reprezentantul legal, e-viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si f).

Articolul 12
(1) Toti auditorii financiari care in anul anterior celui in care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligatia depunerii documentatiei pe platforma in vederea obtinerii e-vizei anuale pana la data de 15 mai a fiecarui an.
(2) Prin exceptie de la termenul instituit la alin. (1), declaratia privind indeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala, respectiv declaratia privind respectarea criteriilor de buna reputatie se depun in termenele prevazute de Normele privind formarea profesionala continua a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 90/2018, respectiv in Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018.
(3) Prin exceptie de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari inregistrati in RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent au obligatia depunerii documentatiei pe platforma online in vederea obtinerii e-vizei anuale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in RPE.
(4) Prin exceptie de la termenul instituit la alin. (1), firmele de audit inregistrate in Registrul public electronic pe parcursul anului curent au obligatia depunerii documentatiei pe platforma online in vederea obtinerii e-vizei anuale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in RPE.

Articolul 13
(1) Personalul Biroului de reglementare, autorizare, inregistrare si formare continua, denumit in continuare BRAIFC, verifica documentatia depusa pe platforma online de catre auditorii financiari, respectiv firmele de audit in vederea justificarii de catre acestia a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10, respectiv art. 11, in scopul obtinerii e-vizei anuale. Verificarea documentatiei vizeaza completitudinea si conformitatea documentelor, a datelor si informatiilor raportate la cerintele privind obligatiile de raportare stabilite prin reglementarile ASPAAS, asumarea de catre auditorii financiari si firmele de audit a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10, respectiv art. 11, precum si incadrarea in termenele stabilite prin prezentele norme.
(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) poate fi efectuata si de catre persoane din alte structuri functionale ale ASPAAS, desemnate prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(3) Personalul ASPAAS prevazut la alin. (1) si (2), in urma verificarii efectuate, in conformitate cu prevederile alin. (1), valideaza documentatia completa si conforma depusa pe platforma online si procedeaza la acordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit .
(4) Personalul ASPAAS prevazut la alin. (1) si (2), in urma verificarii efectuate, in conformitate cu prevederile alin. (1), invalideaza documentatia incompleta si/sau neconforma depusa pe platforma online si informeaza titularul documentatiei in acest sens, motivand neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit .
(5) Acordarea vizei anuale de exercitare a activitatii de audit financiar se concretizeaza prin emiterea e-vizei care va avea o serie de identificare unica.
(6) ASPAAS emite e-viza anuala, de regula, in termen de 45 de zile de la depunerea documentatiei complete si conforme pe platforma online.
(7) ASPAAS poate emite e-viza anuala pentru o firma de audit numai dupa emiterea e-vizei pentru cel putin un auditor financiar dintre cei care efectueaza auditul in numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
(8) E-viza anuala a firmei de audit este valabila doar daca este insotita de e-viza partenerului-cheie declarat la ASPAAS.
(9) Verificarea prevazuta la alin. (1) nu exclude dreptul ASPAAS de a efectua verificari privind corectitudinea documentelor, datelor si informatiilor raportate in conformitate cu situatia reala, precum si de a utiliza rezultatele acestei verificari in decizia de acordare/neacordare a e-vizei anuale, de catre personalul prevazut la alin. (1) si (2).

Articolul 14
Activitatea de audit financiar se poate desfasura de catre auditorii financiari, respectiv firmele de audit, doar in perioada de valabilitate a e-vizei anuale emise de catre autoritatea competenta, ASPAAS, in conformitate cu prezentele norme.

Articolul 15
In desfasurarea activitatii de acordare a e-vizei pentru exercitarea activitatii de audit financiar, personalul BRAIFC are obligatia:
a) sa faca demersurile pentru acordarea online a e-vizei in termenul prevazut la art. 13 alin. (6);
b) sa motiveze refuzul acordarii e-vizei anuale si sa il comunice cu celeritate auditorului financiar sau firmei de audit care a solicitat e-viza, la adresa de e-mail de corespondenta declarata de acestia la ASPAAS;
c) sa actualizeze RPE, indicand seria de identificare unica a e-vizei;
d) sa inainteze presedintelui ASPAAS, pana la data de 30 iulie, un raport cuprinzand principalele aspecte constatate, erori, neconcordante, dificultati si propuneri privind activitatea de eliberare a e-vizei, la care se anexeaza urmatoarele documente:
1. lista auditorilor financiari aflati in evidenta ASPAAS carora li s-a acordat viza anuala;
2. o statistica privind procentul auditorilor financiari activi care au obtinut viza anuala din numarul total al auditorilor financiari activi, procentul firmelor de audit care au obtinut viza anuala din numarul total al firmelor de audit, evolutia numarului de auditori financiari si a firmelor de audit, precum si alte statistici relevante.

Articolul 16
Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exonerati/exonerate de indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si reglementarile ASPAAS pentru perioada in care acestia/acestea nu au obtinut e-viza anuala.

Articolul 17
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 16, pentru anul 2019, pana la emiterea e-vizei prin intermediul platformei online de raportare, complet functionala, pusa la dispozitie de ASPAAS, auditorii financiari/firmele de audit exercita activitatea de audit financiar in baza vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS.
(2) Viza anuala cu caracter temporar confera auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit aceleasi drepturi ca e-viza anuala, inclusiv dreptul de a utiliza parafa profesionala, al carei format este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exonerati/exonerate de indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si reglementarile ASPAAS pentru perioada in care acestia/acestea nu au obtinut viza anuala cu caracter temporar, ca urmare a nesolicitarii sau a neindeplinirii conditiilor de acordare a acesteia.
(4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat si au obtinut viza anuala cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligatia depunerii pe platforma online a documentatiei stabilite prin prezentele norme in vederea obtinerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, in termen de 30 de zile (informatiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informatiile detaliate) de la data punerii la dispozitie de catre ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anuntata pe site-ul ASPAAS.
(5) Prin exceptie de la termenul prevazut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019, depunerea documentatiei pe platforma online in vederea obtinerii e-vizei anuale de catre toti auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit se realizeaza in termen de 30 de zile (informatiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informatiile detaliate) de la data punerii la dispozitie de catre ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anuntata pe site-ul ASPAAS.
(6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS in anul 2019 se prelungeste pana la data emiterii de catre ASPAAS a e-vizei, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2019. Conform conditiilor asumate la momentul acordarii, auditorul financiar/firma de audit isi asuma faptul ca neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (4) atrage desfiintarea retroactiva, prin indeplinirea conditiei rezolutorii sub care a fost eliberata de catre ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumandu-si consecintele legale a desfasurarii activitatii de audit financiar fara viza.
(7) Prin exceptie de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora si va inainta presedintelui ASPAAS raportul pana la data de 30 octombrie 2019.
(8) Incepand cu lansarea platformei online, eliberarea vizelor anuale cu caracter temporar inceteaza.

Articolul 18
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage raspunderea administrativa, respectiv contraventionala, dupa caz.

Articolul 19
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme.

Afişează Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, din 30.05.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Vize anuale    Audit financiar    ASPAAS

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrarea datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii sistemului e-ticheting cu carduri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de nevoia angajatorului de a se prezenta in mod neutru fata de clienti sau pentru a preveni conflicte sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro