Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5174 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.

b) sa participe la lucrarile adunarilor generale ale filialei din care fac parte, precum si la lucrarile Congresului Uniunii la care sunt delegati;
c) sa aleaga si sa fie alesi intr-o functie de conducere centrala sau locala, precum si in alte functii sau comisii lucrative, cum ar fi instantele de disciplina si comisiile de cenzori, daca nu se gasesc in situatii de incompatibilitate;
d) sa voteze in Congresul Uniunii si in adunarile generale ale filialelor, fiecare membru avand dreptul la un singur vot;
e) sa participe la activitatile si la manifestarile Uniunii si ale filialelor sale;
f) sa colaboreze la elaborarea publicatiilor Uniunii;
g) sa utilizeze mijloacele de informare si de documentare ale Uniunii si ale filialelor sale;
h) sa fie recomandati pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanta si instruire profesionala;
i) sa primeasca periodicul Uniunii;
j) sa foloseasca in documentele oficiale si personale mentiunea de membru al Uniunii;
k) sa primeasca onorarii conform art. 38 din O.U.G., tinandu-se cont de gradul de complexitate al activitatii.

Articolul 13
(1) Membrii Uniunii aflati in situatia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfasura activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi intr-o functie de conducere centrala sau locala, precum si in alte functii sau comisii lucrative, cum ar fi instantele de disciplina si comisiile de cenzori, pe perioada incompatibilitatii. La survenirea starii de incompatibilitate, membrii Uniunii isi pierd functia detinuta in cadrul organismelor interne ale profesiei.
(2) Membrii Uniunii care solicita trecerea din sectiunea persoanelor incompatibile in cea a persoanelor compatibile trebuie sa faca dovada calitatii de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimatia vizata la zi a corpului profesional, precum si dovada calitatii de asociat intr-o societate profesionala ori intr-un cabinet individual sau dovada de angajare in cadrul profesiei prin carte de munca ori contract .
(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitatile prevazute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. si nu sunt functionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician in insolventa numai daca lucreaza in interiorul profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care detin calitatea de senator sau deputat, pe durata exercitarii mandatului.
(4) In cazul in care intervine incetarea starii de incompatibilitate, prevazuta la alin. (1), cererea de trecere in alta sectiune a Tabloului UNPIR va fi aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse.
(5) Suspendarea la cerere, in conditiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la inscrierea membrului, persoana fizica, in sectiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii.
(6) Durata suspendarii este de cel putin un an de la data aprobarii cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleasi drepturi si obligatii ca cele inscrise in sectiunea membrilor incompatibili. Prin exceptie, in cazuri temeinic motivate, durata suspendarii poate fi mai scurta de 1 an, iar practicianul in insolventa poate solicita reactivarea, la cerere, atunci cand acesta face dovada ca motivele suspendarii au incetat.
(7) Reinscrierea in sectiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor inregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului national de conducere al Uniunii.
(8) Pe perioada incompatibilitatii practicienii in insolventa definitivi pierd calitatea de indrumator de stagiu .
(9) Cu exceptia situatiei cesionarii integrale a partilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. In termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la sectiunea membrilor incompatibili, practicianul in insolventa are obligatia sa informeze instantele de judecata, precum si debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL in care acesta isi desfasura activitatea .
(10) In situatia constatarii starii de nedemnitate in conformitate cu art. 25 din O.U.G., odata cu pierderea calitatii de practician in insolventa, persoana in cauza pierde si functia in care a fost aleasa la nivel central sau local.

Articolul 14
(1) Asociatul unic din intreprinderea profesionala unipersonala cu raspundere limitata, precum si asociatul coordonator al societatii profesionale cu raspundere limitata pot fi angajati in societatile pe care le coordoneaza.
(2) Asociatii care nu au calitatea de asociati coordonatori pot fi angajati cu contract de munca in propria societate .
(3) Asociatul coordonator al societatii profesionale cu raspundere limitata nu poate detine simultan calitatea de asociat in societatea pe care o coordoneaza si calitatea de angajat sau colaborator in filialele societatii-mama.

Articolul 15
(1) Colaboratorul, ca persoana fizica, care opteaza pentru aceasta forma de exercitare a profesiei, in conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultana cu mai multe societati profesionale sau cabinete.
(2) Membrii Uniunii inscrisi in subsectiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angajati sau colaboratori la o singura societate profesionala ori cabinet de insolventa.

Articolul 16
(1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa.
(2) Contractul de colaborare se incheie in forma scrisa intre practicianul colaborator si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul colaborator este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.

Articolul 17
Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea dreptul la clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.

Articolul 18
Practicianul colaborator va fi remunerat in baza conventiei prin retrocedare de onorarii.

Articolul 19
(1) In lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti, prin instiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin 3 luni inainte. In cazul in care contractul este incheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozitiile din prezentul statut privind formarea profesionala initiala.
(2) Desocotirea intre parti in cazul denuntarii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.

Articolul 20
(1) Salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca .
(2) Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea drept la clientela proprie.
(3) Contractul de salarizare in interiorul profesiei se incheie in forma scrisa intre practicianul salarizat si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul salarizat este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.
(4) Salarizarea se efectueaza conform celor stabilite prin contract .

Articolul 21
Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea de practician in insolventa, precum si hotararile si deciziile Uniunii;
b) sa participe la realizarea obiectivelor Uniunii;
c) sa plateasca cotizatia fixa anuala, in cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, pana la data de 30 aprilie pentru anul in curs, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
d) sa plateasca contributia pe transe de venituri, calculata conform art. 109 alin. (3) lit. g), pana la data de 30 aprilie a anului in curs pentru veniturile realizate in anul anterior, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
e) sa se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa, in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. si cel putin in cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati