Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5176 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Articolul 39
(1) Cand litigiul dintre practicienii in insolventa nu a putut fi solutionat prin conciliere, partea interesata poate declansa procedura arbitrajului.
(2) Petentul va sesiza presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii printr-o cerere in care va expune obiectul litigiului, situatia de fapt si temeiul de drept .
(3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea paratului, obiectul litigiului, situatia de fapt, probele, temeiurile de drept si numele arbitrului propus.
(4) Cererea, precum si inscrisurile care o insotesc vor fi depuse in atatea exemplare cate parti sunt si unul pentru presedintele Uniunii.

Articolul 40
(1) Primind cererea de arbitrare, presedintele Uniunii o va comunica partii reclamate, care va fi invitata sa isi precizeze, in scris, punctul de vedere.
(2) In cazul in care paratul este o forma asociativa de exercitare a profesiei, comunicarea se face catre reprezentantul acesteia.
(3) Paratul, in termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune intampinare in care va arata punctul sau de vedere asupra faptelor expuse in cererea de arbitrare. In acelasi termen poate formula cerere reconventionala care va indeplini aceleasi conditii de forma ca si cererea de arbitrare.

Articolul 41
(1) In cazul in care partile nu se inteleg asupra persoanei arbitrului, presedintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebita.
(2) Activitatea arbitrului poate fi remunerata potrivit regulilor stabilite de presedintele Uniunii.
(3) Practicianul in insolventa desemnat ca arbitru poate refuza aceasta insarcinare fara o justificare intemeiata, presedintele urmand a desemna o alta persoana .
(4) Practicianul desemnat ca arbitru poate fi inlocuit pe motiv de conflict de interese in conditiile prezentului statut si ale Regulamentului privind procedura disciplinara de catre presedintele Consiliului national de conducere al UNPIR.

Articolul 42
(1) In procedura arbitrala, partile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societatii profesionale respective.
(2) In toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialitatii. In acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre parti va fi comunicata celeilalte parti.
(3) Sedintele de arbitraj nu sunt publice.

Articolul 43
Daca partile nu convin altfel, litigiul se va solutiona exclusiv in drept . In toate cazurile se vor avea in vedere uzantele profesionale si regulile deontologice.

Articolul 44
(1) Fiecarei parti i se va comunica o copie a hotararii arbitrale.
(2) Executarea hotararii arbitrale se realizeaza in conditiile art. 614 si 615 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 45
In situatia in care presedintele Uniunii este implicat intr-un litigiu arbitral de natura celui prevazut la articolele de mai sus, atributiile prevazute la art. 39, 40 si 41 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepresedintele CNC.

SECTIUNEA a 5-a
Instanta superioara de disciplina a Uniunii

Articolul 46
(1) Instanta superioara de disciplina a Uniunii functioneaza pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii si este compusa din 9 membri titulari (un presedinte si 8 membri) si 3 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii in insolventa aflati in evidenta Uniunii care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Mandatul poate fi reinnoit.
(2) In afara atributiilor prevazute de art. 661 din O.U.G., instanta superioara de disciplina a Uniunii are urmatoarele atributii:
a) analizeaza abaterile disciplinare prevazute de O.U.G. si de statut si asigura respectarea de catre membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etica profesionala, conform Codului de etica profesionala si disciplina al Uniunii;
b) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinara, cu precizarea competentelor instantelor de disciplina locale;
c) asigura instruirea periodica a instantelor de disciplina locale si controlul activitatii acestora;
d) urmareste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloiala si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau prin autosesizare;
e) solutioneaza, in complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate impotriva hotararilor definitive si executorii pronuntate de instantele locale de disciplina;
f) urmareste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloiala si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;
g) dispune stramutarea plangerilor disciplinare, in conditiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinara si aplicarea sanctiunilor, sau orice alte masuri necesare infaptuirii justitiei disciplinare.
(3) Sesizarile privind abaterile comise de membri ai Instantei superioare de disciplina a Uniunii se analizeaza de catre Consiliul national de conducere al Uniunii, propunerile de sanctionare disciplinara urmand a fi supuse hotararii Congresului Uniunii.
(4) In intervalul cuprins intre data formularii propunerilor de sanctionare a unor membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai Instantei superioare de disciplina a Uniunii si data intrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele in cauza sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ.

Articolul 47
(1) Deciziile disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina impotriva hotararilor instantelor locale de disciplina pot fi atacate in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare .
(2) Deciziile disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina in prima instanta in plangerile formulate impotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere si ai instantelor locale de disciplina pot fi atacate la Consiliul national de conducere al UNPIR, in termen de 15 zile de la comunicare . Hotararile Instantei superioare de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotarare a Consiliului national de conducere al UNPIR.
(3) Deciziile disciplinare pronuntate de Instanta superioara de disciplina prin care sunt respinse plangerile formulate impotriva membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR, precum si deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere prin care sunt respinse plangerile formulate impotriva membrilor instantei superioare de disciplina pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare si se judeca de Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ.
(4) Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR cu privire la membrii Instantei superioare de disciplina, precum si a membrilor Consiliului national de conducere pot fi formulate in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ.

SECTIUNEA a 6-a
Secretariatul general al Uniunii

Articolul 48
Secretariatul general al Uniunii are in principal urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea curenta a Uniunii prin compartimentele:
- Secretariat-evidenta-comunicare;

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati